ภาวะความดันโลหิตต่ำ - Hypotension

ภาวะความดันโลหิตต่ำ

ภาวะความดันโลหิตต่ำ (Hypotension) คือ ภาวะที่ความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 ผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะและเป็นลม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ

แชร์

ภาวะความดันโลหิตต่ำ

ภาวะความดันโลหิตต่ำ คือภาวะที่ความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 ผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะและเป็นลม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การขาดน้ำหรือความผิดปกติที่ร้ายแรงอื่น ๆ การค้นหาต้นตอสาเหตุของภาวะความดันโลหิตต่ำเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญต่อการรักษา

อาการ

ผู้ที่มีความดันโลหิคต่ำอาจมีอาการดังต่อไปนี้

 • เวียนศีรษะ
 • เป็นลม
 • คลื่นไส้
 • เหนื่อยล้า
 • มองเห็นภาพซ้อน
 • ขาดสมาธิ

ภาวะความดันโลหิตต่ำอาจทำให้เกิดภาวะช็อกได้หากภาวะดังกล่าวมีความรุนแรง สัญญาณและอาการของภาวะช็อกอาจรวมถึง

 • อ่อนแรง
 • ชีพจรเต้นเร็ว
 • เกิดความสับสน
 • ผิวเย็น ชื้น และซีด
 • หายใจเร็ว


เมื่อไหร่จึงควรพบแพทย์

ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินทันทีหากเกิดภาวะช็อก ทั้งนี้ควรพบแพทย์หากมีสัญญาณหรืออาการของความดันโลหิตต่ำ เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาทางการแพทย์ที่ร้ายแรงอื่น ๆ โดนอาจทำการจดบันทึกอาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนั้น

สาเหตุ
ความดันโลหิตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่

 • จังหวะการหายใจ
 • ระดับความเครียด
 • ท่าทางและการจัดตำแหน่งของร่างกาย
 • ภาวะของร่างกาย
 • การรับประทานยาบางชนิด
 • อาหาร
 • ช่วงเวลาในแต่ละวัน

มีหลายปัจจัยที่ทำให้ความดันโลหิตลดลงรวมถึงสภาวะทางการแพทย์ เช่น

 • ภาวะขาดน้ำ
 • การตั้งครรภ์
 • ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ
 • ปัญหาต่อมไร้ท่อ
 • การสูญเสียเลือด
 • ภาวะโลหิตเป็นพิษหรือการติดเชื้อรุนแรง
 • อาการแพ้อย่างรุนแรง
 • ขาดสารอาหาร

นอกเหนือจากเงื่อนไขทางการแพทย์เหล่านี้ ความดันโลหิตต่ำอาจเป็นผลข้างเคียงของยาบางชนิด เช่น

 • ยาขับปัสสาวะ
 • Alpha blockers
 • Beta blockers
 • ยาสำหรับโรคพาร์กินสัน
 • ยาต้านซึมเศร้าบางประเภท
 • ยาสำหรับอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ความดันโลหิตต่ำอาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ โดยแบ่งออกเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับสาเหตุและปัจจัยอื่น ๆ อาจรวมถึง

 • ภาวะความดันโลหิตต่ำหรือตกจากการเปลี่ยนท่า
  ภาวะความดันโลหิตลดลงอย่างกะทันหันนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณยืนขึ้นหลังจากนอนราบหรือจากท่านั่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในคนที่มีปัจจัยดังต่อไปนี้
  • ผู้สูงอายุ
  • ภาวะขาดน้ำ
  • นอนพักเป็นเวลานาน
  • การตั้งครรภ์
  • โรคเบาหวาน
  • ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ
  • บาดแผลไฟไหม้
  • ความร้อนมากเกินไป
  • เส้นเลือดขอดขนาดใหญ่
  • ความผิดปกติทางระบบประสาทบางอย่าง
 • ความดันโลหิตต่ำหลังรับประทานอาหารมื้อใหญ่
  ความดันเลือดต่ำประเภทนี้มักเกิดขึ้นประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร ผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำหลังประเภทนี้อาจมีอาการวิงเวียนศีรษะ เป็นลม และหกล้ม ซึ่งมักเกิดขึ้นในผู้มีปัจจัยดังต่อไปนี้
  • ผู้สูงอายุ
  • ภาวะความดันโลหิตสูง
  • ความผิดปกติของระบบประสาท เช่น โรคพาร์คินสัน
เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะนี้คุณอาจรับประทานอาหารมื้อเล็ก ๆ และหลียกเลี่ยงอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต การดื่มน้ำมากขึ้นและหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ถือเป็นประโยชน์ในการลดอาการได้

ภาวะความดันโลหิตต่ำจากระบบประสาทอัตโนมัติ

ความดันโลหิตต่ำชนิดนี้เกิดขึ้นหลังจากการยืนเป็นเวลานาน ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ใหญ่และเด็ก การสื่อสารที่ไม่ถูกต้องระหว่างหัวใจและสมองถือเป็นสาเหตุของภาวะนี้

 • ภาวะความดันโลหิตต่ำจากความผิดปกติจากหลายระบบ
  ความเสียหายต่อระบบประสาททำให้ความดันโลหิตลดลง ความดันเลือดต่ำชนิดนี้เรียกอีกอย่างว่า Shy-Drager syndrome อาการของความดันโลหิตต่ำที่หายากนี้มีลักษณะอาการที่คล้ายกับโรคพาร์กินสัน (Parkinson Disease) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงาน เช่น ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ การหายใจ และการย่อยอาหาร ผู้ที่มีความดันเลือดต่ำประเภทนี้อาจมีความดันโลหิตสูงขณะนอนราบร่วมด้วย


ปัจจัยเสี่ยง

ความดันโลหิตต่ำสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ความเสี่ยงของภาวะนี้อาจเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยบางอย่าง ได้แก่

 • อายุ โดยเฉพาะในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
 • การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาสำหรับความดันโลหิตสูง
 • โรคบางอย่าง รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและปัญหาต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน


ภาวะแทรกซ้อนของภาวะความดันโลหิตต่ำ

ภาวะความดันโลหิตต่ำอาจนำไปสู่อุบัติเหตุเล็กน้อยจนถึงปัญหาทางการแพทย์ที่ร้ายแรง ผู้ที่มีความดันโลหิคต่ำอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบางอย่างได้ง่าย เช่น การหกล้มเนื่องจากอาการวิงเวียนศีรษะ อ่อนแรง และเป็นลม ภาวะความดันโลหิตต่ำที่รุนแรงอาจทำให้ขาดออกซิเจนซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อหัวใจและสมอง

การวินิจฉัยภาวะความดันโลหิตต่ำ

แพทย์อาจตรวจสอบปัญหาทางการแพทย์ของคุณก่อนทำการตรวจร่างกายและวัดความดันโลหิต โดยอาจต้องทำการทดสอบบางอย่างร่วมด้วย เช่น

 • การตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบสภาพของร่างกายทั้งหมดและหาสาเหตุของภาวะความดันโลหิตต่ำ เช่น น้ำตาลในเลือดสูง เบาหวาน หรือโลหิตจาง
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เพื่อค้นหาปัญหาเกี่ยวกับหัวใจที่อาจทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ
 • การตรวจหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ เพื่อประเมินปฏิกิริยาของร่างกายต่อการเปลี่ยนแปลงท่าทางและตำแหน่ง


การรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำ

การรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำขึ้นอยู่กับสาเหตุ ประเภท และความรุนแรงของภาวะ ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงอาจไม่จำเป็นต้องรับการรักษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความดันโลหิตและเพื่อลดสัญญาณและอาการของภาวะความดันเลือดต่ำที่รุนแรง อาจต้องได้รับการรักษาบางอย่าง เช่น

 • การบริโภคเกลือมากขึ้น
 • การดื่มน้ำมากขึ้น
 • การสวมถุงน่องชนิดแกรดูเอ็ดคอมเพรสชั่น (compression stockings) หรือถุงน่องป้องกันลิ่มเลือด
 • การใช้ยา


การเตรียมการก่อนการพบแพทย์

ก่อนการนัดหมายคุณควรตระหนักถึงข้อจำกัดก่อนการนัดหมาย และเตรียมข้อมูลบางอย่าง เช่น

 • อาการที่เกิดขึ้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญของคุณ
 • ยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้อยู่
 • คำถามที่คุณต้องการถามแพทย์

ในระหว่างการปรึกษา แพทย์อาจถามคำถามบางอย่างรวมถึงข้อมูล เช่น

 • จุดเริ่มต้นของอาการ
 • อาการนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเป็นครั้งคราว
 • ความรุนแรงของอาการ
 • สิ่งที่ทำให้อาการดีขึ้นหรือแย่ลง
 • ประวัติสมาชิกในครอบครัวของคุณที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ

 

เผยแพร่เมื่อ: 26 ต.ค. 2020

แชร์