ศูนย์สุขภาพและโรคเฉพาะทางเด็ก

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ C และ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3138

7:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์สุขภาพและโรคเฉพาะทางเด็ก

ศูนย์สุขภาพและโรคเฉพาะทางเด็ก โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี ทั้งในด้านการรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง รวมทั้งผู้ป่วยวิกฤต โดยมีทีมกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางทุกสาขา ผู้มีประสบการณ์ในด้านกุมารเวชศาตร์ รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางที่พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยเด็กตลอด 24 ชั่วโมง

เพราะเราเข้าใจดีว่า ลูกเปรียบเหมือนดวงใจของคุณพ่อคุณแม่ เราจึงพร้อมให้บริการตรวจและรักษาโดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคต่าง ๆ อาทิ โรคทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ โรคทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ โรคต่อมไร้ท่อ โรคมะเร็ง รวมถึงทารกและเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤต ที่ต้องอยู่ในหน่วยดูแลพิเศษสำหรับเด็กทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) และหน่วยกุมารเวชศาตร์วิกฤต (PICU) อีกทั้งมีการทำงานร่วมกันกับผู้ชำนาญการด้านอื่น ๆ เพื่อวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นักโภชนาการ นักกระตุ้นพัฒนาการ นักกายภาพบำบัด นักฝึกพูด  จักษุแพทย์เด็ก ทันตแพทย์เด็ก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีคลินิกนมแม่ที่ได้ใบรับรองระดับนานาชาติ (IBCLC Care Awards 2023)  ที่พร้อมให้คำปรึกษา และสนับสนุนให้คุณแม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ทำไมต้อง ศูนย์สุขภาพและโรคเฉพาะทางเด็ก โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • ทำการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านกุมารเวชที่มีประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก
 • ดูแลด้วยความใส่ใจ ทีมกุมารแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์คทำงานเป็นทีม ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางในหลากหลายสาขา เพื่อสามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและรักษาอย่างทันเวลา
 • พร้อมรักษาโรคยากซับซ้อนในเด็ก เพราะที่โรงพยาบาลเมดพาร์คเรามีหน่วยดูแลพิเศษสำหรับเด็กทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) และหน่วยกุมารเวชศาตร์วิกฤต (PICU) ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ และได้รับการดูแลจากพยาบาลเฉพะทาง อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
 • ออกแบบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญ โดยมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้ป่วยเด็ก และเด็กสุขภาพดี ที่มาทำการฉีดวัคซีน หรือตรวจสุขภาพอื่น ๆ รวมถึงปรึกษาเรื่องการให้นมบุตร มีห้องควบคุมความดันลบเพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อ
 • มีทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทางหลากหลายสาขา เพื่อการดูแลสุขภาพของเด็กในองค์รวม เช่น นักโภชนาการ นักกระตุ้นพัฒนาการเด็ก นักฝึกพูด เป็นต้น
 • มีคลินิกนมแม่ที่ได้ใบรับรองระดับนานาชาติ IBCLC Care Awards 2023 รางวัลจากองค์กรทดสอบความชำนาญด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระดับนานาชาติ ที่รับรองให้เมดพาร์คเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญพิเศษด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • มีห้องให้นมบุตรระหว่างรอการตรวจ เพื่อส่งเสริมให้คุณแม่ทุกคนสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ในที่มีความเป็นส่วนตัว

โรคและภาวะผิดปกติ

 • โรคหัวใจ
  • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
  • โรคหัวใจวายในเด็ก
  • โรคหัวใจในเด็กโต
 • โรคไต 
  • การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
  • โรคไตอักเสบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง
  • กลุ่มโรคไตเนฟโฟรติกหรือโปรตีนรั่ว
  • โรค SLE
  • ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
  • ปัสสาวะลำบาก
  • ปัสสาวะเป็นเลือด
  • ปัสสาวะบ่อย
 • โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา 
  • แพ้นมวัว 
  • หอบหืด 
  • ไซนัสอักเสบ 
  •  ผื่นลมพิษ
 • โรคต่อมไร้ท่อ 
  • ตัวเตี้ย
  • ภาวะขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต
  • ภาวะเป็นสาวก่อนวัย
  • โรคอ้วนในเด็ก
  • โรคเบาหวานในเด็ก
  • โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์
  • ภาวะขาดวิตามินดี
  • ภาวะประจำเดือนผิดปกติ
 • โรคระบบประสาท 
  • อาการลมชัก
  • สมองอักเสบ
  • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • โรคทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ 
  • ไอ
  • นอนกรน
  • ปอดอักเสบ
  • ติดเชื้อรุนแรง
  • ภาวะช็อก
  • อุบัติเหตุในเด็ก
 • โรคทางเดินอาหาร 
  • โรคกระเพาะอาหาร
  • โรคกรดไหลย้อน
  • ปวดท้องเฉียบพลันและเรื้อรัง
  • ท้องผูกเรื้อรัง
  • ท้องเสียเรื้อรัง
  • ถ่ายมีเลือดปน
  • โรคแพ้อาหาร
  • โรคแพ้กลูเตน
  • โรคโครห์น
  • ลำไส้อักเสบ
  • โรคตับ
  • โรคไขมันพอกตับ
  • โรคลำไส้แปรปรวน
  • โรคลำไส้ดูดซึมผิดปกติ
 • โรคติดเชื้อ 
  • ไข้เลือดออก
  • ไข้ชิกุนคุนย่า
  • ต่อมน้ำเหลืองโตหรืออักเสบ
  • เชื้อดื้อยา
  • โรคติดเชื้อที่มากับภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
  • วัณโรค
 • โรคทางโภชนาการ 
  • ภาวะทุพโภชนาการ
  • ภาวะอ้วนน้ำหนักเกินเกณฑ์
 • โรคระบบพันธุศาสตร์ 
  • ภาวะดาวน์ซินโดรม
  • โรคตาบอดสี
 • โรคมะเร็งและโลหิตวิทยา 
  • โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ในเด็ก
  • ภาวะซีด
  • โรคธาลัสเซียเมีย
 • จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
  • โรคสมาธิสั้น
  • ภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้
  • ภาวะซึมเศร้า
  • ให้คำปรึกษาการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมาะสม
 • การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
  • ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
  • ภาวะความผิดปกติทางพฤติกรรม
  • ความผิดปกติการพูด ภาวะบกพร่องทางการสื่อสาร
 • แผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด
  • ทารกคลอดก่อนกำหนด
  • น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าเกณฑ์
  • ทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin Test)
 • การทดสอบการแพ้อาหารด้วยวิธีรับประทาน (Oral Food Challenge Test)
 • การวินิจฉัยภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย (GnRH Test)
 • การผ่าตัดขลิบพังผืดใต้ลิ้น
 • การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะในเด็ก
 • การใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
 • การประเมินและวิเคราะห์ความบกพร่องทางการเรียนรู้
 • การประเมินความผิดปกติทางพฤติกรรมในเด็ก
 • การฝึกแก้ไขการพูด
 • การทำกิจกรรมบำบัดในเด็ก

คลินิกนมแม่ที่ได้รับรางวัลรับรองในระดับนานาชาติ

ด้วยความตั้งใจและเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่คลินิกนมแม่ประจำศูนย์สุขภาพและโรคเฉพาะทางเด็ก โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมให้บริการ ให้คำปรึกษาโดยทีมกุมารแพทย์ และทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ผู้ได้รับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการให้นมแม่ที่ได้รับรางวัลรับรองในระดับนานาชาติ (IBCLC Care Awards 2023) จากองค์กรระดับนานาชาติที่ทดสอบความชำนาญด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (IBLCE) และองค์กรวิชาชีพที่ปรึกษาด้านการให้นมบุตร (ILCA) เพื่อสร้างความมั่นใจ และสนับสนุนให้คุณแม่ทุกคนสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จ คลินิกนมแม่ พร้อมสนับสนุนคุณแม่ทุกคน ด้วยบริการ และการให้คำปรึกษาดังต่อไปนี้

 • บริการให้ความรู้เกี่ยวกับท่าทางในการให้นมบุตรอย่างถูกต้อง
 • วิธีการให้นมลูกแฝด
 • ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาเจ็บหัวนมขณะให้นมบุตร
 • การรักษาปัญหาเต้านมอักเสบโดยไม่ต้องทำการผ่าตัด
 • ให้คำแนะนำวิธีการสต็อกน้ำนมแม่
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มปริมาณน้ำนมอย่างถูกต้อง

NICU พร้อมดูแลทุกปัญหาของทารกแรกเกิด

หอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดและทารกที่คลอดก่อนกำหนด (NICU) โรงพยาบาลเมดพาร์ค นอกจากความพร้อม และความชำนาญของแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงแล้วยังเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการออกแบบที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทารกแรกเกิดและทารกคลอดก่อนกำหนด ได้แก่

 • เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง เพื่อใช้ในการดูแลรักษาทารกที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
 • ชุดอุปกรณ์กู้ชีพสำหรับทารก
 • ตู้อบสำหรับทารกแรกเกิด เพื่อมอบความอบอุ่น และช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายของทารก
 • มีห้องผ่าตัดพร้อมใน NICU พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ลดความเสี่ยง และไม่เสียเวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • ห้อง Negative Pressure Room ระบบแรงดันอากาศเป็นลบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ พร้อมสำหรับการดูแลทารกที่ป่วยติดเชื้อ

พร้อมให้คำปรึกษาด้านกิจกรรมบำบัดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก

เพราะเราเข้าใจว่านอกจากการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้ว การดูแลเรื่องพัฒนาการของเด็กให้สมวัยนั้น ก็นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน นอกเหนือจากบริการตรวจวินิจฉัย และรักษาอาการเจ็บป่วยแล้ว ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเมดพาร์ค ยังมีความพร้อมของทีมสหสาขาวิชาชีพประสบการณ์สูงเช่น นักกระตุ้นพัฒนาการเด็ก นักโภชนาการเด็ก นักฝึกพูด รวมถึงนักกายภาพบำบัดเด็ก เพื่อให้บริการด้านกิจกรรมบำบัดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กเช่น

 • การฝึกพูด แก้ไขความผิดปกติด้านการพูด และภาวะบกพร่องทางการสื่อสารในเด็ก
 • การแก้ไขภาวะความผิดปกติทางพฤติกรรมในเด็ก
 • การแก้ไขภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็ก

แพ็กเกจ

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล

  นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล

  • กุมารเวชศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
  Pediatrics, Well Child Care and Vaccination, Pediatrics Cardiology, โรคหัวใจแต่กำเนิด, Acquired Heart Disease, โรคคาวาซากิ, Pediatrics Acute Myocarditis, Pediatrics Infective Endocarditis, Cardiac Disorders Secondary to Systemic Diseases
 • Link to doctor
  พญ. สิรินภา ศิวารมณ์

  พญ. สิรินภา ศิวารมณ์

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
  Pediatrics, Pediatrics Nutrition
 • Link to doctor
  พญ. วรพร ตันติจัตตานนท์

  พญ. วรพร ตันติจัตตานนท์

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
  Pediatrics, Pediatrics Endocrinology
 • Link to doctor
  ศ.พญ. ศศิธร ลิขิตนุกูล

  ศ.พญ. ศศิธร ลิขิตนุกูล

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
  Pediatrics, Pediatrics Infectious Disease
 • Link to doctor
  พญ. วิมลมาศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

  พญ. วิมลมาศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  Pediatrics Neonaltal and Perinatal Medicine, Breastfeeding, Mastitis, Lactation Consultation
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
  Pediatrics, Pediatrics Infectious Disease
 • Link to doctor
  พญ. สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ

  พญ. สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  General Pediatrics, Pediatrics Vaccination, Breastfeeding, Mastitis, Lactation Consultation, Preterm, Twin
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. วรนุช จงศรีสวัสดิ์

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  Pediatrics Gastroenterology and Hepatology
 • Link to doctor
  นพ. สาธิต กรเณศ

  นพ. สาธิต กรเณศ

  • ศัลยศาสตร์
  • กุมารศัลยศาสตร์
 • Link to doctor
  รศ.พญ. ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข

  รศ.พญ. ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคไต
  Kidney Disease in Children, Pediatrics Urinary Infections, Pediatrics Acute and Chronic Renal Failure, Congenital Hydronephrosis
 • Link to doctor
  นางสาว ธัญชนก บำรุงตระกูล

  นางสาว ธัญชนก บำรุงตระกูล

  Mood Disorder, Anxiety Disorder, Psychotherapy and Counseling in Adolescent and Adult, IQ Testing and Psychological Testing
 • Link to doctor
  รศ.นพ. เสกสิต โอสถากุล

  รศ.นพ. เสกสิต โอสถากุล

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  Pediatrics, Pediatrics Gastroenterology and Hepatology
 • Link to doctor
  นพ. ทิม เพชรทอง

  นพ. ทิม เพชรทอง

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม
  Pediatrics Genetic, Edwards Syndrome, Inborn Errors of Metabolism, Down Syndrome, Lysosomal Storage Disease, Genetic Disorders
 • Link to doctor
  นพ. ปรีดา สง่าเจริญกิจ

  นพ. ปรีดา สง่าเจริญกิจ

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  Pediatrics Chronic Rhinorrhea, Pediatrics Snoring and Obstructive Sleep Apnea, Pediatrics Chronic Wheezing, Pediatrics Chronic Dermatitis, Pediatrics Chronic Urticaria, Pediatrics Suspected Food Allergies, Pediatrics Allergy Blood Testing and Skin Prick Testing
 • Link to doctor
  นพ. ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์

  นพ. ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์

  • ศัลยกรรมประสาท
  ประสาทศัลยศาสตร์