YAG Laser ยิงเลเซอร์เปิดช่องถุงหุ้มเลนส์ - YAG Laser Posterior Capsulotomy

การยิงเลเซอร์เปิดช่องถุงหุ้มเลนส์ (YAG Laser Posterior Capsulotomy)

การยิงเลเซอร์เปิดช่องในถุงหุ้มเลนส์ (YAG Laser Posterior Capsulotomy) เป็นหัตถการเพื่อรักษาภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา โดยการใช้เลเซอร์เปิดช่องขนาดเล็กที่ถุงหุ้มเลนส์ เพื่อให้แสงผ่านเข้าไปที่จอประสามตาและผู้ป่วยสามารถกลับมามองเห็น

แชร์

การยิงเลเซอร์เปิดช่องถุงหุ้มเลนส์ (YAG Laser)

ดวงตาของคนเราทุกคนจะมีเลนส์ตาที่ใส อยู่ด้านหลังม่านตาและรูม่านตา ซึ่งทำหน้าที่โฟกัสแสงลงบนจอประสาทตา ทั้งจอประสาทตาและเลนส์ตานั้นจะทำงานร่วมกันเพื่อให้เรามองเห็นภาพได้ ในผู้ที่เป็นโรคต้อกระจกนั้น เลนส์ตาที่ใสนั้นจะเริ่มขุ่นมัว ทำให้มองเห็นภาพได้ไม่ชัดเจน มองเห็นภาพซ้อน มีปัญหาการมองเห็นในเวลากลางคืน หรือมองเห็นสีซีดลง เป็นต้น การผ่าตัดต้อกระจกเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาอาการดังกล่าว โดยระหว่างการผ่าตัดนั้น เลนส์ตามธรรมชาติที่ขุ่นมัวจะถูกแทนที่ด้วยเลนส์แก้วตาเทียม ซึ่งเลนส์แก้วตาเทียมจะไม่พัฒนาไปเป็นต้อกระจกได้อีก แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดอาจกลับมามองเห็นภาพได้ไม่ชัดอีกครั้ง อันเกิดจากภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่น

โดยปกติแล้วเลนส์ตาของคนเราจะมีเนื้อเยื่อบาง ๆ เรียกว่าถุงหุ้มเลนส์หุ้มอยู่ เมื่อเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ แพทย์จะทำการใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปในถุงหุ้มเลนส์เดิม และถุงหุ้มเลนส์นั้นอาจขุ่นมัวได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับอาการของโรคต้อกระจก

การยิงเลเซอร์เปิดช่องถุงหุ้มเลนส์ (YAG Laser) คืออะไร?

การยิงเลเซอร์เปิดช่องในถุงหุ้มเลนส์ (YAG Laser Posterior Capsulotomy) เป็นหัตถการเพื่อรักษาภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา โดยการใช้เลเซอร์เปิดช่องขนาดเล็กที่ถุงหุ้มเลนส์ เพื่อให้แสงผ่านเข้าไปที่จอประสามตาและผู้ป่วยสามารถกลับมามองเห็นภาพได้ชัดอีกครั้งหนึ่ง

ใครที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยการยิงเลเซอร์เปิดช่องถุงหุ้มเลนส์?

ภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่น เป็นผลข้างเคียงจากการผ่าตัดรักษาต้อกระจก แต่ใช่ว่าทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาต้อกระจกจะมีภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่น ราว 20-50% ของผู้ป่วยมักมีภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นภายใน 2-5 ปีหลังการผ่าตัดรักษาต้อกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็ก 

อาการของภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นเป็นอย่างไร?

อาการของภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นนั้นคล้ายกับอาการของโรคต้อกระจก หากผู้ป่วยมีอาการตามัวหลังการผ่าตัดโรคต้อกระจก ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยผ่านกล้องจุลทรรศนชนิดพิเศษโดยจักษุแพทย์เพิ่มเติม

ขั้นตอนการยิงเลเซอร์เปิดช่องในถุงหุ้มเลนส์ (YAG Laser Posterior Capsulotomy) เป็นอย่างไร?

การยิงเลเซอร์เปิดช่องในถุงหุ้มเลนส์เป็นหัตถการแบบผู้ป่วยนอกและใช้เวลาเพียง 5 นาที

 • จักษุแพทย์จะหยอดยาชาที่ดวงตาและหยอดยาขยายม่านตา 
 • จากนั้นจะยิงแสงเลเซอร์เข้าไปที่ด้านหลังของถุงหุ้มเลนส์ให้เป็นรูขนาดเล็ก
 • หลังยิงเลเซอร์ เมื่อการมองเห็นชัดขึ้นแล้ว ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ เว้นการขับรถจึงควรพาเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาด้วย จักษุแพทย์จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่ามีกิจกรรมใดที่ควรงดในช่วงนี้
 • จักษุแพทย์จะให้ยาหยอดตากลับไปหยอดที่บ้าน อาการมักจะดีขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง หากอาการแย่ลง ควรรีบกลับมาพบจักษุแพทย์

Yag LASER Posterior Capsulotomy 2

การยิงเลเซอร์เปิดช่องในถุงหุ้มเลนส์ มีผลข้างเคียงหรือไม่?

 • จอประสาทตาลอก
  ภาวะจอประสาทตาลอกทำให้จอประสาทตาไม่สามารถทำงานได้ มองเห็นภาพได้ไม่ชัด ผู้ป่วยอาจมองเห็นแสงวาบ มองเห็นเงาตะกอนเพิ่มมากขึ้น มองเห็นแถบสีเทาในลานสายตา โดยจอประสาทตาลอกต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัด
 • ความดันลูกตาสูง
  ลูกตาของคนเราประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นสารน้ำ เช่น น้ำวุ้นตาและน้ำในลูกตา ในดวงตาที่สุขภาพดี จะมีสารน้ำหล่อเลี้ยงอยู่อย่างสม่ำเสมอในระดับคงที่ หากสารน้ำเหล่านี้ไม่สามารถระบายออกจากลูกตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ความดันลูกตาสูงขึ้น นำไปสู่โรคต้อหิน การรักษาภาวะความดันในลูกตาสูงได้แก่การใช้ยาหยอดตา การรักษาด้วยวิธีนี้จะป้องกันโรคต้อหินได้
 • ต้อหิน
  ต้อหิน เกิดจากการที่ความดันในลูกตาสูงขึ้นจนไปทำให้ประสาทตา ซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณภาพจากจอประสาทตาไปยังสมอง ได้รับความเสียหาย จนทำให้สูญเสียการมองเห็น อาการของโรคต้อหินเฉียบพลัน ได้แก่ อาการปวดที่ตาและหน้าผากรุนแรง ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน ตาแดง มองเห็นไม่ชัด การมองเห็นลดลง หรือเห็นแสงสีรุ้งหรือดวงไฟ

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ได้แก่ ตาบวม เลนส์แก้วตาเทียมเคลื่อนตัวหลังการผ่าตัด

วิธีปฎิบัติตัวหลังการรักษาด้วยการยิงเลเซอร์สลายถุงหุ้มเลนส์

หลังการรักษาแพทย์จะแจ้งถึงข้อปฏิบัติหลังการรักษาและอาจสั่งจ่ายยาปฎิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแม้ว่าผู้ป่วยจะสามารถใช้สายตาได้ทันที แต่ผู้ป่วยควรพาเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาด้วยในวันที่เข้ารับการรักษา เพื่อให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวขับรถพากลับบ้านได้ ทั้งนี้สายตาจะดีขึ้นกลับมาเป็นปกติภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้

Eye Center

ยิงเลเซอร์สลายถุงหุ้มเลนส์ ที่ไหนดี?

โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีความพร้อมทั้งทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยการรักษาที่ทันสมัย พร้อมที่จะดูแลปัญหาทางด้านสายตา เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง โรคกระจกตา เปลือกตาอักเสบ ตากุ้งยิง ต้อกระจก โรคจอประสาทตา และต้อหิน หากต้องการเข้ารับการรักษาด้วยการยิงเลเซอร์สลายถุงหุ้มเลนส์หรือการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 31 มี.ค. 2024

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี

  พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, ภาวะสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุตตัน, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ.  ณัฐรินทร์  ภูษิตโภยไคย

  พญ. ณัฐรินทร์ ภูษิตโภยไคย

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  Ophthalmology, โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • Link to doctor
  พญ. วิมลรัตน์ ประทีปะเสน

  พญ. วิมลรัตน์ ประทีปะเสน

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • Link to doctor
  ศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

  ศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, โรคต้อเนื้อและการผ่าตัดโดยใช้กาวชีวภาพ, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยใช้สเต็มเซลล์, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  รศ.พิเศษ นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

  รศ.พิเศษ นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
  การผ่าตัดต้อกระจก, ผ่าตัดต้อกระจกหลังทำเลสิก, ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ชนิดพิเศษ, ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ชนิดพิเศษ, ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ชนิดพิเศษ, ใส่คอนแทคเลนส์, โรคกระจกตาโก่ง, การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสายตาเลือนรางและเทคโนโลยีช่วยการมองเห็น
 • Link to doctor
  นพ. ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์

  นพ. ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
  การผ่าตัดต้อกระจก, จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, ม่านตาอักเสบ, โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก
 • Link to doctor
  พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

  พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคต้อเนื้อและการผ่าตัดโดยใช้กาวชีวภาพ, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยใช้สเต็มเซลล์, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. มณฑิรา เจิมจุติธรรม

  พญ. มณฑิรา เจิมจุติธรรม

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, Ophthalmology, โรคต้อเนื้อ, โรคตาแห้งและโรคกระจกตา, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 • Link to doctor
  พญ. วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล

  พญ. วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคตาแห้งและโรคกระจกตา, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, ต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. ฐิติมา หวังเจริญ

  พญ. ฐิติมา หวังเจริญ

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  • โรคของกระจกตา
  โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดลอกต้อเนื้อโดยไม่เย็บ, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา