ภาวะความดันโลหิตต่ำ - Hypotension

ภาวะความดันโลหิตต่ำ

ภาวะความดันโลหิตต่ำ (Hypotension) คือ ภาวะที่ความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 ผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะและเป็นลม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ

แชร์

ภาวะความดันโลหิตต่ำ

ภาวะความดันโลหิตต่ำ คือภาวะที่ความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 ผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะและเป็นลม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การขาดน้ำหรือความผิดปกติที่ร้ายแรงอื่น ๆ การค้นหาต้นตอสาเหตุของภาวะความดันโลหิตต่ำเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญต่อการรักษา

อาการ

ผู้ที่มีความดันโลหิคต่ำอาจมีอาการดังต่อไปนี้

 • เวียนศีรษะ
 • เป็นลม
 • คลื่นไส้
 • เหนื่อยล้า
 • มองเห็นภาพซ้อน
 • ขาดสมาธิ

ภาวะความดันโลหิตต่ำอาจทำให้เกิดภาวะช็อกได้หากภาวะดังกล่าวมีความรุนแรง สัญญาณและอาการของภาวะช็อกอาจรวมถึง

 • อ่อนแรง
 • ชีพจรเต้นเร็ว
 • เกิดความสับสน
 • ผิวเย็น ชื้น และซีด
 • หายใจเร็ว

เมื่อไหร่จึงควรพบแพทย์

ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินทันทีหากเกิดภาวะช็อก ทั้งนี้ควรพบแพทย์หากมีสัญญาณหรืออาการของความดันโลหิตต่ำ เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาทางการแพทย์ที่ร้ายแรงอื่น ๆ โดนอาจทำการจดบันทึกอาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนั้น

สาเหตุ
ความดันโลหิตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่

 • จังหวะการหายใจ
 • ระดับความเครียด
 • ท่าทางและการจัดตำแหน่งของร่างกาย
 • ภาวะของร่างกาย
 • การรับประทานยาบางชนิด
 • อาหาร
 • ช่วงเวลาในแต่ละวัน

มีหลายปัจจัยที่ทำให้ความดันโลหิตลดลงรวมถึงสภาวะทางการแพทย์ เช่น

 • ภาวะขาดน้ำ
 • การตั้งครรภ์
 • ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ
 • ปัญหาต่อมไร้ท่อ
 • การสูญเสียเลือด
 • ภาวะโลหิตเป็นพิษหรือการติดเชื้อรุนแรง
 • อาการแพ้อย่างรุนแรง
 • ขาดสารอาหาร

นอกเหนือจากเงื่อนไขทางการแพทย์เหล่านี้ ความดันโลหิตต่ำอาจเป็นผลข้างเคียงของยาบางชนิด เช่น

 • ยาขับปัสสาวะ
 • Alpha blockers
 • Beta blockers
 • ยาสำหรับโรคพาร์กินสัน
 • ยาต้านซึมเศร้าบางประเภท
 • ยาสำหรับอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ความดันโลหิตต่ำอาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ โดยแบ่งออกเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับสาเหตุและปัจจัยอื่น ๆ อาจรวมถึง

 • ภาวะความดันโลหิตต่ำหรือตกจากการเปลี่ยนท่า
  ภาวะความดันโลหิตลดลงอย่างกะทันหันนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณยืนขึ้นหลังจากนอนราบหรือจากท่านั่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในคนที่มีปัจจัยดังต่อไปนี้
  • ผู้สูงอายุ
  • ภาวะขาดน้ำ
  • นอนพักเป็นเวลานาน
  • การตั้งครรภ์
  • โรคเบาหวาน
  • ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ
  • บาดแผลไฟไหม้
  • ความร้อนมากเกินไป
  • เส้นเลือดขอดขนาดใหญ่
  • ความผิดปกติทางระบบประสาทบางอย่าง
 • ความดันโลหิตต่ำหลังรับประทานอาหารมื้อใหญ่
  ความดันเลือดต่ำประเภทนี้มักเกิดขึ้นประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร ผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำหลังประเภทนี้อาจมีอาการวิงเวียนศีรษะ เป็นลม และหกล้ม ซึ่งมักเกิดขึ้นในผู้มีปัจจัยดังต่อไปนี้
  • ผู้สูงอายุ
  • ภาวะความดันโลหิตสูง
  • ความผิดปกติของระบบประสาท เช่น โรคพาร์คินสัน

เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะนี้คุณอาจรับประทานอาหารมื้อเล็ก ๆ และหลียกเลี่ยงอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต การดื่มน้ำมากขึ้นและหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ถือเป็นประโยชน์ในการลดอาการได้

ภาวะความดันโลหิตต่ำจากระบบประสาทอัตโนมัติ

ความดันโลหิตต่ำชนิดนี้เกิดขึ้นหลังจากการยืนเป็นเวลานาน ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ใหญ่และเด็ก การสื่อสารที่ไม่ถูกต้องระหว่างหัวใจและสมองถือเป็นสาเหตุของภาวะนี้

 • ภาวะความดันโลหิตต่ำจากความผิดปกติจากหลายระบบ
  ความเสียหายต่อระบบประสาททำให้ความดันโลหิตลดลง ความดันเลือดต่ำชนิดนี้เรียกอีกอย่างว่า Shy-Drager syndrome อาการของความดันโลหิตต่ำที่หายากนี้มีลักษณะอาการที่คล้ายกับโรคพาร์กินสัน (Parkinson Disease) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงาน เช่น ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ การหายใจ และการย่อยอาหาร ผู้ที่มีความดันเลือดต่ำประเภทนี้อาจมีความดันโลหิตสูงขณะนอนราบร่วมด้วย

ปัจจัยเสี่ยง

ความดันโลหิตต่ำสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ความเสี่ยงของภาวะนี้อาจเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยบางอย่าง ได้แก่

 • อายุ โดยเฉพาะในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
 • การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาสำหรับความดันโลหิตสูง
 • โรคบางอย่าง รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและปัญหาต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนของภาวะความดันโลหิตต่ำ

ภาวะความดันโลหิตต่ำอาจนำไปสู่อุบัติเหตุเล็กน้อยจนถึงปัญหาทางการแพทย์ที่ร้ายแรง ผู้ที่มีความดันโลหิคต่ำอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบางอย่างได้ง่าย เช่น การหกล้มเนื่องจากอาการวิงเวียนศีรษะ อ่อนแรง และเป็นลม ภาวะความดันโลหิตต่ำที่รุนแรงอาจทำให้ขาดออกซิเจนซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อหัวใจและสมอง

การวินิจฉัยภาวะความดันโลหิตต่ำ

แพทย์อาจตรวจสอบปัญหาทางการแพทย์ของคุณก่อนทำการตรวจร่างกายและวัดความดันโลหิต โดยอาจต้องทำการทดสอบบางอย่างร่วมด้วย เช่น

 • การตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบสภาพของร่างกายทั้งหมดและหาสาเหตุของภาวะความดันโลหิตต่ำ เช่น น้ำตาลในเลือดสูง เบาหวาน หรือโลหิตจาง
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เพื่อค้นหาปัญหาเกี่ยวกับหัวใจที่อาจทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ
 • การตรวจหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ เพื่อประเมินปฏิกิริยาของร่างกายต่อการเปลี่ยนแปลงท่าทางและตำแหน่ง

การรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำ

การรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำขึ้นอยู่กับสาเหตุ ประเภท และความรุนแรงของภาวะ ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงอาจไม่จำเป็นต้องรับการรักษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความดันโลหิตและเพื่อลดสัญญาณและอาการของภาวะความดันเลือดต่ำที่รุนแรง อาจต้องได้รับการรักษาบางอย่าง เช่น

 • การบริโภคเกลือมากขึ้น
 • การดื่มน้ำมากขึ้น
 • การสวมถุงน่องชนิดแกรดูเอ็ดคอมเพรสชั่น (compression stockings) หรือถุงน่องป้องกันลิ่มเลือด
 • การใช้ยา

การเตรียมการก่อนการพบแพทย์

ก่อนการนัดหมายคุณควรตระหนักถึงข้อจำกัดก่อนการนัดหมาย และเตรียมข้อมูลบางอย่าง เช่น

 • อาการที่เกิดขึ้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญของคุณ
 • ยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้อยู่
 • คำถามที่คุณต้องการถามแพทย์

ในระหว่างการปรึกษา แพทย์อาจถามคำถามบางอย่างรวมถึงข้อมูล เช่น

 • จุดเริ่มต้นของอาการ
 • อาการนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเป็นครั้งคราว
 • ความรุนแรงของอาการ
 • สิ่งที่ทำให้อาการดีขึ้นหรือแย่ลง
 • ประวัติสมาชิกในครอบครัวของคุณที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ

เผยแพร่เมื่อ: 26 ต.ค. 2020

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

  • อายุรศาสตร์
  • เวชพันธุศาสตร์
  เวชพันธุศาสตร์, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  นพ. จิรยศ จินตนาดิลก

  นพ. จิรยศ จินตนาดิลก

  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ
  • เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, อายุรศาสตร์โรคปอด, อายุรกรรมผู้สูงอายุ, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ. อัญชนา สุรอมรรัตน์

  พญ. อัญชนา สุรอมรรัตน์

  • อายุรศาสตร์
  อายุรกรรมผู้สูงอายุ, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  รศ.นพ. ฮิโรชิ จันทาภากุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน (ทางคลินิก)
  อายุรกรรมทั่วไป, โรคภูมิแพ้, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรคแพ้ภูมิตัวเอง
 • Link to doctor
  นพ. พีระวงษ์ วีรารักษ์

  นพ. พีระวงษ์ วีรารักษ์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อทั่วไป, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ. ประภาพร พิมพ์พิไล

  พญ. ประภาพร พิมพ์พิไล

  • อายุรศาสตร์
  โรคเบาหวาน, อายุรกรรมทั่วไป, โรคความดันโลหิตสูง, โรคอ้วนและภาวะน้ำหนักเกิน, โรคกระดูกพรุน
 • Link to doctor
  พญ. นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์

  พญ. นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  อายุรกรรมทั่วไป, เวชศาสตร์ป้องกัน
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์

  ผศ.นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ, เวชบำบัดวิกฤต, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ.  ปัทมา ริมมากุลทรัพย์

  พญ. ปัทมา ริมมากุลทรัพย์

  • อายุรศาสตร์
  อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ. ณิชา สมหล่อ

  พญ. ณิชา สมหล่อ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โภชนศาสตร์คลินิก
  Adult Gastroenterology (Nutrition), โภชนาการคลินิก, อายุรกรรมทั่วไป, โรคอ้วนและภาวะน้ำหนักเกิน
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  ศ.นพ. ขจร ตีรณธนากุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  อายุรศาสตร์โรคไต, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  รศ.นพ. พอพล โรจนพันธุ์

  รศ.นพ. พอพล โรจนพันธุ์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  อายุรกรรมทั่วไป, อายุรกรรมผู้สูงอายุ
 • Link to doctor
  พญ. วชรพรรณ อัสนุเมธ

  พญ. วชรพรรณ อัสนุเมธ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ. ภาวินี น้อยนารถ

  พญ. ภาวินี น้อยนารถ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  อายุรศาสตร์โรคเลือด, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  นพ. จักกพัฒน์ วนิชานันท์

  นพ. จักกพัฒน์ วนิชานันท์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อทั่วไป, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ. ศิรญา ไชยะกุล

  พญ. ศิรญา ไชยะกุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อทั่วไป, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ. ปิยนุช ปิยสาธิต

  พญ. ปิยนุช ปิยสาธิต

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  อายุรกรรมทั่วไป, โรคต่อมไร้ท่อทั่วไป, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม