Banner.jpg

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยให้เราวางแผนการดูแลตนเองเพื่อกันการเกิดโรคได้

แชร์

“หัวใจ” เป็นสิ่งสำคัญ โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจจึงเป็นการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยให้เราวางแผนการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคได้

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

 • Basic Heart Program  ราคา 6,500 บาท
 • Comprehensive Heart Program  ราคา 13,500 บาท
 • Integrative Heart Program  ราคา 18,500 บาท
 • Executive Heart Program  ราคา 39,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ:
 1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
 2. ราคาดังกล่าวเป็นการตรวจประเมินซึ่งรวมค่าแพทย์ แต่ไม่รวมหัตถการพิเศษที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการตรวจประเมินโดยใช้แพ็กเกจ
 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติและต้องรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม)
 5. ราคานี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย และต้องการตรวจหาโรคหรือรักษา
 6. ราคานี้ไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และ/หรือ การรับส่วนลด ในกรณีบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 7. ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 8. ราคานี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการปฎิเสธหรือไม่ต้องการตรวจรายการใดรายการหนึ่ง
 9. ไม่มีสมุดรายงานผลให้แก่ผู้ป่วย
 10. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 11. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 12. สามารถติดต่อรับบริการได้ที่ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ชั้น 8 เคาน์เตอร์ D
 13. กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ เพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ D โรงพยาบาลเมดพาร์ค

เวลาให้บริการ: 7.00 – 20.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333

หรือ https://www.medparkhospital.com/contactเผยแพร่เมื่อ: 06 ม.ค. 2021

แชร์