คลินิกโรคปอด

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

โทร. โทร. 02-090-3129

8:00 - 20:00 น.

คลินิกโรคปอด (Pulmonary Clinic)

ปอดคืออวัยวะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก และในทุก ๆ วัน ปอดของเราต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ว่าเราจะนอนหลับ หรือแม้แต่ตอนตื่นนอน ว่ากันว่าในแต่ละวันของคนเรานั้นต้องหายใจมากถึง 20,000 – 30,000 ครั้งต่อวันเลยทีเดียว และด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 ควันเสียจากรถยนต์และการเผาไหม้ต่าง ๆ ยิ่งทำให้ปอดของเราทำงานหนัก และเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นโรคปอดได้ง่าย

โรคปอด หรืออาการผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจนั้น มักมีอาการที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติได้หลากหลายอย่างเช่น หายใจลำบาก ไอ แน่นหน้าอก หรือมีเลือดปนในเสมหะ ซึ่งอาการผิดปกติต่าง ๆ เหล่านี้มักเป็นสัญญาณร้ายของการป่วยเป็นโรคปอดต่าง ๆ เช่น หอบหืด ถุงลมปอดโป่งพอง วัณโรค หรืออาจเป็นโรคร้ายแรง โรคยากซับซ้อน เช่น มะเร็งปอด โรคซาร์คอยโดซิส  รวมถึงโรคที่สามารถติดเชื้อผ่านทางการหายใจได้เช่น โควิด -19 และโรคหวัดตามฤดูกาลต่าง ๆ เช่นไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งหากไม่ได้ดูแลรักษาปอดให้ดี เพราะโรคปอดนั้นหลายครั้งมักไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาเป็นพิเศษ แต่เมื่อแสดงอาการแล้วก็อาจจะสายเกินแก้ หรือหากรักษาไม่ทันก็อาจทำให้ปอดเสียหายเกินไป จนส่งผลเสียต่อชีวิตในระยะยาวได้

คลินิกโรคปอด โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษา โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ใส่ใจในรายละเอียดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกัน และช่วยให้แพทย์สามารถทำการรักษาได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังพร้อมทำการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการออกแบบระบบความดันอากาศภายในห้องตรวจให้มีความดันอากาศเป็นลบ ทำให้ระบบอากาศสะอาด ป้องกันการปนเปื้อนของอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องคลินิกโรคปอดที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • นำการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางประสบการณ์สูง ที่ได้รับประกาศนียบัตร American Board พร้อมใส่ใจในทุกรายละเอียดในทุกขั้นตอนของการรักษา ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของโรค และทำการรักษาอย่างตรงจุดด้วยความชำนาญ
 • มีเครื่องตรวจสมรรถนะปอด และพร้อมนำการตรวจโดยแพทย์เฉพาะทาง ที่ทำการตรวจปอดอย่างละเอียด ตั้งแต่การตรวจปริมาตรปอด การตรวจ Spirometry การตรวจ DLCO เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพปอดได้อย่างแม่นยำ
 • ชำนาญการส่องกล้องตรวจวินิจฉัย เพื่อติดตามการรักษาในคนไข้โรคปอด มะเร็งปอด โรคพังผืดที่ปอด (ILD) และโรคติดเชื้อต่าง ๆ
 • ตรวจหามะเร็งปอดระยะต้นได้อย่างแม่นยำ ด้วยการสแกนใช้คอมพิวเตอร์เอกซเรย์รังสีต่ำ Low-dose CT scan
 • ห้องตรวจความดันลบ ระบบอากาศสะอาดปลอดภัย เพราะอาการเจ็บป่วยของโรคปอดและระบบทางเดินหายใจนั้น มีความเสี่ยงสูงในการแพร่เชื้อ และจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ที่คลินิกโรคปอดโรงพยาบาลเมดพาร์คจึงออกแบบห้องตรวจวินิจฉัยให้เป็นห้องที่ระบบความดันอากาศเป็นลบ มีระบบประตู 2 ชั้น เพื่อให้ความดันอากาศภายในห้องตรวจชั้นในต่ำกว่าด้านนอก เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศหรือเชื้อโรคที่ปนเปื้อนภายในห้องออกไปสู่ด้านนอกได้ และเรายังมีระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรคและภาวะผิดปกติ

 • อาการไอเรื้อรัง
 • จุดในปอด
 • ถุงลมโป่งพอง
 • พังผืดในปอด
 • ภาวะน้ำในเยื่อหุ้มปอด
 • มะเร็งปอด
 • โรคปอดบวม
 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • โรคหลอดลมโป่งพอง
 • โรคหอบหืด
 • วัณโรค
 • อาการเจ็บหน้าอก
 • กลุ่มโรคเนื้อเยื่อปอดอักเสบ
 • การเสพติดนิโคติน
 • เชื้อราในปอด
 • เนื้องอกคาร์ซินอยด์
 • ปอดอักเสบเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ
 • ภาวะความดันเลือดในปอดสูง
 • ภาวะโพสท์โควิด หรือลองโควิด
 • ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด
 • มะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอด
 • โรคซาร์คอยด์ในปอด
 • โรคซิสติกไฟโบรซิส
 • โรคเซลล์กล้ามเนื้อเรียบผิดปกติในปอด
 • โรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว
 • โรคปอดอักเสบภูมิไวเกิน
 • โรคหลอดเลือดอักเสบ GPA
 • โรคหืดจากหลอดลมอักเสบ
 • โรคหืดในเด็ก
 • โรคอะไมลอยด์โดสิส

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • การล้างถุงลม
 • การส่องกล้องหลอดลม
 • หัตถการวินิจฉัยด้วยกล้องส่องหลอดลม
 • เทคโนโลยีปอดและหัวใจเทียมช่วยชีวิต
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
 • การช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ
 • การตรวจสมรรถภาพปอด
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
 • บริการเลิกบุหรี่

ความชำนาญพิเศษ

ทีมแพทย์เฉพาะทางประจำคลินิกโรคปอด มีประสบการณ์สูง

นอกจากประสบการณ์ในการเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคปอดแล้ว แพทย์ประจำคลินิกโรคปอดที่โรงพยาบาลเมดพาร์คทุกคน ล้วนชำนาญในด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ และมีประสบการณ์การทำงานในห้อง ICU ทุกคน จึงพร้อมดูแลและมอบการรักษาที่เหมาะสมที่สุดให้แก่คนไข้โรคปอด และโรคระบบทางเดินหายใจในทุกระยะการรักษา

พร้อมรักษาโรคปอด และโรคในระบบทางเดินหายใจแบบบูรณาการ

 • ทีมบุคลากรทางการแพทย์ประจำคลินิกโรคปอดที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมดูแล ให้บริการ ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยทุกภาวะผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ 
 • พร้อมให้คำแนะนำในการใช้ยาพ่นหลอดลม และมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือช่วยในการหายใจแบบไม่ต้องใส่ท่อ
 • พร้อมรักษาในทุกมิติของโรคปอด ตั้งแต่โรคปอดทั่วไปจนถึงโรคยากซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็น โรคเกี่ยวกับหลอดลม โรคปอดที่เกี่ยวเนื่องกับการติดเชื้อ โรคปอดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อ โรคที่เกิดจากโรคอวัยวะอื่นแล้วเกิดอาการผิดปกติที่ปอด โรคปอดที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง รวมถึงการรักษาภาวะแทรกซ้อนทางปอดจากโรคอื่น ๆ

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. ประภาพร พรสุริยะศักดิ์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 • Link to doctor
  นพ. วรการ วิไลชนม์

  นพ. วรการ วิไลชนม์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน, โรคหอบหืดและไอเรื้อรัง, เครื่องช่วยหายใจ, วัณโรค
 • Link to doctor
  นพ. เกษม สิริธนกุล

  นพ. เกษม สิริธนกุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  โรคหอบหืดและไอเรื้อรัง, หายใจลำบาก, ไอเรื้อรัง, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคมะเร็งปอด, โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ, โรคปอดบวม, คลินิกหยุดบุหรี่
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. จิรยศ จินตนาดิลก

  ผศ.นพ. จิรยศ จินตนาดิลก

  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ
  • เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, อายุรศาสตร์โรคปอด, อายุรกรรมผู้สูงอายุ, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์

  ผศ.นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ, เวชบำบัดวิกฤต, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย

  นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ, กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน, อายุรศาสตร์โรคปอด, เวชบำบัดวิกฤต
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ