อาการ สาเหตุ การรักษามะเร็งเต้านม - Symptoms, Causes and Treatment Breast Cancer

มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)

มะเร็งเต้านม เกิดจากเซลล์ที่เจริญเติบโตรวดเร็วมากผิดปกติ โดยเฉพาะเซลล์ในท่อน้ำนมและเนื้อเยื่อบุผิวต่อมน้ำนมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก้อนในเต้านมหรือมะเร็งเต้านม การเจริญเติบโตที่ผิดปกตินี้อาจลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองและอวัยวะอื่น ๆ

แชร์

เลือกหัวข้อที่อ่าน


มะเร็งเต้านม

แม้ว่า มะเร็งเต้านม (Breast Cancer) จะมีอุบัติการณ์ของโรคมากในเพศหญิง แต่ก็สามารถตรวจพบได้ในเพศชายเช่นเดียวกัน ในปัจจุบันอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนั้นสูงขึ้นมาก อีกทั้งอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องขอบคุณการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม รวมถึงวิทยาการการรักษาที่ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

มะเร็งเต้านมมีอาการอย่างไร?

 • คลำพบก้อนในเต้านม
 • ผิวบริเวณเต้านมหนาขึ้น หรือบุ๋มเหมือนลักยิ้ม หรือมีลักษณะเหมือนเปลือกส้ม
 • เต้านมมีขนาดหรือรูปร่างเปลี่ยนไป
 • หัวนมหดตัว
 • ผิวบริเวณลานนมลอกเป็นขุย

สาเหตุและอาการของมะเร็งเต้านม Breast Center Banner 5

อาการแบบไหนควรพบแพทย์?

หากคลำพบก้อนหรือสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเต้านม ควรรีบพบแพทย์โดยทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัย แม้ว่าผลการตรวจแมมโมแกรมครั้งล่าสุดจะไม่พบความผิดปกติใด ๆ ก็ตาม

มะเร็งเต้านม มีสาเหตุเกิดจากอะไร?

มะเร็งเต้านม เกิดจากเซลล์ที่เจริญเติบโตรวดเร็วมากผิดปกติ โดยเฉพาะเซลล์ในท่อน้ำนมและเนื้อเยื่อบุผิวต่อมน้ำนมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก้อนในเต้านมหรือมะเร็งเต้านม การเจริญเติบโตที่ผิดปกตินี้อาจลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองและอวัยวะอื่น ๆ โดยสาเหตุของมะเร็งเต้านมนั้นอาจเกิดมาจากฮอร์โมน การดำเนินชีวิตประจำวัน และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม โรคมะเร็งเต้านมราว 5-10% มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม นักวิจัยพบยีนที่กลายพันธุ์แต่กำเนิด อันได้แก่ ยีน BRCA1 และ BRCA2 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ที่สูงขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เป็นมะเร็งเต้านม มีอะไรบ้าง?

 • เพศ: เพศหญิงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าเพศชาย 
 • อายุที่มากขึ้น: ความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นตามอายุ 
 • ประวัติของคนในครอบครัวสายตรง: ผู้ที่มีมารดา น้องสาว หรือลูกสาวเป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุยังน้อย มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมสูงขึ้น
 • ยีนที่กลายพันธุ์แต่กำเนิด: ความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมจะสูงขึ้นหากคนในครอบครัวมียีน BRCA1 และ BRCA2 
 • มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเต้านมหรือโรคมะเร็งเต้านม: หากมีประวัติเคยเป็นโรคเต้านมที่ไม่เป็นมะเร็ง (Lobular carcinoma in situ: LCIS) หรือมีภาวะก่อนเป็นมะเร็งในเต้านม (Atypical ductal hyperplasia: ADH) ความเสี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งในเต้านมข้างหนึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งในเต้านมอีกข้างเช่นกัน  
 • โรคอ้วน: หญิงที่มีน้ำหนักตัวมากหรือเป็นโรคอ้วนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมสูงมากขึ้น
 • การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร: หญิงที่มีบุตรคนแรกหลังอายุ 30 ปี หรือหญิงที่ไม่เคยตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากขึ้น 
 • ประจำเดือนและวัยทอง: การที่มีประจำเดือนก่อนอายุ 12 ปีหรือการที่เข้าสู่วัยทองช้าจะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม 
 • การบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน: เมื่อรับประทานฮอร์โมนทดแทน ซึ่งประกอบไปด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเพื่อรักษาอาการวัยทอง ความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมจะสูงขึ้น และจะลดลงเมื่อเลิกรับประทาน
 • การสัมผัสกับรังสี: ผู้ที่สัมผัสกับรังสีตั้งแต่อายุยังน้อยจะมีความเสี่ยงสูง
 • การดื่มแอลกอฮอล์: ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จะมีความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่ม

โรคมะเร็งเต้านมป้องกันได้หรือไม่?

หญิงที่ไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงต่ำ

 • ควรเข้ารับการตรวจคัดกรอง เช่น การตรวจเต้านมหรือแมมโมแกรม เป็นประจำ 
 • เรียนรู้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง หมั่นสังเกตเต้านมว่ามีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปหรือมีความผิดปกติใด ๆ หรือไม่
 • จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ที่วันละ 1 แก้วหากต้องการดื่ม
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 30 นาที
 • จำกัดการใช้ฮอร์โมนทดแทนโดยใช้ปริมาณต่ำที่สุดและระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม
 • รักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสม รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพิ่มการรับประทานผัก ผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี พืชตระกูลถั่ว ปลา และน้ำมันที่มีประโยชน์ เช่น น้ำมันมะกอก

หญิงที่มีความเสี่ยงสูง

 • การป้องกันด้วยการรรับประทานยา: รับประทานยายับยั้งเอสโตรเจนเพื่อลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม โดยก่อนเริ่มการรับประทานยาดังกล่าวต้องมีการประเมินความเสี่ยงและแนะนำถึงข้อดีข้อเสียของการรับประทานยาดังกล่าว
 • การผ่าตัดป้องกัน: หญิงบางรายอาจตัดสินใจที่จะเข้ารับการผ่าตัดป้องกันการเป็นโรคโดยทำการผ่าตัดเต้านมหรือรังไข่ที่ยังไม่เป็นโรคออก เพื่อลดความเสี่ยง

Breast Cencer ตรวจเต้านมด้วยมือ - Breast self-exams

มะเร็งเต้านมมีวิธีตรวจวินิจฉัยอย่างไร?

 • การตรวจเต้านมด้วยมือ เพื่อตรวจดูความผิดปกติของผิวหนังบริเวณเต้านมและก้อนในเต้านมหรือรักแร้
 • การตรวจแมมโมแกรม ซึ่งช่วยคัดกรองหรือตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม 
 • การตรวจอัลตราซาวด์เต้านม เพื่อตรวจดูว่ามีก้อนเนื้อหรือถุงน้ำในเต้านมหรือไม่
 • การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ เพื่อตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อเยื่อว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่ เป็นเซลล์มะเร็งชนิดใด ระดับของมะเร็ง และสถานะของตัวรับฮอร์โมนในเซลล์มะเร็ง เพื่อช่วยในการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม
 • การ MRI เต้านม เพื่อตรวจดูขนาด ตำแหน่ง และขอบเขตของเนื้องอกและมะเร็ง

รับมืออย่างไร เมื่อเป็นมะเร็งเต้านม?

การทราบข่าวว่าตนเองเป็นมะเร็งเต้านมนั้นเป็นเรื่องที่หนักหนา อีกทั้งผู้ป่วยยังมีภาระกิจที่จะต้องตัดสินใจสำคัญ ๆ เรื่องวิธีการรักษา ผู้ป่วยจึงควรเตรียมใจและกายให้พร้อมก่อนเข้ารับการรักษา

 • หาความรู้เพิ่มเติมเรื่องมะเร็งเต้านม โดยถามแพทย์ถึงชนิด ระดับ และสถานะตัวรับฮอร์โมนของมะเร็ง ข้อดีและข้อเสียของวิธีการรักษาแต่ละแบบ 
 • พูดคุยกับผู้ที่หายจากมะเร็งเต้านมหรือนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาที่เคยให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมาก่อน การที่ได้ระบายความคิด ความรู้สึกกับผู้ที่เคยผ่านเหตุการณ์เหมือนกันจะช่วยบรรเทาและจัดการกับความเครียดหรือความทุกข์ใจได้ 
 • พูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัว บุคคลเหล่านี้ถือเป็นหน่วยสนับสนุนที่จำเป็นขณะที่ต้องเผชิญกับมะเร็ง โดยผู้ป่วยสามารถพูดคุยระบายความทุกข์ใจ หรืออาจให้พวกเขาเหล่านี้ช่วยดูแล เช่น เตรียมอาหารให้ ในช่วงที่ร่างกายเหนื่อยล้าจากการเข้ารับการรักษา

การจัดการกับความอ่อนล้าของร่างกายเมื่อเป็นมะเร็งเต้านม มีกี่วิธี?

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมักรู้สึกอ่อนล้าระหว่างหรือหลังเข้ารับการรักษา การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก(Complementary Medicine) ที่นำไปเสริมกับการการแพทย์แผนปัจจุบัน  สามารถช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าได้

 • สอบถามแพทย์ว่าสามารถออกกำลังกายเบา ๆ เช่น โยคะ ไทเก๊ก เดิน หรือว่ายน้ำ ได้หรือไม่
 • ฝึกเทคนิคการลดความเครียด เช่น ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
 • เขียนไดอารี่เพื่อระบายอารมณ์ความรู้สึกระหว่างที่เข้ารับการรักษา

Breast Cencer ดูแลแบบประคับประคอง - Palliative care

ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แบบประคับประคอง

การดูแลแบบประคับประคองมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทำให้ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตหรืออาการป่วยร้ายแรงนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการดูแลแบบประคับประคองนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับมือกับการอาการต่าง ๆ ของโรคร้ายแรงภายใต้การดูแลของทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรวิชาชีพ การได้รับความร่วมมือจากตัวผู้ป่วยเองและครอบครัวจะช่วยให้การดูแลรักษาทางเลือกนี้ช่วยเติมเต็มการรักษาหลัก อันได้แก่ การผ่าตัด รังสีรักษา หรือเคมีบำบัด ได้อย่างสำเร็จลุล่วง

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

เรื่องราวจากประสบการณ์จริง

อาการของมะเร็งเต้านม - Breast Cancer Infographic Th

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 11 ก.ย. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. สมชาย ธนะสิทธิชัย

  นพ. สมชาย ธนะสิทธิชัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • Link to doctor
  นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

  นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  Breast Surgery, Vascular Surgery, General Surgery
 • Link to doctor
  นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

  นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast Surgery
 • Link to doctor
  พญ. ณภัทร สายโกสุม

  พญ. ณภัทร สายโกสุม

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast Surgery
 • Link to doctor
  พญ. รับพร สุขพานิช

  พญ. รับพร สุขพานิช

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Thyroid Surgery, Parathyroid Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. ศรันย์ ทองวิทูโกมาลย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast Surgery
 • Link to doctor
  พญ. กรวรรณ จันทรจำนง

  พญ. กรวรรณ จันทรจำนง

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. นวลพรรณ พลชัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  General Surgery
 • Link to doctor
  พญ. วิไลรัตน์ ประเสริฐ

  พญ. วิไลรัตน์ ประเสริฐ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast Surgery
 • Link to doctor
  ศาสตราจารย์ ดร.นพ. พรชัย โอเจริญรัตน์

  ศาสตราจารย์ ดร.นพ. พรชัย โอเจริญรัตน์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
  Breast Surgery, Breast Oncoplastic Surgery, Thyroid Surgery, Parathyroid Surgery, Head and Neck Surgery
 • Link to doctor
  พญ. จียิน วรวิทธิ์เวท

  พญ. จียิน วรวิทธิ์เวท

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่งเพื่อความงาม
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง
  Reconstructive Microsurgery, Breast Cosmetic and Reconstruction, Lymphatic Surgery, Facial Paralysis Reconstruction, Facial Reanimation, Endoscopic Carpal Tunnel Release
 • Link to doctor
  นพ. บัณฑิต สุนทรเลขา

  นพ. บัณฑิต สุนทรเลขา

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • การผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง
  Laparoscopic Adrenalectomy, Laparoscopic Appendectomy, Laparoscopic Cholecystectomy, Laparoscopic Colorectal Surgery, Laparoscopic Gastrectomy, Laparoscopic Herniorrhaphy, Laparoscopic Pancreatectomy, Laparoscopic Small Bowel Resection, Laparoscopic Splenectomy, การปลูกถ่ายไต
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. สิกฤษฏิ์ เด่นอริยะกูล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast Surgery, General Surgery
 • Link to doctor
  นพ. วรเทพ กิจทวี

  นพ. วรเทพ กิจทวี

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
 • Link to doctor
  รศ.นพ. กฤษณ์ จาฏามระ

  รศ.นพ. กฤษณ์ จาฏามระ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast Surgery, Surgical Oncology
 • Link to doctor
  นพ. พุทธิพร เย็นบุตร

  นพ. พุทธิพร เย็นบุตร

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast and Thyroid Surgery, Breast Conserving Surgery, Breast Reconstruction with Autologous Flap and Prosthesis, Transaxillary Endoscopic Thyroidectomy