ศูนย์จักษุ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. 02-090-3123

Monday-Friday 8:00 am.- 8:00 pm. / Saturday-Sunday 8:00 am.- 6:00 pm.

ศูนย์จักษุ

ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในยุคดิจิทัล ล้วนใช้เวลาเฉลี่ยวันละ 9 - 10 ชั่วโมง ไปกับการทำงานผ่านหน้าจอ และรับชมคอนเทนต์ต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ ซึ่งการจ้องมองจอโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เป็นเวลานานเกิน 2 ชั่วโมงโดยไม่พัก จะส่งผลให้เกิดอาการปวดตา แสบตา ตาแห้ง ตามัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพตาอย่างช้า ๆ จากสถิติในปี 2022 พบว่า 45% ของประชากรทั่วโลกหรือราว 2.2 พันล้านคน ประสบปัญหาสายตา นอกจากนี้ WHO ยังคาดการณ์ว่า ในอีก 30 ปีข้างหน้า ประชากรโลกกว่า 3,500 ล้านคน จะมีปัญหา “สายตาสั้น” โดยไม่รู้ตัว

นอกจากภาวะตาแห้ง และความผิดปกติของสายตาแล้ว ยังมีโรคตาอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการมองเห็น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากโรคทางพันธุกรรม ความเจ็บป่วยทางร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อดวงตา หรือโรคตาที่เกิดจากการเสื่อมถอยลงตามวัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการรักษาโรคตาในปัจจุบันได้มีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็ว บางกรณีอาจสามารถวินิจฉัยและรักษาได้ก่อนที่คนไข้จะแสดงอาการผิดปกติ

ในปัจจุบันยังมีการนำ เทคโนโลยีใหม่* มาใช้ในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ คือ การใช้เลเซอร์แก้ไขสายตาผิดปกติทั้งสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ด้วยเครื่องเลเซอร์ ZEISS VISUMAX 800 ทำการรักษาด้วยวิธี SMILE® pro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์แบบแผลเล็กไร้ใบมีด ที่พัฒนามาจากวิธี ReLEx SMILE สามารถทำการผ่าตัดได้รวดเร็วและแม่นยำ มีความปลอดภัย ลดการพึ่งพาแว่นตา หรือคอนแทคเลนส์ ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ศูนย์จักษุยังมีเทคโนโลยีการผ่าตัดโรคตาอื่น ๆ เช่น ผ่าตัดต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน จอประสาทตา กล้ามเนื้อตา เปลือกตา และเบ้าตา รวมถึงสามารถผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาด้วยวิธีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น หากคุณมีพฤติกรรมการใช้เวลาบนโลกออนไลน์เป็นเวลานาน หรือสงสัยว่ามีความผิดปกติทางการมองเห็น รวมถึงอยู่ในช่วงวัยที่ควรตรวจสุขภาพตา ควรเข้ารับการคัดกรองหรือรักษากับจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์ ในศูนย์จักษุที่มีเครื่องมือตรวจรักษาภาวะความผิดปกติทางสายตาได้ครอบคลุม

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ภาวะผิดปกติทางสายตาทั้งโรคที่พบได้บ่อย โรคที่พบยาก โรคที่มีความซับซ้อน โดยจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางครบทุกสาขา สามารถวินิจฉัยโรคและความผิดปกติทางสายตาได้ครอบคลุม ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ช่วยให้การวินิจฉัยและรักษามีประสิทธิภาพ ช่วยให้จักษุแพทย์สามารถออกแบบการรักษาได้เหมาะสมแตกต่างกันไปตามลักษณะของดวงตาแต่ละข้างและเฉพาะรายบุคคล

โดยจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์คหลายท่าน ยังเป็นอาจารย์แพทย์ผู้มีความชำนาญการเฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทำงานเป็นทีมร่วมกับจักษุแพทย์รุ่นใหม่ แพทย์ทุกท่านมีความชำนาญในการรักษาด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เรียกได้ว่าจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค มีความชำนาญในการรักษาความผิดปกติทางสายตาและโรคตาได้ครอบคลุม โดยเฉพาะโรคต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตา กระจกตา จักษุประสาท และโรคการอักเสบในตา ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเข้ารับการรักษา

ทำไมต้องศูนย์จักษุ ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค  

 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของตา โดยทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางระดับอาจารย์แพทย์ มีประสบการณ์สูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการยอมรับในวงการจักษุแพทย์ระดับภูมิภาค มีความชำนาญเชิงลึกในแต่ละสาขา ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อดูแลรักษาคนไข้ในทุกมิติของโรคตาที่มีความยากและซับซ้อน พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพที่เข้าใจความต้องการของคนไข้เป็นอย่างดี
 • มีเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รองรับการตรวจและรักษาโรคตาได้ครบทุกชนิด ช่วยในการวิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผนการรักษา รวมถึงการผ่าตัดโรคตาต่าง ๆ ได้รวดเร็วและแม่นยำ โดยเฉพาะการผ่าตัดต้อกระจก เรียกได้ว่ามีความพร้อมในระดับภูมิภาค ทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีเวฟฟร้อนท์ พร้อมด้วย Digital Marking System สามารถวิเคราะห์ค่าสายตาในช่วงเวลาที่ทำการผ่าตัดได้แบบ เรียลไทม์ สามารถออกแบบค่าสายตาเฉพาะตัวให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ยกระดับคุณภาพการมองเห็นให้กลับมาคมชัด ทำให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามความต้องการ
 • ห้บริการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อ MedPark SMILE® pro Center โดยใช้เครื่องเลเซอร์ ZEISS VISUMAX 800 และเครื่อง MEL 90 รองรับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ได้หลายวิธี เช่น วิธี SMILE® pro (พัฒนามาจากเทคโนโลยี ReLEx SMILE), วิธี FemtoLASIK และ วิธี PRK ซึ่งมีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

บริการตรวจรักษาโรคตาและภาวะผิดปกติทางการมองเห็น

 • โรคต้อกระจก ได้แก่ ต้อกระจกในผู้สูงอายุ ต้อกระจกโดยกำเนิด และภาวะต้อกระจกจากโรคต่าง ๆ
 • โรคต้อหิน เช่น ต้อหินมุมเปิด ต้อหินมุมปิด ต้อหินในเด็ก ต้อหินเม็ดสี เป็นต้น
 • โรคกระจกตา เช่น กระจกตาติดเชื้อ กระจกตาบวม กระจกตาโก่งหรือผิดรูป กระจกตาเสื่อมจากพันธุกรรม แผลเป็นบนกระจกตา ภาวะปฏิเสธกระจกตาที่ได้รับการปลูกถ่าย เป็นต้น
 • โรคจอประสาทตา เช่น จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ จอประสาทตาฉีก จอประสาทตาหลุดลอก เบาหวานขึ้นจอประสาทตา เป็นต้น
 • โรคจักษุประสาท เช่น เส้นประสาทตาอักเสบ เส้นประสาทตาขาดเลือด เส้นประสาทตาเสื่อมจากการถูกกดทับ เป็นต้น
 • โรคตาในเด็ก เช่น โรคจอประสาทตาในเด็กแรกเกิด สายตาขี้เกียจ มะเร็งจอตาในเด็ก ภาวะหนังตาตกแต่กำเนิด ต้อกระจกในเด็ก ต้อหินซึ่งเป็นแต่กำเนิด เป็นต้น
 • โรคตาแห้ง โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน
 • ต้อเนื้อ ต้อลม
 • ภาวะสายตาผิดปกติ ได้แก่ สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง และสายตายาวในผู้สูงอายุ
 • ภาวะม่านตาอักเสบ
 • ภาวะตาเหล่ ตาเข กล้ามเนื้อตาผิดปกติ
 • ภาวะสายตาเลือนราง
 • ภาวะวุ้นตาเสื่อม
 • ความผิดปกติของเปลือกตาและเบ้าตา ที่ต้องอาศัยศัลยกรรมจักษุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง
 • วัดสายตาประกอบแว่น การทำแว่นตาและคอนแทคเลนส์ชนิดต่าง ๆ เช่น Soft contact lens, Rigid permeable lens, Scleral lens เป็นต้น

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ   

 • ตรวจวัดระดับการมองเห็น
 • ตรวจวัดสายตาสั้นยาวเอียงด้วยเครื่องอัตโนมัติ
 • ตรวจวัดความดันลูกตาด้วยเครื่อง Tonometry  
 • ตรวจวัดความหนาของกระจกตา
 • ตรวจตาบอดสี
 • ตรวจตาผ่านกล้องจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์
 • ตรวจทดสอบการทำงานของกล้ามเนื้อตา ตรวจตาเหล่ ตาเข  
 • ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในจอประสาทตา ด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้าง
 • ตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง - สเเกนและวัดความหนาของจอประสาทตาและขั้วของประสาทตา 
 • ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของจุดรับภาพชัดและเส้นเลือดบริเวณจุดรับภาพชัดและขั้วประสาทตาด้วยเครื่อง
 • ตรวจวิเคราะห์คำนวณเลนส์แก้วตาเทียม วัดค่าความยาว ความหนา ความลึก ของโครงสร้างลูกตา ก่อนผ่าตัดต้อกระจก
 • ตรวจวัดลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
 • ตรวจวิเคราะห์กระจกตา วัดจำนวนเซลล์กระจกตาด้วยเครื่อง Specular microscopy  
 • ตรวจวิเคราะห์ลูกตาส่วนหน้า ด้วยระบบ High-resolution swept-source OCT (ANTERION)
 • ตรวจวิเคราะห์ความโค้งและพื้นผิวกระจกตา
 • ตรวจวินิจฉัยโรคของลูกตาส่วนหน้าด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 • ตรวจวัดความยาวลูกตาด้วยเลเซอร์สแกน
 • ตรวจวินิจฉัยโรคของลูกตาส่วนหลังด้วยอัลตราซาวด์
 • ตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยการฉีดสี เพื่อตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของจอประสาทตา และการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้แม่นยำขึ้น 
 • ตรวจวัดสายตาโดยละเอียด
 • ตรวจสายตาและโรคทางตาในเด็ก เช่น การตรวจสุขภาพตาก่อนเข้าโรงเรียน เพื่อคัดกรองการมองเห็นและป้องกันภาวะสายตาขี้เกียจในเด็ก เป็นต้น 
 • ตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในเด็กแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด เพื่อป้องกันภาวะผิดปกติที่อาจทำให้สายตาพิการถาวร เช่น จอประสาทตาหลุดลอกจากการดึงรั้งของพังผืด เป็นต้น 
 • ประคบอุ่นบนเปลือกตาด้วยการสวมแว่นตา Blephasteam เพื่อละลายไขมันที่อุดตันรูเปิดของต่อมไขมันบนเปลือกตา ช่วยลดสาเหตุของการเกิดโรคเปลือกตาอักเสบซ้ำได้ดี 
 • ทำความสะอาดและกดนวดไขมันบริเวณเปลือกตา เป็นการดูแลและทำความสะอาดเปลือกตา คืนความชุ่มชื้นให้ดวงตา ลดปัญหาต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะตาแห้งได้ดี 
 • เจาะระบายหนองที่เปลือกตา (ตากุ้งยิง) รักษาอาการอักเสบ และการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณเปลือกตา 
 • การผ่าตัดตาทุกชนิด เช่น การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียม ผ่าตัดต้อเนื้อ ผ่าตัดต้อหิน ผ่าตัดจอตา ผ่าตัดเปลือกตา ผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแบบไร้ใบมีดแผลเล็ก ผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยวิธี Femto LASIK ผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยวิธี  PRK ผ่าตัดแก้ไขภาวะตาเหล่ ตาเข (ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่) ผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนกระจกตาทั้งชั้นหรือเปลี่ยนเฉพาะบางชั้น ผ่าตัดท่อน้ำตาอุดตันด้วยการส่องกล้องแบบไร้แผล รักษาพังผืดที่ถุงหุ้มเลนส์ด้านหลังด้วยเลเซอร์ ผ่าตัดน้ำวุ้นตาและจอตา ผ่าตัดเนื้องอกทางตา ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง เป็นต้น

ความชำนาญพิเศษ   

 • ผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมใหม่ เป็นการรักษาด้วยเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ออกแบบการผ่าตัดด้วยระบบดิจิทัล มีการตรวจวัดค่าสายตาระหว่างผ่าตัดแบบเรียลไทม์ จึงมีความแม่นยำมากขึ้นและลดโอกาสผิดพลาดได้ดี จักษุแพทย์ยังใส่ใจในการคัดสรรเลนส์แก้วตาเทียมเฉพาะบุคคลให้เหมาะสมกับดวงตาแต่ละข้างของคนไข้ได้แม่นยำ ช่วยให้มีคุณภาพการมองเห็นสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวัน
 • แก้ไขสายตาผิดปกติแบบไร้ใบมีดแผลเล็ก (SMILE® pro) โดยการใช้เครื่อง ZEISS VISUMAX 800 ซึ่งพัฒนาจากเทคโนโลยี ReLEx SMILE เดิม เป็นเทคโนโลยีที่ให้ผลลัพธ์ในการรักษาภาวะสายตาสั้นและเอียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำสูง ช่วยลดระยะเวลาการรักษาลง 3 เท่า จากเดิมใช้เวลาประมาณ 25 วินาที เหลือเพียง 8 - 10 วินาที ข้อดีคือใช้ระยะเวลาในการยิงเลเซอร์สั้นมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำของการรักษา มีความปลอดภัยมากขึ้น คนไข้ให้ความร่วมมือในระหว่างผ่าตัดดีขึ้น ลดความเครียด ความกังวลของคนไข้ได้ดี เนื่องจากเป็นการแก้ไขสายตาที่มีแผลขนาดเล็กเพียง 2 - 4 มิลลิเมตร ไม่มีการเปิดฝากระจกตา จึงมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยลงเมื่อเทียบกับวิธีอื่น ทำให้มีระยะพักฟื้นสั้น สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจบการรักษา
 • แก้ไขสายตาผิดปกติด้วยวิธี Femto LASIK แก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียง ได้โดยใช้เลเซอร์ในการเปิดฝากระจกตา ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้ดีกว่าวิธีใช้ใบมีดในอดีต ด้วยเทคโนโลยีเครื่องรุ่นใหม่ VISUMAX 800 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และลดระยะเวลาในการตัดฝากระจกตาให้สั้นลงกว่าเดิม 3 เท่า
 • แก้ไขสายตาผิดปกติด้วยวิธี PRK  แก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียง ได้โดยไม่ต้องเปิดฝากระจกตา
 • ผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา เป็นการเปลี่ยนกระจกตาเดิมของคนไข้ที่มีโรคหรือเสียหายออก และนำกระจกตาของผู้บริจาค มาผ่าตัดปลูกถ่ายทดแทนของเดิม ปัจจุบันสามารถเลือกผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาเฉพาะชั้นได้แล้วโดยไม่ต้องเปลี่ยนทุกชั้นเหมือนแต่ก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโรค ความรุนแรงของโรค และการพิจารณาของจักษุแพทย์ ข้อดีคือสามารถลดโอกาสการเกิดภาวะต่อต้านเนื้อเยื่อกระจกตาได้ และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ช่วยให้คนไข้สามารถกลับมามองเห็นได้ชัดเจน
 • ผ่าตัดต้อเนื้อโดยไม่ต้องเย็บแผล เป็นเทคนิคการปิดแผลจากการรักษาต้อเนื้อด้วยการใช้กาวชีวภาพที่มีความปลอดภัยสูง ติดเนื้อเยื่อแทนการเย็บแผลด้วยไหม ช่วยให้แผลเรียบสนิทดี ลดการระคายเคือง หายเร็วขึ้น และไม่ต้องทำนัดเพื่อกลับมาตัดไหมในภายหลัง
 • ผ่าตัดท่อน้ำตาอุดตันด้วยการส่องกล้องแบบไร้แผล เป็นการเปิดทางเชื่อมใหม่ระหว่างถุงตากับช่องจมูกผ่านโพรงจมูก ลดโอกาสติดเชื้อได้สูง แก้ปัญหาอุดตันได้ดี ไม่มีแผลเป็นให้เห็นจากภายนอก ไม่ต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล แผลมีขนาดเล็กมากจึงฟื้นตัวได้ดีและหายเป็นปกติเร็วกว่าการผ่าตัดด้วยเทคนิคเดิม
 • รักษาพังผืดที่ถุงหุ้มเลนส์ด้านหลังด้วยเลเซอร์ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดต้อกระจก ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น
 • รักษาโรคต้อหินด้วยเลเซอร์ (LPI) หรือ Laser iridoplasty เป็นการยิงเลเซอร์ผ่านขอบม่านตาให้เกิดรูขนาดเล็ก ช่วยระบายน้ำในลูกตา และลดความดันในลูกตา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน
 • รักษาโรคต้อหินชนิดมุมเปิดด้วยเลเซอร์ (SLT) เป็นเทคนิครักษาต้อหินมุมเปิด โดยจะรักษาหลังจากใช้ยาหยอดแล้วไม่ดีขึ้น
 • ผ่าตัดต้อหิน ทั้งชนิด Conventional และ (MIGS) เป็นการลดความดันตาด้วยการเปิดช่องระบายน้ำภายในลูกตาสู่เนื้อเยื่อรอบ ๆ จักษุแพทย์จะเป็นผู้กำหนดวิธีรักษาที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความเสี่ยงต่ำและได้ผลดี
 • รักษาโรคจอประสาทตาผิดปกติในเด็กแรกเกิดด้วยเลเซอร์ เป็นภาวะที่พบมากในเด็กแรกเกิดคลอดก่อนกำหนดซึ่งจอประสาทตายังพัฒนาไม่เต็มที่ เลเซอร์จะช่วยยับยั้งการงอกใหม่ของเส้นเลือดที่ผิดปกติ หรือป้องกันการเกิดเยื่อพังผืดไปดึงรั้งจอประสาทตาจนหลุดลอกออกมา ช่วยให้ลูกน้อยมีโอกาสกลับมามองเห็นเป็นปกติได้อีกครั้ง
 • ตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยการฉีดสี เพื่อตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของจอประสาทตา และการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้แม่นยำ
 • รักษาโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ (PRP) เป็นการปิดรอยรั่วที่จอประสาทตา และระงับการเกิดของหลอดเลือดใหม่จากโรคเบาหวานขึ้นตา วิธีนี้ยังใช้ได้กับการรักษาภาวะจุดรับภาพชัดบวม แก้ไขปัญหาสายตาพร่ามัวซึ่งเกิดจากหลอดเลือดดำที่จอตาอุดตันได้อีกด้วย
 • รักษาจอตาฉีกขาดเป็นรูด้วยเลเซอร์ เป็นการยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตาเพื่ออุดรูรั่วไม่ให้ของเหลวไหลไปยังช่องว่างหลังจอประสาทตา สามารถทำการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกได้โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล 
 • ฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา พื่อรักษาโรคทางจอประสาทตา เช่น จอประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา เส้นเลือดตาดำอุดตัน เป็นต้น
 • ผ่าตัดน้ำวุ้นตาและจอตา ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาให้มีความปลอดภัยสูง มีความเสี่ยงต่ำ ไม่มีบาดแผล ฟื้นตัวไว และช่วยให้มองเห็นได้ดี 
 • ผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตา ช่วยให้กล้ามเนื้อตาทำงานประสานกันมากขึ้น ลดภาวะตาเข ตาเหล่ คืนความมั่นใจให้คนไข้ และช่วยให้มีบุคลิกภาพดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการรักษา 
 • ผ่าตัดศัลยกรรมเปลือกตา แก้ปัญหาหนังตาตก ช่วยปรับทัศนวิสัยในการมองเห็นได้ดีขึ้น มีบุคลิกภาพที่ดี และดูอ่อนกว่าวัย 
 • ผ่าตัดเนื้องอกทางตาชนิดอื่น ๆ

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง  

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. บุรเวช อัศวพงศ์ไพบูลย์

  นพ. บุรเวช อัศวพงศ์ไพบูลย์

  • จักษุวิทยา
  • ประสาทจักษุวิทยา
  Ophthalmology, การผ่าตัดต้อกระจก, การใช้สารโบทูลินัมรักษาโรคใบหน้าครึ่งซีกกระตุก และ โรคกล้ามเนื้อเปลือกตาเกร็งกระตุก, เส้นประสาทตาผิดปกติ, ประสาทจักษุวิทยา
 • Link to doctor
  ผศ.(พิเศษ)นพ. สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข

  ผศ.(พิเศษ)นพ. สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข

  • จักษุวิทยา
  • ประสาทจักษุวิทยา
  การผ่าตัดต้อกระจก, การใช้สารโบทูลินัมรักษาโรคใบหน้าครึ่งซีกกระตุก และ โรคกล้ามเนื้อเปลือกตาเกร็งกระตุก, เส้นประสาทตาผิดปกติ, การกลอกตาผิดปกติและเส้นประสาทสมองเป็นอัมพาต, โรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • Link to doctor
  พญ. ธัญญรัตน์ ตั้งใฝ่คุณธรรม

  พญ. ธัญญรัตน์ ตั้งใฝ่คุณธรรม

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
 • Link to doctor
  พญ. มณฑิรา เจิมจุติธรรม

  พญ. มณฑิรา เจิมจุติธรรม

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, Ophthalmology, โรคต้อเนื้อ, โรคตาแห้งและโรคกระจกตา, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 • Link to doctor
  รศ.พิเศษ นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

  รศ.พิเศษ นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
  การผ่าตัดต้อกระจก, ผ่าตัดต้อกระจกหลังทำเลสิก, ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ชนิดพิเศษ, ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ชนิดพิเศษ, ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ชนิดพิเศษ, ใส่คอนแทคเลนส์, โรคกระจกตาโก่ง, การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสายตาเลือนรางและเทคโนโลยีช่วยการมองเห็น
 • Link to doctor
  พญ. วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล

  พญ. วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาเด็ก
  • กล้ามเนื้อตา
  การผ่าตัดต้อกระจกในผู้ใหญ่และเด็ก, โรคตาเขและการผ่าตัดกล้ามเนื้อตา, จักษุวิทยาทั่วไปในผู้ใหญ่และเด็ก, ภาวะสายตาผิดปกติ, ตาขี้เกียจ, ต้อกระจก, โรคต้อเนื้อ, โรคต้อลม, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา
 • Link to doctor
  รศ. นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

  รศ. นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  การผ่าตัดต้อกระจก, ต้อกระจก, โรคต้อหิน, การผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยที่มีอาการม่านตาผิดปกติ
 • Link to doctor
  พญ. จิภาดา พฤกษาชลวิทย์

  พญ. จิภาดา พฤกษาชลวิทย์

  • จักษุวิทยา
  • กล้ามเนื้อตา
  • จักษุวิทยาเด็ก
  โรคกล้ามเนื้อตา, ตาขี้เกียจ, ภาวะสายตาผิดปกติในเด็ก, ต้อกระจกในเด็ก, โรคตาทั่วไป
 • Link to doctor
  นพ. วิจักษณ์ คงวัฒนานนท์

  นพ. วิจักษณ์ คงวัฒนานนท์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
  จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 • Link to doctor
  นพ. อดิศัย วราดิศัย

  นพ. อดิศัย วราดิศัย

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาการผ่าตัดวุ้นน้ำตาและจอประสาทตา
  Ophthalmology, การผ่าตัดรักษาโรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 • Link to doctor
  พญ. วิมลรัตน์ ประทีปะเสน

  พญ. วิมลรัตน์ ประทีปะเสน

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • Link to doctor
  พญ.  ณัฐรินทร์  ภูษิตโภยไคย

  พญ. ณัฐรินทร์ ภูษิตโภยไคย

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  Ophthalmology, โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • Link to doctor
  นพ. อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์

  นพ. อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
  จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, โรคจอประสาทตาในเด็ก
 • Link to doctor
  พญ. ฐิติมา หวังเจริญ

  พญ. ฐิติมา หวังเจริญ

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  • โรคของกระจกตา
  โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดลอกต้อเนื้อโดยไม่เย็บ, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 • Link to doctor
  นพ. นันทชัย สุรวัติเสถียร

  นพ. นันทชัย สุรวัติเสถียร

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาการผ่าตัดวุ้นน้ำตาและจอประสาทตา
  Ophthalmology, การผ่าตัดรักษาโรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, Vitreoretinal Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ธันย์ฉัตร เจียรมณีโชติชัย

  นพ. ธันย์ฉัตร เจียรมณีโชติชัย

  • จักษุวิทยา
  • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  Ophthalmology, ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • Link to doctor
  ศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

  ศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, โรคต้อเนื้อและการผ่าตัดโดยใช้กาวชีวภาพ, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยใช้สเต็มเซลล์, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. จันทรัสม์ ไววนิชกุล

  พญ. จันทรัสม์ ไววนิชกุล

  • จักษุวิทยา
  • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  Ophthalmology, ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • Link to doctor
  นพ. กฤติเดช เดชะคุปต์

  นพ. กฤติเดช เดชะคุปต์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
  ผ่าตัดจอประสาทตา, ต้อกระจก, การผ่าตัดต้อกระจก, โรคตาทั่วไป
 • Link to doctor
  นพ. ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์

  นพ. ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
  การผ่าตัดต้อกระจก, จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, ม่านตาอักเสบ, โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก
 • Link to doctor
  พญ. สุปรียา อรรถวุฒิศิลป์

  พญ. สุปรียา อรรถวุฒิศิลป์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  Ophthalmology, โรคต้อหิน, ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • Link to doctor
  นพ. รัฐ อิทธิพานิชพงศ์

  นพ. รัฐ อิทธิพานิชพงศ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  • สายตาเลือนราง
  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสายตาเลือนรางและเทคโนโลยีช่วยการมองเห็น, โรคต้อหิน, ต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี

  พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, ภาวะสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุตตัน, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  นพ. ดิศรณ์ สุวจนกรณ์

  นพ. ดิศรณ์ สุวจนกรณ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
  Ophthalmology, จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 • Link to doctor
  พญ. ปารีณา ชัยทนุวงศ์

  พญ. ปารีณา ชัยทนุวงศ์

  • จักษุวิทยา
  • ประสาทจักษุวิทยา
  Ophthalmology, ประสาทจักษุวิทยา
 • Link to doctor
  พญ. วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล

  พญ. วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคตาแห้งและโรคกระจกตา, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, ต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

  พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคต้อเนื้อและการผ่าตัดโดยใช้กาวชีวภาพ, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยใช้สเต็มเซลล์, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  รศ.พญ. วิศนี ตันติเสวี

  รศ.พญ. วิศนี ตันติเสวี

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  การผ่าตัดต้อกระจก, การรักษาโรคต้อหิน
 • Link to doctor
  ผศ.(พิเศษ) พญ. วรรณกรณ์ พฤกษากร

  ผศ.(พิเศษ) พญ. วรรณกรณ์ พฤกษากร

  • จักษุวิทยา
  • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  โรคของระบบต่อมน้ำตาและทางเดินน้ำตา, โรคของเปลือกตา, โรคของเบ้าตา, ภาวะไทรอยด์ทางตา