ตรวจแมมโมแกรม ระบบดิจิทัล 3 มิติ (Tomosynthesis 3D Digital Mammography)

ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจแมมโมแกรม 3 มิติ (Tomosynthesis (3D) Digital Mammography)

ตรวจมะเร็งเต้านม หรือ ตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) ด้วยเครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิทัล 3 มิติ (Tomosynthesis 3D Digital Mammography) สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และวินิจฉัยโรคได้ในคราวเดียว มีความโดดเด่นอยู่ที่แขนเอกซ์เรย์ที่เคลื่อนผ่านเต้านม

แชร์

การตรวจแมมโมแกรม (Mammogram)
ด้วยระบบดิจิทัล 3 มิติ  (Tomosynthesis 3D Digital Mammography)

การตรวจแมมโมแกรม หรือ ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram) ด้วยระบบดิจิทัล 3 มิติ (Tomosynthesis หรือ 3D Mammography) เป็นนวัตกรรมการตรวจเต้านมที่สามารถถ่ายภาพ 2 มิติและ 3 มิติได้ในเวลาเดียวกัน เทคโนโลยีล่าสุดนี้ช่วยให้การ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มีความแม่นยำสูงขึ้น ลดความจำเป็นในการตรวจเนื้อเยื่อเต้านมที่สงสัยว่าอาจเป็นมะเร็งหลังการตรวจด้วยแมมโมแกรมวิธีอื่น ๆ

โดยระหว่างการตรวจนั้น แขนเอกซ์เรย์จะเคลื่อนที่ในแนวโค้งและใช้รังสีปริมาณต่ำเพื่อถ่ายรูปเต้านมในองศาต่าง ๆ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลเพื่อสร้างภาพถ่าย 2 มิติและ 3 มิติ โดยสามารถถ่ายรูปชั้นของเนื้อเยื่อเต้านมได้บางถึง 1 มิลลิเมตร มีความละเอียดสูง รังสีแพทย์สามารถตรวจหาความผิดปกติและรอยโรคของมะเร็งเต้านมได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้การตรวจคัดกรองมีความแม่นยำยิ่งขึ้น

Tomosynthesis (3 D) Digital Mammography Banner 4

ประโยชน์ของการตรวจแมมโมแกรม ระบบดิจิทัล 3 มิติ (Tomosynthesis 3D Digital Mammography)

เครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิทัล 3 มิตินั้นสามารถทำการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยโรคได้ในคราวเดียวกัน โดยจะมีความโดดเด่นอยู่ที่แขนเอกซ์เรย์ที่เคลื่อนผ่านเต้านมและถ่ายภาพได้หลายองศา แก้ปัญหาเรื่องข้อจำกัดของภาพถ่ายเนื้อเยื่อเต้านมแบบ 2 มิติที่เนื้อเยื่อเต้านมซ้อนทับกัน การตรวจแมมโมแกรมระบบดิจิทัล 3 มิติช่วยตรวจพบมะเร็งเต้านมได้สูงขึ้นราว 25 % ในขณะที่จำนวนผลบวกลวงลดลงถึง 15%

สำหรับการตรวจแมมโมแกรมระบบดิจิทัล 3 มิติ การใช้อุปกรณ์เพื่อบีบเนื้อเต้านมยังมีความจำเป็นด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

 • ลดปริมาณการใช้รังสี การบีบเนื้อเต้านมนั้นช่วยให้ภาพถ่ายมีความละเอียดชัดเจนโดยใช้รังสีในปริมาณที่ใกล้เคียงกับแมมโมแกรมแบบสองมิติทั่วไป
 • แผ่เนื้อเยื่อเต้านมให้บางลง การบีบเนื้อเต้านมจะแผ่เนื้อเยื่อเต้านมให้บางลง ทำให้ตรวจพบความผิดปกติหรือรอยโรคได้ง่ายขึ้น
 • ลดภาพเชิงซ้อนของเนื้อเยื่อ ภาพเชิงซ้อนของเนื้อเยื่ออาจรวมกับเป็นภาพที่ดูเสมือนผิดปกติหรือพรางจุดที่ผิดปกติ การบีบเนื้อเต้านมช่วยลดการทับซ้อนกันของเนื้อเยื่อ ทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น
 • เห็นความแตกต่างของเนื้อเยื่อ การบีบเนื้อเต้านมจะทำให้เห็นความแตกต่างของเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทำให้ตรวจพบความผิดปกติได้ง่ายขึ้น
 • ลดการกระจายของรังสี การบีบเนื้อเต้านมช่วยลดการหักเหกระจายของรังสีภายในเต้านม ทำให้ได้ภาพที่คมชัดมากขึ้น

Tomosynthesis (3 D) Digital Mammography Banner 3

ภาพจาก: https://www.hologic.com

ขั้นตอนการตรวจแมมโมแกรม ระบบดิจิทัล 3 มิติ (Tomosynthesis 3D Digital Mammography)

 1. เจ้าหน้าที่จะขอให้ผู้เข้ารับการตรวจเปลี่ยนเป็นชุดที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้
 2. เจ้าหน้าที่จะจัดท่ายืนให้กับผู้เข้ารับการตรวจ โดยสอดเต้านมให้อยู่บนแผ่นรองรับของเครื่อง และดูว่าไม่มีอวัยวะใดของร่างกายบดบังเต้านม
 3. จากนั้นเจ้าหน้าที่จะปรับแผ่นพลาสติกซึ่งเป็นอุปกรณ์เพื่อบีบเนื้อเต้านม โดยเต้านมจะถูกบีบอยู่สักครู่ ผู้เข้ารับการตรวจอาจรู้สึกไม่สุขสบายหรือเจ็บเล็กน้อย หากเจ็บมากควรแจ้งเจ้าหน้าที่  
 4. จากนั้นแขนเอกซ์เรย์จะเคลื่อนผ่านรอบ ๆ เต้านมเพื่อทำการถ่ายภาพ ผู้เข้ารับการตรวจควรพยายามทำตัวให้นิ่งที่สุดและอาจจำเป็นต้องกลั้นหายใจในบางจังหวะ
 5. หลังจากที่ถ่ายภาพชุดแรกเสร็จแล้ว แผ่นพลาสติกที่บีบเนื้อเต้านมจะคลายออก เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนมุมของเครื่องเพื่อทำการถ่ายภาพด้านข้างของเต้านม เจ้าหน้าที่จะทำการจัดท่าและทำการบีบเนื้อเต้านมอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงทำตามขั้นตอนเดิมกับเต้านมอีกข้างหนึ่ง

Tomosynthesis (3 D) Digital Mammography Banner 2

หลังการตรวจแมมโมแกรม ระบบดิจิทัล 3 มิติ (Tomosynthesis 3D Digital Mammography)

คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลเพื่อสร้างภาพ 3 มิติที่มีความสมบูรณ์ รังสีแพทย์จะทำการวิเคราะห์ภาพรวมและรายละเอียดเพื่อหาความผิดปกติหรือข้อบ่งชี้โรคมะเร็งเต้านม หลังจากนั้นรังสีแพทย์อาจจะทำการตรวจเพิ่มเติมด้วยอัลตราซาวด์ ในบางรายแพทย์อาจพิจารณาส่งตรวจ MRI หรือตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ

3 D Mammogram  Infographic Th

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ย. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  รศ.พญ. วิไลรัตน์ ประเสริฐ

  รศ.พญ. วิไลรัตน์ ประเสริฐ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast Surgery
 • Link to doctor
  พญ. พอใจ เตชะนิธิสวัสดิ์

  พญ. พอใจ เตชะนิธิสวัสดิ์

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัยเต้านม
  รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัยเต้านม
 • Link to doctor
  พญ. แสงศิริ ชุมแสงศรี

  พญ. แสงศิริ ชุมแสงศรี

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัยเต้านม
  รังสีวินิจฉัย, รังสีวินิจฉัยเต้านม
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. สรรทิพย์ ศรีสุวรรณ

  • รังสีวินิจฉัย
  รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัยเต้านม, Mammography
 • Link to doctor
  พญ. จียิน วรวิทธิ์เวท

  พญ. จียิน วรวิทธิ์เวท

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่งเพื่อความงาม
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง
  Reconstructive Microsurgery, Breast Cosmetic and Reconstruction, Lymphatic Surgery, Facial Paralysis Reconstruction, Facial Reanimation, Endoscopic Carpal Tunnel Release
 • Link to doctor
  นพ. สมชาย ธนะสิทธิชัย

  นพ. สมชาย ธนะสิทธิชัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. ศรันย์ ทองวิทูโกมาลย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ

  นพ. ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Hepato-biliary and Pancreatic Surgery
 • Link to doctor
  นพ. วันปรีดี ตันเสนีย์

  นพ. วันปรีดี ตันเสนีย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Hyperbaric Oxygen Therapy, Trauma Surgery
 • Link to doctor
  นพ. นเรนทร์ สันติกุลานนท์

  นพ. นเรนทร์ สันติกุลานนท์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้
  General Surgery, Colorectal Surgery
 • Link to doctor
  นพ. พุทธิพร เย็นบุตร

  นพ. พุทธิพร เย็นบุตร

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast and Thyroid Surgery, Breast Conserving Surgery, Breast Reconstruction with Autologous Flap and Prosthesis, Transaxillary Endoscopic Thyroidectomy
 • Link to doctor
  นพ. อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์

  นพ. อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  นพ. กฤษณ์ กิติสิน

  นพ. กฤษณ์ กิติสิน

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Surgical Oncology
 • Link to doctor
  นพ. ณฐวรรธ นฤพนธ์จิรกุล

  นพ. ณฐวรรธ นฤพนธ์จิรกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ทรรศนะ อุทัยธรรมรัตน์

  นพ. ทรรศนะ อุทัยธรรมรัตน์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • Link to doctor
  รศ.นพ. กฤษณ์ จาฏามระ

  รศ.นพ. กฤษณ์ จาฏามระ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast Surgery, Surgical Oncology
 • Link to doctor
  พญ. กรวรรณ จันทรจำนง

  พญ. กรวรรณ จันทรจำนง

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
 • Link to doctor
  นพ.  สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

  นพ. สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. พงศ์รัตน์ ศิริจินดากุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายอวัยวะ
  General Surgery, การปลูกถ่ายไต
 • Link to doctor
  พญ. วศินี  พนมเสริฐ

  พญ. วศินี พนมเสริฐ

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัยเต้านม
  รังสีวินิจฉัย, รังสีวินิจฉัยเต้านม
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล

  ผศ.นพ. ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายอวัยวะ
  General Surgery, Abdominal Organ Transplant
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  รศ.นพ. ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

  นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast Surgery
 • Link to doctor
  พญ. หนึ่งฤทัย โอฬารนภาลัย

  พญ. หนึ่งฤทัย โอฬารนภาลัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Head Neck Breast Surgery
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. สุภาพร โอภาสานนท์

  ผศ.พญ. สุภาพร โอภาสานนท์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Wound Treatment and Surgery, Hyperbaric Oxygen Therapy, Burn Treatment and Surgery, Hemorrhoid, Chronic Wound, Diabetic Foot Ulcer
 • Link to doctor
  นพ. ชินวัตร วิสุทธิแพทย์

  นพ. ชินวัตร วิสุทธิแพทย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Breast Surgery, Laparoscopic Abdominal Surgery, Endoscopic Thyroid Surgery, Surgical Treatment of Gastrointestinal Malignancies, Breast Cancer Surgery
 • Link to doctor
  พญ. ณภัทร สายโกสุม

  พญ. ณภัทร สายโกสุม

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast Surgery
 • Link to doctor
  พญ. รับพร สุขพานิช

  พญ. รับพร สุขพานิช

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Thyroid Surgery, Parathyroid Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ต้น คงเป็นสุข

  นพ. ต้น คงเป็นสุข

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้
  General Surgery, Colorectal Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. สิกฤษฏิ์ เด่นอริยะกูล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast Surgery, General Surgery
 • Link to doctor
  พญ. ภวิกา ฤกษ์ธรรมกิจ

  พญ. ภวิกา ฤกษ์ธรรมกิจ

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง, รังสีวินิจฉัยเต้านม
 • Link to doctor
  นพ. วรเทพ กิจทวี

  นพ. วรเทพ กิจทวี

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
 • Link to doctor
  นพ. ปิติโชติ หิรัญเทพ

  นพ. ปิติโชติ หิรัญเทพ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. นวลพรรณ พลชัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  General Surgery
 • Link to doctor
  ศาสตราจารย์ ดร.นพ. พรชัย โอเจริญรัตน์

  ศาสตราจารย์ ดร.นพ. พรชัย โอเจริญรัตน์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
  Breast Surgery, Breast Oncoplastic Surgery, Thyroid Surgery, Parathyroid Surgery, Head and Neck Surgery
 • Link to doctor
  รศ.นพ. คามิน ชินศักดิ์ชัย

  รศ.นพ. คามิน ชินศักดิ์ชัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  Vascular Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นายแพทย์ เชาวนันท์ พรวรากรณ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  General Surgery, Vascular Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  รศ.นพ. ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
  General Surgery, Surgical Oncology
 • Link to doctor
  นพ. ภูภัฐ วงศ์วัฒนกิจ

  นพ. ภูภัฐ วงศ์วัฒนกิจ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ดุษฎี มีศิริ

  นพ. ดุษฎี มีศิริ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

  นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  Breast Surgery, Vascular Surgery, General Surgery
 • Link to doctor
  นพ. พรพีระ จิตต์ประทุม

  นพ. พรพีระ จิตต์ประทุม

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • การผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง
  General Surgery, Minimally Invasive Surgery