คลินิกประสาทวิทยา

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3114

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกประสาทวิทยา โรงพยาบาลเมดพาร์ค มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคสมองใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยบริการตรวจวินิจฉัย รักษาและดูแลผู้ป่วยด้วยความใส่ใจ  ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์เป็นอย่างมากด้านโรคสมองและระบบประสาท จะมุ่งเน้นการรักษาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อร่วมกันดูแลและหาทางรักษาผู้ป่วยให้ได้ผล ช่วยให้ผู้ป่วยพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุด

คลินิกประสาทวิทยา พร้อมดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคสมองทุกชนิด อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน สมองเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต ลมชัก ไมเกรน ความผิดปกติในการนอน การรับกลิ่น การเคลื่อนไหว ก้าวขาไม่ออก การทรงตัวไม่ดี ฯลฯ ด้วยการรักษาทั้งทางยา ผ่าตัด หรือเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระดับสูงทางการแพทย์

ให้เวลาเต็มที่
สิ่งที่เป็นความกังวลหลักและคำถามที่ผู้ป่วยและญาติมักถามเสมอ คือ เป็นโรคอะไร รักษาอย่างไร และบุตรหลานจะมีโอกาสเป็นหรือไม่  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคลินิกประสาทวิทยา โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงพร้อมที่จะให้เวลาอย่างเต็มที่แก่ผู้ป่วยทุกราย เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโรค การรักษา การดูแล โดยเฉพาะการให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ป่วยและแพทย์ได้พิจารณาทางเลือกต่างๆ ก่อนร่วมกันตัดสินใจเลือกและวางแผนการรักษาเฉพาะตัวสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น มีผลข้างเคียงน้อย มี Patient Journey หรือสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามปกติและชะลอความเสื่อมหรือการดำเนินของโรคออกไปให้นานที่สุด  ขณะเดียวกัน ยังช่วยให้ญาติรู้สึกสบายใจ มั่นใจ และสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างไม่ต้องกังวล

รวดเร็วและแม่นยำ
การทำงานเป็นทีมรวมแพทย์ทุกสาขาวิชา อาทิ ศัลยแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีแพทย์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัยที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์คเอง ทำให้แพทย์ได้รับข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำข้อมูลจากการตรวจด้วยเทคโนโลยีต่างๆ มาประกอบกันเพื่อให้ได้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับอาการ ภาวะ และการดำเนินโรค เพื่อให้วินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำแม้ว่าอาการหรือความผิดปกติเหล่านั้นจะเป็นอาการร่วมของหลายโรค  การวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์เป็นอย่างสูง และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะช่วยให้แพทย์เริ่มต้นรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เนิ่นๆ  หลังจากนั้นทีมแพทย์จะวางแผนการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยเฉพาะรายเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูง

ออกแบบโดยแพทย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้มีส่วนให้ความเห็นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบทั้งในด้านสถานที่ กระบวนการทำงาน มาตรฐานการบริการ และการจัดการในคลินิก  โดยมองจากมุมชองผู้ป่วยและญาติ ว่าต้องการอะไรเมื่อมาพบแพทย์ และมองจากมุมผู้ปฏิบัติงานว่าทำอย่างไรจึงจะให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดี ให้ความสะดวกและปลอดภัย  ให้ความเป็นกันเองกับผู้ป่วย และทำให้ทั้งแพทย์และผู้ป่วยมีความสบายใจที่จะพูดคุยกันในระหว่างการซักถามประวัติและอาการ ด้วยความใส่ใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงที่สุด และร่วมกันวางแผนการรักษาและติดตามอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัน
โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เช่น เครื่องสแกนระบบดิจิทัลต่างๆ ฯลฯ และเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและการดูแลผู้ป่วย เช่น เครื่องวัดการเคลื่อนไหว การทรงตัว ที่จะช่วยให้ทราบปัญหาเฉพาะตัวของผู้ป่วย ไม้เท้าแก้การเดินติด ที่จะช่วยรักษาอาการที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ เดินได้อย่างปลอดภัย และมีอิสระในการเคลื่อนไหว

คลินิกประสาทวิทยา โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นศูนย์ให้บริการผู้ป่วยนอก รักษาผู้ป่วยทางด้านระบบประสาทวิทยาโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทวิทยา ครบทุกสาขา พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. การวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ รวดเร็ว และการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญต่อความใส่ใจในรายละเอียดและสนองความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติ ทั้งในด้านการได้รักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง  การให้เวลากับผู้ป่วยอย่างเต็มที่ และการเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจโรค ภาวะของตนเอง การรักษา ยา โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

บริการตรวจวินิจฉัย

 • โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • โรคลมชัก
 • โรคอัมพาตใบหน้า
 • โรคปวดศีรษะ
 • โรคไมเกรน
 • ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
 • โรคเกี่ยวกับความจำและสมองเสื่อม
 • โรคเกี่ยวกับระบบประสาท เส้นประสาท ทำให้กล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ
 • โรคปลายประสาทอักเสบ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคปัญหาเกี่ยวกับสมองและการนอนหลับ
 • โรคระบบประสาทภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • โรคระบบประสาทไขสันหลัง
 • โรคหลอดเลือดสมองและการรักษา (รวมถึงการผ่าตัดทางประสาทศัลยศาสตร์)
 • โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า


  การรักษา

  • การรักษาเกี่ยวกับกลุ่มโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
  • การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
   • การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด
   • การรักษาโรคหลอดเลือดสมองวิธี Mechanical thrombectomy"
  • การฉีดโบท๊อกซ์เพื่อการรักษาทางด้านระบบประสาท และการผิดปกติด้านการเคลื่อนไหว
  • การรักษาโดยการถ่างขยายหลอดเลือดแดงคาโรติด
  • การตรวจหลอดเลือดสมองและคอด้วยเครื่องเอกซเรย์และฉีดสารทึบรังสี
  • การกระตุ้นสมองส่วนลึกในส่วนที่เฉพาะกับการรักษาโรคพาร์กินสัน
  • การรักษาโรคลมชัก
  • การโรคปวดศีรษะเฉียบพลันและเรื้อรัง
  • การรักษาโรคไมเกรน
  • การรักษาการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
  • การรักษาโรคเกี่ยวกับความจำและสมองเสื่อม
  • การรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาท เส้นประสาท ทำให้กล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ
  • การรักษาโรคปลายประสาทอักเสบ
  • การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
  • การรักษาโรคปัญหาเกี่ยวกับสมองและการนอนหลับ
  • การรักษาโรคระบบประสาทภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • การรักษาโรคระบบประสาทไขสันหลัง
  • การรักษาโรคปวดเส้นประสาทใบหน้า


  หัตถการ

  • การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
   • การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด
   • การรักษาโรคหลอดเลือดสมองวิธี Mechanical thrombectomy"
  • การฉีดโบท๊อกซ์เพื่อการรักษาทางด้านระบบประสาท และการผิดปกติด้านการเคลื่อนไหว
  • การรักษาโดยการถ่างขยายหลอดเลือดแดงคาโรติด
  • การตรวจหลอดเลือดสมองและคอด้วยเครื่องเอกซเรย์และฉีดสารทึบรังสี
  • การผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึกในส่วนที่เฉพาะกับการรักษาโรคพาร์กินสัน
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแบบต่อเนื่อง
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ
  • การตรวจประเมินความจำ
  • การเจาะน้ำไขสันหลัง
  • การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าปลายประสาท
  • การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมอง


  เครื่องมือตรวจพิเศษ/ เทคโนโลยี

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแบบต่อเนื่อง
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ
   • การตรวจคลื่นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า
   • การตรวจการนำกระแสไฟฟ้าของเส้นประสาท
   • การตรวจปฏิกิริยาตอบสนองทางไฟฟ้าของระบบประสาท
  • การตรวจประเมินความจำ
  • การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าปลายประสาท
  • การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมอง
  • การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
  • เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดูหลอดเลือดและสมอง
  • การตรวจหลอดเลือดสมองและคอด้วยเครื่องเอกซเรย์และฉีดสารทึบรังสี
  • การตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดใหญ่ที่คอที่ไปเลี้ยงสมอง
  • การตรวจโรคด้วยภาพวินิจฉัยด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยการฉีดสารเภสัชรังสี
  • การตรวจวิเคราะห์การนอนหลับผิดปกติ


  ความชำนาญพิเศษ

  • โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
  • โรคลมชัก
  • โรคอัมพาตใบหน้า
  • โรคปวดศีรษะ
  • โรคไมเกรน
  • ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
  • โรคเกี่ยวกับความจำและสมองเสื่อม
  • โรคเกี่ยวกับระบบประสาท เส้นประสาท ทำให้กล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ
  • โรคปลายประสาทอักเสบ
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคปัญหาเกี่ยวกับสมองและการนอนหลับ
  • โรคระบบประสาทภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • โรคระบบประสาทไขสันหลัง
  • โรคหลอดเลือดสมองและการรักษา ( รวมถึงการผ่าตัดทางประสาทศัลยศาสตร์ )
  • โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า


  แพ็กเกจ

  เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

  แชร์

  แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. ฐาปนี สมบูรณ์

  พญ. ฐาปนี สมบูรณ์

  • ประสาทวิทยา
  • โรคลมชัก
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ
  โรคลมชักและการผ่าตัดโรคลมชัก, โรคความผิดปกติระหว่างการนอนหลับ
 • Link to doctor
  นพ. อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ

  นพ. อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ

  • ประสาทวิทยา
  • ความเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมและปัญหาสมองเสื่อม
  ภาวะสมองเสื่อม, ความจำเสื่อม, ปัญหาพฤติกรรมผู้สูงอายุ
 • Link to doctor
  นางสาว ธัญชนก บำรุงตระกูล

  นางสาว ธัญชนก บำรุงตระกูล

  Mood Disorder, Anxiety Disorder, Psychotherapy and Counseling in Adolescent and Adult, IQ Testing and Psychological Testing
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. มณฑล ว่องวันดี

  ผศ.นพ. มณฑล ว่องวันดี

  • ประสาทวิทยา
  ภาวะสมองเสื่อม, ปวดหัว, ไมเกรน, โรคหลอดเลือดสมอง, อาการสั่น, โรคพาร์กินสัน, อาการเวียนศีรษะ, บ้านหมุน
 • Link to doctor
  พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

  พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

  • ประสาทวิทยา
  โรคระบบประสาท, หลอดเลือดสมองผิดปกติ, ภาวะสมองเสื่อม, ไมเกรน, อาการเวียนศีรษะ, ชาปลายมือปลายเท้า, การฉีดโบทูลินัมท็อกซินรักษาโรคทางระบบประสาท, โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก
 • Link to doctor
  น.อ.นพ. อุดม สุทธิพนไพศาล ร.น.

  น.อ.นพ. อุดม สุทธิพนไพศาล ร.น.

  • ประสาทวิทยา
  • โรคหลอดเลือดสมอง (โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต)
  • รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
  โรคทางสมองและระบบประสาท, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคความผิดปกติของหลอดเลือดสมองและคอ, โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง , ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง คอและไขสันหลังจากโรคหรืออุบัติเหตุ
 • Link to doctor
  พญ. มนัสวรรณ์ สันทนานุการ

  พญ. มนัสวรรณ์ สันทนานุการ

  • ประสาทวิทยา
  • ประสาทวิทยาโรคกล้ามเนื้อและเส้นประสาทไฟฟ้าวินิจฉัย
  โรคกล้ามเนื้อและเส้นประสาท, อาการชา, ปวดหัว, บ้านหมุน, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, เส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติ, โรคเส้นประสาทอ่อนแรงเฉียบพลัน, การกดทับของเส้นประสาท
 • Link to doctor
  ดร.พญ. จิรดา ศรีเงิน

  ดร.พญ. จิรดา ศรีเงิน

  • ประสาทวิทยา
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ
  • โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • Link to doctor
  ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

  ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

  • ประสาทวิทยา
  • พาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  โรคพาร์กินสัน, พาร์กินโซนิซึ่ม หรือกลุ่มโรคพาร์กินสันเทียม, อาการสั่น, อาการเกร็ง, ปัญหาการเดิน และการทรงตัว รวมทั้งการวิเคราะห์ด้วยอุปกรณ์, การรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีอาการซับซ้อนด้วยการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก และการใช้ยาฉีด, การฉีดโบทูลินัมท็อกซินรักษาโรคทางระบบประสาท
 • Link to doctor
  นพ. ณัฐพล อุฬารศิลป์

  นพ. ณัฐพล อุฬารศิลป์

  • ประสาทวิทยา
  • รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
  โรคระบบประสาท, รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
 • Link to doctor
  ผศ.(พิเศษ)ดร.พญ. อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล

  ผศ.(พิเศษ)ดร.พญ. อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล

  • ประสาทวิทยา
  • โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  • พาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ, โรคพาร์กินสัน
 • Link to doctor
  นพ. ภูชิต สุขพัลลภรัตน์

  นพ. ภูชิต สุขพัลลภรัตน์

  • ประสาทวิทยา
  โรคระบบประสาท, โรคกล้ามเนื้อและเส้นประสาท, อาการชา, ไฟฟ้าวินิจฉัย
 • Link to doctor
  นพ. สุรศักดิ์ โกมลจันทร์

  นพ. สุรศักดิ์ โกมลจันทร์

  • ประสาทวิทยา
  โรคหลอดเลือดสมอง, เทคนิคร่วมรักษาโรคหลอดเลือดสมอง, Chronic Headache, ไมเกรน
 • Link to doctor
  นพ. ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย

  นพ. ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย

  • ประสาทวิทยา
  • ประสาทวิทยา
 • Link to doctor
  นพ. นฤพัชร สวนประเสริฐ

  นพ. นฤพัชร สวนประเสริฐ

  • ประสาทวิทยา
  โรคระบบประสาท, การตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า
 • Link to doctor
  นพ. วสันต์ อัครธนวัฒน์

  นพ. วสันต์ อัครธนวัฒน์

  • ประสาทวิทยา
  • ประสาทวิทยา
  โรคระบบประสาท, Interventional Neuroradiology, โรคหลอดเลือดสมอง
 • Link to doctor
  นพ. ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์

  นพ. ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์

  • ศัลยกรรมประสาท
  ประสาทศัลยศาสตร์
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. เสกข์ แทนประเสริฐสุข

  ผศ.นพ. เสกข์ แทนประเสริฐสุข

  • ประสาทวิทยา