ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. 02-090-3075

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์รังสีวิทยา (Radiology Center) 

เพราะการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว แม่นยำ คือ หัวใจสำคัญของการให้บริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพ และการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงได้เตรียมความพร้อมของหน่วยงานรังสีวิทยา ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine)

 

 1. รังสีวินิจฉัย

ทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งมีมากกว่า 20 คน และมีรังสีแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัยและรักษารุ่นล่าสุดหรือมีประสิทธิภาพสูง ทั้ง CT Scan, MRI หรือการตรวจวินิจฉัยที่รวมหลายเทคนิคเข้าด้วยกัน ทำให้การวินิจฉัยมีความแม่นยำ รวดเร็ว สามารถควบคุมปริมาณรังสีที่ร่างกายจะได้รับเฉพาะจุดที่ต้องการรักษา ลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่ออวัยวะหรือเนื้อเยื่อข้างเคียง

 

ออกแบบโดยแพทย์

ศูนย์รังสีวิทยาตั้งอยู่บนชั้น 6 ละได้จัดเตรียมเครื่องอัลตราซาวด์และเครื่องเอกซเรย์ไว้ที่แผนกฉุกเฉินด้วย เพื่อลดระยะเวลาในการทำหัตถการและไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้น – ลง ไปที่ศูนย์รังสีวิทยา ชั้น 6 การตัดสินใจวางตำแหน่งศูนย์ต่างๆ หรือเครื่องมือต่างๆ เป็นผลมาจากการเปิดโอกาสให้แพทย์ได้มีส่วนร่วมกับทีมสถาปนิกตั้งแต่ขั้นตอนการวางคอนเซ็ปต์ การจัดพื้นที่ใช้สอย และการออกแบบ ทำให้โรงพยาบาลเมดพาร์คสามารถจัดพื้นที่และตำแหน่งของแต่ละแผนกให้เกิดประโยชน์ ความคล่องตัว ความรวดเร็ว และความสะดวกสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและคนไข้

 

ทีมงานที่มีประสบการณ์สูง

ด้วยมุ่งมั่นที่จะทำให้โรงพยาบาลเมดพาร์คเป็นโรงพยาบาลเอกชนทางเลือกที่แตกต่างด้วยคุณภาพการรักษาและการบริการ ศูนย์รังสีรักษาจึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามาร่วมงาน โดยต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมจะให้คำปรึกษาไม่ว่ากับผู้ป่วยหรือกับแพทย์ และต้องมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชา เนื่องจากผลตรวจด้านรังสีวิทยาเป็นข้อมูลสำคัญส่วนหนึ่งเท่านั้น และต้องอาศัยข้อมูลทางคลินิกและการซักประวัติผู้ป่วยอย่างละเอียดมาประกอบ การทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาจึงจะช่วยให้ทั้งทีมรักษาและดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ดูแลใกล้ชิด

ศูนย์รังสีวิทยาจะส่งรังสีแพทย์ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของไข้  และไปเยี่ยมผู้ป่วยที่แผนกไอซียูพร้อมกับแพทย์เป็นประจำ เพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ได้ปรึกษารังสีแพทย์ได้ทันที เพื่อให้ทำงานได้เร็วและแม่นยำขึ้น ทั้งในด้านการตัดสินใจเลือกวิธีการตรวจวินิจฉัย หรือแปลผลการตรวจทางรังสี การเปรียบเทียบภาพวินิจฉัยกับการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคอื่นๆ พร้อมกับแนะนำวิธีการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ และการรักษาที่อาจเหมาะสม

 

เครื่องมือล่าสุดระบบดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ศูนย์รังสีวิทยาใช้ในการให้บริการผู้ป่วยจะเป็นเครื่องระบบ Digital ทั้งหมด และเป็นเทคโนโลยีล่าสุด เช่น  เครื่อง Digital X-ray Optima 646HD,  Moblie X-rayXR240amx,  Ultrasound Logiq E10 และ E9, Bone Bensitometry, MRI 3 T MAGNETOM Vida, CT SOMATOM Go Top, CT SOMATOM DRIVE, PET CT Biograph Horizon, SPEC CT Symbia Intevo 6 Selenia Dimensions และ Selenia workstation เป็นต้น

 

การใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทำให้ลดปริมาณสารทึบแสงที่ใช้ในการเอ็กซเรย์และปริมาณรังสีที่ใช้ลงได้มากแต่ยังคงได้ภาพที่มีคุณภาพชัดเจนสำหรับการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญกว่านั้น คือ ประโยชน์ต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยโรคไต และผู้ป่วยที่ต้องเข้ามารับการรักษาทุก 3 หรือ 6 เดือน รวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องรับการตรวจหามะเร็งปอดทุกปี เพราะจะลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงจากการใช้สารทึบแสง และผลกระทบต่ออวัยวะข้างเคียงในการรักษาด้วยการฉายรังสีลงได้มาก

 

นอกจากนี้ เครื่อง CT Scan รุ่นใหม่ทำงานได้เร็วขึ้น สามารถสแกนได้โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่กลั้นหายใจไม่ได้ หรือไม่สามารถอยู่นิ่งๆ ได้นาน

 

เครื่อง MRI รุ่นล่าสุดที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีอุโมงค์ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ให้ความสะดวกในการตรวจผู้ป่วยที่ตัวใหญ่ และให้ความสบายใจแก่ผู้ป่วยที่กลัวที่แคบ  อีกทั้งยังสามารถปรับวิธีการถ่ายภาพ ทำให้สามารถเก็บภาพได้เร็วขึ้น ผู้ป่วยจะใช้เวลาน้อยลงในการตรวจ   

 

 1. รังสีรักษา

การใช้รังสีให้ประสิทธิผลสูงในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ และบางโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง  ศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลเมดพาร์ค ตั้งอยู่บริเวณชั้น B2 ออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัย บางส่วนเป็นผนังปูนทึบหนาถึง 2.5 เมตร เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรังสีที่ใช้ในการรักษา 

 

ศูนย์รังสีรักษาติดตั้งเครื่องมืออันทันสมัยที่ให้ประสิทธิผลสูง สามารถฉายรังสีเฉพาะจุดที่ต้องการ โดยลดผลกระทบต่ออวัยวะหรือเนื้อเยื่อดีที่อยู่ใกล้เคียงกับรอยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ป่วยจึงไม่บอบช้ำและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในระหว่างการรักษา  การใช้รังสีรักษา แบ่งเป็น 2 แบบได้แก่ การฉายรังสีระยะไกล (Teletherapy) คือ การฉายรังสีจากเครื่องไปยังเซลล์มะเร็งในตัวผู้ป่วย  และการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้ (Brachytherapy) คือการใส่แร่อิริเดียม-192 ในตำแหน่งรอยโรคเพื่อปล่อยรังสีจากจุดที่พบเซลล์มะเร็งโดยตรง ก่อนนำแร่ออกจากตัวผู้ป่วยและผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ  

 

โรงพยาบาลเมดพาร์คติดตั้งเครื่องฉายแสงแบบเครื่องเร่งอนุภาค (Linear Accelerator) จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องใส่แร่อีก 1 เครื่อง จึงมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องหากต้องมีการซ่อมบำรุงหรืออัพเกรดเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต

 

วางแผนรอบคอบเพื่อการรักษาที่ปลอดภัย

เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายมีสภาพร่างกาย รอยโรค ตำแหน่งที่ต้องรักษาแตกต่างกัน โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้เตรียมเครื่องมือที่ช่วยให้นักฟิสิกส์การแพทย์วางแผนการใช้รังสีให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ป่วย

 

การวางแผนเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากในบางกรณี เจ้าหน้าที่จะต้องฉายแสงในจุดที่อยู่ติดกับอวัยวะสำคัญ จำเป็นที่จะต้องให้ปริมาณรังสีสูงมากในตำแหน่งที่มีรอยโรค แต่ต้องลดปริมาณรังสีให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อถนอมอวัยวะข้างเคียงซึ่งอาจอยู่ห่างไปเพียง 2 มิลลิเมตร การวางแผนในบางครั้งจึงต้องใช้เวลาคำนวณเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

 

CT Simulator: Siemens SOMATOM Confidence

เครื่อง CT Simulator รุ่นล่าสุดนี้ ใช้หาตำแหน่งของรอยโรคสำหรับจำลองการรักษา ซึ่ง CT Simulator รุ่นนี้ มีอุโมงค์ขนาดใหญ่ ผู้ป่วยสามารถเข้าไปนอนได้อย่างสบายไม่อึดอัด

ภาพที่ได้จาก CT Simulator จะถูกนำไปใช้ในการวางแผนการรักษา เพื่อให้ก้อนมะเร็งได้รับปริมาณรังสีสูง แต่อวัยวะข้างเคียงที่ปกติหรืออวัยวะที่สำคัญจะได้รับปริมาณรังสีที่น้อยที่สุด เมื่อแผนการรักษาสมบูรณ์ แผนการรักษานั้นจะถูกส่งกลับไปยังห้อง CT Simulator เพื่อระบุตำแหน่งในการวางลำรังสี เพื่อให้สามารถฉายรังสีไปยังตำแหน่งเดิมได้ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับการรักษา

นอกจากนี้ ยังมีระบบ Surface Tracking เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย เช่น การขยับขึ้น-ลงของหน้าอก เพราะเมื่อผู้ป่วยหายใจเข้า-ออก ก้อนมะเร็งจะเคลื่อนตามจังหวะการหายใจ ดังนั้น การมีระบบ Surface Track จะช่วยให้สามารถปรับลำรังสีให้ออกมาตามจังหวะการเคลื่อนไหว ทำให้ก้อนมะเร็งได้รับรังสีอย่างถูกต้องตรงตามที่วางแผนการรักษาไว้

 

ทำลายเซลล์มะเร็งได้ตรงจุด  

ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีจะปรึกษากับแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย  ทุกครั้งก่อนที่จะรักษาด้วยการฉายรังสี ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีจะต้องตรวจสอบตำแหน่งของจุดที่จะฉายรังสีก่อนทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องตรงจุดที่ต้องการจริงๆ  เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว จะให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆ ภายในห้อง เจ้าหน้าที่จะออกจากห้องเพื่อความปลอดภัยและควบคุมเครื่องจากห้องคอนโทรลที่อยู่ติดกัน  หัวเครื่องฉายจะหมุนรอบตัวผู้ป่วยและฉายรังสีตามที่กำหนดไว้ โดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะใช้เวลาประมาณ 5-30 นาทีขึ้นกับเทคนิคการฉาย

 

ก่อนการฉายแสง เจ้าหน้าที่จะพูดคุยกับผู้ป่วยเพื่อให้คลายความกังวลและให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่อาจใช้อุปกรณ์เพื่อตรึงผู้ป่วยอย่างดีเพื่อความแม่นยำในการฉายรังสีและความปลอดภัยต่อผู้ป่วย เช่น หน้ากาก หรืออุปกรณ์ยึดตัวแบบต่างๆ เป็นต้น หากผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายในระหว่างฉายแสง สามารถบอกเจ้าหน้าที่ เพื่อหยุดเครื่องและเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันที

 

ELEKTA เครื่องฉายรังสีระยะไกล ที่ได้รับการรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกา

โรงพยาบาลเมดพาร์คติดตั้งเครื่องฉายรังสีระยะไกล 2 เครื่องที่สามารถฉายรับสีได้หลายเทคนิค ตั้งแต่ Conformal Radiation Therapy (3D-CRT) ไปจนถึงการฉายแบบซับซ้อน เช่นเทคนิต Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT), Volumetric Modulated Arc Therapy (VAMT) และ 4D Techniques ซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่อวัยวะข้างเคียงได้รับได้เป็นอย่างดี  เครื่องมือสำหรับถ่ายภาพนำวิถีทั้งแบบ Electronic Portal Imaging Device (EPID) และ Cone Beam Computed Tomography (CBCT) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบตำแหน่งที่จะฉายรังสีได้อย่างแม่นยำตามที่แพทย์กำหนด

 • เครื่องฉายรังสี ELEKTA InfinityTM ให้รังสีเอ็กซ์ พลังงาน 6MV และ 10MV และรังสีอิเล็กตรอน 6,8,10,12,15 MeV ทำให้สามารถรักษาโรคมะเร็งที่ระดับความลึกแตกต่างกันได้ดี  โดยอุปกรณ์พิเศษ Multileaf Collimator ขนาด 5 มิลลิเมตรจำนวน 160 ซี่ในตัวเครื่องทำให้สามารถกำหนดพื้นที่ฉายรังสีได้ตามรูปร่างของก้อนมะเร็ง
 • ELEKTA Versa ทำงานเช่นเดียวกันกับ ELEKTA Infinity และมีรังสีเอ็กซ์แบบ Flattening Filter Free (FFF) เพิ่มเติมเข้ามา ทำให้ฉายรังสีได้เร็วขึ้น และเตียงสามารถปรับได้ 6 ทิศทาง นอกจากนี้ ยังมีระบบตรวจสอบตำแหน่งแบบ Motion Management ก่อนการฉายรังสี ทำให้มีความแม่นยำสูง  เหมาะกับการรักษามะเร็งที่มีขนาดเล็ก หรืออยู่ในตำแหน่งที่ชิดกับอวัยวะสำคัญ เช่น การรักษาด้วยรังสีศัลยกรรม การใช้เทคนิค Stereotactic Radiation Therapy (SRT) และ Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT)

 

เครื่องใส่แร่ ELEKTA Flexitron

การรักษาด้วยรังสีระยะใกล้ แพทย์จะสอดใส่อุปกรณ์เฉพาะเข้าไปยังก้อนมะเร็ง เพื่อให้ก้อนมะเร็งได้รับรังสีสูงที่สุด ในขณะที่อวัยวะรอบข้างได้ปริมาณรังสีต่ำ เมื่อได้แผนการรักษาที่เหมาะสมแล้ว สารกัมมันตรังสีอิเรเดียม-192 จะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนด เมื่อครบตามเวลาแล้ว เครื่องจะ

ดึงเม็ดแร่ดังกล่าวกลับเข้ามายังเครื่อง ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้โดยไม่มีรังสีติดตัวกลับไปด้วย สามารถใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้ตามปกติ  การรักษาด้วยวิธีนี้เหมาะกับการรักษามะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งต่อมลูกหมาก

 

 

ด้วยความพร้อมทั้งด้านสถานที่ เทคโนโลยีอันทันสมัย และทีมผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขา ทำให้โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมที่จะให้บริการวินิจฉัยและรักษาด้วยรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อความสะดวกมากที่สุดแก่ผู้ป่วย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีคุณภาพได้อย่างมั่นใจและอบอุ่นใจ

 

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. นิยตา จิตรภาษย์

  พญ. นิยตา จิตรภาษย์

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
 • Link to doctor
  พญ. วิลินี วะศินรัตน์

  พญ. วิลินี วะศินรัตน์

  • รังสีวินิจฉัย
  รังสีวินิจฉัย
 • Link to doctor
  พญ. ภคนิษฐ์ นฤทุกข์

  พญ. ภคนิษฐ์ นฤทุกข์

  • รังสีวินิจฉัย
  รังสีวินิจฉัย
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. ธิติพรรณ สว่างทัพ

  • รังสีวินิจฉัย
  • ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง

  ผศ.นพ. ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง, ภาพวินิจฉัยในเด็ก
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. สรรทิพย์ ศรีสุวรรณ

  • รังสีวินิจฉัย
  รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัยเต้านม, Mammography
 • Link to doctor
  พญ. ปิยพร บุญศิริคำชัย

  พญ. ปิยพร บุญศิริคำชัย

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  รังสีวินิจฉัย, รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์

  ผศ.พญ. นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  Thoracic Imaging
 • Link to doctor
  พญ. มณทนีย์ พึ่งพงษ์

  พญ. มณทนีย์ พึ่งพงษ์

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  รังสีวินิจฉัย, รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
 • Link to doctor
  พญ. แสงศิริ ชุมแสงศรี

  พญ. แสงศิริ ชุมแสงศรี

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัยเต้านม
  รังสีวินิจฉัย, รังสีวินิจฉัยเต้านม
 • Link to doctor
  พญ. ภัทรชุดา ฌอสกุล

  พญ. ภัทรชุดา ฌอสกุล

  • รังสีวินิจฉัย
  • ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
  รังสีวินิจฉัย, Diagnostic Neuroimaging
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร

  ผศ.นพ. ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  ภาพวินิจฉัยกระดูกและข้อ
 • Link to doctor
  พญ. พอใจ เตชะนิธิสวัสดิ์

  พญ. พอใจ เตชะนิธิสวัสดิ์

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัยเต้านม
  รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัยเต้านม
 • Link to doctor
  พญ. อัญชลา บัวทรัพย์

  พญ. อัญชลา บัวทรัพย์

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีร่วมรักษาของลำตัว
  รังสีวินิจฉัย, Body Interventional Radiology
 • Link to doctor
  พญ. นภิศา บุนนาค

  พญ. นภิศา บุนนาค

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
 • Link to doctor
  พญ. รวิสรา เลิศไพศาล

  พญ. รวิสรา เลิศไพศาล

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัย, รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. วราวุฒิ สุขเกษม

  ผศ.นพ. วราวุฒิ สุขเกษม

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  รังสีวิทยาโรคทรวงอก, รังสีวิทยาโรคมะเร็ง, เอกซเรย์คอมพิวเตอร์, เครื่องสร้างภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า, อัลตร้าซาวนด์
 • Link to doctor
  พญ. สุรีย์พร โรจนพิทยากร

  พญ. สุรีย์พร โรจนพิทยากร

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัยเต้านม
  Mammogram and Ultrasound Breast, Ultrasonographic Guided Biopsy/ Needle Localization of the Breast, Stereotactic Guided Biopsy/ Needle Localization of the Breast
 • Link to doctor
  พญ. วนัสริน ไมตรีมิตร

  พญ. วนัสริน ไมตรีมิตร

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัยเต้านม
  Diagnostic Breast Imaging, รังสีวินิจฉัย
 • Link to doctor
  พญ. พินพร เจนจิตรานันท์

  พญ. พินพร เจนจิตรานันท์

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
 • Link to doctor
  นพ. ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ

  นพ. ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  รังสีวินิจฉัย, รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
 • Link to doctor
  พญ. ภวิกา ฤกษ์ธรรมกิจ

  พญ. ภวิกา ฤกษ์ธรรมกิจ

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง, รังสีวินิจฉัยเต้านม
 • Link to doctor
  นพ. ณพล อัศวกำธร

  นพ. ณพล อัศวกำธร

  • รังสีวินิจฉัย
  • ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
  รังสีวินิจฉัย, Diagnostic Neuroimaging
 • Link to doctor
  พญ. วศินี  พนมเสริฐ

  พญ. วศินี พนมเสริฐ

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัยเต้านม
  รังสีวินิจฉัย, รังสีวินิจฉัยเต้านม
 • Link to doctor
  พญ. นพเกล้า อิทธิพานิชพงศ์

  พญ. นพเกล้า อิทธิพานิชพงศ์

  • รังสีวินิจฉัย
  Radiographic Studies, Mammography, Contrast Studies of the Gastrointestinal Tract, Intravenous Pyelogram and Cystogram, Bone Mineral Density, Computed Tomography of Brain, Computed Tomography of Orbits, Computed Tomography of Spine, Computed Tomography of Head and Neck, Computed Tomography of Thorax, Computed Tomography of Abdomen, Computed Tomography of Pelvis, อัลตร้าซาวนด์, Doppler Ultrasound, MRI of Brain and Spine, MRI of Orbits, MRI of Head and Neck, MRI of Abdomen
 • Link to doctor
  พญ. สิริกัลย์ เหลืองธรรมะ

  พญ. สิริกัลย์ เหลืองธรรมะ

  • รังสีวินิจฉัย
  • ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
 • Link to doctor
  พญ. พัชรี หงษ์สมาทิพย์

  พญ. พัชรี หงษ์สมาทิพย์

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง