Follow Us

คลินิกเต้านม

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3076

8.00 am - 7.00 pm

ศูนย์ความเป็นเลิศทางศัลยกรรมเต้านม

เต้านมเป็นอวัยวะสำคัญของสตรีและมีความละเอียดอ่อน และมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของผู้หญิงไทย ศูนย์ความเป็นเลิศทางศัลยกรรมเต้านม โรงพยาบาลเมดพาร์คพร้อมดูแลทั้งในเชิงป้องกันและรักษา โดยให้ความสำคัญกับ 4 องค์ประกอบหลักที่จะช่วยให้การรักษามะเร็งเต้านมได้ผลดีที่สุด ได้แก่  ทีมแพทย์ที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษาและการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้การรักษาได้ผลดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างมีคุณภาพ มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม และมีความสบายใจ

แพทย์เฉพาะทางพร้อมทำงานเป็นทีม
ศูนย์ความเป็นเลิศทางศัลยกรรมเต้านม โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีทีมแพย์ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจภาวะของโรคความรู้สึกและความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งเป็นอย่างดีจากการคลุกคลีกับผู้ป่วยมานานกว่า 15 ปี และมีทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายด้านเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม อาทิ ศัลยแพทย์เต้านม ศัลยแพทย์ตกแต่ง แพทย์รังสีวินิจฉัย แพทย์รังสีรักษา แพทย์เคมีบำบัด แพทย์ด้านโภชนาการ เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ด้านพันธุศาสตร์ และทีมพยาบาลเฉพาะทางที่สามารถปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

ประสบการณ์และศักยภาพในการรักษาโรคยาก
ทีมแพทย์ของศูนย์ฯ ได้รับการยอมรับด้านฝีมือ ความชำนาญในการรักษาด้วยการผ่าตัด การใช้ยา การรักษาด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง เสริมสร้างเต้านมทดแทนส่วนที่ผ่าตัดออกไป  รวมทั้งการรักษาอาการข้างเคียงที่ยากและซับซ้อน ซึ่งเป็นการรักษาที่ต้องใช้ประสบการณ์สูง เช่น การตรวจหาการกระจายของมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองได้ทั้งต่อม (Whole Node) ในระดับโมเลกุลโดยไม่ต้องตัด การผ่าตัดมะเร็งไทรอยด์ด้วยการส่องกล้อง การรักษามะเร็งที่ดื้อยาโดยการตรวจในระดับยีนเพื่อหาวิธีการรักษาที่ได้ผล การทำ Super Micro Surgery เช่น การผ่าตัดต่อท่อน้ำเหลืองเข้ากับเส้นเลือดดำ เพื่อรักษาคนไข้ที่แขนบวมหลังจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านม   การผ่าตัดเต้านมเพื่อป้องกันมะเร็งในผู้ป่วยที่พบว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม เป็นต้น

เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่แม่นยำ
ในด้านเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและรักษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางศัลยกรรมเต้านม โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยระบบดิจิทัลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพช่วยให้ตรวจชิ้นเนื้อได้อย่างรวดเร็ว หาตำแหน่งก้อนมะเร็งเพื่อทำแผนการรักษาและทำการรักษาได้อย่างแม่นยำ  และเครื่องมือด้านรังสีรักษาที่ทันสมัยที่ให้ผลการรักษาที่ดี สามารถฉายรังสีได้เฉพาะจุดที่ต้องการและลดผลกระทบต่ออวัยวะหรือเนื้อเยื่อใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์อื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งเต้านม

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคนิคและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจระดับยีน การรักษารูปแบบใหม่ๆ การแนวทางรักษาแบบจำเพาะเจาะจงแต่ละบุคคล (personalized medicine)

ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
และที่สำคัญคือ ศูนย์ความเป็นเลิศทางศัลยกรรมเต้านม โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ไม่เฉพาะแต่การรักษาโรค หรือช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคเท่านั้น แต่ยังดูแลภาพลักษณ์ให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจและพึงพอใจในรูปร่างหลังการรักษา การดูแลในด้านจิตใจ การใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขกับครอบครัวได้ตามปกติ

ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการรักษาที่ดีกว่าเดิม
โรงพยาบาลเมดพาร์คมีนโยบายส่งเสริมให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หาความรู้เพิ่มเติมและทำงานวิจัยเพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ผู้ป่วยมีทางเลือกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ความเชี่ยวชาญของแพทย์และองค์ความรู้ใหม่จะช่วยเพิ่มโอกาสรักษาหายได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก์ช่วยให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางศัลยกรรมเต้านม โรงพยาบาลเมดพาร์ค พัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง