คลินิกศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3076

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ระบบทางเดินปัสสาวะ ประกอบด้วยอวัยวะหลายส่วน ได้แก่ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก อัณฑะ ถุงอัณฑะ และอวัยวะสืบพันธุ์ ทำหน้าที่ขับปัสสาวะและรักษาความสมดุลของของเหลวภายในร่างกาย ซึ่งโรคระบบทางเดินปัสสาวะบางชนิดยังส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศของเพศชายอีกด้วย โดยโรคระบบทางเดินปัสสาวะที่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

คลินิกศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ มีประสบการณ์ในการรักษาโรคที่พบได้ทั่วไป และโรคที่มีความยากซับซ้อน มีความพร้อมในการผ่าตัดและรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การผ่าตัดส่องกล้องแบบแผลเล็ก ซึ่งมีข้อดี คือ ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บแผลน้อยลงและฟื้นตัวได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผล มีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสากล สามารถรายงานผลตรวจได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนการรอรายงานผลได้ดี ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคให้รวดเร็วขึ้น ศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค ยังสามารถรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคระบบทางเดินปัสสาวะที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศ (เฉพาะเพศชาย) ซึ่งมีการใช้เทคนิครักษาซับซ้อนบวกกับประสบการณ์การรักษานานหลายปีของอาจารย์แพทย์ จะช่วยให้ผลลัพธ์การรักษาเป็นไปตามแนวทางที่วางแผนไว้

นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์คยังมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะสามารถขอคำปรึกษาหาแนวทางการรักษาร่วมกับแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์รังสีรักษา ช่วยให้วินิจฉัยได้ตรงจุดและวางแผนการรักษาได้แม่นยำขึ้น รวมทั้งยังมีทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือหลังผ่าตัด ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวดี สามารถกลับไปพักฟื้นและดูแลตนเองต่อที่บ้านได้ดีขึ้น

ดังนั้น หากพบหรือสงสัยว่าอาจมีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพทางเพศของคุณผู้ชาย สามารถเข้ารับการวินิจฉัยและรักษากับแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

ทำไมต้องคลินิกศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • ดูแลรักษาโรคและความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะได้ครบทั้งระบบ โดยไม่ต้องส่งต่อคนไข้ไปยังโรงพยาบาลอื่น ให้บริการดูแลรักษาได้ทั้งโรคทั่วไปที่พบบ่อย ตลอดจนโรคที่มีความยากและซับซ้อน รวมถึงคนไข้ที่มีโรคร่วมอื่น ๆ เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไต โรคเบาหวาน โดยทำการรักษาร่วมกับแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ แบบองค์รวม ให้ความสำคัญทั้งสุขภาพกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน
 • ทีมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะมีประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีความชำนาญในการผ่าตัดและรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการรักษา รวมถึงช่วยให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เจ็บปวดน้อยลง และฟื้นตัวได้ไว เช่น การผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็กหายไว การรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีรังสีรักษาที่มีประสิทธิภาพสามารถทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะจุดและมีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียงน้อย เป็นต้น
 • ปิดโอกาสให้คนไข้มีส่วนในการเลือกวิธีรักษาที่สอดคล้องกับความต้องการ ด้วยอัตราค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสม คลายกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่าย และใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข

โรคและภาวะผิดปกติ 

 • เนื้องอกเซลล์สืบพันธุ์
 • ต่อมลูกหมากโต
 • ต่อมลูกหมากอักเสบ พังผืดในช่องท้อง
 • กระเพาะปัสสาวะพิการ
 • ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน
 • ภาวะออกซาเลตสูงในปัสสาวะ
 • ภาวะท่อปัสสาวะเปิดต่ำกว่าปกติ
 • ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน
 • ภาวะอัณฑะค้างในช่องท้อง
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งอัณฑ
 • มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • มะเร็งไต
 • มะเร็งท่อไต
 • ไตบวมน้ำ
 • นิ่วในไต
 • เนื้องอกที่ไต
 • ภาวะหลอดไตโป่งขยายผิดปกติ
 • หย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย
 • ภาวะมีบุตรยากในเพศชาย
 • อวัยวะเพศชายโค้งงอผิดรูป
 • วัยทองในเพศชาย
 • ภาวะปัสสาวะเล็ดในผู้สูงวัยเมื่อไอหรือจาม
 • ท่อปัสสาวะตีบ
 • ภาวะหลอดเลือดอัณฑะขอด
 • โรคปัสสาวะไหลย้อนกลับ

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ 

 • ผ่าตัดเพื่อรักษาโรคและภาวะผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ผ่าตัดมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะและไต ผ่าตัดต่อมหมวกไต ผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์พีวีพี ผ่าตัดรักษาภาวะหลอดเลือดอัณฑะขอด ผ่าตัดปลูกถ่ายไต เป็นต้น
 • ตรวจวัดอัตราการไหลของปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจการไหลของปัสสาวะ สำหรับผู้ที่มีอัตราการไหลของปัสสาวะผิดปกติ ผู้ที่มีแนวโน้มเป็นต่อมลูกหมากโต หรือปัสสาวะเล็ดราด โดยวัดอัตราการไหลของปัสสาวะที่ติดตั้งบนโถปัสสาวะ และนำผลที่ได้มาวินิจฉัยเพื่อทำการรักษาต่อไป
 • ตรวจวัดปริมาณปัสสาวะที่เหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะด้วยเครื่อง Bladder Scan ใช้ในการตรวจคนไข้ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะยากจากสาเหตุต่าง ๆ มีการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ด้วยวิธีอัลตราซาวนด์ คนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บเพราะเป็นการตรวจผ่านผิวหนังหน้าท้อง ลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการสอดสายสวนเพื่อตรวจวัดปริมาณปัสสาวะ มีความสะดวกในการตรวจวัดและปลอดภัยสูง ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็นำผลไปวินิจฉัยเพื่อทำการรักษาต่อไป
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะด้วยกล้องแบบยืดหยุ่น เป็นกล้องที่มีขนาดเล็กมาก มีความยืดหยุ่นสูง จึงสอดผ่านท่อปัสสาวะที่มีความโค้งได้ง่าย คนไข้รู้สึกเจ็บน้อยลง กล้องที่อยู่ส่วนปลายสุดขยับปรับทิศทางได้ ช่วยให้แพทย์ตรวจดูภายในกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะได้ละเอียดขึ้น ช่วยให้สามารถเลือกวิธีการรักษาได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
 • ทำหมันชาย และการแก้หมันชาย

ความชำนาญพิเศษ

 • การฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นการใส่แร่อิริเดียม-192 (Ir-192) เข้าไปในต่อมลูกหมากเพื่อให้แร่กำเนิดรังสีอยู่ใกล้กับเซลล์มะเร็งมากที่สุดและได้รับรังสีสูงสุด โดยที่เนื้อเยื่อปกติที่อยู่ใกล้เคียงได้รับรังสีน้อยที่สุด วิธีนี้ใช้เวลารักษาสั้น คนไข้ฟื้นตัวได้ไว ไม่ต้องกังวลว่าจะมีรังสีติดตัวกลับไป และไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศ
 • การรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยเลเซอร์กรีนไลท์ PVP เป็นการผ่าตัดโดยการสอดกล้องขนาดเล็กไปในท่อปัสสาวะ แล้วใช้เลเซอร์พลังงานสูงทำลายเนื้อเยื่อที่อุดกั้นทางเดินปัสสาวะ เป็นการรักษาที่เสียเลือดน้อย เจ็บน้อย มีภาวะแทรกซ้อนน้อย เหมาะกับผู้สูงอายุหรือคนไข้ที่หยุดทานยาละลายลิ่มเลือดไม่ได้ และใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง 1 - 2 วัน นอกจากนี้ ยังไม่พบว่าผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศภายหลังรักษา
 • การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการตัดชิ้นเนื้อร่วมกับภาพจาก MRI เป็นการเก็บชิ้นเนื้อผ่านการดูภาพเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็ก โดยใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพ 3 มิติ พร้อมกับการทำอัลตราซาวนด์แบบ Real-Time ช่วยให้แพทย์เห็นภาพก้อนมะเร็งและรายละเอียดรอบ ๆ ได้ชัดเจน ทำการตัดชิ้นเนื้อได้แม่นยำขึ้น 80 - 90% ช่วยให้แพทย์ตรวจพบมะเร็งได้เร็วขึ้น และทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังจบการรักษา
 • การสลายนิ่วโดยไม่ต้องผ่าตัดด้วยคลื่นกระแทก เป็นการโฟกัสคลื่นเสียงพลังงานสูงผ่านผิวหนังเข้าไปทำลายก้อนนิ่วให้แตกสลายเป็นก้อนเล็ก ๆ และขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะ โดยไม่ต้องทำการผ่าตัดเปิดแผล มีความปลอดภัยสูง ให้ผลลัพธ์ที่ดีโดยที่คนไข้ไม่ต้องนอนพักฟื้นในโรงพยาบาล

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  ผศ.นพ. กิตติพงษ์ พินธุโสภณ

  ผศ.นพ. กิตติพงษ์ พินธุโสภณ

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะในเด็ก, ภาวะอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ, โรคปัสสาวะไหลย้อนแต่กำเนิด, ท่อปัสสาวะเปิดต่ำ
 • Link to doctor
  นพ. วิชัย เจริญวงศ์

  นพ. วิชัย เจริญวงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. วสันต์ เศรษฐวงศ์

  นพ. วสันต์ เศรษฐวงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. กมล ภานุมาตรัศมี

  ผศ.นพ. กมล ภานุมาตรัศมี

  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  • การผ่าตัดผ่านกล้องทางศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
  Urological Surgery
 • Link to doctor
  นพ. วิชัย หงส์ไพฑูรย์

  นพ. วิชัย หงส์ไพฑูรย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  ผศ.นพ. วรัชญ์ วรนิสรากุล

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  มะเร็งต่อมลูกหมาก, Prostate Disease, Laparoscopic Urologic Surgery, Prostatectomy Laser, Endourology and Urinary Stone Disease, Urological Cancer
 • Link to doctor
  นพ. วิทวัส ไทยเจริญพร

  นพ. วิทวัส ไทยเจริญพร

  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  Urological Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  ศ.นพ. กิตติณัฐ กิจวิกัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์

  ผศ.นพ. ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. ไพบูลย์ บุญญะพานิชสกุล

  นพ. ไพบูลย์ บุญญะพานิชสกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ, ระบบสืบพันธ์ุ