Follow Us
Icon

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ C และ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3138

8:00 am.- 7:00 pm.

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเมดพาร์ค

  

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีความพร้อมทุกด้านที่จะช่วยดูแลสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี เพื่อให้ช่วงวัยแรกของชีวิตมีความสมบูรณ์ พร้อมจะสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และช่วยลดหรือปัดเป่าความกังวลของคุณแม่คุณพ่อและครอบครัวในยามที่ลูกป่วย

 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา

ทีมกุมารเวช โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมที่จะดูแลสุขภาพผู้ป่วยเด็ก รักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง และโรคซับซ้อนที่รักษาได้ยาก  ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาซึ่งส่วนใหญ่ได้รับประกาศนียบัตรอเมริกันบอร์ด และมีประสบการณ์จากการรักษาโรคยาก โรคซับซ้อนในโรงเรียนแพทย์มาแล้ว  ทีมกุมารแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์คมีความรู้และประสบการณ์ เน้นการดูแลสุขภาพเด็กทั้งในองค์รวม และรักษาด้วบความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไปพร้อมกัน อาทิ โรคทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หัวใจ ทางเดินอาหาร ติดเชื้อ มะเร็ง ศัลยกรรม รวมถึงทารกและเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องอยู่ในห้องไอซียู หรือ NICU  

 

นอกจากนี้ ยังมีการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น เช่น นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร นักจิตวิทยา เป็นต้น เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กในองค์รวม

 

ดูแลด้วยความใส่ใจ

เพราะเด็กยังไม่สามารถอธิบายความเจ็บป่วยของตัวเองได้ การรักษาผู้ป่วยเด็กจึงต้องอาศัยการสังเกตอย่างใกล้ชิด การซักประวัติอย่างละเอียดจากพ่อแม่ พี่เลี้ยง ผู้ใหญ่ในครอบครัว และผู้ใกล้ชิดในบ้านทุกคน  เพื่อเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดทั้งในเรื่องอาการ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อาจมีผลต่อโรค การดูแล และการรักษา เช่น ท้องผูก ซึ่งเป็นปัญหาในเด็กจำนวนมาก และสามารถส่งผลต่อการพัฒนาทางร่างกาย บุคลิก อารมณ์ และจิตใจเด็กเมื่อโตขึ้น ซึ่งทีมกุมารแพทย์และแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมจะทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อหาช่วยรักษาความผิดปกติตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อยุติปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาของเด็ก  

 

นอกจากนี้ แพทย์ประจำศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเมดพาร์ค ยังให้เวลาเต็มที่แก่ผู้ปกครองและเด็ก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความเชื่อมั่นไว้วางใจ ซึ่งจะช่วยให้การรักษาเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิผล  และเพราะความเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โรงพยาบาลเมดพาร์คจึงได้จัดระบบที่ช่วยให้ครอบครัวสามารถติดต่อแพทย์และทีมเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ของโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้เด็กได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที พ่อแม่และครอบครัวเกิดความสบายใจและอุ่นใจ

 

เทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตเด็ก

นอกจากทีมแพทย์สหสาขาวิชา พยาบาลที่มีประสบการณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมีความพร้อมดูแลผู้ป่วยเด็กแล้ว โรงพยาบาลเมดพาร์คยังเลือกใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการช่วยวินิจฉัยและรักษาโรค อาทิ การส่องกล้องทางเดินอาหาร การทำ CT  Scan การมีห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU และ NICU เมื่อประกอบกับทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้านมาทำงานร่วมกัน จะทำให้ผลการรักษาเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

พัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

เพื่อให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับเพิ่มพูนความรู้ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเมดพาร์ต ได้จัดให้มีการประชุม สัมมนาเป็นการภายในระหว่างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับเพื่อรีวิวเคสที่น่าสนใจ แบ่งปันและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทุกคนในทีม และการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นทีมที่แข็งแรง มีการเติบโตไปพร้อมกัน

 

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยเด็กทุกวัย ทุกโรค รวมถึงโรคยากและโรคซับซ้อน เพื่อช่วยให้เด็กหายจากโรค หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมจะเติบโตอย่างแข็งแรง


*****************************

โปรแกรมวัคซีนเด็ก