Benign Prostatic Hyperplasia and Prostate Cancer Banner 1.jpg

รักษาต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมากโดยไม่มีแผลผ่าตัด

เทคนิคที่ใหม่กว่าโดยไม่ต้องตัดเนื้อต่อมลูกหมาก ใช้การผ่าตัดผ่านการส่องกล้องโดยใช้แสงเลเซอร์สีเขียวเข้าไป ทำให้เนื้อต่อมลูกหมากส่วนที่ขวางทางเดินปัสสาวะระเหิดเป็นไอ

แชร์

รักษาต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมากโดยไม่มีแผลผ่าตัด

ภาวะต่อมลูกหมากโต มีอุบัติการณ์มากขึ้นในผู้ชายวัยเกิน 50 ปี โดยกว่าครึ่งจะมีภาวะนี้ ต่อมลูกหมากที่โตขึ้นอาจขวางทางออกของกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะส่วนต้นที่วิ่งผ่านต่อมลูกหมาก ต่อมลูกหมากที่โตอาจทำให้มีหรือยังไม่เกิดอาการต่าง ๆ

อาการต่อมลูกหมากโต หรือ มะเร็งต่อมลูกหมาก

 • ต้องรีบไปห้องน้ำเมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะ
 • ปัสสาวะบ่อย
 • ปัสสาวะไม่พุ่ง
 • ต้องยืนรอก่อนเริ่มถ่ายปัสสาวะ
 • ตื่นนอนบ่อยเพื่อปัสสาวะ
 • ปัสสาวะกระปิดกระปรอย
 • รู้สึกปัสสาวะออกได้ไม่หมด
 • ปัสสาวะเล็ดหลังปัสสาวะเสร็จ

การรักษาเริ่มจากการรับประทานยา แต่ในไม่ช้าก็เร็วอาจจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดต่อมลูกหมากถ้าอาการมากขึ้นและรุนแรงจนส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

การวินิจฉัยต่อมลูกหมากโต หรือ มะเร็งต่อมลูกหมาก

การตรวจพิเศษเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรค ได้แก่

 • การตรวจปริมาตรของปัสสาวะที่ค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะหลังถ่ายจนสุด
 • ตรวจวัดอัตราความเร็วเฉลี่ย รูปร่างกราฟของการถ่ายปัสสาวะ ระยะเวลาที่ใช้ไปในการถ่ายปัสสาวะ และอัตราไหลสูงสุด
 • ในผู้ป่วยบางคนอาจตรวจความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันในกระเพาะปัสสาวะกับอัตราการไหลของปัสสาวะ
 • รวมทั้งภาพทางการแพทย์ เพื่อดูขนาดและรูปร่างลักษณะของต่อมลูกหมาก เพื่อช่วยในการเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสม
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ อาจมีความจำเป็นเพื่อยืนยันว่าอาการถ่ายปัสสาวะผิดปกติมาจากภาวะต่อมลูกหมากโต

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

 • มีปัญหาการถ่ายปัสสาวะปานกลางจนถึงรุนแรงที่เกิดจากภาวะต่อมลูกหมากโตเนื่องจากไม่ตอบสนองต่อยา
 • มีภาวะปัสสาวะคั่งจนปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน และมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะบ่อย ๆ เนื่องจากจากต่อมลูกหมากโต
 • กรวยไตโป่งโตขึ้นทั้งสองด้าน ไตทำงานลดน้อยลง
 • เกิดเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

ต่อมลูกหมากอยู่ในอุ้งเชิงกรานที่เข้าถึงเพื่อทำการผ่าตัดได้ค่อนข้างยาก ในอดีตการผ่าตัดต้องทำผ่าแผลผ่าตัดที่กว้างจากทิศทางต่าง ๆ เช่น จากด้านล่าง ด้านหลัง หรือด้านหน้า ซึ่งมักจะมีปัญหาการเสียเลือดมาก เกิดภาวะสารเกลือแร่ในเลือดไม่สมดุล อวัยวะเพศไม่แข็งตัว และการเกิดเนื้อเยื่อพังผืด ซึ่งทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่เต็มใจเข้ารับการผ่าตัด การรักษาปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยเทคนิคการส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะแล้วใช้ลวดนำกระแสไฟฟ้าเข้าไปตัดคว้านเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากออก ซึ่งมักมีภาวะตกเลือดเป็นเวลานานหลังผ่าตัด จำเป็นต้องใช้น้ำล้างกระเพาะปัสสาวะต่อเนื่องผ่านสายสวนที่ต้องทิ้งไว้นาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดที่อุดตันทางไหลออกของปัสสาวะได้

เทคนิคที่ใหม่กว่าโดยไม่ต้องตัดเนื้อต่อมลูกหมาก ใช้การผ่าตัดผ่านการส่องกล้องโดยใช้แสงเลเซอร์สีเขียวเข้าไป ทำให้เนื้อต่อมลูกหมากส่วนที่ขวางทางเดินปัสสาวะระเหิดเป็นไอ วิธีนี้ดีกว่าวิธีข้างต้นเนื่องจากเสียเลือดน้อยกว่ามาก ไม่มีความเสี่ยงต้องได้รับเลือดของผู้อื่น ผู้ป่วยที่ทานยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด อาจไม่จำเป็นต้องหยุดยาเหล่านี้ก่อนการผ่าตัด

ผลข้างเคียงของการรักษาโดยวิธีนี้ลดน้อยลงได้มาก

 • เสียเลือดน้อย ลดความเสี่ยงต้องให้เลือด
 • ไม่เสียสมดุลของสารเกลือแร่
 • เกิดเยื่อพังผืดน้อยกว่า
 • ไม่เกิดปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว
 • ต้องใส่สายสวนปัสสาวะเพียงวันเดียว
 • ต้องอยู่โรงพยาบาลเพียงคืนเดียว
 • ปวดน้อยลงจนส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ยาแก้ปวด
 • เป็นหัตถการที่อาจทำเป็นผู้ป่วยนอกได้

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยไม่ตัดเนื้อต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากระยะต้น ๆ ในอดีตมักจะรักษาโดยการผ่าตัดต่อมลูกหมากและอวัยวะภายในบางส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบพันธุ์ออกผ่านแผลผ่าตัดขนาดใหญ่ แต่ในปัจจุบันด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์แพทย์ที่มีการพัฒนาขึ้น การผ่าตัดแผลขนาดเล็ก (ส่องกล้อง) หรือด้วยหุ่นยนต์ (ดา วินชี) จึงเป็นแนวทางการปฏิบัติที่พบบ่อยที่สุด อย่างไรก็ตามครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ สมรรถภาพทางเพศหย่อน เกิดเนื้อเยื่อพังผืด เสียเลือดมาก และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และต้องคาสายสวนเป็นเวลานาน

ในปัจจุบันมีการใช้วิธีการรักษาอีกหนึ่งรูปแบบคือ การฝังแร่กัมมันตรังสี (brachytherapy) ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของรังสีรักษา (radiotherapy) ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง โดยการฝังต้นกำเนิดของรังสีภายในก้อนมะเร็งโดยตรง ทำให้สามารถรักษาได้อย่างตรงจุดโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยผลสำเร็จของการรักษาด้วยวิธีนี้ดีเท่ากับการผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออก สามารถลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ และลดความเสียหายของเนื้อเยื่อปกติบริเวณรอบ ๆ ก้อนมะเร็งได้

วิธีการรักษาแบบฝังแร่กัมมันตรังสีคือ การเสียบเข็มกัมมันตภาพรังสีในบริเวณเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากที่เป็นมะเร็ง ตามแผนการรักษาที่คำนวณโดยระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวกำหนดตำแหน่งที่จะฝังเข็มกัมมันตภาพรังสี เข็มจะส่งรังสีระยะสั้นและความเข้มสูงไปยังเซลล์มะเร็ง ในขณะเดียวกันจะเกิดผลกระทบต่อเซลล์ปกติบริเวณใกล้เคียงมะเร็งน้อยที่สุด ผู้ป่วยบางรายอาจนอนรักษาตัวเพียงคืนเดียว ในบางกรณีผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังเข้ารับการรักษา สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ รวมถึงกลับไปมีกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์ได้ในวันรุ่งขึ้น

ข้อได้เปรียบของการการรักษาแบบฝังแร่

 • ไม่พบปัญหาปัสสาวะเล็ดกลั้นไม่อยู่
 • ระยะเวลาในการนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสั้นลง (สูงสุด 1 คืนหรือการผ่าตัดผู้ป่วยนอก)
 • ไม่มีเลือดออก ไม่จำเป็นต้องถ่ายเลือด
 • ไม่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในทันที
 • เจ็บปวดน้อยมาก มักไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลยหลังผ่าตัด

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์ล่าสุดที่นำมาทดแทนวิธีการผ่าตัดในอดีต ทำให้สามารถรักษามะเร็งต่อมลูกหมากและจัดการกับปัญหาโดยไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดรูปแบบเดิม ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยมากขึ้น มีผลข้างเคียงและปัญหาที่จะตามมาในระยะยาวลดลง และที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้ผู้ป่วยรักษาระดับคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้

ฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก Prostate Cencer Brachytherapy - Infographic Th

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 02 ส.ค. 2022

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. วิชัย หงส์ไพฑูรย์

  นพ. วิชัย หงส์ไพฑูรย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. วิชัย เจริญวงศ์

  นพ. วิชัย เจริญวงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. ไพบูลย์ บุญญะพานิชสกุล

  นพ. ไพบูลย์ บุญญะพานิชสกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ, ระบบสืบพันธ์ุ
 • Link to doctor
  นพ. อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์

  นพ. อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  การเปลี่ยนไตจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตและการเปลี่ยนไตจากผู้เสียชีวิต, การผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะแบบแผลเล็ก, การผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะแบบแผลเล็ก, การผ่าตัดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ, การรักษาภาวะหย่อยสมรรถภาพทางเพศ, ชายวัยทอง
 • Link to doctor
  นพ. ศุภชัย สถิตมั่งคั่ง

  นพ. ศุภชัย สถิตมั่งคั่ง

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์

  ผศ.นพ. ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. สนธิเดช ศิวิไลกุล

  นพ. สนธิเดช ศิวิไลกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ, ภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน
 • Link to doctor
  นพ. วสันต์ เศรษฐวงศ์

  นพ. วสันต์ เศรษฐวงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. วิรุณ โทณะวณิก,พบ

  นพ. วิรุณ โทณะวณิก,พบ

  • ศัลยศาสตร์
  • รังสีรักษามะเร็งวิทยา
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  มะเร็งต่อมลูกหมาก, ฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  ศ.นพ. กิตติณัฐ กิจวิกัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์

  นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  รศ.นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด

  รศ.นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. อภิรักษ์ สันติงามกุล

  นพ. อภิรักษ์ สันติงามกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  การบีบขับปัสสาวะผิดปกติ, Laparoscopic Urologic Surgery