Follow Us
Icon

ศูนย์ทันตกรรม

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

โทร. 02-090-3117

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์ทันตกรรม

ฟันไม่เพียงแต่ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารเพื่อให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้เท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เจ้าของฟันนั้นมีบุคลิกภาพที่ชวนมองและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงถูกก่อตั้งและบริหารจัดการด้วยทีมทันตแพทย์ที่นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยและรักษาสุขภาพช่องปากตามปกติ เช่น การขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน ฯลฯ ไปจนการรักษาที่ซับซ้อน อาทิ การจัดฟัน การผ่าตัดขากรรไกร การผ่าตัดกระดูกในช่องปาก และทันตกรรมเด็กแล้ว  ยังมีความใส่ใจและเข้าใจความต้องการของผู้ป่วยอย่างดี มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพฟัน พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นใจและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

ทีมทันตแพทย์ นำโดย ทพ. สนธิ ศิริมัย หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ในระดับแถวหน้าของประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบศูนย์ฯ เพื่อให้ได้มาตรฐาน JCI สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการแก่ผู้ป่วยได้สะดวก ปลอดภัย ปลอดเชื้อ และทำให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วเต็มศักยภาพ เพื่อให้ศูนย์ทันตกรรมช่วยให้โรงพยาบาลเมดพาร์คบรรลุเป้าหมายของการเป็นโรงพยาบาลที่เป็น “The End of Referral” หรือโรงพยาบาลที่เป็นคำตอบสุดท้าย จบทุกเคสด้วยรอยยิ้ม

ระบบการป้องกันการติดเชื้อระดับสูงสุด
จากจุดยืนของการเป็นโรงพยาบาลที่เน้นการรักษาโรคซับซ้อน ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเมดพาร์คจึงติดตั้งระบบระบายอากาศที่สะอาด ปลอดเชื้อ เนื่องจากตระหนักดีว่างานด้านทันตกรรมซึ่งต้องมีการกรอ และการทำหัตถการที่ทำให้เกิดละอองฝอยต่างๆ ซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้ง่าย   ทีมทันตแพทย์ สถาปนิกและวิศวกรจึงได้ร่วมกันวางระบบระบายอากาศ ท่อน้ำทิ้ง และการกำจัดของเสียที่มีมาตรฐานสูง ป้องกันการติดเชื้อในระดับสูงสุด 

แล็บทันตกรรมดิจิทัล
ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเมดพาร์ค เลือกใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมืออันทันสมัย และทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ซึ่งล้วนแต่ได้รับการฝึกอบรม และมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือเหล่านี้ ทำให้สามารถรักษาและให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติได้เป็นอย่างดี

แล็บทันตกรรมดิจิทัล (Digital Dental Lab) ของศูนย์ฯ ติดตั้งระบบ CEREC System ถึง 2 ชุด เพื่อให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น  ระบบดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ที่มีระบบสแกนดิจิทัล และ CAD/CAM ในการออกแบบ แสดงผลให้แพทย์และผู้ป่วยได้เห็นภาพครอบฟันหรือวีเนียร์  เลือกรูปแบบและสีตามที่ต้องการได้ทันที รวมทั้งสามารถสร้างครอบฟันทั้งแบบเซรามิกและคอมโพสิตเรซินได้อย่างรวดเร็ว แพทย์สามารถทำชิ้นงานเซรามิกอินเลย์ (ceramic) หรือ เซรามิกออนเลย์ (ceramic onlay) ได้ในเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง เนื่องจากไม่ต้องพิมพ์ฟัน ทำแม่พิมพ์ ทำโครงสร้างเหมือนอย่างสมัยก่อน แต่ใช้ระบบสแกนอันทันสมัย และสั่งทำชิ้นงานที่แล็บของศูนย์ทันตกรรมได้ทันที  แม้กระทั่งการทำครอบฟันใหม่ทั้งปากหรือ makeover สามารถทำได้เสร็จสมบูรณ์ในการพบแพทย์เพียง 2 ครั้งเท่านั้น ทำให้ผู้ป่วยเห็นผลการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และไม่เจ็บ

ความใส่ใจคือหัวใจ
ความใส่ใจเป็นหัวใจในการให้บริการของศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเมดพาร์ค ตั้งแต่การคัดเลือกทีมแพทย์ที่นอกจากจะมีความชำนาญ มีความรู้และฝีมือเยี่ยมในการวินิจฉัยและรักษาโรคแล้ว ยังมีทัศนคติที่ดี มีความใส่ใจ เข้าใจความรู้สึก ความต้องการของผู้ป่วยเป็นอย่างดีเพราะผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการที่ต่างกัน  ตลอดจนมีการออกแบบศูนย์ การวางผังห้องที่สร้างบรรยากาศสบาย ผ่อนคลาย  การมีห้องทำฟันและลิฟต์ส่วนตัวไม่ปะปนกับคนอื่นสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง  การออกแบบระบบแสงสว่างที่ช่วยให้แพทย์ทำงานง่าย สามารถเลือกสีของครอบฟันหรือฟันปลอมที่เป็นธรรมชาติหรือตรงตามความต้องการของผู้ที่มารับบริการมากที่สุด  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการและผลลัพธ์ตามที่คาดหวังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรคร่วม โรคซับซ้อน
ด้วยความชำนาญของทีมทันตแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ทำให้ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเมดพาร์คมีความพร้อมที่จะรักษาผู้ป่วยที่มีโรคร่วม เช่น เบาหวาน หัวใจ หรือผู้ป่วยที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือด  หรือเป็นโรคซับซ้อน หรือโรคที่รักษายาก โดยทีมทันตแพทย์จะทำงานร่วมกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นในการเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนเริ่มการรักษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และได้ผลที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

ด้วยทีมทันตแพทย์ พยาบาล บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ  เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานสากล และที่สำคัญคือความใส่ใจในผู้ป่วย ทำให้ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเมดพาร์คก้าวสู่การเป็นศูนย์ทันตกรรมชั้นนำที่ทุกคนที่เข้ามารับบริการจะสามารถฝากปัญหาเรื่องสุขภาพปากและฟันไว้ที่เมดพาร์คได้ด้วยความอุ่นใจ

บริการตรวจวินิจฉัย
ตรวจทุกกรณีที่เกี่ยวกับภายในช่องปาก

การรักษา
ตรวจรักษาได้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับช่องปาก

หัตถการ

 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • ทันตกรรมด้านการใส่ฟัน
 • ทันตกรรมโรคเหงือก
 • ทันตกรรมความสวยงาม (Veneer)
 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
 • ทันตกรรมเด็ก
 • ทันตกรรมข้อต่อและกระดูกขากรรไกร

ความชำนาญพิเศษ

 • ทันตกรรมทั่วไป / ขูดหินปูน + อุดฟัน
 • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก / ถอนฟัน + ผ่าฟันคุด
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • ทันตกรรมด้านการใส่ฟัน / ครอบฟัน + ฟันปลอมถอดได้
 • ทันตกรรมโรคเหงือก
 • ทันตกรรมความสวยงาม (Veneer)
 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
 • ทันตกรรมเด็ก / ขูดหินปูน + อุดฟัน + ถอนฟัน + เคลือบฟลูออไรด์ + ฟันปลอม + รักษาราก ** ทุกการรักษาที่ผู้ใหญ่ทำถ้าเด็กต้องทำก็ทำได้ด้วยหมอฟันเด็ก
 • ทันตกรรมข้อต่อและกระดูกขากรรไกร / เช็คการสบฟัน