อาการ สาเหตุ การรักษาและป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว - Heart failure: Symptoms, Causes, Treatment and Prevention

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure)

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) มีสาเหตุเกิดจากหัวใจได้รับความเสียหาย และอ่อนแอลง ทำให้ห้องหัวใจขยายตัวใหญ่ขึ้น หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้เพียงพอ หรือ ภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกิดจากหัวใจห้องล่างแข็งตัว จนคลายตัวรับเลือดเข้ามาได้ไม่พอ

แชร์

เลือกหัวข้อที่อ่าน


ภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เลือดไหลกลับหัวใจคั่งในร่างกาย มีน้ำคั่งปอด ทำให้หายใจหอบเหนื่อย โดยปกติแล้วภาวะหัวใจล้มเหลวมักเริ่มเกิดขึ้นที่หัวใจห้องซ้ายที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ อันได้แก่หัวใจห้องล่างซ้าย แต่บางครั้งก็อาจเกิดขึ้นที่ห้องล่างขวาได้ ภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นเป็นอันตรายถึงชีวิต การได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงทีจะช่วยยืดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้

ภาวะหัวใจล้มเหลว มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

 1. ภาวะหัวใจล้มเหลวที่หัวใจห้องซ้าย มักเกิดที่หัวใจห้องซ้าย ส่งผลให้น้ำคั่งในปอด ทำให้หายใจหอบเหนื่อย
 2. ภาวะหัวใจล้มเหลวที่หัวใจห้องขวา เกิดที่หัวใจห้องขวา ส่งผลให้น้ำคั่งในช่องท้อง ขา และเท้า ทำให้เกิดอาการบวม
 3. หัวใจล้มเหลวที่เกิดร่วมกับการบีบตัวของหัวใจห้องซ้ายล่างลดลง เกิดจากการที่หัวใจห้องซ้ายบีบตัวได้ไม่แรงพอ ทำให้ไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการ
 4. ภาวะหัวใจล้มเหลวจากหัวใจห้องล่างซ้ายไม่คลายตัวได้ตามปกติ หัวใจห้องซ้ายไม่สามารถคลายตัวได้เต็มที่ในจังหวะคลายตัว ทำให้เลือดเข้าสู่หัวใจได้ไม่เต็มที่ 

ภาวะหัวใจล้มเหลว มีกี่ระยะ?

(อ้างอิง New York Heart Association (NYHA) classification)

 • ระยะที่ 1: หัวใจล้มเหลวระยะแรกจะไม่มีอาการใด ๆ 
 • ระยะที่ 2: หัวใจล้มเหลวระยะที่ 2 ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยล้า หายใจหอบเหนื่อยเมื่อทำกิจกรรมที่ต้องใช้กำลัง แต่ยังสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ
 • ระยะที่ 3: หัวใจล้มเหลวระยะที่ 3 ผู้ป่วยจะทำกิจวัตรประจำวันได้ยากลำบาก
 • ระยะที่ 4: หัวใจล้มเหลวระยะที่ 4 เป็นระยะที่รุนแรงที่สุด ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบเหนื่อย แม้ว่าจะไม่ได้ออกกำลังใด ๆ

ภาวะหัวใจล้มเหลว มีสาเหตุเกิดจากอะไร?

ภาวะหัวใจล้มเหลว มีสาเหตุเกิดจากหัวใจได้รับความเสียหาย และอ่อนแอลง ทำให้ห้องหัวใจขยายตัวใหญ่ขึ้น หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้เพียงพอ หรือ ภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกิดจากหัวใจห้องล่างแข็งตัว จนคลายตัวรับเลือดเข้ามาได้ไม่เพียงพอ

อาการหัวใจล้มเหลว - symptoms of heart failure

ภาวะหัวใจล้มเหลว มีอาการอย่างไร?

เมื่อมีภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยอาจจะค่อย ๆ มีอาการหรือมีอาการฉับพลัน เช่น

 • หายใจลำบาก หายใจหอบเหนื่อยเมื่อทำกิจกรรมหรือนอนราบ
 • เหนื่อยล้า
 • มีอาการบวมที่ช่องท้อง ข้อเท้า ขา หรือเท้า
 • หัวใจเต้นเร็วหรือไม่เป็นจังหวะ
 • ความทนทานต่อการทำกิจกรรมลดลง
 • หายใจมีเสียงหวีด ไอติดต่อกัน มีเสมหะ
 • บวมน้ำ
 • ไม่อยากอาหาร
 • คลื่นไส้
 • ความกระฉับกระเฉงลดลง
 • สับสน ไม่มีสมาธิ
 • เจ็บหน้าอก

เมื่อมีอาการหัวใจล้มเหลว เมื่อไรที่ควรพบแพทย์?

ควรไปพบแพทย์หากอาการแย่ลง มีอาการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นตามมา หรือน้ำหนักขึ้นมากกว่า 2-3 กิโลกรัมภายใน 2-3 วัน อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่าโรคหัวใจแย่ลง

หากมีอาการเจ็บหน้าอก อ่อนแรงมาก หมดสติ หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ หรือหายใจหอบเหนื่อย ควรโทร 1669 หรือควรรีบให้คนข้างตัวพาไปโรงพยาบาลทันที เพื่อพบแพทย์แผนกฉุกเฉิน

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว มีอะไรบ้าง?๋

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากหัวใจล้มเหลวมีอะไรบ้าง?

 • ไตล้มเหลว
 • ตับล้มเหลว
 • ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

ภาวะหัวใจล้มเหลว มีวิธีตรวจวินิจฉัยอย่างไร?

 • การซักประวัติว่ามีปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม่
 • การตรวจร่างกาย เพื่อดูว่ามีเสียงฟู่ที่หัวใจหรืออาการบวมในช่องท้องหรือขาบ้างหรือไม่
 • การตรวจเลือดเพื่อประเมินว่ามีระดับโปรตีน B-type natriuretic peptide (BNP) หรือ N-terminal pro-BNP (NT-proBNP) ซึ่งผลิตโดยหัวใจหรือไม่ หากระดับโปรตีนสูงขึ้น แสดงว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลว
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG/EKG) เพื่อดูว่าจังหวะการเต้นของหัวใจช้าหรือเร็วเกินไปหรือไม่ 
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) เพื่อสร้างภาพหัวใจเพื่อตรวจวินิจฉัยขนาดห้องของหัวใจ การสูบฉีดเลือดของหัวใจ และดูการทำงานของลิ้นหัวใจ
 • วัดค่าการบีบตัวของหัวใจ (Ejection fraction) เพื่อวัดปริมาณการสูบฉีดเลือดออกมาจากหัวใจเป็นเปอร์เซนต์ โดยอัตราที่เหมาะสมอยู่ที่ 50% หรือมากกว่า 
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (EST)
 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การตรวจ MRI หัวใจ 
 • ฉีดสีสวนหัวใจ (CAG) เพื่อหาบริเวณหลอดเลือดที่อุดตัน  
 • การตัดชิ้นส่วนกล้ามเนื้อหัวใจไปตรวจหาชนิดของโรคกล้ามเนื้อหัวใจ

ภาวะหัวใจล้มเหลว มีวิธีการรักษาอย่างไร?

การปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตและการใช้ยารักษา

การปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตและการใช้ยา สามารถช่วยบรรเทาอาการได้ ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องรับประทานยาหลายขนาน ขึ้นอยู่กับอาการและสาเหตุของโรค แพทย์อาจให้ปรับเปลี่ยนขนาดยาตามความเหมาะสม หากอาการกำเริบ ควรรีบเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที 

การผ่าตัดหัวใจ และทำหัตถการอื่น ๆ 

 • การผ่าตัดบายพาสหัวใจ
  หากภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดจากการที่หลอดเลือดหัวใจอุดตัน แพทย์จะแนะนำให้ทำการผ่าตัดบายพาส โดยแพทย์อาจนำเอาหลอดเลือดบริเวณหน้าอก แขน หรือขามาทำทางเบี่ยงที่หัวใจ ทำให้เลือดไหลเข้าสู่กล้ามเนื้อหัวใจได้สะดวกขึ้น 
 • การผ่าตัดซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
  ในกรณีที่ภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดจากการที่ลิ้นหัวใจได้รับความเสียหาย แพทย์จะแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบผ่าตัดเปิดหรือผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)
 • เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ Implantable Cardioverter-Defibrillator (ICD)
  เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ICD ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว คอยควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ตรวจจับการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ และปรับการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติ
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ Cardiac Resynchronization Therapy (CRT)
  เครื่อง Cardiac Resynchronization Therapy หรือ Biventricular Pacing เป็นเครื่องมือที่ใช้รักษาผู้ที่หัวใจห้องล่างบีบตัวไม่สัมพันธ์กัน โดยเครื่องจะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังหัวใจห้องล่างทั้ง 2 ห้องเพื่อให้หัวใจบีบตัวสัมพันธ์กันและสูบฉีดเลือดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแพทย์อาจให้ใช้คู่กับเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
 • เครื่องพยุงการทํางานของหัวใจ Ventricular Assist Device (VAD)
  เครื่องพยุงการทํางานของหัวใจ VAD ช่วยทำการสูบฉีดส่งเลือดจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ที่รอเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจหรือเป็นการรักษาถาวรสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะได้
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
  ในรายที่อาการรุนแรงและการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ ไม่ได้ผล แพทย์อาจพิจารณาทำการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจจากผู้บริจาคอวัยวะ ซึ่งแพทย์ต้องทำการประเมินความเสี่ยงเปรียบเทียบกับข้อดีก่อนทำหัตถการ เพราะใช่ว่าทุกคนจะเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจได้

ภาวะหัวใจล้มเหลว มีวิธีการป้องกันอย่างไร?

 • หมั่นสังเกตอาการ
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่ง 
 • รักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสม หัวใจต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำหนักตัวมากขึ้น หากน้ำหนักขึ้น 1 กิโลกรัมภายใน 1 วัน หรือขึ้น 2 กิโลกรัมภายใน 1 สัปดาห์ นั่นอาจหมายถึงมีน้ำคั่งในร่างกายและอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนยา  
 • เลิกสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ขยับร่างกาย ไม่เนือยนิ่ง
 • ก่อนเริ่มรับประทานยาหรืออาหารเสริมใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง

วิธีการใช้ชีวิตเมื่อมีภาวะหัวใจล้มเหลว - Lifestyle management when having heart failure.

วิธีการใช้ชีวิตเมื่อมีภาวะหัวใจล้มเหลว

 • สื่อสารกับแพทย์อยู่เสมอ หากมีเรื่องที่กังวลใจ หากรู้สึกแย่ลงควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อแพทย์จะได้ปรับการรักษาให้เหมาะสม
 • รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง หากมีผลข้างเคียงควรแจ้งให้แพทย์ทราบ ไม่ควรหยุดใช้ยาเอง
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาบรรเทาปวดไอบูโปรเฟนและนาพรอกเซน เนื่องจากจะไปเพิ่มความเสี่ยงของภาวะหัวใจล้มเหลว
 • ตรวจสอบน้ำหนักตัวหลังตื่นนอน หลังรับประทานอาหารเช้า และหลังปัสสาวะ หากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นสัญญาณของการสะสมของของเหลว
 • ตรวจความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยบอกได้ว่าการรักษาได้ผลหรือไม่
 • ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวและเพื่อนในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การทำอาหาร การขับรถ เป็นต้น

การเตรียมตัวก่อนพบแพทย์

 • หากทำได้ควรพาเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาด้วยเพื่อช่วยจดจำข้อมูลต่าง ๆ ที่แพทย์ชี้แจ้ง
 • จดบันทึกอาการที่มี ประวัติสุขภาพของครอบครัว เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ยาที่กำลังรับประทาน ความเครียดหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิต รวมถึงคำถามที่ต้องการสอบถามแพทย์
  ตัวอย่างคำถาม  
  • สาเหตุของอาการคืออะไร?
  • จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมหรือไม่?
  • มีวิธีการรักษาประเภทใดบ้าง?
  • มีข้อจำกัดเรื่องการรับประทานอาหารหรือไม่?
  • ยังคงออกกำลังกายหรือมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่?
  • โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือไม่?
  • หากมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ควรจัดการกับอาการอย่างไร?

นอกจากนี้ผู้ป่วยสามารถจดคำตอบของคำถามที่แพทย์อาจจะถามได้ล่วงหน้า

 • อาการเกิดขึ้นเมื่อไร
 • มีอาการตลอดเวลาหรือเป็น ๆ หาย ๆ 
 • อะไรที่ทำให้อาการดีขึ้นหรือแย่ลง

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 28 ก.พ. 2024

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. ชาติ วานิชสวัสดิ์

  นพ. ชาติ วานิชสวัสดิ์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์หัวใจ
  หัวใจเต้นผิดจังหวะ, โรคหัวใจและหลอดเลือด, การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด
 • Link to doctor
  พญ. ปิยนาฏ ปรียานนท์

  พญ. ปิยนาฏ ปรียานนท์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  โรคความดันโลหิตสูง, โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบรุนแรง , การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, โรคหลอดเลือดส่วนปลายบริเวณแขนขาตีบ, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, การทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
 • Link to doctor
  ศาสตราธิคุณ นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

  ศาสตราธิคุณ นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด
 • Link to doctor
  พญ. ศิริพร อธิสกุล

  พญ. ศิริพร อธิสกุล

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  โรคหัวใจและหลอดเลือด, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี

  รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  การรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบผ่านสายสวน, การรักษาโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันโดยการใส่สายสวน, การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวน
 • Link to doctor
  พญ. สุรีย์รัตน์ ปันยารชุน

  พญ. สุรีย์รัตน์ ปันยารชุน

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจล้มเหลว การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน, การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและการดามขดลวด, โรคหัวใจแต่กำเนิด, การใช้อัลตราซาวน์ในเส้นเลือดหัวใจเพื่อช่วยการวินิจฉัยและรักษา, การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการสวนหัวใจ ขยายหลอดเลือด และใส่ขดลวด, การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  นพ. ชัยศิริ วรรณลภากร

  นพ. ชัยศิริ วรรณลภากร

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด