คลินิกศัลยกรรม

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3076

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการตรวจ คัดกรอง วินิจฉัย และรักษา ผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยที่ต้องการรักษาทางด้านศัลยกรรมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และให้การบริการตามมาตรฐานสากล จากบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านศัลยกรรมที่คอยบริการ ให้คำแนะนำ และติดตามผลเกี่ยวกับการดูแลรักษา การเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกปลอดภัยและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เรามุ่งเน้นการเตรียมการทุกขั้นตอน การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ให้มีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเล็ก ผ่าตัดใหญ่ ผ่าตัดทั่วไป หรือผ่าตัดในเคสยากที่มีความซับซ้อน  การนัดผ่า หรือผ่าฉุกเฉิน และการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาช่วย อาทิ การผ่าตัดส่องกล้อง การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ป่วย ไม่เฉพาะแต่ในด้านการรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงประสบการณ์ในด้านการใช้บริการ ตั้งแต่การหาข้อมูล การนัดหมาย การวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูอีกด้วย

ทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์

ทีมศัลยแพทย์โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 28 ปี มีความชำนาญในการผ่าตัดในทุกรูปแบบ รวมถึงการผ่าตัดแบบไม่มีแผลภายนอก เช่น การส่องกล้องทางปากหรือทวารหนัก เป็นต้น  และไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดโดยเฉพาะ ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย  ศัลยแพทย์จะทำงานเป็นทีมกับแพทย์ทุกสาขาและบุคลากรทางการแพทย์ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล พยาบาลผ่าตัด และอื่นๆ เพื่อวินิจฉัยและทำการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ และช่วยให้การผ่าตัดบรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ

ห้องผ่าตัดมาตรฐาน JCI

คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีศักยภาพที่จะรองรับผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก โดยมีห้องผ่าตัดมาตรฐาน JCI กว่า 10 ห้อง  รวมถึงห้องผ่าตัดแบบผสมผสาน (Hybrid Operating Room) ที่สามารถทำการผ่าตัดได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน โดยมีเครื่องเอกซ์เรย์บนเตียงผ่าตัด ที่ให้ความสะดวก ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และสามารถเอกซเรย์ได้ทันที เพื่อให้การผ่าตัดที่แม่นยำ เช่น การผ่าตัดสอดขดลวดในเส้นเลือดซึ่งต้องใส่ขดลวดไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องพอดี หากผิดเพี้ยนไปนิดเดียว อาจส่งผลกระทบใหญ่ในภายหลังได้ เป็นต้น

โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเอเชียที่มี Biplane Imaging System ในห้องผ่าตัด

คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่มีเครื่องเอกซ์เรย์ 3 มิติแบบเต็มตัวหรือ Biplane Imaging System ในห้องผ่าตัด ระบบนี้จะให้ภาพคมชัด 3 มิติได้ในการเอกซเรย์ครั้งเดียว ลดการฉีดสารทึบแสง และผู้ป่วยได้รับรังสีน้อยลง ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการฉีดสารทึบแสงได้

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการผ่าตัดส่องกล้องมานานกว่า 28 ปี ของศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมจะทำให้การผ่าตัดส่องกล้องเป็นไปอย่างราบรื่น 

การผ่าตัดส่องกล้องเป็นที่รู้จักดีว่าแผลเล็ก บอบช้ำน้อย เจ็บน้อย อวัยวะไม่สัมผัสกับอากาศภายนอก ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิด เนื่องจากอวัยวะภายในไม่ต้องสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก เช่น อุณหภูมิห้องผ่าตัดที่ตั้งไว้ค่อนข้างต่ำการการใช้ก๊าซต่างๆ เพื่อลดการติดเชื้อ ซึ่งมักทำให้อวัยวะภายในบวม ไม่มีน้ำเกินในเซลล์ต่างๆ เป็นต้น ทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วกว่าการผ่าตัดเปิด

การเตรียมผู้ป่วยและดูแลด้วยใจ

ก่อนที่จะมีการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเปิดหรือการส่องกล้อง แพทย์จะประเมินอย่างละเอียด และให้เวลากับผู้ป่วยอย่างเต็มที่เพื่ออธิบายรายละเอียดของการผ่าตัด ประโยชน์ และความเสี่ยงต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพขั้นตอนการรักษาได้อย่างชัดเจน และสามารถเตรียมตัวให้พร้อมต่อการผ่าตัด   รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามอย่างเต็มที่ และแพทย์จะตอบทุกคำถามเพื่อให้ผู้ป่วยสบายใจและให้ความร่วมมืออย่างดี  ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดหรือป้องกันความเสี่ยงในการผ่าตัด

การผ่าตัดอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมง  แต่การดูแลหลังการผ่าตัดอาจต้องใช้เวลานาน  โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีความพร้อมและประสบการณ์ในการบริหารความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัว และกลับไปใช้ชีวิตตามปกติให้ได้เร็วที่สุด

จากความพร้อมในด้านต่างๆ ทำให้คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลเมดพาร์ค สามารถให้บริการและดูแลผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของแพทย์เฉพาะทางได้ในอนาคต

บริการตรวจวินิจฉัย

 • การให้บริการตรวจ คัดกรอง วินิจฉัย และให้คำปรึกษาในกลุ่มอาการ ดังต่อไปนี้
  • กลุ่มอาการที่มีความเจ็บปวดและมีความผิดปกติที่ช่องท้อง
  • กลุ่มอาการที่มีความเจ็บปวดและมีความผิดปกติที่ทวารหนัก
  • กลุ่มที่มีเนื้องอก ก้อนหรือติ่งที่ผิวหนัง หรือคลำได้ก้อนในอวัยวะต่างๆ เช่น ก้อนที่เต้านม ก้อนที่ท้อง ก้อนที่ลำคอ
  • กลุ่มอาการเส้นเลือดผิดปกติ
  • กลุ่มที่ต้องการรักษาบาดแผลเรื้อร้ง

การรักษา

 • การให้บริการรักษา และผ่าตัดในกลุ่มอาการ ดังต่อไปนี้
  • การบาดเจ็บที่ไม่เร่งด่วน อุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยที่เกิดมากกว่า 24 ชม.
  • การรักษาบาดแผลจาก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
  • กลุ่มที่มีเนื้องอก ก้อนหรือติ่งที่ผิวหนัง หรือคลำได้ก้อนในอวัยวะต่างๆ เช่น ก้อนที่เต้านม ก้อนที่ท้อง ก้อนที่ลำคอ
  • กลุ่มอาการปวดท้องต่างๆ เช่น นิ่วถุงน้ำดี ถุงน้ำดีอักเสบ ไส้ติ่งอักเสบ ไส้เลื่อน
  • กลุ่มอาการที่มี ฝี การอักเสบ บวม แดง ที่ผิวหนัง เล็บ แขน ขา
  • กลุ่มอาการที่มีความเจ็บปวดและมีความผิดปกติที่ทวารหนัก เช่น อาการเจ็บ มีเลือดออก ฝี
  • กลุ่มที่ต้องการรักษาบาดแผลอย่างต่อเนื่อง เช่น แผลเรื้อร้ง แผลกดทับ แผลเบาหวาน
  • กลุ่มอาการเส้นเลือดผิดปกติ เช่น เส้นเลือดขอด
  • การผ่าตัดเพื่อรักษาโรค เช่น มะเร็งในระบบต่างๆของร่างกาย
  • การผ่าตัดเพื่อความสวยงาม เช่น การดูดไขมัน ผ่าตัดไขมันส่วนเกิน เสริมจมูก เสริมทรวงอก ผ่าตัดตา 2 ชั้น
  • การผ่าตัดเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร

หัตถการ

 • ให้บริการและรักษาโดยการผ่าตัดตามวัตถุประสงค์ของการรักษา ดังต่อไปนี้
  • การผ่าตัดเพื่อวินิจฉัย
  • การผ่าตัดเพื่อรักษาโรค
  • การผ่าตัดเพื่อความสวยงาม
  • การผ่าตัดเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เครื่องมือตรวจพิเศษ/ เทคโนโลยี

 • เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนทางผิวหนัง Transcutaneous Oxygen Measurement (TCOM)
  • เหมาะสำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยออกวิเจนความกดบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT))
  • เหมาะสำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเส้นเลือด
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีบาดแผลเรื้อรัง เช่น แผลเบาหวานที่เท้า
 • Ultrasound Doppler
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาและความผิดปกติของเส้นเลือด

ความชำนาญพิเศษ

 • ให้บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษา ผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง ตามศัลยศาสตร์ สาขาต่างๆ ดังนี้
  • ศัลยกรรมทั่วไป
  • ศัลยกรรมเต้านม
  • ศัลยกรรมลำไส้และทวารหนัก
  • ศัลยกรรมหลอดเลือด
  • ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง
  • ศัลยกรรมมะเร็ง
  • ศัลยกรรมเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
  • ศัลยกรรมผ่านการส่องกล้อง

แพ็กเกจ

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. สาธิต กรเณศ

  นพ. สาธิต กรเณศ

  • ศัลยศาสตร์
  • กุมารศัลยศาสตร์
 • Link to doctor
  นพ. ทรรศนะ อุทัยธรรมรัตน์

  นพ. ทรรศนะ อุทัยธรรมรัตน์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • Link to doctor
  นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์

  นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ศุภศิษฎ์ จิรวัฒโนทัย

  นพ. ศุภศิษฎ์ จิรวัฒโนทัย

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  Plastic Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ชินวัตร วิสุทธิแพทย์

  นพ. ชินวัตร วิสุทธิแพทย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Breast Surgery, Laparoscopic Abdominal Surgery, Endoscopic Thyroid Surgery, Surgical Treatment of Gastrointestinal Malignancies, Breast Cancer Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ต้น คงเป็นสุข

  นพ. ต้น คงเป็นสุข

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้
  General Surgery, Colorectal Surgery
 • Link to doctor
  พญ. จียิน วรวิทธิ์เวท

  พญ. จียิน วรวิทธิ์เวท

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่งเพื่อความงาม
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง
  Reconstructive Microsurgery, Breast Cosmetic and Reconstruction, Lymphatic Surgery, Facial Paralysis Reconstruction, Facial Reanimation, Endoscopic Carpal Tunnel Release
 • Link to doctor
  นพ.  สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

  นพ. สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ทรงพล มาลากร

  ผศ.นพ. ทรงพล มาลากร

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  • ศัลยกรรมมะเร็งลำไส้
  Colorectal Surgery, Advance Colorectal Surgical Oncology
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Head Neck Breast Surgery
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. สรวุฒิ ชูอ่องสกุล

  ผศ.นพ. สรวุฒิ ชูอ่องสกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  Plastic Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. ฐิติพร ชอบอาภรณ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. สุภาพร โอภาสานนท์

  ผศ.พญ. สุภาพร โอภาสานนท์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Wound Treatment and Surgery, Hyperbaric Oxygen Therapy, Burn Treatment and Surgery, Hemorrhoid, Chronic Wound, Diabetic Foot Ulcer
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. สิกฤษฏิ์ เด่นอริยะกูล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast Surgery, General Surgery
 • Link to doctor
  พญ. สุคนธา ตรีฤทธิวิไล

  พญ. สุคนธา ตรีฤทธิวิไล

  • ศัลยศาสตร์
  • กุมารศัลยศาสตร์
  Pediatrics Surgery
 • Link to doctor
  พญ. วิไลรัตน์ ประเสริฐ

  พญ. วิไลรัตน์ ประเสริฐ

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  Breast Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. วันปรีดี ตันเสนีย์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  General Surgery, Hyperbaric Oxygen Therapy, Trauma Surgery
 • Link to doctor
  รศ.นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด

  รศ.นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  นพ. สนธิเดช ศิวิไลกุล

  นพ. สนธิเดช ศิวิไลกุล

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ, ภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน