Follow Us
Icon

คลินิกศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3076

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมให้บริการและดูแลสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมด ทั้งโรคทั่วไปและโรคซับซ้อนในระบบทางเดินปัสสาวะ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะ โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรค และกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างมีคุณภาพ

สุขภาพทั่วไปและโรคซับซ้อน ดูแลครบจบในที่เดียว
ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมให้การดูแลและรักษาความผิดปกติต่างๆ ในระบบทางเดินปัสสาวะได้โดยไม่ต้องส่งผู้ป่วยต่อไปยังโรงพยาบาลแห่งอื่น  โดยดูแลทั้งระบบ ตั้งแต่ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก อัณฑะ ถุงอัณฑะ และระบบสืบพันธุ์เพศชาย ทั้งโรคทั่วไป เช่น นิ่วในไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ อาการปัสสาวะเล็ด การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคในระบบทางเดินปัสสาวะที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น  ไปจนถึงโรคที่รักษายากและซับซ้อน เช่น การผ่าตัดมะเร็งไต หรือการติดเชื้อที่ไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งที่ดื้อยา เป็นต้น หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วม เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจตีบ โรตไต เบาหวาน ฯลฯ โดยการทำงานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

ทีมแพทย์เฉพาะทางของศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีประสบการณ์เป็นอย่างสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  มีความชำนาญในการผ่าตัดและรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำ เช่น การผ่าตัดส่องกล้อง การรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีรังสีรักษาที่มีประสิทธิภาพสามารถทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะจุดและมีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียงน้อย เป็นต้น  ซึ่งในการรักษาบางกรณีไม่จำเป็นต้องผ่าเปิด ไม่จำเป็นต้องให้เลือด ไม่จำเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะ และผู้ป่วยอาจไม่จำเป็นต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล ซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรืออาการแทรกซ้อน และผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็ว กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้นด้วย

ป้องกันก่อนเจ็บป่วย
การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อหาสัญญาณความผิดปกติ และป้องกันก่อนเกิดโรค มีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดปกติ เช่น การตรวจต่อมลูกหมากประจำปี ซึ่งจะมีการตรวจเลือด การตรวจการไหลของน้ำปัสสาวะ เป็นต้น ซึ่งหากพบความผิดปกติ แพทย์จะรักษาได้ตั้งแต่ในระยะแรกก่อนลุกลามเป็นโรคร้ายแรงต่อไป

ศูนย์การแพทย์ที่ออกแบบโดยแพทย์
หนึ่งในนโยบายของโรงพยาบาลเมดพาร์ค คือการเปิดโอกาสให้แพทย์ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและกำหนดกระบวนการให้บริการและการรักษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงได้ร่วมให้ความเห็นตั้งแต่ในช่วงการเตรียมการและการก่อสร้างโรงพยาบาล กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน  การกำหนดวิธีการบริการผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความสะดวกสูงสุด และผู้ป่วยมีความสบายใจมากที่สุด  การร่วมกันคัดเลือกทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญหลากหลายด้าน การเลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการวินิจฉัยและรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยได้ผลดีมากที่สุด  และการกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมที่ผู้ป่วยมีกำลังที่จะจ่ายได้เพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและบริการที่สะดวกสบายน่าประทับใจ

ศูนย์อบรมแพทย์ในอนาคต
ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการสูงในด้านการรักษาโรคและในด้านวิชาการ ความพร้อมด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย และความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงพยาบาลเมดพาร์คมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อมดูแลผู้ป่วยในอนาคตต่อไป

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเมดพาร์ค มุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะ ด้วยการรักษาและบริการที่มีคุณภาพ  ตลอดจนการดูแลแบบองค์รวม เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและการพัฒนาสังคมให้มีสุขภาพแข็งแรง