ศูนย์จักษุ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. 02-090-3123

Monday-Friday 8:00 am.- 8:00 pm. / Saturday-Sunday 8:00 am.- 6:00 pm.

ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคเกี่ยวกับตาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน วุ้นน้ำตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะผิดปกติภายนอกลูกตา เช่น ความผิดปกติของเปลือกตาและกล้ามเนื้อตา รวมถึงโรคที่รักษาได้ยาก เช่น มะเร็ง เป็นต้น ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของเอเชีย เทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย และการดูแลแบบยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการมองเห็นที่ชัดเจน และพึ่งพาตนเองได้

การผ่าตัดต้อกระจก เราเสนอการผ่าตัดแนวใหม่ที่แก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียงได้ในตัว ทีมจักษุแพทย์ ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาช่วยในการผ่าตัด เช่น เทคโนโลยีเวฟฟร้อนท์ (Wavefront Laser) ที่ช่วยให้แพทย์ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว

รวมทั้งทำการวัดสายตาผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัดด้วยเครื่องมือวัดที่ทันสมัยหลายแบบเพื่อยืนยันผลและให้มั่นใจว่าผู้ป่วยแต่ละรายได้เลนส์ที่เหมาะสมที่สุดและเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน

 

ทีมแพทย์แถวหน้าของเอเชีย

ทีมแพทย์ของศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ล้วนเป็นแพทย์ที่ได้รับการยอมรับมากในวงการจักษุแพทย์ในเอเชีย และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูงในด้านการรักษาและโรงพยาบาลเมดพาร์ค มีจักษุแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขาสามารถรักษาคนไข้ได้ต่อเนื่องและเป็นทีม

 

ความแม่นยำสำคัญที่สุด

การมองเห็นได้อย่างคมชัด ชัดเจน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลเมดพาร์คจึงให้ความสำคัญต่อความแม่นยำในการรักษา  และด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาอาการของผู้ป่วยให้ดีขึ้น และหยุดโรคหรือภาวะที่จะทำให้การมองเห็นของผู้ป่วยลดลง ทีมจักษุแพทย์ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาช่วย เช่น เทคโนโลยีเวฟฟร้อนท์ (Wavefront Laser) ที่ช่วยให้แพทย์ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว รวมทั้งวัดสายตาผู้ป่วยซ้ำอีกครั้งในขณะที่กำลังผ่าตัด โดยจะมีการใช้เครื่องมือวัดหลายแบบเพื่อยืนยันผล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยแต่ละรายได้เลนส์ที่เหมาะสมที่สุดและเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน

 

ความพอใจของผู้ป่วยต้องมาก่อน

ด้วยตระหนักว่าผู้ป่วยแต่ละรายมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตและความต้องการที่ต่างกัน เช่น บางคนชอบเล่นกีฬา บางคนให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ หรือการใช้งานคอมพิวเตอร์มาก ๆ เป็นต้น วิธีการและผลการรักษาของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน  จักษุแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค จะพยายามค้นหาความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย และให้ทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต และพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างที่ผู้ป่วยต้องการ 

ในด้านการบริการ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการที่อำนวยความสะดวกและเน้นการทำให้ผู้ป่วยมีความอุ่นใจ เช่น การจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยทุกขั้นตอน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ที่น่าพอใจในระหว่างที่รับบริการจากโรงพยาบาลฯ

 

ศูนย์จักษุที่จักษุแพทย์ออกแบบ

จากประสบการณ์และความชำนาญ แพทย์ประจำศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์คได้มีส่วนร่วมในการวางพื้นฐานและวางกรอบในการดูแลผู้ป่วยด้วยความใส่ใจ ความใกล้ชิด และยึดความต้องการของผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความอุ่นใจและสบายใจว่าจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ  โดยโรงพยาบาลเมดพาร์คได้คัดเลือกจักษุแพทย์ที่มีหลักคิดเดียวกัน คือ เน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย และพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อร่วมกันแก้ไขความผิดปกติในการมองเห็นของผู้ป่วย และร่วมกันทำให้การรักษาดีขึ้น แม่นยำยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ยังต้องมีความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อผู้ป่วย โดยการให้ข้อมูลรอบด้าน รวมถึงความเสี่ยงที่ผู้ป่วยควรทราบ

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย ทุกช่วงอายุ ด้วยความใส่ใจ และการดูแลอย่างอบอุ่นใกล้ชิด และให้การรักษาด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

 

บริการตรวจวินิจฉัย

 • ตรวจวัดระดับการมองเห็น Visual Acuity
 • ตรวจวัดสายตาสั้นยาวเอียงด้วยเครื่องอัตโนมัติ Auto Refraction
 • ตรวจวัดความดันลูกตา Tonometry
 • ตรวจวัดความหนาของกระจกตา CCT: Central Corneal Thickness
 • ตรวจตาบอดสี Color Vision test
 • ตรวจตาผ่านกล้องจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์ (Eye Examination with Slit Lamp Biomicroscopy)
 • ตรวจทดสอบการทำงานของกล้ามเนื้อตา ตรวจตาเหล่ ตาเข
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้าง Fundus Photography by Ultra-widefield Digital Retinal Camera (CLARUS)
 • ตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง/สเเกนจอประสาทตา ขั้วของประสาทตาเเละความหนาของจอประสาทตาขั้วประสาทตา (OCT)
 • ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของจุดรับภาพชัดและเส้นเลือดบริเวณจุดรับภาพชัดและขั้วประสาทตาด้วยเครื่อง OCT (OCTA)
 • ตรวจวิเคราะห์คำนวณเลนส์แก้วตาเทียม วัดค่าความยาว ความหนา ความลึก ของโครงสร้างลูกตาก่อนผ่าตัดต้อกระจก (IOL Master)
 • การตรวจวัดลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ (CTVF: Computerized Visual Field Analysis)
 • การตรวจวิเคราะห์กระจกตา วัดจำนวนเซลล์กระจกตา (endothelial cell count) ด้วยเครื่อง Specular microscopy
 • ตรวจวิเคราะห์ลูกตาส่วนหน้า (anterior segment) ด้วยระบบ High-resolution Swept-source OCT (ANTERION)
 • ตรวจวิเคราะห์ความโค้งและพื้นผิวกระจกตา (Pentacam)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคของลูกตาส่วนหน้าด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Biomicroscopy; UBM)
 • ตรวจวัดความยาวลูกตาด้วยเลเซอร์สแกน (A-scan Ultrasonography)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคของลูกตาส่วนหลังด้วยอัลตราซาวน์ (B-scan Ultrasonography)
 • การตรวจวัดสายตา
 • การตรวจรักษาโรคทางตาทุกชนิด
 • การตรวจสายตาและโรคทางตาในเด็ก
 • การคัดกรองโรคจอตาในเด็กคลอดก่อนกำหนด
 • การตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็ก
 • การผ่าตัดตาทุกชนิด เช่น การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียม ผ่าตัดต้อเนื้อ ผ่าตัดต้อหิน ผ่าตัดจอตา ผ่าตัดเปลือกตา ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง การผ่าตัดแก้้ไขตาเหล่ ตาเขทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนกระจกตา เป็นต้น
 • การคัดกรองโรคตาต่าง ๆ

 

การรักษา

 • โรคต้อกระจก
 • โรคต้อหิน
 • โรคกระจกตา
 • โรคจอประสาทตา
 • ภาวะสายตาผิดปกติ
 • โรคตาแห้ง ต้อเนื้อ ต้อลม
 • โรคม่านตาอักเสบ
 • โรคจักษุประสาท
 • โรคท่อน้ำตาอุดตัน
 • โรคความผิดปกติของเปลือกตาและเบ้าตา ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • โรคตาในเด็กและตาเข กล้ามเนื้อตาผิดปกติ
 • วัดสายตาประกอบแว่น
 • แว่นตาและคอนแทคเลนส์
 • ภาวะสายตาเลือนราง

 

หัตถการ

 • ประคบอุ่นที่เปลือกตาด้วยเครื่อง Blephasteam
 • ทำความสะอาดและกดนวดไขมันที่เปลือกตา (Lid Hygiene Treatment)
 • เจาะระบายฝีหนองที่เปลือกตา
 • เลเซอร์รักษาโรคต้อหิน Laser Peripheral lridotomy (LPI) หรือ Laser iridoplasty
 • เลเซอร์รักษาโรคต้อหินชนิดมุมเปิด Selective Laser Trabeculoplasty (SLT)
 • เลเซอร์รักษาพังผืดที่ถุงหุ้มเลนส์หลังผ่าตัดต้อกระจก Laser YAG Capsulotomy
 • เลเซอร์รักษาเบาหวานจอตาและภาวะจุดรับภาพชัดบวม (Panretinal Photocoagulation/Focal Laser)
 • เลเซอร์รักษาจอตาฉีกขาดเป็นรู (Laser Retinopexy)
 • เลเซอร์รักษาจอตาในเด็กคลอดก่อนกำหนด (ROP Laser Treatment)
 • การฉีดสีวิเคราะห์เส้นเลือดที่จอประสาทตา (Fluorescein fundus angiography / ICG)
 • การฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา (Intravitreous Injection)
 • ผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม และใช้ระบบ Advanced Cataract System ที่พร้อมด้วย Digital Marking System และ Wavefront Technology
 • ผ่าตัดต้อเนื้อโดยไม่ต้องเย็บแผล (Sutureless pterygium surgery)
 • ผ่าตัดต้อหิน ทั้งชนิด Conventional และ Microinvasive glaucoma surgery (MIGS)
 • ผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนกระจกตา
 • ผ่าตัดน้ำวุ้นตาและจอตา
 • ผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตา
 • ผ่าตัดแก้ไขเปลือกตา ทำตาสองชั้น
 • ผ่าตัดท่อน้ำตาอุดตันด้วยกล้อง (Endoscopy DCR)
 • ผ่าตัดเนื้องอกทางตาชนิดต่าง ๆ

 

เครื่องมือตรวจพิเศษและเทคโนโลยี

 • ผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม และใช้ระบบ Advanced Cataract System ที่พร้อมด้วย Digital Marking System และ Wavefront Technology
 • ประคบอุ่นที่เปลือกตาด้วยเครื่อง Blephasteam
 • ทำความสะอาดและกดนวดไขมันที่เปลือกตา (Lid Hygiene Treatment)
 • เจาะระบายฝีหนองที่เปลือกตา
 • เลเซอร์รักษาโรคต้อหิน Laser Peripheral lridotomy (LPI) หรือ Laser iridoplasty
 • เลเซอร์รักษาโรคต้อหินชนิดมุมเปิด Selective Laser Trabeculoplasty (SLT)
 • เลเซอร์รักษาพังผืดที่ถุงหุ้มเลนส์หลังผ่าตัดต้อกระจก Laser YAG Capsulotomy
 • เลเซอร์รักษาเบาหวานจอตาและภาวะจุดรับภาพชัดบวม (Panretinal Photocoagulation/Focal Laser)
 • เลเซอร์รักษาจอตาฉีกขาดเป็นรู (Laser Retinopexy)
 • เลเซอร์รักษาจอตาในเด็กคลอดก่อนกำหนด (ROP Laser Treatment)
 • การฉีดสีวิเคราะห์เส้นเลือดที่จอประสาทตา (Fluorescein fundus angiography / ICG)
 • การฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา (Intravitreous Injection)

 

ความชำนาญพิเศษ

 • โรคต้อกระจก รักษาด้วยการผ่าตัดแนวใหม่
 • โรคกระจกตา
 • โรคต้อหิน
 • โรคจอตา
 • โรคจอตาในเด็กคลอดก่อนกำหนด
 • โรคศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • โรคม่านตาอักเสบ
 • โรคจักษุประสาท
 • ภาวะสายตาผิดปกติที่แก้ไขด้วย contact lens และภาวะสายตาเลือนราง
 • โรคตาในเด็ก และ กล้ามเนื้อตาผิดปกติ ตาเข

 

แพ็กเกจ

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์

  นพ. อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
  จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, โรคจอประสาทตาในเด็ก
 • Link to doctor
  นพ. วิจักษณ์ คงวัฒนานนท์

  นพ. วิจักษณ์ คงวัฒนานนท์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
  จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 • Link to doctor
  พญ. ปารีณา ชัยทนุวงศ์

  พญ. ปารีณา ชัยทนุวงศ์

  • จักษุวิทยา
  • ประสาทจักษุวิทยา
  Ophthalmology, ประสาทจักษุวิทยา
 • Link to doctor
  ศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

  ศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, โรคต้อเนื้อและการผ่าตัดโดยใช้กาวชีวภาพ, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยใช้สเต็มเซลล์, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  ผศ.(พิเศษ) พญ. วรรณกรณ์ พฤกษากร

  ผศ.(พิเศษ) พญ. วรรณกรณ์ พฤกษากร

  • จักษุวิทยา
  • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  โรคของระบบต่อมน้ำตาและทางเดินน้ำตา, โรคของเปลือกตา, โรคของเบ้าตา, ภาวะไทรอยด์ทางตา
 • Link to doctor
  นพ. อดิศัย วราดิศัย

  นพ. อดิศัย วราดิศัย

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาการผ่าตัดวุ้นน้ำตาและจอประสาทตา
  Ophthalmology, การผ่าตัดรักษาโรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 • Link to doctor
  พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี

  พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, ภาวะสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุตตัน, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. ฐิติมา หวังเจริญ

  พญ. ฐิติมา หวังเจริญ

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
  • โรคของกระจกตา
  โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดลอกต้อเนื้อโดยไม่เย็บ, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 • Link to doctor
  ผศ.(พิเศษ)นพ. สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข

  ผศ.(พิเศษ)นพ. สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข

  • จักษุวิทยา
  • ประสาทจักษุวิทยา
  การผ่าตัดต้อกระจก, การใช้สารโบทูลินัมรักษาโรคใบหน้าครึ่งซีกกระตุก และ โรคกล้ามเนื้อเปลือกตาเกร็งกระตุก, เส้นประสาทตาผิดปกติ, การกลอกตาผิดปกติและเส้นประสาทสมองเป็นอัมพาต, โรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • Link to doctor
  นพ. ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์

  นพ. ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
  การผ่าตัดต้อกระจก, จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, ม่านตาอักเสบ, โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก
 • Link to doctor
  นพ. ดิศรณ์ สุวจนกรณ์

  นพ. ดิศรณ์ สุวจนกรณ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
  Ophthalmology, จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 • Link to doctor
  พญ. สุปรียา อรรถวุฒิศิลป์

  พญ. สุปรียา อรรถวุฒิศิลป์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  Ophthalmology, โรคต้อหิน, ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • Link to doctor
  พญ. จันทรัสม์ ไววนิชกุล

  พญ. จันทรัสม์ ไววนิชกุล

  • จักษุวิทยา
  • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  Ophthalmology, ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • Link to doctor
  นพ. กฤติเดช เดชะคุปต์

  นพ. กฤติเดช เดชะคุปต์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
  ผ่าตัดจอประสาทตา, ต้อกระจก, การผ่าตัดต้อกระจก, โรคตาทั่วไป
 • Link to doctor
  นพ. นันทชัย สุรวัติเสถียร

  นพ. นันทชัย สุรวัติเสถียร

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาการผ่าตัดวุ้นน้ำตาและจอประสาทตา
  Ophthalmology, การผ่าตัดรักษาโรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, Vitreoretinal Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ธันย์ฉัตร เจียรมณีโชติชัย

  นพ. ธันย์ฉัตร เจียรมณีโชติชัย

  • จักษุวิทยา
  • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  Ophthalmology, ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • Link to doctor
  พญ. วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล

  พญ. วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
  โรคตาแห้งและโรคกระจกตา, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, ต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. มณฑิรา เจิมจุติธรรม

  พญ. มณฑิรา เจิมจุติธรรม

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, Ophthalmology, โรคต้อเนื้อ, โรคตาแห้งและโรคกระจกตา, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 • Link to doctor
  พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

  พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคต้อเนื้อและการผ่าตัดโดยใช้กาวชีวภาพ, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยใช้สเต็มเซลล์, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. ธัญญรัตน์ ตั้งใฝ่คุณธรรม

  พญ. ธัญญรัตน์ ตั้งใฝ่คุณธรรม

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
 • Link to doctor
  พญ. จิภาดา พฤกษาชลวิทย์

  พญ. จิภาดา พฤกษาชลวิทย์

  • จักษุวิทยา
  • กล้ามเนื้อตา
  • จักษุวิทยาเด็ก
  โรคกล้ามเนื้อตา, ตาขี้เกียจ, ภาวะสายตาผิดปกติในเด็ก, ต้อกระจกในเด็ก, โรคตาทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ. วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล

  พญ. วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาเด็ก
  • กล้ามเนื้อตา
  การผ่าตัดต้อกระจกในผู้ใหญ่และเด็ก, โรคตาเขและการผ่าตัดกล้ามเนื้อตา, จักษุวิทยาทั่วไปในผู้ใหญ่และเด็ก, ภาวะสายตาผิดปกติ, ตาขี้เกียจ, ต้อกระจก, โรคต้อเนื้อ, โรคต้อลม, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา
 • Link to doctor
  พญ. วิมลรัตน์ ประทีปะเสน

  พญ. วิมลรัตน์ ประทีปะเสน

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • Link to doctor
  นพ. บุรเวช อัศวพงศ์ไพบูลย์

  นพ. บุรเวช อัศวพงศ์ไพบูลย์

  • จักษุวิทยา
  • ประสาทจักษุวิทยา
  Ophthalmology, การผ่าตัดต้อกระจก, การใช้สารโบทูลินัมรักษาโรคใบหน้าครึ่งซีกกระตุก และ โรคกล้ามเนื้อเปลือกตาเกร็งกระตุก, เส้นประสาทตาผิดปกติ, ประสาทจักษุวิทยา
 • Link to doctor
  พญ.  ณัฐรินทร์  ภูษิตโภยไคย

  พญ. ณัฐรินทร์ ภูษิตโภยไคย

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
  Ophthalmology, โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • Link to doctor
  รศ.พิเศษ นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

  รศ.พิเศษ นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
  การผ่าตัดต้อกระจก, ผ่าตัดต้อกระจกหลังทำเลสิก, ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ชนิดพิเศษ, ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ชนิดพิเศษ, ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ชนิดพิเศษ, ใส่คอนแทคเลนส์, โรคกระจกตาโก่ง, การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสายตาเลือนรางและเทคโนโลยีช่วยการมองเห็น
 • Link to doctor
  นพ. รัฐ อิทธิพานิชพงศ์

  นพ. รัฐ อิทธิพานิชพงศ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  • สายตาเลือนราง
  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสายตาเลือนรางและเทคโนโลยีช่วยการมองเห็น, โรคต้อหิน, ต้อกระจก
 • Link to doctor
  รศ.พญ. วิศนี ตันติเสวี

  รศ.พญ. วิศนี ตันติเสวี

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  การผ่าตัดต้อกระจก, การรักษาโรคต้อหิน
 • Link to doctor
  รศ. นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

  รศ. นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  การผ่าตัดต้อกระจก, ต้อกระจก, โรคต้อหิน, การผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยที่มีอาการม่านตาผิดปกติ