ศูนย์หัวใจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3104

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์หัวใจ

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก โดยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 17.9 ล้านคน คิดเป็น 32% ของประชากรโลกที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุรวมกัน ปัจจุบันมีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าปีละ 7 หมื่นราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีในทุกช่วงวัย จากอุบัติการณ์ยังพบว่า มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุสำคัญอย่าง “โรคหัวใจขาดเลือด” เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน 

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด จึงเกิดการรวมตัวกันของอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดครบทุกสาขา ได้แก่ 

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด 
 • ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก 
 • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
 • วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก 
 • รังสีวิทยาการตรวจภาพหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ 
 • นักกำหนดอาหาร 
 • พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ซึ่งการรวมตัวของแพทย์และบุคลากรนี้เกิดขึ้นเพื่อให้การดูแลรักษาคนไข้ที่ต้องการแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง ประสบความสำเร็จในการรักษาโรคยากและซับซ้อนมาแล้วหลายครั้ง นอกจากนี้ ภายในศูนย์ยังติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่รองรับการรักษาได้หลากหลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน และมีการอัปเดตเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถช่วยให้คนไข้กลับมามีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุยืนยาวขึ้น

ทำไมต้องศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • ดูแลสุขภาพคนไข้โดยทีมอาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ และแพทย์สาขาต่าง ๆ ที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์สูง ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้คนไข้ขอความเห็นที่สองทางการแพทย์ จากแพทย์ท่านอื่นในศูนย์ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการรักษาให้ตรงตามความต้องการ สอดคล้องพฤติกรรมของคนไข้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังเสร็จสิ้นการรักษา
 • ศัลยแพทย์ให้การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความยากและซับซ้อนได้สำเร็จหลายครั้ง เช่น รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจซับซ้อน รักษาหลอดเลือดแดงโป่งพองโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดทรวงอก หรือทำบอลลูนแก้ไขหลอดเลือดหัวใจตีบตัน 100% ซึ่งแต่ละเคสที่ให้การรักษา สามารถช่วยให้คนไข้มีสุขภาพดี และมีความสุขกับสมาชิกครอบครัวได้ยาวนานขึ้น
 • ออกแบบเส้นทางพิเศษภายในศูนย์หัวใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาคนไข้ เชื่อมต่อจากห้องตรวจ ชั้น 8 ไปยังห้องผ่าตัด ชั้น 9 ทำให้แพทย์สามารถรักษาคนไข้ในช่วงเวลาวิกฤต ได้ทันท่วงที
 • มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ห้องผ่าตัดระบบไฮบริด  ติดตั้งเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์หลอดเลือดแบบสองระนาบ นวัตกรรมที่ช่วยให้แพทย์สามารถสวนหลอดเลือดและผ่าตัดได้ในเวลาเดียวกัน เหมาะสำหรับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน ต้องใช้วิธีรักษาผสมผสานหลายรูปแบบและต้องการความต่อเนื่อง เครื่องมือนี้ช่วยเซฟเวลาและลดปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการต้องเคลื่อนย้ายคนไข้ ช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • บุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์หัวใจได้รับการฝึกอบรมเป็นประจำ เพื่อพัฒนาศักยภาพและฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ พร้อมรับมือทุกเหตุการณ์ ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์ Simulation Center)

โรคและภาวะผิดปกติ

 • ภาวะหลอดเลือดแดงช่องท้องโป่งพอง
 • ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องทรวงอก
 • ภาวะเลือดเซาะเข้าผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ปริแยกชั้น
 • โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ
 • โรคลิ้นหัวใจรั่ว
 • ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม
 • ภาวะหัวใจห้องบนเต้นระรัว
 • โรคหัวใจเต้นพลิ้ว
 • โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วแต่กำเนิด
 • โรคหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดจังหวะ
 • ภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ
 • ภาวะหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 • ภาวะหัวใจสลาย
 • โรคไหลตาย
 • ภาวะช็อกจากโรคหัวใจ
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
 • โรคหลอดเลือดแดงคาโรติกตีบ
 • อาการเจ็บหน้าอก
 • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • ภาวะหลอดเลือดหัวใจบีบเกร็งตัว
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายใหญ่
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว
 • โรคลิ้นหัวใจ
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ
 • โรคคาวาซากิ
 • ภาวะหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าผิดปกติระยะคิวทียาว
 • โรคลิ้นหัวใจไมทรัล
 • โรคลิ้นหัวใจหย่อน
 • โรคลิ้นหัวใจไมทรัลรั่ว
 • โรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน
 • โรคอกบุ๋ม
 • โรคน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจเกิน
 • เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
 • โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
 • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด PVC
 • ภาวะเส้นเลือดไปปอดตีบ
 • ภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด
 • ภาวะความดันเลือดในปอดสูง
 • ภาวะลิ้นหัวใจห้องล่างขวาตีบ
 • โรคหัวใจรูห์มาติก
 • โรคปมไฟฟ้าหัวใจเสื่อม
 • โรคหลอดเลือดสมองขนาดเล็กขาดเลือด
 • ภาวะ SCAD
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
 • ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติ
 • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว TOF
 • หลอดเลือดแดงเอออร์ตาในทรวงอกโป่งพอง
 • กลุ่มอาการ TOS
 • ภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ
 • โรคหลอดเลือดใหญ่หัวใจสลับขั้ว
 • โรคลิ้นหัวใจไตรคัสปิดตัน
 • โรคลิ้นหัวใจไตรคัสปิดรั่ว
 • ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว
 • ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะที่หัวใจห้องล่าง
 • ผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว
 • อาการใจสั่น

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
 • ตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการฉีดฟองอากาศ
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย ด้วยการเดินบนสายพาน หรือปั่นจักรยาน (เหมาะสำหรับผู้มีอุปสรรคด้านการทรงตัว เดิน วิ่ง ได้ไม่สะดวก)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย เป็นการเดินบนสายพาน หรือปั่นจักรยาน (เหมาะสำหรับผู้มีอุปสรรคด้านการทรงตัว เดิน วิ่ง ได้ไม่สะดวก) 
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการใช้ยาโดบูทามีนกระตุ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายไม่ได้ เช่น ผู้มีปัญหาข้อเข่า ผู้สูงอายุ เป็นต้น
 • ตรวจภาวะเป็นลมด้วยเตียงปรับระดับ 
 • ตรวตติดตามบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง 
 • ตรวจวัดความดันโลหิตต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ
 • ตรวจติดตามบันทึกภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • ตรวจสอบด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ Pacemaker และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
 • ตรวจวัดปริมาณหินปูนสะสมที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  ใช้เวลาตรวจน้อย ทราบผลแม่นยำ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะหัวใจที่รุนแรงขึ้นได้
 • ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการใช้เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ความชำนาญพิเศษ

 • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ  
  • การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อน หลอดเลือดหัวใจตีบตัน 100%
  • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด
  • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยหัวกรอกากเพชรโดยเครื่องกรอความถี่สูง
 • กลุ่มหลอดเลือด
  • การขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบด้วยการทำบอลลูนและขดลวด
  • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง
 • กลุ่มไฟฟ้าหัวใจ
  • รักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • ตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและรักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าความถี่สูง
  • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจถาวร
  • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชั่วคราว
  • การใส่เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติด้วยสัญญาณไฟฟ้า
  • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจสองด้านบีบตัวประสานงานดีขึ้น
  • การกระตุกไฟฟ้าหัวใจเพื่อปรับการเต้นของหัวใจ
  • การปิดรยางค์หัวใจห้องซ้ายบน
 • กลุ่มลิ้นหัวใจ
  • การใส่ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวน
  • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
  • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
  • การรักษาโรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบด้วยไมตรัลคลิป
  • การขยายลิ้นหัวใจไมทรัลด้วยบอลลูน
  • การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัลผ่านกล้องแบบเปิดแผลขนาดเล็ก
 • กลุ่มหัวใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
  • การรักษารูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องบนผ่านสายสวน
  • การผ่าตัดปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องบน และผ่าตัดปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง
  • การผ่าตัดซ่อมหลอดเลือดสำหรับโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่มีความซับซ้อน
 • การรักษาอื่น ๆ
  • การผ่าตัดปอดด้วยวิธีส่องกล้องแผลเล็ก
  • การผ่าตัดปอดแบบเปิด
  • การใช้สายสวนจี้เส้นประสาทอัตโนมัติบริเวณหลอดเลือดแดงของไต
  • การรักษาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (PAD) ที่กีดขวางการไหลเวียนเลือดไปยังแขนขา ด้วยการขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนหรือขดลวด 

แพ็กเกจ

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

  นพ. อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  นพ. อนุรุธ ฮั่นตระกูล

  นพ. อนุรุธ ฮั่นตระกูล

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. บุลวัชร์ หอมวิเศษ

  ผศ.นพ. บุลวัชร์ หอมวิเศษ

  • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
  • ศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายอวัยวะ
  • การผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก
  ผ่าตัดปอดแบบแผลเล็ก, โรคมะเร็งปอด, ผ่าตัดเนื้องอกในปอด, Metastatic Lung Lesions, ภาวะปอดรั่ว, Empyema Thoracic, Pleural Effusion, Mediastinal Tumor, Chest Wall Tumor, Lung Volume Reduction Surgery, Surgery for Chronic Thromboembolism Pulmonary Hypertension (CTEPH), Minimally Invasive Cardiac Surgery, Heart and Lung Transplantation
 • Link to doctor
  นพ. ชูศักดิ์ หนูแดง

  นพ. ชูศักดิ์ หนูแดง

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
  Cardiothoracic Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์

  นพ. ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
  Cardiothoracic Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ชาติ วานิชสวัสดิ์

  นพ. ชาติ วานิชสวัสดิ์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์หัวใจ
  หัวใจเต้นผิดจังหวะ, โรคหัวใจและหลอดเลือด, การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. กานต์ วิฑูรชาติ

  ผศ.นพ. กานต์ วิฑูรชาติ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ภาพวินิจฉัยของระบบหัวใจและหลอดเลือดระดับขั้นสูง
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ภาพวินิจฉัยของระบบหัวใจและหลอดเลือดระดับขั้นสูง (Cardiac CT/MRI)
 • Link to doctor
  พญ. ศนิศรา จันทรจำนง

  พญ. ศนิศรา จันทรจำนง

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
  หัวใจเต้นผิดจังหวะ, การตรวจวินิจฉัยทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, ผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
 • Link to doctor
  นพ. ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี

  นพ. ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี

  • ศัลยศาสตร์
  • การผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก
  การผ่าตัดหัวใจและปอด
 • Link to doctor
  นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

  นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  โรคหัวใจและหลอดเลือด, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี

  รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  การรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบผ่านสายสวน, การรักษาโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันโดยการใส่สายสวน, การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวน
 • Link to doctor
  พญ. สุรีย์รัตน์ ปันยารชุน

  พญ. สุรีย์รัตน์ ปันยารชุน

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจล้มเหลว การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน, การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและการดามขดลวด, โรคหัวใจแต่กำเนิด, การใช้อัลตราซาวน์ในเส้นเลือดหัวใจเพื่อช่วยการวินิจฉัยและรักษา, การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการสวนหัวใจ ขยายหลอดเลือด และใส่ขดลวด, การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน
 • Link to doctor
  นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

  นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
  การตรวจวินิจฉัยทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • Link to doctor
  นพ. ไพศาล บุญศิริคำชัย

  นพ. ไพศาล บุญศิริคำชัย

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
  อายุรกรรมโรคหัวใจ, การตรวจวินิจฉัยทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • Link to doctor
  รศ.นพ.  ปรัญญา  สากิยลักษณ์

  รศ.นพ. ปรัญญา สากิยลักษณ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
  Cardiothoracic Surgery, Coronary Artery Bypass Grafting, การใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO)
 • Link to doctor
  พญ. สุภาณี สินเพิ่มสุขสกุล

  พญ. สุภาณี สินเพิ่มสุขสกุล

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรคหัวใจล้มเหลว การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน, Transplant Cardiology
 • Link to doctor
  พญ. ปิยนาฏ ปรียานนท์

  พญ. ปิยนาฏ ปรียานนท์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  โรคความดันโลหิตสูง, โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบรุนแรง , การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, โรคหลอดเลือดส่วนปลายบริเวณแขนขาตีบ, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, การทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
 • Link to doctor
  พญ. ศิริพร อธิสกุล

  พญ. ศิริพร อธิสกุล

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  นพ. วิชัย อังคเศกวินัย

  นพ. วิชัย อังคเศกวินัย

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  นพ. ชัยศิริ วรรณลภากร

  นพ. ชัยศิริ วรรณลภากร

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  พญ. ณหทัย ฉัตรสิงห์

  พญ. ณหทัย ฉัตรสิงห์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  นพ. วิพัชร พันธวิมล

  นพ. วิพัชร พันธวิมล

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • Link to doctor
  ศาสตราธิคุณ นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

  ศาสตราธิคุณ นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด