ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

โทร. 02-090-3112

7:00 - 15:00 น.

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งรายละเอียดของการตรวจสุขภาพจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ การคัดกรองโรคเบื้องต้นเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคที่ซ่อนอยู่โดยที่ร่างกายยังไม่แสดงอาการ โดยเฉพาะโรคยากและโรคที่มีความซับซ้อน เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ หากตรวจพบและป้องกันได้ทันการ จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงลดภาวะแทรกซ้อนได้ ซึ่งเมื่อตรวจพบโรคก็สามารถส่งให้ทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ ดูแลรักษาต่อได้ทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้ร่างกายแสดงอาการใด ๆ ของโรค

ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเมดพาร์ค ตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน พร้อมทำการตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างครอบคลุม ด้วยอุปกรณ์ตรวจสุขภาพที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และให้คำแนะนำเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ทำไมต้อง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • พร้อมให้คำแนะนำเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเป็นเฉพาะบุคคล เช่น พฤติกรรม และพันธุกรรม ซึ่ง สามารถพิจารณาจากประวัติของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะโรคที่มีความชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ อาการผิดปกติของแต่ละบุคคลที่สังเกตเห็น หรือสงสัยความผิดปกติที่เคยตรวจพบในอดีต ลักษณะการดำเนินชีวิตที่อาจจะเป็นปัจจัยการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งหรือโรคเบาหวาน รวมถึงผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่เป็นประจำ เป็นต้น
 • มีเครื่องมือที่ครอบคลุมต่อการตรวจสุขภาพโดยละเอียด พร้อมให้บริการตรวจตั้งแต่ การตรวจเลือด เอกซเรย์ อัลตราซาวนด์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจวัดระดับไขมัน ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของตับและไต และอื่น ๆ เราให้บริการด้วยความชำนาญ สามารถดำเนินการตรวจสุขภาพอย่างแม่นยำ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
 • ให้บริการด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ชำนาญการ บริการตรวจสุขภาพด้วยมาตรฐานวิชาชีพ มีพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมตามสาขาที่รับผิดชอบประจำการ พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล พนักงานผู้ช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก

บริการตรวจสุขภาพ และรายการตรวจ

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ และตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • ตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเครื่องอัตโนมัติ
 • ตรวจตาผ่านกล้องจักษุจุลทรรศน์ โดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep
 • ตรวจไวรัสก่อมะเร็งปากมดลูก HPV
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
 • การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
  • ตรวจไขมันคอเลสเตอรอลรวม
  • ตรวจปริมาณไขมัน HDL-C ในเลือด
  • ตรวจปริมาณไขมัน LDL-C ในเลือด
  • ตรวจไขมันไนโตรกลีเซอไรด์
 • ตรวจการทำงานของไต
  • BUN
  • Creatinine
  • eGFR
 • ตรวจระดับกรดยูริค
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • GGT
  • Alkaline phosphatase
  • Albumin
  • Globulin
  • AST(SGOT)
  • ALT(SGPT)
  • Total Bilirubin
  • Direct Bilirubin
  • Total Protein 
 • ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์
  • TSH
  • Free T4
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
 • ตรวจปัสสาวะและอุจจาระ
  • ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
  • ตรวจอุจจาระ หาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ
 • ตรวจทางรังสี
  • ตรวจเอกซเรย์ปอด
  • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง
  • ตรวจความหนาแน่นของกระดูก
  • ตรวจดิจิตอลเอกซเรย์และอัลตราซาวนด์เต้านม
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือด
 • ตรวจวิตามิน
  • ตรวจหาระดับวิตามินบี 12 ในเลือด
  • ตรวจหาระดับวิตามินดีในเลือด
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ
  • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
  • ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา
  • ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
  • ตรวจสุขภาพเฉพาะรายบุคคล
  • บริการฉีดวัคซีนให้กับลูกค้าบริษัทคู่สัญญา
  • ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน
  • ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่

ความชำนาญพิเศษ

 • เวชศาสตร์ป้องกัน
  เพราะการป้องกันโรคและภาวะผิดปกติตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดอาการเจ็บป่วย ย่อมดีกว่าการมารักษาในภายหลัง ทีมแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเมดพาร์คทุกคน ล้วนแต่เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านแนวทางการป้องกันปัญหาสุขภาพต่าง ๆ  พร้อมทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ครอบคลุม ตั้งแต่การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ไปจนถึงการตรวจสุขภาพเชิงลึก ตามความจำเป็นที่เหมาะสมกับคนไข้ในแต่ละบุคคล แต่ละช่วงวัย เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยความแม่นยำ เพราะร่างกายของทุกคนล้วนมีความแตกต่าง ดังนั้นแนวโน้มสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตของผู้ป่วยแต่ละคน จึงไม่เหมือนกัน และต้องได้รับการวางแผนในการดูแลที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตัวเองด้วยความจริงใจ ช่วยวางแผนสุขภาพที่เหมาะสมด้วยความใส่ใจ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถจัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และป้องกันปัญหาร้ายแรงที่ยังไม่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เพราะสุขภาพดีไม่มีขาย แต่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวคุณเอง

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. ทวีสิน ธีระธนานนท์

  นพ. ทวีสิน ธีระธนานนท์

  • เวชศาสตร์ป้องกัน
  เวชศาสตร์ป้องกัน, Checkup and Health Promotion
 • Link to doctor
  พญ. ณิยวรรณ ศุภมงคล

  พญ. ณิยวรรณ ศุภมงคล

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • อายุรศาสตร์
  เวชศาสตร์ป้องกัน, General Gyne Examination
 • Link to doctor
  นพ. สุทธิชัย โชคกิจชัย

  นพ. สุทธิชัย โชคกิจชัย

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน (ทางคลินิก)
  โรคภูมิแพ้, เวชศาสตร์ป้องกัน
 • Link to doctor
  ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์

  ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  Family Medicine, เวชศาสตร์ป้องกัน
 • Link to doctor
  พญ. นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์

  พญ. นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  อายุรกรรมทั่วไป, เวชศาสตร์ป้องกัน
 • Link to doctor
  พญ. ทชา พฤนท์ธรรม์

  พญ. ทชา พฤนท์ธรรม์

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  Family Medicine, เวชศาสตร์ป้องกัน, อาชีวเวชศาสตร์