Follow Us
Icon

ศูนย์หัวใจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3104

8:00 am.- 8:00 pm.


ศูนย์หัวใจ

โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของคนไทย ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงมีเป้าหมายที่จะดูแลสุขภาพหัวใจและให้การรักษาด้วยมาตรฐานสูงเพื่อช่วยป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่รวมตัวกันทั้งแพทย์โรคหัวใจชั้นแนวหน้าของประเทศ บุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจทุกสาขา ประกอบกับเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัย ทำให้ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์คพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในกรณีที่มีความซับซ้อนและรักษายาก

 

ทีมแพทย์มากประสบการณ์พร้อมดูแลโรคซับซ้อน

ทีมแพทย์ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขาที่มีประสบการณ์และความชำนาญเป็นอย่างสูง พร้อมจะดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทุกประเภทอาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ลิ้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือความผิดปกติอื่นๆ ของหัวใจและหลอดเลือด  ตลอดจนมีศักยภาพสูงในการรักษาโรคหัวใจที่มีความซับซ้อนหรือต้องการความชำนาญความแม่นยำเป็นพิเศษ เช่น การรักษาหลอดเลือดแดงโป่งพองโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดทรวงอก เป็นต้น 

 

ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลองค์รวม

ระบบหลอดเลือดและหัวใจเป็นระบบในร่างกายที่มีความละเอียดอ่อน มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องต่ออวัยวะอื่นๆ  โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงเตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเพื่อช่วยให้การรักษา การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางด้านการดมยาผ่าตัดหัวใจ แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีความสำคัญต่อการช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังการผ่าตัดให้พร้อมใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ นักกำหนดอาหารที่จะช่วยแนะนำการดูแลเรื่องอาหารที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ

 

เครื่องมือทันสมัยมาตรฐานสูง

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้คัดสรรเครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง อาทิ เครื่องเอกซเรย์แบบ 2 ระนาบ ที่ช่วยให้เห็นภาพภายในหลอดเลือดได้ชัดเจน และการติดตั้งเครื่องเอกซ์เรย์พิเศษในห้องผ่าตัดไฮบริด ช่วยให้แพทย์ทำหัตถการได้อย่างแม่นยำและสะดวกยิ่งขึ้น เช่น การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดได้ถูกตำแหน่งอย่างแม่นยำและรวดเร็ว และในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัดหัวใจร่วมด้วยก็สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องย้ายผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัดอื่น

 

ศูนย์หัวใจออกแบบโดยแพทย์หัวใจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ควรมีทั้งในห้องตรวจและห้องผ่าตัด และจากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจมากมายได้ให้ความเห็นและคำแนะนำ เพื่อช่วยให้ทีมสถาปนิกของโรงพยาบาลเมดพาร์คออกแบบศูนย์หัวใจที่จะให้ความสะดวกและคล่องตัวแก่บุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการทำงาน การทำหัตถการ  จำนวนห้องตรวจและห้องผ่าตัดที่ควรมี และทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายตลอดระยะเวลาที่เข้ามารับการรักษาที่ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 

พัฒนาแพทย์ต่อเนื่อง

ด้วยศักยภาพของโรงพยาบาลเมดพาร์ค ศูนย์หัวใจมีเป้าหมายที่จะพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาของแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรอง  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การวิจัยเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทยในอนาคต

 

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมที่จะดูแลสุขภาพหัวใจ และให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทุกคนทุกประเภท ด้วยมาตรฐานระดับสูง ด้วยความใส่ใจและความชำนาญของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และรู้สึกอบอุ่นใจตลอดเวลา