Pelvic Inflammatory Disease Banner 1.jpg

ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic Inflammatory Disease: PID)

ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (PID) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อคลาไมเดียและเชื้อหนองในซึ่งขึ้นไปจากช่องคลอด ผ่านปากมดลูกขึ้นไปในมดลูก

แชร์

ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic Inflammatory Disease: PID)

ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic Inflammatory Disease: PID) คือภาวะที่มีการอักเสบของอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนบน ได้แก่ มดลูก ท่อนำไข่และรังไข่ รวมทั้งอวัยวะอื่น ๆ ในอุ้งเชิงกราน

สาเหตุที่ทำให้อุ้งเชิงกรานอักเสบ

ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อคลาไมเดีย และเชื้อหนองในซึ่งขึ้นไปจากช่องคลอด ผ่านปากมดลูกขึ้นไปในมดลูก ท่อนำไข่และรังไข่ ก่อนที่จะกระจายไปติดเชื้ออวัยวะอื่น ๆ ในอุ้งเชิงกราน

การติดเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน  ในบางกรณี อาจพบหลังการ แท้งบุตร หรือการคลอดบุตร หรือที่พบได้ไม่บ่อย คือ หลังการใส่ห่วงอนามัยหรือใส่เครื่องมือแพทย์บางอย่าง

อาการอุ้งเชิงกรานอักเสบ เป็นอย่างไร?

ผู้ป่วยที่มีภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบอาจไม่มีอาการ ทำให้กลายเป็นแบบรื้อรังโดยไม่รู้ตัวได้ อย่างไรก็ตาม อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ปวดอุ้งเชิงกรานหรือปวดท้องได้ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรง
 • มีตกขาวผิดปกติและมีกลิ่นเหม็น
 • เลือดออกกะปริบกะปรอยโดยไม่เป็นรอบ หรือมีปวดหน่วงท้องน้อยตลอดเดือน
 • ปวดแสบตอนปัสสาวะ
 • มีไข้ หนาวสั่น

ปัจจัยเสี่ยง

 • มีคู่นอนหลายคน หรือคู่นอนมีคู่นอนหลายคน
 • มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
 • ทำการสวนล้างช่องคลอดบ่อย ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างเชื้อแบคทีเรียชนิดที่เป็นประโยชน์และชนิดเป็นอันตรายในบริเวณช่องคลอด
 • มีประวัติการเป็นภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก่อน

อุ้งเชิงกรานอักเสบ ต้องป้องกันอย่างไร?

ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบสามารถป้องกันได้โดย

 • หลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคน คัดเลือกและสอบถามประวัติการมีเพศสัมพันธ์ของคู่นอน ทำการตรวจอย่างเหมาะสมถ้ามีประวัติเสี่ยง
 • สวมใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิดวิธีอื่น ๆ ไม่สามารถป้องกันภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
 • ไม่สวนล้างช่องคลอด

พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาหากมีตกขาวผิดปกติหรืออาการที่อาจสงสัยการมีโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ การรักษาโรคทางเพศสัมพันธ์จะช่วยป้องการเป็นภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ

ภาวะแทรกซ้อน

ปัญหาหรืออาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่มีภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบหรือเกิดในภายหลัง ได้แก่

 • อาจมีฝีหนองคั่งเป็นก้อนบริเวณปีกมดลูกและอวัยวะอื่น ๆ ในอุ้งเชิงกราน ในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบหรือรักษาอย่างไม่เพียงพอ ก้อนหนองอาจทำให้มีอาการรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแตก
 • เกิดมีพังผืดในอุ้งเชิงกราน
 • ปวดท้องน้อยเรื้อรัง
 • มีบุตรยากหรือเป็นหมัน
 • ตั้งครรภ์นอกมดลูก

ตรวจวินิจฉัยภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ มีกี่วิธี อะไรบ้าง?

แพทย์จะใช้หลายวิธีประกอบกันเพื่อทำการวินิจฉัย ได้แก่

 • ซักประวัติของผู้ป่วย
  • ประวัติสุขภาพ ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ การใช้ยาคุมกำเนิด ประวัติการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • อาการ ระยะเวลาที่เริ่มมีอาการ ความรุนแรง
 • ตรวจร่างกายอย่างละเอียด รวมทั้ง ตรวจภายใน
  • ประเมินภาวะไข้และอาการผิดปกติของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
  • ตรวจหาสารคัดหลั่งผิดปกติจากช่องคลอดและปากมดลูก
  • ตรวจคลำอาการกดเจ็บ หรือก้อนในอุ้งเชิงกรานว่าบวมอักเสบหรือไม่
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติ การว่ามีการติดเชื้อหรือมีเชื้อหนองในหรือคลามีเดียหรือไม่ ตรวจจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในเลือดและสัญญาณที่บ่งบอกการติดเชื้อ โรคเอชไอวี ฯลฯ
 • ตรวจอัลตราซาวน์ เพื่อประเมินความผิดปกติของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน
 • หากจำเป็น แพทย์อาจทำการตรวจเพิ่มเติม เช่น
  • การผ่าตัดส่องกล้อง โดยการใส่เครื่องมือเข้าไปทางหน้าท้องผ่านแผลขนาดเล็กเพื่อตรวจดูอวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน และอาจป้ายเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจทางเชื้อที่เป็นสาเหตุ
  • การสุ่มตัดชิ้นเนื้อจากโพรงมดลูกผ่านทางปากมดลูกเพื่อนำไปตรวจหาการติดเชื้อและการอักเสบ

การรักษาภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ

 • ถ้าท่านมีอาการตกขาวมีกลิ่น มีเลือดออกช่วงที่ไม่มีประจำเดือน ปัสสาวะเจ็บแสบ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรงดการมีเพศสัมพันธ์และเข้ารับการรักษาโดยเร็ว เนื่องจากการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างทันเวลาจะป้องกันภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบได
 • ควรพบแพทย์โดยทันที หากมีอาการดังต่อไปนี้
  • ปวดท้องน้อยรุนแรง
  • ตกขาวมีกลิ่นเหม็น
  • มีไข้สูงตั้งแต่ 38.3 องศาขึ้นไป
  • คลื่นไส้ อาเจียน
 • แพทย์จะจ่ายยาปฏิชีวนะบางชนิดให้โดยทันที และอาจมีการปรับยาให้เหมาะสมเมื่อทราบผลการตรวจแล้ว ควรต้องรับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์สั่งแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม
 • ผู้ป่วยบางรายอาจจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล และได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำหากอาการไม่ตอบสนองกับยาชนิดรับประทาน อาการรุนแรง มีฝีหนอง หรือตั้งครรภ์
 • ผู้ป่วยอาจจะต้องได้รับการผ่าตัด หากก้อนฝีหนองใหญ่ ไม่ตอบสนองกับยาปฏิชีวนะ แตก หรือมีปัญหาในการวินิจฉัย

ท่านควรงดการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าการรักษาจะแล้วเสร็จและอาการหายดี ขอให้คู่นอนไปพบแพทย์ เพราะพบได้บ่อยที่การติดเชื้อจะไม่แสดงอาการ การตรวจวินิจฉัยและรักษาคู่นอนอย่างเหมาะสมด้วยจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคหรือการกลับเป็นซ้ำของโรค

การเตรียมตัวก่อนไปพบแพทย์

สิ่งที่คุณอาจเตรียม

 • เมื่อทำการนัดแพทย์ ควรสอบถามว่ามีข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติใด ๆ ที่ควรทำก่อนไปพบแพทย์
 • จดบันทึกอาการต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ
 • จดชื่อยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้อยู่

ตัวอย่างคำถามที่แพทย์อาจจะถาม

 • มีอาการอะไรบ้าง เริ่มมีอาการเมื่อไร อาการรุนแรงหรือไม่?
 • มีคู่นอนหลายคนหรือไม่ เพิ่งเปลี่ยนคู่นอนหรือไม่?
 • ใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่?

ตัวอย่างคำถามสำหรับการสอบถามแพทย์

 • ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่?
 • ท่านและคู่นอนจำเป็นต้องได้รับการตรวจใด ๆ หรือไม่?
 • รับการรักษาที่บ้านได้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล?
 • ข้อควรระวังคืออะไร ยังสามารถมีเพศสัมพันธ์ระหว่างที่รับการรักษาได้หรือไม่?
 • ควรปฏิบัติตัวเช่นไรเพื่อป้องกันภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ?
 • รักษาแล้วหายขาดหรือไม่ มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำหรือไม่?
 • จำเป็นต้องนัดพบแพทย์เพื่อติดตามผลการรักษาหรือไม่?
 • ผลกระทบระยะยาวคืออะไร ยังสามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่?

Pelvic Inflammatory Disease  Infographic Th

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 30 มิ.ย. 2022

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. อสมา วาณิชตันติกุล

  พญ. อสมา วาณิชตันติกุล

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Gynecologic Oncology, Gynecologic Endoscopy, Minimally Invasive Surgery, Sexual Medicine
 • Link to doctor
  นพ. สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

  นพ. สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  นพ. กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์

  นพ. กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  นพ. ศุภชัย  เรืองแก้วมณี

  นพ. ศุภชัย เรืองแก้วมณี

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

  พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  พญ. ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์

  พญ. ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Gynecologic Oncology, Gynecologic Pathology, Gynecologic Cytology, Cervical Cytology
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์

  ผศ.นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • นรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Gynecologic Oncology, Gynecology
 • Link to doctor
  รศ.นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

  รศ.นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  ศ.พญ. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล

  ศ.พญ. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  • นรีเวชวิทยา
  Gynecologic Oncology, Obstetric and Gynecological Pathology, Anatomical Pathology, Family Medicine, Obstetrics and Gynecology