ศูนย์หัวใจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3104

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์หัวใจ

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก โดยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 17.9 ล้านคน คิดเป็น 32% ของประชากรโลกที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุรวมกัน ปัจจุบันมีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าปีละ 7 หมื่นราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีในทุกช่วงวัย จากอุบัติการณ์ยังพบว่า มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุสำคัญอย่าง “โรคหัวใจขาดเลือด” เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน 

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด จึงเกิดการรวมตัวกันของอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดครบทุกสาขา ได้แก่ 

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด 
 • ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก 
 • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
 • วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก 
 • รังสีวิทยาการตรวจภาพหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ 
 • นักกำหนดอาหาร 
 • พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ซึ่งการรวมตัวของแพทย์และบุคลากรนี้เกิดขึ้นเพื่อให้การดูแลรักษาคนไข้ที่ต้องการแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง ประสบความสำเร็จในการรักษาโรคยากและซับซ้อนมาแล้วหลายครั้ง นอกจากนี้ ภายในศูนย์ยังติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่รองรับการรักษาได้หลากหลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน และมีการอัปเดตเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถช่วยให้คนไข้กลับมามีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุยืนยาวขึ้น

ทำไมต้องศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • ดูแลสุขภาพคนไข้โดยทีมอาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ และแพทย์สาขาต่าง ๆ ที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์สูง ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้คนไข้ขอความเห็นที่สองทางการแพทย์ (Second Medical Opinion) จากแพทย์ท่านอื่นในศูนย์ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการรักษาให้ตรงตามความต้องการ สอดคล้องพฤติกรรมของคนไข้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังเสร็จสิ้นการรักษา
 • ศัลยแพทย์ให้การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความยากและซับซ้อนได้สำเร็จหลายครั้ง เช่น รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจซับซ้อน รักษาหลอดเลือดแดงโป่งพองโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดทรวงอก หรือทำบอลลูนแก้ไขหลอดเลือดหัวใจตีบตัน 100% ซึ่งแต่ละเคสที่ให้การรักษา สามารถช่วยให้คนไข้มีสุขภาพดี และมีความสุขกับสมาชิกครอบครัวได้ยาวนานขึ้น
 • ออกแบบเส้นทางพิเศษภายในศูนย์หัวใจเพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาคนไข้ เชื่อมต่อจากห้องตรวจ ชั้น 8 ไปยังห้องผ่าตัด ชั้น 9 ทำให้แพทย์สามารถรักษาคนไข้ในช่วงเวลาวิกฤต (Golden Period) ได้ทันท่วงที
 • มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ห้องผ่าตัดระบบไฮบริด (Hybrid operating room) ติดตั้งเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์หลอดเลือดแบบสองระนาบ (Artis Icono BiPlane Angiography System) นวัตกรรมที่ช่วยให้แพทย์สามารถสวนหลอดเลือดและผ่าตัดได้ในเวลาเดียวกัน เหมาะสำหรับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน ต้องใช้วิธีรักษาผสมผสานหลายรูปแบบและต้องการความต่อเนื่อง เครื่องมือนี้ช่วยเซฟเวลาและลดปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการต้องเคลื่อนย้ายคนไข้ ช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • บุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์หัวใจได้รับการฝึกอบรมเป็นประจำ เพื่อพัฒนาศักยภาพและฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ พร้อมรับมือทุกเหตุการณ์ ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์ (Simulation Center) 

โรคและภาวะผิดปกติ

 • ภาวะหลอดเลือดแดงช่องท้องโป่งพอง (Abdominal aortic aneurysm)
 • ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome : ACS)
 • โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องทรวงอก (Thoracic aortic aneurysm)
 • ภาวะเลือดเซาะเข้าผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ปริแยกชั้น (Aortic dissection)
 • โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ (Aortic valvular stenosis)
 • โรคลิ้นหัวใจรั่ว (Aortic valve regurgitation)
 • ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว (Atherosclerosis, arteriosclerosis)
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม (Arteriovenous malformation)
 • ภาวะหัวใจห้องบนเต้นระรัว (Atrial fibrillation)
 • โรคหัวใจเต้นพลิ้ว (Atrial flutter)
 • โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วแต่กำเนิด (Atrial septal defect : ASD)
 • โรคหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดจังหวะ (Atrial tachycardia) 
 • ภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia)
 • ภาวะหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ (Tachycardia)
 • ภาวะหัวใจสลาย (Broken heart syndrome)
 • โรคใหลตาย (Brugada syndrome)
 • ภาวะช็อกจากโรคหัวใจ (Cardiogenic shock)
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ (Cardiomyopathy)
 • โรคหลอดเลือดแดงคาโรติกตีบ (Carotid artery disease)
 • อาการเจ็บหน้าอก (Chest pain)
 • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital heart disease)
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease)
 • ภาวะหลอดเลือดหัวใจบีบเกร็งตัว (Coronary artery spasm)
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายใหญ่ (Dilated cardiomyopathy)
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart attack)
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure)
 • โรคลิ้นหัวใจ (Heart valve disease)
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ (Hypertrophic cardiomyopathy)
 • โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease)
 • ภาวะหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าผิดปกติระยะคิวทียาว (Long QT syndrome)
 • โรคลิ้นหัวใจไมทรัล (Mitral valve disease)
 • โรคลิ้นหัวใจหย่อน (Mitral valve prolapse)
 • โรคลิ้นหัวใจไมทรัลรั่ว (Mitral valve regurgitation)
 • โรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ (Mitral valve stenosis)
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Myocardial ischemia)
 • ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis)
 • โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (Patent ductus arteriosus : PDA)
 • โรคอกบุ๋ม (Pectus excavatum)
 • โรคน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจเกิน (Pericardial effusion)
 • เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Pericarditis)
 • โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (Peripheral artery disease : PAD)
 • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด PVC (Premature ventricular contractions : PVCs)
 • ภาวะเส้นเลือดไปปอดตีบ (Pulmonary atresia)
 • ภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (Pulmonary embolism)
 • ภาวะความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary hypertension)
 • ภาวะลิ้นหัวใจห้องล่างขวาตีบ (Pulmonary valve disease)
 • โรคหัวใจรูห์มาติก (Rheumatic heart disease)
 • โรคปมไฟฟ้าหัวใจเสื่อม (Sick sinus syndrome)
 • โรคหลอดเลือดสมองขนาดเล็กขาดเลือด  (Small vessel disease)
 • ภาวะ SCAD (Spontaneous coronary artery dissection : SCAD)
 • โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
 • ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden cardiac arrest)
 • ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติ (Supraventricular tachycardia)
 • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว TOF (Tetralogy of Fallot : TOF)
 • หลอดเลือดแดงเอออร์ตาในทรวงอกโป่งพอง (Thoracic aortic aneurysm)
 • กลุ่มอาการ TOS (Thoracic outlet syndrome : TOS)
 • ภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ (Transient ischemic attack : TIA)
 • โรคหลอดเลือดใหญ่หัวใจสลับขั้ว (Transposition of the Great Arteries : TGA)
 • โรคลิ้นหัวใจไตรคัสปิดตัน (Tricuspid atresia)
 • โรคลิ้นหัวใจไตรคัสปิดรั่ว (Tricuspid valve regurgitation)
 • ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว (Ventricular fibrillation)
 • ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะที่หัวใจห้องล่าง (Ventricular tachycardia)
 • ผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว (Ventricular septal defect : VSD)
 • อาการใจสั่น (Heart palpitations)

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography : EKG/ECG)
 • ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle Bracial Index : ABI)
 • ตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (Echocardiography)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการฉีดฟองอากาศ (Echocardiography with Bubble Test)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal Echocardiography : TEE)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test : EST) ด้วยการเดินบนสายพาน หรือปั่นจักรยาน (เหมาะสำหรับผู้มีอุปสรรคด้านการทรงตัว เดิน วิ่ง ได้ไม่สะดวก)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย (Stress Echocardiography) เป็นการเดินบนสายพาน หรือปั่นจักรยาน (เหมาะสำหรับผู้มีอุปสรรคด้านการทรงตัว เดิน วิ่ง ได้ไม่สะดวก) 
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการใช้ยาโดบูทามีนกระตุ้น (Dobutamine Stress Echocardiography) เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายไม่ได้ เช่น ผู้มีปัญหาข้อเข่า ผู้สูงอายุ เป็นต้น
 • ตรวจภาวะเป็นลมด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test)
 • ตรวตติดตามบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitoring)
 • ตรวจวัดความดันโลหิตต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ (Ambulatory Blood Pressure Monitoring : ABPM)
 • ตรวจติดตามบันทึกภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac Event Monitoring)
 • ตรวจสอบด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker) และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated Implantable Cardioverter-Defibrillator)
 • ตรวจวัดปริมาณหินปูนสะสมที่หลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Calcium Scoring) ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ใช้เวลาตรวจน้อย ทราบผลแม่นยำ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะหัวใจที่รุนแรงขึ้นได้
 • ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Coronary Artery) 
 • ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiac MRI)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการใช้เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (MIBI Stress Test)

ความชำนาญพิเศษ

 • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ  
  • การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อน หลอดเลือดหัวใจตีบตัน 100%
  • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด
  • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยหัวกรอกากเพชรโดยเครื่องกรอความถี่สูง
 • กลุ่มหลอดเลือด
  • การขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบด้วยการทำบอลลูนและขดลวด
  • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง
 • กลุ่มไฟฟ้าหัวใจ
  • รักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • ตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและรักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าความถี่สูง
  • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจถาวร
  • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชั่วคราว
  • การใส่เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติด้วยสัญญาณไฟฟ้า
  • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจสองด้านบีบตัวประสานงานดีขึ้น
  • การกระตุกไฟฟ้าหัวใจเพื่อปรับการเต้นของหัวใจ
  • การปิดรยางค์หัวใจห้องซ้ายบน
 • กลุ่มลิ้นหัวใจ
  • การใส่ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวน
  • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
  • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
  • การรักษาโรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบด้วยไมตรัลคลิป
  • การขยายลิ้นหัวใจไมทรัลด้วยบอลลูน
  • การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัลผ่านกล้องแบบเปิดแผลขนาดเล็ก
 • กลุ่มหัวใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
  • การรักษารูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องบนผ่านสายสวน
  • การผ่าตัดปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องบน และผ่าตัดปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง
  • การผ่าตัดซ่อมหลอดเลือดสำหรับโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่มีความซับซ้อน
 • การรักษาอื่น ๆ
  • การผ่าตัดปอดด้วยวิธีส่องกล้องแผลเล็ก
  • การผ่าตัดปอดแบบเปิด
  • การใช้สายสวนจี้เส้นประสาทอัตโนมัติบริเวณหลอดเลือดแดงของไต
  • การรักษาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (Peripheral Arterial Disease: PAD) ที่กีดขวางการไหลเวียนเลือดไปยังแขนขา ด้วยการขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนหรือขดลวด 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
 • โปรแกรมตรวจพิเศษเพื่อสุขภาพหัวใจ 

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. ไพศาล บุญศิริคำชัย

  นพ. ไพศาล บุญศิริคำชัย

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
  อายุรกรรมโรคหัวใจ, การตรวจวินิจฉัยทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • Link to doctor
  พญ. ศิริพร อธิสกุล

  พญ. ศิริพร อธิสกุล

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  พญ. ปิยนาฏ ปรียานนท์

  พญ. ปิยนาฏ ปรียานนท์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  โรคความดันโลหิตสูง, โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบรุนแรง , การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, โรคหลอดเลือดส่วนปลายบริเวณแขนขาตีบ, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, การทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
 • Link to doctor
  นพ. ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี

  นพ. ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี

  • ศัลยศาสตร์
  • การผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก
  การผ่าตัดหัวใจและปอด
 • Link to doctor
  นพ. ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์

  นพ. ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
  Cardiothoracic Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ชูศักดิ์ หนูแดง

  นพ. ชูศักดิ์ หนูแดง

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
  Cardiothoracic Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ชาติ วานิชสวัสดิ์

  นพ. ชาติ วานิชสวัสดิ์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์หัวใจ
  หัวใจเต้นผิดจังหวะ, โรคหัวใจและหลอดเลือด, การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด
 • Link to doctor
  พญ. ณหทัย ฉัตรสิงห์

  พญ. ณหทัย ฉัตรสิงห์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  ศาสตราธิคุณ นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

  ศาสตราธิคุณ นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  พญ. สุรีย์รัตน์ ปันยารชุน

  พญ. สุรีย์รัตน์ ปันยารชุน

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจล้มเหลว การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน, การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและการดามขดลวด, โรคหัวใจแต่กำเนิด, การใช้อัลตราซาวน์ในเส้นเลือดหัวใจเพื่อช่วยการวินิจฉัยและรักษา, การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการสวนหัวใจ ขยายหลอดเลือด และใส่ขดลวด, การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. บุลวัชร์ หอมวิเศษ

  ผศ.นพ. บุลวัชร์ หอมวิเศษ

  • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
  • ศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายอวัยวะ
  Video-Assissted Thoracic Surgery (VATS), โรคมะเร็งปอด, Lung Nodules , Metastatic Lung Lesions, Pneumothorax, Empyema Thoracic, Pleural Effusion, Mediastinal Tumor, Chest Wall Tumor, Lung Volume Reduction Surgery, Surgery for Chronic Thromboembolism Pulmonary Hypertension (CTEPH), Minimally Invasive Cardiac Surgery, Heart and Lung Transplantation
 • Link to doctor
  นพ. วิชัย อังคเศกวินัย

  นพ. วิชัย อังคเศกวินัย

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

  นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
  การตรวจวินิจฉัยทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • Link to doctor
  รศ.นพ.  ปรัญญา  สากิยลักษณ์

  รศ.นพ. ปรัญญา สากิยลักษณ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
  Cardiothoracic Surgery, Coronary Artery Bypass Grafting, Extracorporeal Membrane Oxegenation (ECMO)
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  โรคหัวใจและหลอดเลือด, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี

  รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  การรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบผ่านสายสวน, การรักษาโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันโดยการใส่สายสวน, การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวน
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. สุภาณี สินเพิ่มสุขสกุล

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรคหัวใจล้มเหลว การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน, Transplant Cardiology