30jun2022 Diabetic Retinopathy Banner.jpg

แพ็กเกจตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา นับเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของภาวะสายตาเลือนรางและตาบอด หากผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอาการผิดปกติของระบบการมองเห็น ซึ่งอาการรุนแรงที่พบได้

แชร์

โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา นับเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของภาวะสายตาเลือนรางและตาบอด หากผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอาการผิดปกติของระบบการมองเห็น ซึ่งอาการรุนแรงที่พบได้ คือ ตามัว เห็นเงาหรือม่านดำบังภาพบางส่วนหรือทั้งหมด

การตรวจพุบตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยป้องกันการการสูญเสียกรมองเห็นอย่างถาวร จึงจำเป็นที่ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจประเมินภาวะเบาหวานขึ้นตาทันทีและต่อเนื่องทุกปี

แพ็กเกจตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2
ราคา 4,500 บาท

 • ตรวจตาผ่านกล้องจักษุจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง
 • ตรวจวัดระดับการมองเห็น
 • ตรวจวัดความดันลูกตา
 • ตรวจวัดสายตาสั้นยาวเอียงด้วยเครื่องอัตโนมัติ
 • ตรวจตาบอดสี
 • ตรวจขยายม่านตา
 • ตรวจถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้าง

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
 • ราคาดังกล่าวเป็นการตรวจประเมินซึ่งรวมค่าธรรมเนียมจักษุแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาล
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายาหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติมจากแพ็กเกจ
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลเมดพาร์คเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

คลินิกจักษุ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B
โทร. 02-090-3123


211111 Diabetic Retinopathy for Internal Referral 01

เผยแพร่เมื่อ: 01 เม.ย. 2022

แชร์