คลินิกศัลยกรรมประสาท

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3114

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการผู้ป่วยนอก รักษาผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมประสาท โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมประสาทครบทุกสาขา พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

บริการตรวจวินิจฉัย

 • การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (ภาวะหลอดเลือดสมองแตก)
 • โรคหลอดเลือดสมองเอวีเอ็ม
 • เนื้องอกสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท
 • เนื้องอกสมองและฐานกะโหลก
 • โรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง
 • เลือดออกในสมอง
 • ภาวะกระดูกสันหลังทรุด
 • โรคข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม
 • ภาวะบาดเจ็บที่ศีรษะ
 • โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท
 • เลือดออกในสมอง
 • โรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง
 • ศัลยกรรมประสาทในเด็ก
 • ศัลยกรรมเส้นประสาทส่วนปลาย
 • ภาวะสมองบวมรุนแรง เนื้อสมองตายจากการขาดเลือด
 • โรคทางกระดูกสันหลัง
 • กระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บ


การรักษา

 • การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (ภาวะหลอดเลือดสมองแตก)
 • ร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • เนื้องอกสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท
 • สมองและกระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บ
 • โรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง
 • โรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลังซับซ้อน
 • กระดูกสันหลังหักยุบตัวจากภาวะกระดูกพรุน
 • โรคข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม
 • ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ
 • โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท
 • เลือดออกในสมอง
 • โรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง
 • โรคปลายประสาทอักเสบ
 • ศัลยกรรมประสาทในเด็ก
 • โรคทางกระดูกสันหลัง


หัตถการ

 • การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (ภาวะหลอดเลือดสมองแตก)
 • การผ่าตัดสมอง
 • การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ
 • การขยายหลอดเลือดแดงคาโรติด
 • การตรวจหลอดเลือดสมองและคอด้วยเครื่องเอกซเรย์
 • ศัลยกรรมโรคหลอดเลือดสมองตีบ
 • การส่องกล้องผ่าตัดสมองและระบบประสาท
 • การผ่าตัดแก้ไขการทำงานที่ผิดปกติของร่างกาย
 • การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อลดความดัน
 • การผ่าตัดสมองด้วยวิธีจุลศัลยกรรม
 • การผ่าตัดสมองแบบแผลเล็ก
 • ศัลยกรรมประสาทและหลอดเลือด รวมถึงการผ่าตัดระบบไฮบริด การฉีดสีดูหลอดเลือดในห้องผ่าตัด Hybrid cerebrovascular surgery with intraoperative angiography)
 • ศัลยกรรมโรคปลายประสาทอักเสบ
 • การผ่าตัดทางระบบประสาทสันหลัง
 • การผ่าตัดต่อมใต้สมองผ่านโพรงจมูก
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ (Vascular Neurosurgery)
 • การผ่าตัดใส่สายระบายน้ำในโพรงสมองสู่ช่องท้อง


เครื่องมือตรวจพิเศษ/ เทคโนโลยี

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองสำหรับโรคลมชัก
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • การตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า
  • การตรวจคลื่นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า
  • การตรวจการนำกระแสไฟฟ้าของเส้นประสาท
  • การตรวจปฏิกิริยาตอบสนองทางไฟฟ้าของระบบประสาท
 • เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS)
 • เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS)
 • การตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์สมองด้วยภาพถ่าย: CT, CTA ,CTV และ CT Perfusion
 • การตรวจ MRI การตรวจ MRA สมอง หลอดเลือดแดงคาโรติด การตรวจ MRV การตรวจ Functional MRI
 • การตรวจหลอดเลือดสมองและคอด้วยเครื่องเอกซเรย์
 • การตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอด้วยเครื่อง Duplex Ultrasounds
 • การตรวจ FDG-PET scan


ความชำนาญพิเศษ

 • การผ่าตัดเนื้องอกสมอง
 • การรักษาผ่านการสวนหลอดเลือด
 • ศัลยกรรมประสาทโดยการส่องกล้อง
 • ศัลยกรรมประสาทและหลอดเลือด รวมถึงการผ่าตัดระบบไฮบริด การฉีดสีหลอดเลือดในห้องผ่าตัด
 • การผ่าตัดฐานกะโหลก
 • ศัลยกรรมระบบประสาทไขสันหลัง
 • ศัลยกรรมประสาทในเด็ก

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. พงศกร พงศาพาส

  นพ. พงศกร พงศาพาส

  • ศัลยกรรมประสาท
  ประสาทศัลยศาสตร์
 • Link to doctor
  นพ. ปิยะณัฐ หวังสวัสดิ์วงศ์

  นพ. ปิยะณัฐ หวังสวัสดิ์วงศ์

  • ศัลยกรรมประสาท
  ประสาทศัลยศาสตร์
 • Link to doctor
  นพ. เทวเจษฎา ภาเรือง

  นพ. เทวเจษฎา ภาเรือง

  • ศัลยกรรมประสาท
  • ศัลยกรรมไขสันหลัง
  ประสาทศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
 • Link to doctor
  นพ. ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์

  นพ. ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์

  • ศัลยกรรมประสาท
  ประสาทศัลยศาสตร์
 • Link to doctor
  รศ.นพ. สมเกียรติ วงศ์สุริยนันท์

  รศ.นพ. สมเกียรติ วงศ์สุริยนันท์

  • ศัลยกรรมประสาท
  ประสาทศัลยศาสตร์, หลอดเลือดสมอง และเนื้องอกฐานกระโหลก