ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

โทร. 02-090-3116

8:00 am.- 8:00 pm. / Weekend 8:00 am.- 5:00 pm.

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ (Orthopedic Center)

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้คัดสรรทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิกดิกส์ที่มีประสบการณ์สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและซับซ้อน เพื่อการทำหัตถการและการผ่าตัด ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการบริการวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูคนไข้โรคกระดูกและข้อ ครอบคลุมทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นกระดูก ข้อ เอ็น(ligament) เส้นเอ็น(tendon)  ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เนื้องอกกระดูก การเปลี่ยนสะโพกและข้อเข่า และต่อเส้นประสาท การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ

ไม่ว่าคุณจะเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเล่นกีฬา กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ปัญหากระดูกและข้อในเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ หรือ ความผิดปกติทางกระดูกและข้อแต่กำเนิด ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะกำหนดแผนการรักษาแบบองค์รวมที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละราย รวมไปถึงแนวทางการฟื้นฟู เพื่อช่วยให้คนไข้กลับไปดำเนินชีวิตได้เป็นปกติ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ มีเป้าหมายจะพัฒนาศูนย์ย่อยเพื่อยกระดับการให้บริการดูแลรักษาคนไข้เฉพาะด้าน อาทิ โรคข้อ ศัลยกรรมมือและเท้า โรคทางกระดูกสันหลัง ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกของกระดูก เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) และ ศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก เป็นต้น

นอกจากนี้ เมดพาร์คยังให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายรูปแบบ  รวมทั้งการฝึกทักษะผ่าน simulation room ที่ครบครันด้วยเครื่องมือทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการทุกส่วน

ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลเมดพาร์คจึงมั่นใจในการดูแลรักษาด้วยมาตรฐานสากล รองรับคนไข้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด มีกระบวนการดูแลรักษาด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้บริการคนไข้แบบองค์รวม และทำให้คนไข้ฟื้นฟูร่างกายโดยเร็ว ขณะเดียวกัน เมดพาร์คยังยึดหลักในการกำหนดอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลเป็นสำคัญ

 

แพทย์และผู้ป่วยร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ

ในการรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ เอ็นและกล้ามเนื้อให้ได้ผล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์โรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเมดพาร์ค จะอธิบายให้ผู้ป่วยทราบโดยละเอียดเกี่ยวกับสภาวะของตนเองและโรคหรือความผิดปกติที่เป็นอยู่ ทางเลือกต่างๆ ในการรักษา โอกาสและความเสี่ยงในแต่ละทางเลือก เพื่อให้ผู้ป่วยและแพทย์ได้ร่วมกันตัดสินใจและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมและทำให้ผู้ป่วยสบายใจที่สุด ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยและแพทย์มีเป้าหมายร่วมกัน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

 

สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

การขาดอิสระในการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเป็นปัญหาสำคัญที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย และมักทำให้ผู้ป่วยหงุดหงิดไม่สบายใจมีความเครียดสูง  ทีมพยาบาลเฉพาะทางมีประสบการณ์เป็นอย่างมากในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ และบุคลากรของศูนย์ฯ พร้อมที่จะสร้างความประทับใจที่ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่พบผู้ป่วย ให้การดูแลด้วยความเข้าใจและเป็นกันเอง และมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ผ่าตัดรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อเพื่อช่วยฟื้นฟูและเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมจะกลับบ้านและดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี

 

สร้างผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่

โรงพยาบาลเมดพาร์คมีพันธกิจนอกเหนือจากการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยคือการฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและการวิจัย ในศูนย์โรคกระดูกและข้อ มีการนำพันธกิจข้างต้นมาวางแผนพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อรองรับการบริหารจัดการในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

 

บริการตรวจวินิจฉัย

ตรวจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อทุกส่วนในร่างกาย

 

การรักษา

รักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อทุกส่วนในร่างกาย

 

หัตถการ

 • การผ่าตัดการบาดเจ็บทางกระดูก เอ็นและกล้ามเนื้อ
 • การผ่าตัดการได้รับบาดเจ็บทางข้อไหล่และข้อเข่า
 • การผ่าตัดรักษาโรคหมอนรองกระดูกและโรคทางกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดรักษาโรคกระดูก เอ็น และกล้ามเนื้อในเด็ก
 • การผ่าตัดโรคที่เกิดจากการบาดเจ็บ ก้อนและเนื้องอกในมือ
 • การผ่าตัดโรคเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • การรักษาและการผ่าตัดการบาดเจ็บของข้อเท้าและเท้า

 

ความชำนาญพิเศษ

 • Trauma
 • Hand
 • Spine
 • Arthroplasty
 • Sport medicine
 • Tumor
 • Foot and ankle
 • Pedriatric Orthopedic

 

แพ็กเกจ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  ศ.นพ. อารี ตนาวลี

  ศ.นพ. อารี ตนาวลี

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  Orthopedics Surgery, Arthroplasty
 • Link to doctor
  นพ. สิริพงศ์ รัตนไชย

  นพ. สิริพงศ์ รัตนไชย

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  Primary Total Hip and Total Knee Replacement Surgery, Hip Fracture Management, Unicompartment Knee Replacement Surgery, Complex Primary Total Hip and Total Knee Replacement Surgery, Revision Hip and Knee Replacement Surgery, Minimally Invasive Technique of Hip and Knee Surgery, Birmingham Hip Resurfacing Surgery, Robotic Assisted Knee Replacement Surgery (ROSA)
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. ปิยะ เกียรติเสวี

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • เนื้องอกหรือมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน
  Orthopedics Oncology, Joint Replacement Surgery
 • Link to doctor
  นพ. เตมีธ์ เสถียรราษฎร์

  นพ. เตมีธ์ เสถียรราษฎร์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  Orthopedics Surgery, การผ่าตัดไขสันหลัง
 • Link to doctor
  พญ. กิตติวรรณ สุพิชญางกูร

  พญ. กิตติวรรณ สุพิชญางกูร

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  Hand and Microsurgery, Orthopedics Surgery
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ศิริชัย วิลาศรัศมี

  ผศ.นพ. ศิริชัย วิลาศรัศมี

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  Orthopedics Surgery, การผ่าตัดไขสันหลัง
 • Link to doctor
  นพ. สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล

  นพ. สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  Arthroplasty, Hand and Microsurgery, Ultrasound Guided Trigger Finger Release
 • Link to doctor
  นพ. ชวรินทร์ อมเรศ

  นพ. ชวรินทร์ อมเรศ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  Orthopedics Surgery, Arthroplasty, Trauma Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ขรรค์ชัย  มลังไพศรพณ์

  นพ. ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดมือและจุลยศัลยกรรม
  Orthopedics Surgery, Hand and Microsurgery
 • Link to doctor
  นพ. ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม

  นพ. ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • โรคกระดูกและข้อในเด็ก
 • Link to doctor
  นพ. ชิตวีร์ เจียมตน

  นพ. ชิตวีร์ เจียมตน

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  Orthopedics Surgery, Trauma Surgery
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  ผศ.นพ. ปณัย เลาหประสิทธิพร

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดมือและจุลยศัลยกรรม
 • Link to doctor
  นพ. กฤษดากร ขจรกิตติศักดิ์

  นพ. กฤษดากร ขจรกิตติศักดิ์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • Link to doctor
  ดร.นพ. วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ

  ดร.นพ. วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • เวชศาสตร์การกีฬา
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  Arthroscopy, Knee Surgery, Shoulder Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

  นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  การผ่าตัดไขสันหลัง
 • Link to doctor
  นพ. พงศ์ศิริ เปียคง

  นพ. พงศ์ศิริ เปียคง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • เนื้องอกหรือมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน
  Orthopedics Oncology
 • Link to doctor
  นพ. พงศกร รุ่งจำรัสโสภา

  นพ. พงศกร รุ่งจำรัสโสภา

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  Orthopedics Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์

  นพ. ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  Orthopedics Surgery, การผ่าตัดไขสันหลัง
 • Link to doctor
  นพ. สุธี ทวีพันธุ์สานต์

  นพ. สุธี ทวีพันธุ์สานต์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดมือและจุลยศัลยกรรม
  Orthopedics Surgery, Hand and Microsurgery
 • Link to doctor
  นพ. ไววิทย์ สงวนวงศ์วาน

  นพ. ไววิทย์ สงวนวงศ์วาน

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  Osteoarthritis of Knee, Osteoarthritis of Hip, Arthroplasty
 • Link to doctor
  นพ. ชัยยศ ทิรานนท์

  นพ. ชัยยศ ทิรานนท์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  การผ่าตัดไขสันหลัง, Orthopedics Surgery
 • Link to doctor
  นพ. วิทย์ โคธีรานุรักษ์

  นพ. วิทย์ โคธีรานุรักษ์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
 • Link to doctor
  นพ. สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์

  นพ. สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • เวชศาสตร์การกีฬา
  Orthopedics Surgery, Arthroplasty, Sport Injury (Menicus, Cartilage, Ligament)
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. โชติตะวันณ ตนาวลี

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  Orthopedics Surgery, Arthroplasty
 • Link to doctor
  นพ. จตุพล คงถาวรสกุล

  นพ. จตุพล คงถาวรสกุล

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  Orthopedics Surgery, Arthroplasty
 • Link to doctor
  รศ.นพ. ปัญญา ลักษณพฤกษา

  รศ.นพ. ปัญญา ลักษณพฤกษา

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  Orthopedics Surgery, การผ่าตัดไขสันหลัง
 • Link to doctor
  รศ.นพ. นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล

  รศ.นพ. นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล

  • วิสัญญีวิทยา
  วิสัญญีวิทยา, การระงับปวด
 • Link to doctor
  พญ. ชนิกา อังสนันท์สุข

  พญ. ชนิกา อังสนันท์สุข

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • โรคกระดูกและข้อในเด็ก
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. ณัฐเดช เมฆรุ่งจรัส

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  Orthopedics Surgery, Arthroplasty
 • Link to doctor
  รศ.นพ. วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ

  รศ.นพ. วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  Orthopedics Surgery, การผ่าตัดไขสันหลัง
 • Link to doctor
  นพ. ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

  นพ. ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • โรคกระดูกและข้อในเด็ก
 • Link to doctor
  ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช

  ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  Arthroplasty, Trauma Surgery
 • Link to doctor
  นพ. สุนิคม ศุภอักษร

  นพ. สุนิคม ศุภอักษร

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  Sport Injury (Menicus, Cartilage, Ligament), Arthroscopic Shoulder, Knee, and Hip Surgery, Shoulder Problems (Pain, Stiffness, Dislocation, Rotator Cuff Tear, Arthritis)
 • Link to doctor
  นพ. พงศกร บุบผะเรณู

  นพ. พงศกร บุบผะเรณู

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  Orthopedics Surgery, Trauma Surgery
 • Link to doctor
  รศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

  รศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  • เวชศาสตร์การกีฬา
  Arthroplasty, Sports Medicine
 • Link to doctor
  นพ. อัครเดช พิทักษ์วีระกุล

  นพ. อัครเดช พิทักษ์วีระกุล

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
 • Link to doctor
  นพ. ภัทร จุลศิริ

  นพ. ภัทร จุลศิริ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
  Minimally Invasive Technique of Foot and Ankle Surgery, Arthroscopic Foot and Ankle Surgery, Limb Length Discrepancy Correction
 • Link to doctor
  นพ. สีหธัช งามอุโฆษ

  นพ. สีหธัช งามอุโฆษ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  Minimally Invasive Joint Replacement
 • Link to doctor
  นพ. สมบัติ คุณากรสวัสดิ์

  นพ. สมบัติ คุณากรสวัสดิ์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  การผ่าตัดไขสันหลัง, Orthopedics Surgery