Banner.jpg

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยให้เราวางแผนการดูแลตนเองเพื่อกันการเกิดโรคได้

แชร์

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

“หัวใจ” เป็นสิ่งสำคัญ โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจจึงเป็นการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยให้เราวางแผนการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคได้

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

 • Basic Heart Program  ราคา 6,850 บาท
 • Executive Heart Program  ราคา 30,000 บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ:

 1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
 2. ราคาดังกล่าวเป็นการตรวจประเมิน ซึ่งไม่รวมค่าหัตถการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการตรวจประเมินโดยใช้แพ็กเกจ
 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 5. ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติมหากพบว่ามีความผิดปกติ
 6. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 4 ชั่วโมง สำหรับการตรวจ Dobutamine Stress Echocardiogram และ CT Coronary Artery and Calcium Scoring
 7. กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว หรือมียาที่ต้องใช้ประจำ กรุณาแจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ก่อนทำการตรวจ
 8. แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น โดยทำการนัดหมายผ่านศูนย์หัวใจ
 9. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญาและบริษัทประกัน
 10. ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (Expat) เท่านั้น

เพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการ กรุณาทำการนัดหมายก่อนเข้ารับบริการที่ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ D โรงพยาบาลเมดพาร์ค
เวลาให้บริการ: 7.00 – 20.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333

หรือ https://www.medparkhospital.com/contact

La Heart Screening Package Update 03

La Heart Screening Package Update 02


เผยแพร่เมื่อ: 06 ม.ค. 2021

แชร์