Follow Us
Icon

คลินิกศัลยกรรม

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3076

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกศัลยกรรม

ความปลอดภัยของผู้ป่วยมีความสำคัญอันดับหนึ่งในทุกการผ่าตัด คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงมุ่งเน้นการเตรียมการทุกขั้นตอน การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ให้มีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเล็ก ผ่าตัดใหญ่ ผ่าตัดทั่วไป หรือผ่าตัดในเคสยากที่มีความซับซ้อน  การนัดผ่า หรือผ่าฉุกเฉิน และการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาช่วย อาทิ การผ่าตัดส่องกล้อง การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด  เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ป่วย ไม่เฉพาะแต่ในด้านการรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงประสบการณ์ในด้านการใช้บริการ ตั้งแต่การหาข้อมูล การนัดหมาย การวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูอีกด้วย

ทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์

ทีมศัลยแพทย์โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 28 ปี มีความชำนาญในการผ่าตัดในทุกรูปแบบ รวมถึงการผ่าตัดแบบไม่มีแผลภายนอก เช่น การส่องกล้องทางปากหรือทวารหนัก เป็นต้น  และไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดโดยเฉพาะ ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย  ศัลยแพทย์จะทำงานเป็นทีมกับแพทย์ทุกสาขาและบุคลากรทางการแพทย์ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล พยาบาลผ่าตัด และอื่นๆ เพื่อวินิจฉัยและทำการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ และช่วยให้การผ่าตัดบรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ

ห้องผ่าตัดมาตรฐาน JCI

คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีศักยภาพที่จะรองรับผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก โดยมีห้องผ่าตัดมาตรฐาน JCI กว่า 10 ห้อง  รวมถึงห้องผ่าตัดแบบผสมผสาน (Hybrid Operating Room) ที่สามารถทำการผ่าตัดได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน โดยมีเครื่องเอกซ์เรย์บนเตียงผ่าตัด ที่ให้ความสะดวก ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และสามารถเอกซเรย์ได้ทันที เพื่อให้การผ่าตัดที่แม่นยำ เช่น การผ่าตัดสอดขดลวดในเส้นเลือดซึ่งต้องใส่ขดลวดไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องพอดี หากผิดเพี้ยนไปนิดเดียว อาจส่งผลกระทบใหญ่ในภายหลังได้ เป็นต้น

โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเอเชียที่มี Biplane Imaging System ในห้องผ่าตัด

คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่มีเครื่องเอกซ์เรย์ 3 มิติแบบเต็มตัวหรือ Biplane Imaging System ในห้องผ่าตัด ระบบนี้จะให้ภาพคมชัด 3 มิติได้ในการเอกซเรย์ครั้งเดียว ลดการฉีดสารทึบแสง และผู้ป่วยได้รับรังสีน้อยลง ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการฉีดสารทึบแสงได้

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการผ่าตัดส่องกล้องมานานกว่า 28 ปี ของศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมจะทำให้การผ่าตัดส่องกล้องเป็นไปอย่างราบรื่น 

การผ่าตัดส่องกล้องเป็นที่รู้จักดีว่าแผลเล็ก บอบช้ำน้อย เจ็บน้อย อวัยวะไม่สัมผัสกับอากาศภายนอก ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิด เนื่องจากอวัยวะภายในไม่ต้องสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก เช่น อุณหภูมิห้องผ่าตัดที่ตั้งไว้ค่อนข้างต่ำการการใช้ก๊าซต่างๆ เพื่อลดการติดเชื้อ ซึ่งมักทำให้อวัยวะภายในบวม ไม่มีน้ำเกินในเซลล์ต่างๆ เป็นต้น ทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วกว่าการผ่าตัดเปิด

การเตรียมผู้ป่วยและดูแลด้วยใจ

ก่อนที่จะมีการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเปิดหรือการส่องกล้อง แพทย์จะประเมินอย่างละเอียด และให้เวลากับผู้ป่วยอย่างเต็มที่เพื่ออธิบายรายละเอียดของการผ่าตัด ประโยชน์ และความเสี่ยงต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพขั้นตอนการรักษาได้อย่างชัดเจน และสามารถเตรียมตัวให้พร้อมต่อการผ่าตัด   รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามอย่างเต็มที่ และแพทย์จะตอบทุกคำถามเพื่อให้ผู้ป่วยสบายใจและให้ความร่วมมืออย่างดี  ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดหรือป้องกันความเสี่ยงในการผ่าตัด

การผ่าตัดอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมง  แต่การดูแลหลังการผ่าตัดอาจต้องใช้เวลานาน  โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีความพร้อมและประสบการณ์ในการบริหารความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัว และกลับไปใช้ชีวิตตามปกติให้ได้เร็วที่สุด

จากความพร้อมในด้านต่างๆ ทำให้คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลเมดพาร์ค สามารถให้บริการและดูแลผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของแพทย์เฉพาะทางได้ในอนาคต