คลินิกศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3076

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการตรวจ คัดกรอง วินิจฉัย และรักษา ผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยที่ต้องการรักษาทางด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และให้การบริการตามมาตรฐานสากล จากบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมากที่คอยบริการ ให้คำแนะนำ และติดตามผลเกี่ยวกับการดูแลรักษา การเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกปลอดภัยและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 

สุขภาพทั่วไปและโรคซับซ้อน ดูแลครบจบในที่เดียว

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมให้การดูแลและรักษาความผิดปกติต่างๆ ในระบบทางเดินปัสสาวะได้โดยไม่ต้องส่งผู้ป่วยต่อไปยังโรงพยาบาลแห่งอื่น  โดยดูแลทั้งระบบ ตั้งแต่ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก อัณฑะ ถุงอัณฑะ และระบบสืบพันธุ์เพศชาย ทั้งโรคทั่วไป เช่น นิ่วในไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ อาการปัสสาวะเล็ด การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคในระบบทางเดินปัสสาวะที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น  ไปจนถึงโรคที่รักษายากและซับซ้อน เช่น การผ่าตัดมะเร็งไต หรือการติดเชื้อที่ไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งที่ดื้อยา เป็นต้น หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วม เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจตีบ โรตไต เบาหวาน ฯลฯ โดยการทำงานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

ทีมแพทย์เฉพาะทางของศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีประสบการณ์เป็นอย่างสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  มีความชำนาญในการผ่าตัดและรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำ เช่น การผ่าตัดส่องกล้อง การรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีรังสีรักษาที่มีประสิทธิภาพสามารถทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะจุดและมีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียงน้อย เป็นต้น  ซึ่งในการรักษาบางกรณีไม่จำเป็นต้องผ่าเปิด ไม่จำเป็นต้องให้เลือด ไม่จำเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะ และผู้ป่วยอาจไม่จำเป็นต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล ซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรืออาการแทรกซ้อน และผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็ว กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้นด้วย

 

ป้องกันก่อนเจ็บป่วย

การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อหาสัญญาณความผิดปกติ และป้องกันก่อนเกิดโรค มีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดปกติ เช่น การตรวจต่อมลูกหมากประจำปี ซึ่งจะมีการตรวจเลือด การตรวจการไหลของน้ำปัสสาวะ เป็นต้น ซึ่งหากพบความผิดปกติ แพทย์จะรักษาได้ตั้งแต่ในระยะแรกก่อนลุกลามเป็นโรคร้ายแรงต่อไป

 

ศูนย์การแพทย์ที่ออกแบบโดยแพทย์

หนึ่งในนโยบายของโรงพยาบาลเมดพาร์ค คือการเปิดโอกาสให้แพทย์ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและกำหนดกระบวนการให้บริการและการรักษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงได้ร่วมให้ความเห็นตั้งแต่ในช่วงการเตรียมการและการก่อสร้างโรงพยาบาล กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน  การกำหนดวิธีการบริการผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความสะดวกสูงสุด และผู้ป่วยมีความสบายใจมากที่สุด  การร่วมกันคัดเลือกทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญหลากหลายด้าน การเลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการวินิจฉัยและรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยได้ผลดีมากที่สุด  และการกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมที่ผู้ป่วยมีกำลังที่จะจ่ายได้เพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและบริการที่สะดวกสบายน่าประทับใจ

 

ศูนย์อบรมแพทย์ในอนาคต

ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการสูงในด้านการรักษาโรคและในด้านวิชาการ ความพร้อมด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย และความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงพยาบาลเมดพาร์คมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อมดูแลผู้ป่วยในอนาคตต่อไป

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเมดพาร์ค มุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะ ด้วยการรักษาและบริการที่มีคุณภาพ  ตลอดจนการดูแลแบบองค์รวม เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและการพัฒนาสังคมให้มีสุขภาพแข็งแรง

 

บริการตรวจวินิจฉัย

 • การให้บริการตรวจ คัดกรอง วินิจฉัย และให้คำปรึกษาในกลุ่มอาการ ดังต่อไปนี้
  • กลุ่มอาการที่มีความเจ็บปวดและมีความผิดปกติที่ช่องท้อง
  • กลุ่มอาการที่มีปัญหาและความผิดปกติระบบสืบพันธุ์เพศชาย
  • กลุ่มที่มีเนื้องอก ก้อนหรือติ่งที่ผิวหนัง หรือคลำได้ก้อน
  • กลุ่มอาการที่มีปัญหาและความผิดปกติระบบทางเดินปัสสาวะ
  • กลุ่มอาการที่มีปัญหาต่อมลูกหมาก เช่น ต่อมลูกหมากโต อักเสบ และมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • กลุ่มอาการเส้นเลือดผิดปกติที่ระบบสืบพันธุ์
  • กลุ่มอาการที่มีปัญหาเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศ(เพศชาย)


การรักษา

 • การให้บริการรักษา และผ่าตัดในกลุ่มอาการ ดังต่อไปนี้
  • กลุ่มอาการปวดท้องต่างๆ เช่น นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะและไต
  • กลุ่มอาการที่มี ฝี การอักเสบ บวม แดง ที่ผิวหนังอวัยวะเพศ
  • กลุ่มอาการเส้นเลือดผิดปกติ เช่น เส้นเลือดขอดที่อัณฑะ
  • กลุ่มอาการที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะเล็ด ปัสสาวะไม่ออก กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะไม่หมด
  • กลุ่มอาการที่มีปัญหาต่อมลูกหมาก เช่น ต่อมลูกหมากโต อักเสบและมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • การผ่าตัดเพื่อรักษาโรค เช่น มะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะและไต
  • การผ่าตัดเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • กลุ่มอาการที่มีปัญหาเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
  • ชายวัยทอง


หัตถการ

 • ให้บริการและรักษาโดยการผ่าตัด ผ่าตัดส่องกล้องตามวัตถุประสงค์ของการรักษา ดังต่อไปนี้
  • การผ่าตัดเพื่อวินิจฉัย
  • การผ่าตัดเพื่อรักษาโรค
  • การผ่าตัดแก้ไขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • การรักษาสุขภาพเฉพาะท่านชาย
  • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ
  • การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก
  • การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฝังแร่


เครื่องมือตรวจพิเศษ/ เทคโนโลยี

 • ให้บริการและรักษาโดยการผ่าตัด ผ่าตัดส่องกล้องตามวัตถุประสงค์ของการรักษา ดังต่อไปนี้
  • Bladder Scan: การตรวจปริมาณปัสสาวะที่เหลือค้างในผู้ที่มีปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก
  • Uroflowmetry: การตรวจอัตราการไหลของปัสสาวะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติ
  • Flexible Cystoscope: กล้องส่องกระเพาะปัสสาวะแบบพับงอได้ เพื่อลดความเจ็บปวดในการส่องกล้อง
  • ESWL(Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy): เครื่องสลายนิ่วที่ใช้สลายนิ่วโดยไม่ต้องผ่าตัด
  • MRI Fusion Prostate Biopsy: การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก


ความชำนาญพิเศษ

 • ให้บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษา ผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (Urology Surgery)


แพ็กเกจ

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. วิทวัส ไทยเจริญพร

  นพ. วิทวัส ไทยเจริญพร

  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  Urological Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  ศ.นพ. กิตติณัฐ กิจวิกัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์

  ผศ.นพ. ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. ไพบูลย์ บุญญะพานิชสกุล

  นพ. ไพบูลย์ บุญญะพานิชสกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ, ระบบสืบพันธ์ุ
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. กมล ภานุมาตรัศมี

  ผศ.นพ. กมล ภานุมาตรัศมี

  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  • การผ่าตัดผ่านกล้องทางศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
  Urological Surgery
 • Link to doctor
  นพ. วิชัย เจริญวงศ์

  นพ. วิชัย เจริญวงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. กิตติพงษ์ พินธุโสภณ

  ผศ.นพ. กิตติพงษ์ พินธุโสภณ

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะในเด็ก, ภาวะอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ, โรคปัสสาวะไหลย้อนแต่กำเนิด, ท่อปัสสาวะเปิดต่ำ
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  ผศ.นพ. วรัชญ์ วรนิสรากุล

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  มะเร็งต่อมลูกหมาก, Prostate Disease, Laparoscopic Urologic Surgery, Prostatectomy Laser, Endourology and Urinary Stone Disease, Urological Cancer
 • Link to doctor
  นพ. วสันต์ เศรษฐวงศ์

  นพ. วสันต์ เศรษฐวงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. วิชัย หงส์ไพฑูรย์

  นพ. วิชัย หงส์ไพฑูรย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ