ศูนย์ทันตกรรม

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

โทร. 02-090-3117

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเมดพาร์ค บริการและดูแลรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย ทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา โดยมีเป้าหมายในการให้บริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพของทันตแพทย์สภา ด้วยวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้การดูแลองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการวางแผนและการรักษาทางทันตกรรมที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเชื่อมั่นและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ศูนย์ทันตกรรมแห่งนี้จึงถูกก่อตั้งและบริหารจัดการด้วยทีมทันตแพทย์ที่นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยและรักษาสุขภาพช่องปากตามปกติ เช่น การขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน ฯลฯ ไปจนการรักษาที่ซับซ้อน อาทิ การจัดฟัน การผ่าตัดขากรรไกร การผ่าตัดกระดูกในช่องปาก และทันตกรรมเด็กแล้ว  ยังมีความใส่ใจและเข้าใจความต้องการของผู้ป่วยอย่างดี มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพฟัน พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นใจและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

ทีมทันตแพทย์ นำโดย ทพ. สนธิ ศิริมัย หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ในระดับแถวหน้าของประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบศูนย์ฯ เพื่อให้ได้มาตรฐาน JCI สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการแก่ผู้ป่วยได้สะดวก ปลอดภัย ปลอดเชื้อ และทำให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วเต็มศักยภาพ เพื่อให้ศูนย์ทันตกรรมช่วยให้โรงพยาบาลเมดพาร์คบรรลุเป้าหมายของการเป็นโรงพยาบาลที่เป็น “The End of Referral” หรือโรงพยาบาลที่เป็นคำตอบสุดท้าย จบทุกเคสด้วยรอยยิ้ม

ระบบการป้องกันการติดเชื้อระดับสูงสุด
จากจุดยืนของการเป็นโรงพยาบาลที่เน้นการรักษาโรคซับซ้อน ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเมดพาร์คจึงติดตั้งระบบระบายอากาศที่สะอาด ปลอดเชื้อ เนื่องจากตระหนักดีว่างานด้านทันตกรรมซึ่งต้องมีการกรอ และการทำหัตถการที่ทำให้เกิดละอองฝอยต่างๆ ซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้ง่าย   ทีมทันตแพทย์ สถาปนิกและวิศวกรจึงได้ร่วมกันวางระบบระบายอากาศ ท่อน้ำทิ้ง และการกำจัดของเสียที่มีมาตรฐานสูง ป้องกันการติดเชื้อในระดับสูงสุด 

แล็บทันตกรรมดิจิทัล
ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเมดพาร์ค เลือกใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมืออันทันสมัย และทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ซึ่งล้วนแต่ได้รับการฝึกอบรม และมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือเหล่านี้ ทำให้สามารถรักษาและให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติได้เป็นอย่างดี

แล็บทันตกรรมดิจิทัล (Digital Dental Lab) ของศูนย์ฯ ติดตั้งระบบ CEREC System ถึง 2 ชุด เพื่อให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น  ระบบดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ที่มีระบบสแกนดิจิทัล และ CAD/CAM ในการออกแบบ แสดงผลให้แพทย์และผู้ป่วยได้เห็นภาพครอบฟันหรือวีเนียร์  เลือกรูปแบบและสีตามที่ต้องการได้ทันที รวมทั้งสามารถสร้างครอบฟันทั้งแบบเซรามิกและคอมโพสิตเรซินได้อย่างรวดเร็ว แพทย์สามารถทำชิ้นงานเซรามิกอินเลย์ (ceramic) หรือ เซรามิกออนเลย์ (ceramic onlay) ได้ในเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง เนื่องจากไม่ต้องพิมพ์ฟัน ทำแม่พิมพ์ ทำโครงสร้างเหมือนอย่างสมัยก่อน แต่ใช้ระบบสแกนอันทันสมัย และสั่งทำชิ้นงานที่แล็บของศูนย์ทันตกรรมได้ทันที  แม้กระทั่งการทำครอบฟันใหม่ทั้งปากหรือ makeover สามารถทำได้เสร็จสมบูรณ์ในการพบแพทย์เพียง 2 ครั้งเท่านั้น ทำให้ผู้ป่วยเห็นผลการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และไม่เจ็บ

ความใส่ใจคือหัวใจ
ความใส่ใจเป็นหัวใจในการให้บริการของศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเมดพาร์ค ตั้งแต่การคัดเลือกทีมแพทย์ที่นอกจากจะมีความชำนาญ มีความรู้และฝีมือเยี่ยมในการวินิจฉัยและรักษาโรคแล้ว ยังมีทัศนคติที่ดี มีความใส่ใจ เข้าใจความรู้สึก ความต้องการของผู้ป่วยเป็นอย่างดีเพราะผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการที่ต่างกัน  ตลอดจนมีการออกแบบศูนย์ การวางผังห้องที่สร้างบรรยากาศสบาย ผ่อนคลาย  การมีห้องทำฟันและลิฟต์ส่วนตัวไม่ปะปนกับคนอื่นสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง  การออกแบบระบบแสงสว่างที่ช่วยให้แพทย์ทำงานง่าย สามารถเลือกสีของครอบฟันหรือฟันปลอมที่เป็นธรรมชาติหรือตรงตามความต้องการของผู้ที่มารับบริการมากที่สุด  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการและผลลัพธ์ตามที่คาดหวังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรคร่วม โรคซับซ้อน
ด้วยความชำนาญของทีมทันตแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ทำให้ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเมดพาร์คมีความพร้อมที่จะรักษาผู้ป่วยที่มีโรคร่วม เช่น เบาหวาน หัวใจ หรือผู้ป่วยที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือด  หรือเป็นโรคซับซ้อน หรือโรคที่รักษายาก โดยทีมทันตแพทย์จะทำงานร่วมกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นในการเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนเริ่มการรักษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และได้ผลที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

ด้วยทีมทันตแพทย์ พยาบาล บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ  เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานสากล และที่สำคัญคือความใส่ใจในผู้ป่วย ทำให้ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเมดพาร์คก้าวสู่การเป็นศูนย์ทันตกรรมชั้นนำที่ทุกคนที่เข้ามารับบริการจะสามารถฝากปัญหาเรื่องสุขภาพปากและฟันไว้ที่เมดพาร์คได้ด้วยความอุ่นใจ

บริการตรวจวินิจฉัย

 • ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontics)
 • ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics)
 • ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก) (Periodontology)
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) (Prosthodontics)
 • ทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Operative & Esthetic Dentistry)
 • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร (Oral and Maxillofacial Surgery)
 • ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า (TMJ & Craniofacial Pain)
 • ทันตกรรมทางด้านโรคในช่องปาก (Oral Medicine)
 • ทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ (Special needs dentistry)
 • ทันตกรรมดิจิตอล (Digital dentistry)


การรักษาและหัตถการ

 • ตรวจ ปรึกษาและวางแผนการรักษา ให้คำแนะนำดูแลสุขภาพช่องปาก
 • ขูดหินปูน ขัดฟัน ทำความสะอาดฟันด้วยเครื่องพ่นทราย (Air Flow)
 • อุดฟัน
 • เคลือบฟลูออไรด์
 • เคลือบหลุมร่องฟัน
 • ครอบฟันโลหะและครอบฟันสีเหมือนฟัน รักษาประสาทฟัน สำหรับเด็ก
 • จัดฟันแบบติดแน่นด้านหน้า
 • จัดฟันแบบใส (Invisalign)
 • รักษาคลองรากฟันอักเสบ
 • รักษาโรคเหงือก รวมถึงการผ่าตัดเหงือกและตกแต่งขอบเหงือก
 • ครอบฟัน Same Day Crown ครอบฟันเสร็จได้ภายในวันเดียว
 • สะพานฟัน
 • ฟันปลอมถอดได้
 • ฟันปลอมติดแน่นหรือรากฟันเทียม
 • การใส่ฟันทั้งขากรรไกรโดยใช้รากฟันเทียมเพียง 4 ราก (All-On- 4)
 • ฟอกสีฟัน(ชนิดฟอกที่คลินิกและฟอกที่บ้าน)
 • วีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์
 • ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด ผ่าตัดในช่องปาก
 • การผ่าตัดขากรรไกร
 • รักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดใบหน้าขากรรไกร (Orofacial Pain) ภาวะนอนกัดฟัน (Sleep Bruxism)
 • รักษาภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับ (Sleep Disordered Breathing) กายอุปกรณ์ลดการนอนกรนแบบใส่ในช่องปาก หรือ Oral Appliance
 • วินิจฉัยและการจัดการความผิดปกติของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก เช่น แผลในช่องปาก เยื่อบุช่องปากอักเสบ ตุ่มน้ำ ก้อนเนื้อในช่องปาก มะเร็งช่องปาก กลุ่มอาการแสบร้อนช่องปาก สภาวะปากแห้งและการรับรสเปลี่ยน
 • การทำหัตถการภายใต้การให้ยาสงบประสาท
 • ตรวจ วินิจฉัย และวางแผนการรักษาเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ


เครื่องมือตรวจพิเศษ/ เทคโนโลยี
เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้รับการรับรองมาตราฐานสูงสุดเพื่อความปลอดภัยและความแม่นยำในการรักษา

 • ห้องทันตกรรม ทุกห้องตรวจ ถูกออกแบบให้มีระบบระบายอากาศ “Continuous Air Change” คือการทำให้มีการเติมอากาศเข้ามาและระบายออกไปภายนอกในทิศทางเดียวกันโดยไม่มีการหมุนเวียนอากาศใช้ซ้ำภายในห้อง ช่วยสร้างกระแสอากาศสะอาดในห้องระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการ ลดโอกาสที่เชื้อจะฟุ้งกระจาย
 • Minor Surgery Room ห้องผ่าตัดทันตกรรมที่ออกแบบเพื่อให้บริการ ทำหัตถการภายใต้การให้ยาสงบประสาท ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์
 • X-ray Room ห้องเอกซเรย์ฟันเพื่อวินิจฉัยและประเมินการรักษาโดยละเอียด พร้อมให้บริการเอกซเรย์ดิจิทัลภายในช่องปาก (Digital Intraoral X-Ray) และเอกซเรย์ภายนอกช่องปาก (Digital Extraoral X-Ray) รวมถึง 3D CT Digital Imaging
 • Digital Dental Lab ห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิทัล ให้บริการงานทันตกรรมประดิษฐ์ด้วย Digital CAD-CAM เทคโนโลยีพิมพ์ฟันดิจิทัล และ Intraoral Scanner การสแกนภายในช่องปากที่ช่วยให้ได้ชิ้นงานที่ละเอียดและมีคุณภาพภายในเวลาอันสั้น
 • iTero Scanner เป็นเครื่องสแกนฟันดิจิทัล 3 มิติ ที่ใช้ทดแทนวัสดุพิมพ์ปาก ก่อนการจัดฟัน
 • Endodontic Microscope เพื่อช่วยในการมองเห็นคลองรากฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • Zoom Teeth Whitening เทคโนโลยีฟอกฟันขาว ช่วยปรับระดับเฉดสีฟันให้ขาวขึ้น


ความชำนาญพิเศษ

 • ทันตกรรมทั่วไป (ขูดหินปูน อุดฟัน)
 • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก (ถอนฟัน ผ่าฟันคุด)
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • ทันตกรรมด้านการใส่ฟัน (ครอบฟัน ฟันปลอมถอดได้)
 • ทันตกรรมโรคเหงือก
 • ทันตกรรมความสวยงาม (Veneer)
 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
 • ทันตกรรมเด็ก (ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ฟันปลอม รักษาราก)
  (*โดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านฟันเด็ก)
 • ทันตกรรมข้อต่อและกระดูกขากรรไกร (เช็คการสบฟัน)


แพ็กเกจ

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  ผศ.ทพญ. อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า

  ผศ.ทพญ. อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมการรักษารากฟัน
  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • Link to doctor
  ทพ. ธิตินนท์ จงตั้งปิติ

  ทพ. ธิตินนท์ จงตั้งปิติ

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมประดิษฐ์
 • Link to doctor
  ทพ. พรชัย จรัสเจริญวิทยา

  ทพ. พรชัย จรัสเจริญวิทยา

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมจัดฟัน
  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมจัดฟัน
 • Link to doctor
  ทพญ.  เพียงจันทร์  จิตตนาสวัสดิ์

  ทพญ. เพียงจันทร์ จิตตนาสวัสดิ์

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • Link to doctor
  ทพญ. นลินา ณรงค์ชัยกุล

  ทพญ. นลินา ณรงค์ชัยกุล

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  ทันตกรรมดิจิตัล, การทำครอบฟัน
 • Link to doctor
  ทพญ. กุลนันทน์ ดำรงวุฒิ

  ทพญ. กุลนันทน์ ดำรงวุฒิ

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมการรักษารากฟัน
  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • Link to doctor
  ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์

  ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมจัดฟัน
  ทันตกรรมจัดฟัน
 • Link to doctor
  ทพญ. สุนิสา รัตนวรพันธุ์

  ทพญ. สุนิสา รัตนวรพันธุ์

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมประดิษฐ์
 • Link to doctor
  ผศ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ

  ผศ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ

  • ทันตกรรม
  • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
 • Link to doctor
  ดร.ทพญ. ณัฐกานต์  ฮ้อศิริลักษณ์

  ดร.ทพญ. ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์

  • ทันตกรรม
  • ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร
  ทันตกรรมความผิดปกติข้อต่อขากรรไกร
 • Link to doctor
  ทพ. สุพลเทพ ตีระกนก

  ทพ. สุพลเทพ ตีระกนก

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์
  ทันตกรรมโรคเหงือก
 • Link to doctor
  ทพญ. บุญญนาถ กึนสี

  ทพญ. บุญญนาถ กึนสี

  • ทันตกรรม
  • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
  ทันตกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
 • Link to doctor
  ทพญ. พัชรวรรณ สุขุมาลินท์

  ทพญ. พัชรวรรณ สุขุมาลินท์

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมหัตถการ
  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมหัตถการ
 • Link to doctor
  ผศ.ทพญ. ณฤษพร ชัยประกิจ

  ผศ.ทพญ. ณฤษพร ชัยประกิจ

  • ทันตกรรม
  • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
  ทันตกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
 • Link to doctor
  ทพญ. พิสชา พิทยพัฒน์

  ทพญ. พิสชา พิทยพัฒน์

  • ทันตกรรม
  • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
  ทันตกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
 • Link to doctor
  ทพ. ธนภัทร บ่อคำ

  ทพ. ธนภัทร บ่อคำ

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมทั่วไป
  ทันตกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  ทพญ. เทพิน บุญญะพานิชสกุล

  ทพญ. เทพิน บุญญะพานิชสกุล

  • ทันตกรรม
  • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
 • Link to doctor
  ทพญ. โสพิศสุดา สุวรรณรุ่งเรือง

  ทพญ. โสพิศสุดา สุวรรณรุ่งเรือง

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • Link to doctor
  ผศ.ทพ. ดร.  พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์

  ผศ.ทพ. ดร. พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • Link to doctor
  ผศ.ทพ. ดร. ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์

  ผศ.ทพ. ดร. ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมการรักษารากฟัน
  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมรักษารากฟัน, ทันตกรรมหัตถการ
 • Link to doctor
  ทพ. ชัยพล ฉวีวรรณากร

  ทพ. ชัยพล ฉวีวรรณากร

  • ทันตกรรม
  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมจัดฟัน
 • Link to doctor
  ทพญ. วไลภรณ์ สุรรังสิกุล

  ทพญ. วไลภรณ์ สุรรังสิกุล

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมหัตถการ
  ทันตกรรมหัตถการ
 • Link to doctor
  นพ. ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

  นพ. ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • โรคกระดูกและข้อในเด็ก
 • Link to doctor
  ทพญ. รศนา บุญเพ็ง

  ทพญ. รศนา บุญเพ็ง

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมทั่วไป
  ทันตกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  ทพ. พรวิทย์ จารุกิจโสภา

  ทพ. พรวิทย์ จารุกิจโสภา

  • ทันตกรรม
  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • Link to doctor
  ทพ. จักรพันธุ์ สามไพบูลย์

  ทพ. จักรพันธุ์ สามไพบูลย์

  • ทันตกรรม
  • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
  ทันตกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
 • Link to doctor
  ทพ. สนธิ ศิริมัย

  ทพ. สนธิ ศิริมัย

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  การปรับรอยยิ้มและรูปหน้าด้วยเดนทัลวีเนียร์, การรักษาทันตกรรมเพื่อความสวยงามที่ซับซ้อนด้วยรากเทียมและวีเนียร์, การใส่ฟันทันทีบนรากเทียมแบบ All-on-4, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
 • Link to doctor
  ทพญ ปารณีย์ ไพรัตน์

  ทพญ ปารณีย์ ไพรัตน์

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์
 • Link to doctor
  ทพญ. กนกวรรณ เอื้อธรรมาภิมุข

  ทพญ. กนกวรรณ เอื้อธรรมาภิมุข

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมทั่วไป
  ทันตกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  ทพญ. คุนันยา พิมลบุตร

  ทพญ. คุนันยา พิมลบุตร

  • ทันตกรรม
  เวชศาสตร์ช่องปาก, ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  ทพญ. วิมลกาญจน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์

  ทพญ. วิมลกาญจน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์
  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมโรคเหงือก
 • Link to doctor
  ศ.ทพญ. สุวรรณี ลัภนะพรลาภ

  ศ.ทพญ. สุวรรณี ลัภนะพรลาภ

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมจัดฟัน
  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมจัดฟัน
 • Link to doctor
  ทพ. พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ

  ทพ. พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมประดิษฐ์
 • Link to doctor
  ทพญ.  แอน เจียรจิตเลิศ

  ทพญ. แอน เจียรจิตเลิศ

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • Link to doctor
  ทพญ. นันทวรรณ์ กลการประเสริฐ

  ทพญ. นันทวรรณ์ กลการประเสริฐ

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
 • Link to doctor
  ทพญ. จอมขวัญ แสงบัวแก้ว

  ทพญ. จอมขวัญ แสงบัวแก้ว

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมการรักษารากฟัน
  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมรักษารากฟัน