Ingrown Toenail 2.jpg

เล็บขบ (Ingrown toenail)

ควรเข้ารับการรักษาหากมีอาการระคายเคือง เจ็บ บริเวณเล็บนิ้วเท้า มีหนอง หรือเกิดการกระจายตัวของภาวะผิวหนังอักเสบ

แชร์

เล็บขบ (Ingrown toenail)

เล็บขบ เป็นอาการที่สามารถพบได้ทั่วไป โดยจะเกิดบริเวณมุมขอบเล็บเท้า หรือบริเวณด้านข้างเล็บเท้า ผู้ที่มีอาการเล็บขบจะมีความเจ็บปวด เกิดภาวะผิวหนังอักเสบ หรือบวมแดง รวมถึงอาจพบการติดเชื้อได้โดยอาการมักเกิดบริเวณนิ้วโป้ง

ส่วนใหญ่อาการเล็บขบมักสามารถทำการรักษาได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามหากพบว่าอาการมีการแพร่กระจาย หรือมีความเจ็บปวดบริเวณดังกล่าวมากขึ้น การพบแพทย์เพื่อทำการรักษาจะสามารถช่วยลดความเจ็บปวด และลดโอกาสการติดเชื้อได้

คนไข้จะมีความสุ่มเสี่ยงในการเกิดภาวะติดเชื้อมากขึ้นถ้าหากป่วยเป็นโรคเบาหวาน หรือมีอาการของโรคอื่นๆที่ส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดมายังบริเวณเท้าผิดปกติ

อาการ

 • เกิดความเจ็บปวด
 • ผิวหนังเกิดความบอบบาง
 • ผิวหนังอักเสบ
 • เกิดอาการบวม
 • การติดเชื้อ

เมื่อไหร่ควรปรึกษาแพทย์

คนไข้ควรเข้ารับการรักษาหากมีอาการระคายเคือง เจ็บ บริเวณเล็บนิ้วเท้า มีหนอง หรือเกิดการกระจายตัวของภาวะผิวหนังอักเสบ นอกจากนี้คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน หรือมีอาการอื่นๆที่ส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดมายังบริเวณเท้าผิดปกติ รวมถึงคนไข้ที่มีอาการเจ็บเท้าหรือเท้าอักเสบควรเข้ารับการรักษาเช่นเดียวกัน

สาเหตุการเกิดเล็บขบ

 • การใส่รองเท้าที่ปิดกดทับบริเวณเล็บเท้า
 • การตัดเล็บนิ้วเท้าจนสั้นเกินไป
 • การเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณเล็บเท้า
 • การมีเล็บเท้าที่มีรูปร่างโค้งผิดปกติ
 • การติดเชื้อบริเวณเล็บ
 • อาการเจ็บป่วยอื่นๆ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดเล็บขบมากขึ้น

 • การอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาว จะทำให้มีโอกาสในการเกิดเหงื่อออกบริเวณเท้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลทำให้เล็บเท้าและผิวหนังเกิดการเปื่อยยุ่ยได้
 • การตัดเล็บเท้าสั้นจนเกินไป หรือการตัดขอบมุมเล็บเท้าเป็นลักษณะโค้งเว้ามากเกินไป
 • ขาดการดูแลสุขอนามัยของเล็บเท้า
 • การใส่รองเท้าที่มีการกดทับบริเวณนิ้วเท้า
 • การทำกิจกรรมต่างๆ เช่นการวิ่ง หรือการเตะ จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการบาดเจ็บนิ้วเท้าได้
 • โรคเบาหวาน หรืออาการโรคอื่นๆที่ส่งผลทำให้การไหลเวียนของเลือดมายังบริเวณเท้าผิดปกติ

ภาวะแทรกซ้อน

การเกิดเล็บขบจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวจะมีภาวะการไหลเวียนของเลือดที่ผิดปกติโดยสามารถส่งผลกระทบต่อการทำลายเส้นประสาทเท้าได้ ดังนั้นบุคคลที่เป็นโรคเบาหวาน หากมีอาการบาดเจ็บบริเวณเท้าเพียงเล็กน้อย จากแผลถูกบาด ขูด หรืออื่นๆ จะพบว่าอาการไม่สามารถบรรเทาเองได้ จนนำไปสู่การติดเชื้อ

การป้องกันการเกิดเล็บขบ

 • การตัดเล็บเท้าควรตัดให้เป็นแนวตรง หลีกเลี่ยงการตัดเป็นรูปแบบโค้งตามสัดส่วนรูปร่างของหัวนิ้วเท้า สำหรับคนไข้ที่มีภาวะการไหลเวียนของเลือดผิดปกติ ไม่สามารถทำการตัดเล็บได้ด้วยตนเอง ควรพบแพทย์รักษาเท้าเพื่อทำการตัดเล็บอย่างสม่ำเสมอ
 • การไว้เล็บเท้าให้ยาวพอดี – ตัดเล็บนิ้วเท้าให้มีความยาวเท่ากัน และไม่สั้นจนเกินไป เนื่องจากการตัดเล็บเท้าที่สั้นเกินไปจะทำให้เกิดแรงกดทับจากรองเท้ามายังบริเวณนิ้วเท้ามากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดติ่งเนื้อได้
 • ใส่รองเท้าที่มีขนาดพอดี – การสวมรองเท้าที่แน่นจนเกินไป จะทำให้เกิดแรงกดทับบริเวณนิ้วเท้าจนทำให้เกิดเนื้อเยื่ออักเสบบริเวณเล็บ ทั้งนี้คนไข้ที่สูญเสียประสาทสัมผัสบริเวณเส้นประสาทเท้าอาจไม่สามารถรับรู้ได้หากรองเท้าที่ใส่แน่นจนเกินไป
 • ใส่รองเท้าที่มีคุณสมบัติในการปกป้องเท้าหรือรองเท้านิรภัยเมื่อทำกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเท้าได้ เช่น การใช้รองเท้าหัวเหล็ก
 • หากคนไข้ป่วยเป็นโรคเบาหวานควรหมั่นทำการตรวจหาอาการเล็บขบหรืออาการติดเชื้อที่เท้าอย่างสม่ำเสมอ

การวินิจฉัย

แพทย์สามารถทำการวินิจฉัยการเกิดเล็บขบได้ จากการตรวจดูอาการที่เกิดขึ้นและการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพบริเวณเล็บเท้า รวมถึงผิวหนังโดยรอบบริเวณที่มีอาการ

การรักษา

 • การตัดเล็บเท้าออกบางส่วน – สำหรับคนไข้ที่มีอาการรุนแรง เช่น เกิดการอักเสบ เป็นหนอง หรือมีความเจ็บปวดมาก แพทย์อาจทำการรักษาโดยการใช้ยาชาที่นิ้วเท้า และทำการตัดเล็บขบที่แทงผิวหนังออก โดยเล็บเท้าจะงอกใหม่ในระยะเวลา 2 ถึง 4 เดือน
 • การถอดเล็บ และตัดเนื้อเยื่อออก – แพทย์อาจแนะนำวิธีการรักษาด้วยการถอดเล็บ รวมถึงฐานของเล็บออก หากคนไข้มีอาการเล็บขบเกิดขึ้นที่เดิมซ้ำกันหลายรอบ โดยแพทย์จะใช้ยาชาที่นิ้วเท้า และทำการถอดเล็บและเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออก

การใช้ยาลดอาการปวดสามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดหลังจากการถอดเล็บได้ หรือคนไข้อาจใช้วิธีการประคบเย็นบริเวณดังกล่าวทุกวันช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าอาการบวมจะลดลง นอกจากนี้ควรยกเท้าขึ้นให้สูงไว้เป็นระยะเวลา 12 ถึง 24 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทำให้นิ้วเท้าบาดเจ็บ รวมถึงการว่ายน้ำ หรือการใช้อ่างแช่น้ำร้อน ควรปรึกษาแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้น ในบางกรณีเล็บขบอาจสามารถเกิดซ้ำได้ ซึ่งการรักษาแบบผ่าตัดจะสามารถลดการเกิดซ้ำได้ดีกว่าการรักษาประเภทอื่น ๆ

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และเคล็ดลับการดูแลรักษาด้วยตัวเอง

 • การแช่เท้าในน้ำอุ่นพร้อมสบู่ – ทำการแช่เท้า 3-4 ครั้งต่อวัน ครั้งละประมาณ 10-20 นาที จนกว่าอาการจะดีขึ้น
 • การใช้เจลลี่ปิโตรเลียม (วาสลีน) ทาบริเวณผิวหนังที่บอบบางหรือเจ็บปวด และใช้ผ้าพันแผลพันรอบนิ้วเท้าที่มีอาการเล็บขบ
 • ใส่รองเท้าชนิดเปิดส่วนนิ้วเท้าจนกว่าอาการจะดีขึ้น
 • การใช้ยาบรรเทาอาการเจ็บปวด เช่น ยาอะเซตามิโนเฟนหรือไอบูโพรเฟน สามารถช่วยลดความเจ็บปวดได้

การเตรียมตัวก่อนการพบแพทย์

แพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะโรคเท้าสามารถวินิจฉัยอาการเล็บขบได้ คำถามที่คนไข้สามารถถามแพทย์ มีดังต่อไปนี้

 • อาการเหล่านี้เป็นอาการชั่วคราวหรือเรื้อรัง
 • ฉันมีทางเลือกการรักษาอะไรบ้างและข้อดีและข้อเสียของการรักษาแต่ละแบบมีอะไรบ้าง
 • ฉันสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างจากการรักษา
 • ควรรอให้หายเองหรือไม่
 • มีขั้นตอนดูแลเล็บอะไรบ้างที่ควรปฏิบัติตาม

บางคำถามที่แพทย์อาจถามมีดังนี้

 • คุณเริ่มมีอาการเหล่านี้เมื่อไหร่
 • คุณมีอาการตลอดเวลาหรือไม่
 • คุณได้มีการรักษาด้วยตัวเองแบบใดบ้าง
 • คนไข้มีโรคเบาหวานหรือภาวะสุขภาพที่ทำให้เลือดไปเลี้ยงเท้าได้ไม่เพียงพอหรือไม่

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 12 มิ.ย. 2022

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  รศ.นพ. ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
  General Surgery, Surgical Oncology
 • Link to doctor
  นพ. ทรรศนะ อุทัยธรรมรัตน์

  นพ. ทรรศนะ อุทัยธรรมรัตน์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • Link to doctor
  รศ.นพ. คามิน ชินศักดิ์ชัย

  รศ.นพ. คามิน ชินศักดิ์ชัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  Vascular Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ปิติโชติ หิรัญเทพ

  นพ. ปิติโชติ หิรัญเทพ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล

  ผศ.นพ. ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายอวัยวะ
  General Surgery, Abdominal Organ Transplant
 • Link to doctor
  นพ. พรพีระ จิตต์ประทุม

  นพ. พรพีระ จิตต์ประทุม

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • การผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง
  General Surgery, Minimally Invasive Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ

  นพ. ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Hepato-biliary and Pancreatic Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. สมชาย ธนะสิทธิชัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • Link to doctor
  นพ. ต้น คงเป็นสุข

  นพ. ต้น คงเป็นสุข

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้
  General Surgery, Colorectal Surgery
 • Link to doctor
  นพ. กฤษณ์ กิติสิน

  นพ. กฤษณ์ กิติสิน

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Surgical Oncology
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. ฐิติพร ชอบอาภรณ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ชินวัตร วิสุทธิแพทย์

  นพ. ชินวัตร วิสุทธิแพทย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Breast Surgery, Laparoscopic Abdominal Surgery, Endoscopic Thyroid Surgery, Surgical Treatment of Gastrointestinal Malignancies, Breast Cancer Surgery
 • Link to doctor
  นพ.  สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

  นพ. สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ภูภัฐ วงศ์วัฒนกิจ

  นพ. ภูภัฐ วงศ์วัฒนกิจ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  นพ. บัณฑิต สุนทรเลขา

  นพ. บัณฑิต สุนทรเลขา

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • การผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง
  Laparoscopic Adrenalectomy, Laparoscopic Appendectomy, Laparoscopic Cholecystectomy, Laparoscopic Colorectal Surgery, Laparoscopic Gastrectomy, Laparoscopic Herniorrhaphy, Laparoscopic Pancreatectomy, Laparoscopic Small Bowel Resection, Laparoscopic Splenectomy, การปลูกถ่ายไต
 • Link to doctor
  นพ. อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์

  นพ. อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  นพ. นเรนทร์ สันติกุลานนท์

  นพ. นเรนทร์ สันติกุลานนท์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้
  General Surgery, Colorectal Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Head Neck Breast Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. วันปรีดี ตันเสนีย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Hyperbaric Oxygen Therapy, Trauma Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. พงศ์รัตน์ ศิริจินดากุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายอวัยวะ
  General Surgery, การปลูกถ่ายไต
 • Link to doctor
  นพ. ณฐวรรธ นฤพนธ์จิรกุล

  นพ. ณฐวรรธ นฤพนธ์จิรกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ดุษฎี มีศิริ

  นพ. ดุษฎี มีศิริ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  พญ. จียิน วรวิทธิ์เวท

  พญ. จียิน วรวิทธิ์เวท

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่งเพื่อความงาม
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง
  Reconstructive Microsurgery, Breast Cosmetic and Reconstruction, Lymphatic Surgery, Facial Paralysis Reconstruction, Facial Reanimation, Endoscopic Carpal Tunnel Release
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. สุภาพร โอภาสานนท์

  ผศ.พญ. สุภาพร โอภาสานนท์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Wound Treatment and Surgery, Hyperbaric Oxygen Therapy, Burn Treatment and Surgery, Hemorrhoid, Chronic Wound, Diabetic Foot Ulcer
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นายแพทย์ เชาวนันท์ พรวรากรณ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  General Surgery, Vascular Surgery