ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

โทร. 02-090-3116

8:00 am.- 8:00 pm. / Weekend 8:00 am.- 5:00 pm.

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

“กระดูก” เป็นอวัยวะที่มีความแข็งแรงมาก โดยกระดูกทุกชิ้นและทุกข้อต่างทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของร่างกาย ช่วยปกป้องอวัยวะภายในจากอันตรายต่าง ๆ เป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุ และผลิตเม็ดเลือดทุกชนิด เนื่องจากกระดูกมีความสำคัญมาก จึงเป็นเหตุผลที่เราควรเอาใจใส่ดูแลกระดูกและข้อให้ดี เพื่อให้มวลกระดูกและข้อต่อทุกชิ้น มีความแข็งแรง ไม่เสื่อมสลาย หรือเปราะบางก่อนวัย   

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aged Society) โดยสมบูรณ์แบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จึงมีแนวโน้มของผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกและข้อ โดยเฉพาะ โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสะโพกเสื่อม โรคกระดูกพรุน ในกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย เช่นเดียวกับการเข้ารับการรักษาโรคกระดูกและข้อในคนไข้ทุกกลุ่มอายุก็ยังคงพบเห็นได้เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือพบความผิดปกติของกระดูก ข้อ เนื้อเยื่ออ่อน กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเส้นประสาท จากกิจกรรมประจำวัน พฤติกรรมการใช้ชีวิต การเสื่อมสภาพตามวัย หรือมีความผิดปกติแต่กำเนิด 

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษากระดูกและข้อในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย จึงเกิดการรวมตัวกันของศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ ที่มีประสบการณ์ในการรักษาภาวะความผิดปกติ ทั้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิด ความเสื่อมตามช่วงวัย ความเจ็บป่วยจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูดูแลอย่างใกล้ชิด โดยศัลยแพทย์และทีมสหวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ 

ดังนั้น หากพบความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูกและข้อ ควรเลือกเข้ารับคำปรึกษากับแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อที่มีประสบการณ์สูง มีศักยภาพในการวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูโรคกระดูกและข้อได้อย่างเหมาะสม ในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความพร้อม มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุด ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีสุขภาพดี สามารถเคลื่อนไหว และทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

ทำไมต้องศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • เป็นศูนย์รวมของทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิกดิกส์ที่มีประสบการณ์สูง นำทีมโดยอาจารย์แพทย์ผู้มีความชำนาญในการรักษาโรคยากและซับซ้อนมานานมากกว่า 30 ปี ร่วมกับศัลยแพทย์รุ่นใหม่ที่มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมแล้วมีแพทย์มากกว่า 40 ท่าน พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้บริการดูแลรักษาโรคทางกระดูกและข้อครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ โรคกระดูก ข้อ เอ็น เส้นเอ็น ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เนื้องอกกระดูก การเปลี่ยนสะโพกและข้อเข่า และต่อเส้นประสาท การผ่าตัดกระดูกสันหลังในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ รวมไปถึงอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเล่นกีฬา หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ปัญหากระดูกและข้อในเด็ก ปัญหากระดูกและข้อในผู้สูงอายุ หรือความผิดปกติทางกระดูกและข้อแต่กำเนิด
 • แพทย์จะกำหนดแผนการรักษาแบบองค์รวมร่วมกับคนไข้ เพื่อให้ได้แนวทางการรักษาที่เหมาะสม ช่วยให้คนไข้รู้สึกสบายใจ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ราบรื่นและปลอดภัย รวมถึงการให้คำแนะนำแนวทางฟื้นฟูร่างกายภายหลังการรักษาร่วมกับ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด เพื่อให้คนไข้สามารถพึ่งพาตนเองได้ดี และดำเนินชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุด
 • มีอุปกรณ์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผ่าตัดให้มีความถูกต้องแม่นยำสูง เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Surgical Assistant) ที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ช่วยกำหนดแนวการวางข้อเข่าเทียมที่อาจเปลี่ยนขณะผ่าตัดได้แบบเรียลไทม์ โดยระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะทำหน้าที่ประมวลผลและสร้างภาพข้อเข่าแบบ 3 มิติ เพื่อให้แพทย์วางแผนผ่าตัดได้เหมาะสมกับสรีระและการเคลื่อนไหวตามลักษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เข้ามามีบทบาทช่วยให้การตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสุขภาพกระดูกและข้อของคนไข้มีความแม่นยำมากขึ้นในระดับมิลลิเมตร รองรับการผ่าตัดที่มีความยากและซับซ้อน เช่น ผ่าตัดแบบส่องกล้องแผลเล็ก ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม ผ่าตัดกระดูกสันหลัง รักษาอุบัติเหตุกระดูกและข้อ การต่อเส้นประสาท รักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา รักษาภาวะกระดูกและข้อที่มีความซับซ้อนในเด็ก ช่วยส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยให้คนไข้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ และใช้ชีวิตตามต้องการได้อย่างราบรื่น

โรคและภาวะผิดปกติ

 • อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ เช่น
  • ภาวะกระดูกหัก 
  • กระดูกหักผิดรูป 
  • กระดูกไหปลาร้าหัก 
  • กระดูกต้นขาหัก 
  • กระดูกสะโพกหัก 
  • กระดูกเชิงกรานหัก 
  • กระดูกสะบ้าหัก 
  • กระดูกยุบตัว 
  • กระดูกแตกแยกเป็นหลายชิ้น 
  • ข้อต่อเคลื่อน 
  • ข้อมือหัก
  • ข้อเท้าหัก
  • อวัยวะถูกตัดขาดจากอุบัติเหตุ
 • มือและจุลศัลยกรรม เช่น
  • โรคนิ้วล็อก 
  • โรคปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณข้อมืออักเสบ 
  • โรคเส้นประสาทบริเวณข้อต่อถูกกดทับ 
  • โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ 
  • ภาวะเส้นเอ็นอักเสบบริเวณข้อศอกด้านนอก/ภาวะเอ็นข้อศอกด้านข้างเสื่อม 
  • ภาวะข้อนิ้วเสื่อม 
  • ภาวะนิ้วเกิน  
  • ภาวะนิ้วมือหดรั้งในท่างอ 
  • เจ็บบริเวณนิ้วมือและข้อมือ 
  • ปวดข้อมือด้านนิ้วก้อย 
  • ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ
  • เอ็นข้อมือด้านนิ้วก้อยฉีกขาด 
  • มือชา 
  • ข้อศอกเคลื่อน 
  • มือและข้อมือพิการตั้งแต่กำเนิด 
  • เส้นประสาทฉีกขาดจากอุบัติเหตุ
 • กระดูกสันหลัง ช่น
  • โรคหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาท 
  • โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบจากการยึดติด 
  • โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ 
  • โรคกระดูกต้นคอเสื่อมกดทับเส้นประสาท 
  • โรคกระดูกเอวกดทับเส้นประสาท 
  • โรคกระดูกสันหลังคดในผู้ใหญ่
  • ภาวะติดเชื้อในกระดูกสันหลัง
  • กระดูกงอกบริเวณกระดูกสันหลัง 
  • ความบกพร่องของกระดูกไขสันหลัง 
  • การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง 
  • หลังค่อม
 • เท้าและข้อเท้า เช่น
  • โรครองช้ำ 
  • ภาวะเท้าแบน 
  • ภาวะกระดูกนิ้วโป้งเท้าเอียง 
  • ภาวะเท้าผิดรูป 
  • ภาวะติดเชื้อในกระดูกเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
  • ความผิดปกติของเท้าส่วนหน้าและส่วนหลัง 
  • ภาวะข้อเท้าเสื่อม 
  • กระดูกงอกที่เท้า 
  • ปวดส้นเท้า 
  • เส้นเอ็นร้อยหวายอักเสบเรื้อรัง
 • ข้อสะโพกและข้อเข่า เช่น
 • เนื้องอกของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน เช่น
  • เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนในทุกช่วงอายุ 
  • มะเร็งกระดูก 
  • เนื้องอกข้อต่อ 
  • มะเร็งอวัยวะอื่น แต่ลามมาที่กระดูก
 • กระดูกและข้อในเด็ก เช่น
  • โรคคอเอียงจากกล้ามเนื้อคอตึง
  • โรคกระดูกอ่อนในเด็ก 
  • โรคนิ้วติดกัน
  • โรคเท้าปุก 
  • โรคเท้าผิดรูปในเด็ก 
  • โรคเท้าแป
  • โรคเท้าแบนในเด็ก
  • โรคนิ้วเท้าเกยกัน
  • โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก 
  • โรคกระดูกคอเสื่อมในเด็ก
  • โรคหัวกระดูกสะโพกตายขาดเลือด
  • ภาวะกระดูกรยางค์ส่วนบนหักบ่อยในเด็ก 
  • ภาวะขาโก่งในเด็ก 
  • ภาวะกระดูกหน้าแข้งส่วนต้นโก่ง
  • ภาวะไม่มีกระดูกหน้าแข้งและกระดูกน่องแต่กำเนิด
  • ภาวะกระดูกหักไม่ติดแต่กำเนิด 
  • ภาวะกระดูกใต้เข่าผิดรูปแต่กำเนิด 
  • ภาวะกระดูกสันหลังคดโดยไม่ทราบสาเหตุในทารก 
  • ภาวะกระดูกสันหลังโก่งในเด็ก 
  • ภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็กและวัยรุ่น 
  • ภาวะขาสองข้างสั้นยาวไม่เท่ากันในเด็ก
  • กระดูกข้อศอกหักจากอุบัติเหตุ 
  • กระดูกข้อสะโพกเคลื่อนในเด็ก 
  • กระดูกหักในเด็ก
 • เวชศาสตร์การกีฬา เป็นการรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา รวมถึงการบาดเจ็บจากการเสื่อมของเส้นเอ็นและเส้นประสาทตามช่วงวัย ในส่วนของข้อเท้า เข่า สะโพก ข้อศอก และหัวไหล่ เช่น 
  • โรคข้ออักเสบหลังอาการบาดเจ็บ 
  • โรคข้อศอกนักกอล์ฟ
  • ภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูง 
  • ภาวะข้อไหล่หลุด 
  • ภาวะไหล่หลุดซ้ำ
  • ภาวะเอ็นไหล่เสื่อม 
  • ภาวะติดเชื้อในข้อสะโพก
  • ข้อเท้าแพลง 
  • กระดูกเท้าและข้อเท้าแตก-หัก 
  • กระดูกหักล้า 
  • กระดูกพรุน
  • กระดูกงอกทับเอ็นข้อไหล่ 
  • ผิวกระดูกอ่อนข้อเท้าบาดเจ็บ 
  • หมอนรองเข่าฉีกขาด 
  • เอ็นร้อยหวายอักเสบ 
  • เอ็นร้อยหวายฉีกขาด 
  • เอ็นร้อยหวายตึง 
  • เอ็นไขว้หน้าฉีกขาด 
  • เอ็นไขว้หลังฉีกขาด
  • เอ็นเข่าด้านในบาดเจ็บ 
  • ปวดข้อศอก 
  • ข้อศอกหลุด 
  • ข้อไหล่ติดแข็ง 
  • ข้อไหล่เคลื่อนจากการเล่นกีฬา 
  • เอ็นกล้ามเนื้อข้อศอกอักเสบ 
  • เส้นประสาทแขนบาดเจ็บ 
  • เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด 
  • หมอนรองข้อสะโพกฉีกขาด/วงแหวนกระดูกอ่อนที่ข้อสะโพกฉีกขาด
  • ข้อต่อสะโพกขัดหรือเสียดสี
  • การมีขอบเบ้ากระดูกข้อสะโพกเกินกว่าปกติ และมีคอกระดูกข้อสะโพกหนาเกินกว่าปกติ ทำให้เกิดการเสียดสีกับเบ้าข้อสะโพก
  • ภาวะบาดเจ็บข้อสะโพกจากการเล่นกีฬา
  • กล้ามเนื้อหุบสะโพกบาดเจ็บหรือฉีกขาด
  • กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังบาดเจ็บ
  • มีเสียงดังจากข้อสะโพก
  • กล้ามเนื้อกางสะโพกฉีกขาด
  • กล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • ตรวจคัดกรองกระดูกสันหลังทุกส่วนด้วย MRI 
 • ตรวจคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อม
 • ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายและความหนาแน่นของมวลกระดูก
 • การรักษาภาวะข้อเสื่อม กล้ามเนื้อบาดเจ็บ เส้นเอ็นเสื่อมและอักเสบ ด้วยพลาสม่าเกล็ดเลือดเข้มข้น เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บและอาการอักเสบโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • การรักษากระดูกสันหลังแตกด้วยการฉีดซีเมนต์ยึดเสริมความแข็งแรง
 • รักษาภาวะเท้าผิดรูปจากเบาหวาน
 • รักษาโรคและภาวะผิดปกติของมือและจุลศัลยกรรม
 • รักษาโรคและภาวะผิดปกติของเท้าและข้อเท้า
 • รักษาโรคและภาวะผิดปกติของข้อเข่าและข้อสะโพก
 • รักษาโรคและภาวะผิดปกติของกระดูกสันหลัง
 • รักษาโรคและภาวะผิดปกติของกระดูกและข้อในเด็ก
 • รักษาโรคและภาวะการบาดเจ็บทางเวชศาสตร์การกีฬา
 • รักษาโรคเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน
 • การเข้าเฝือก
 • การผ่าตัดแก้ไขกระดูกหักจากอุบัติเหตุ 
 • การผ่าตัดแผลเล็กรักษานิ้วหัวแม่เท้าเกด้วยเทคนิค
 • การผ่าตัดเท้าและข้อเท้าด้วยการส่องกล้อง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเท้าเทียม
 • การผ่าตัดแก้ไขภาวะเท้าผิดรูป
 • การผ่าตัดรักษาภาวะข้อเท้าเสื่อม
 • การผ่าตัดกระดูกงอกที่ส้นเท้า
 • การผ่าตัดส่องกล้องยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้า
 • การผ่าตัดยืดเอ็นร้อยหวายด้วยการส่องกล้อง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดบางส่วน
 • การผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าทดแทน
 • การผ่าตัดส่องกล้องรักษาข้อ
 • การผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าและเอ็นไขว้หลัง
 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูกเข่าด้วยการส่องกล้อง
 • การผ่าตัดต่อกระดูกขาเพิ่มความสูง
 • การผ่าตัดแก้มุมกระดูกต้นขา
 • การผ่าตัดแก้ไขมุมเบ้าสะโพก
 • การผ่าตัดส่องกล้องซ่อมเอ็นข้อไหล่
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดในเด็กด้วยวิธีใส่โลหะดามกระดูกชนิดยืดออกได้
 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกด้วยแผ่นโลหะและน็อต
 • การผ่าตัดซ่อมแซมการบาดเจ็บของเส้นประสาท
 • การผ่าตัดแก้ไขความพิการบริเวณมือตั้งแต่แรกเกิด
 • การผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดผ่านกล้อง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียม
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมชนิดกลับด้าน 
 • การผ่าตัดต่อนิ้วมือ
 • การผ่าตัดส่องกล้องข้อมือ
 • การผ่าตัดมือจุลศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

 • การผ่าตัดแก้ไขผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดรักษามาแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น เป็นการผ่าตัดที่มีความยากและซับซ้อนสูง และต้องอาศัยแพทย์ที่มีประสบการณ์และทักษะระดับสูง เพื่อแก้ไขอาการเจ็บปวดทรมานของคนไข้จากการผ่าตัดที่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยก่อนผ่าตัดจะมีการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อแก้ไขได้ตรงจุด และช่วยให้คนไข้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง
 • ผ่าตัดส่องกล้องหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท เป็นการเปิดแผลเข้าสู่กระดูกสันหลังขนาดเพียง 1 นิ้ว ผ่าตัดผ่านการส่องกล้องและใช้เครื่องมือขนาดเล็ก จึงเสียเลือดน้อยกว่า ลดความเสียหายของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อโดยรอบได้ดี ลดอาการปวดหลังได้มากกว่าการผ่าตัดแบบเดิม ฟื้นตัวไว แผลเป็นมีขนาดเล็ก และกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น
 • ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก (MIS) เป็นการผ่าตัดใส่นอตยึดตรึงกระดูกแบบแผลเล็ก ร่วมกับการใช้กล้อง Endoscope ข้อดีคือทำให้เสียเลือดน้อย ฟื้นตัวไว เนื่องจากเป็นการผ่าตัดที่มีการทำลายเนื้อเยื่อน้อย ซึ่งเหมาะกับคนไข้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังตีบแคบ ภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาท โดยคนไข้จะพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง 2 - 3 คืน และสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น
 • ผ่าตัดกระดูกและหมอนรองกระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาท เนื่องจากเส้นประสาทบริเวณคอเป็นจุดศูนย์รวมเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและขา การผ่าตัดบริเวณนี้จึงมีความยากและละเอียดอ่อนมาก ปัจจุบันมีการผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ ลดโอกาสเกิดความผิดพลาด คนไข้บางรายจำเป็นต้องใช้ หมอนรองกระดูกเทียม เพื่อทดแทนหมอนรองกระดูกที่เสื่อมไป ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงหมอนรองกระดูกธรรมชาติ ช่วยให้คนไข้สามารถกลับมาก้มเงยและหันคอได้ตามปกติ โดยใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง 2 วัน และกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ
 • ผ่าตัดแก้ไขภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็กและวัยรุ่น เป็นการแก้ไขภาวะกระดูกสันหลังคดเอียงมากกว่า 10 องศาขึ้นไป พบมากในเด็กวัยรุ่น ศัลยแพทย์จะเลือกวิธีรักษาให้เหมาะสมกับภาวะความเจ็บป่วยโดยให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของคนไข้ ช่วยให้กระดูกที่คดเอียงกลับมาอยู่ในลักษณะตั้งตรงใกล้เคียงปกติ ขณะเดียวกันต้องไม่ขัดขวางพัฒนาการ และป้องกันการกลับมาคดเอียงอีกในอนาคตได้ดี ช่วยให้เด็ก ๆ มีบุคลิกภาพดีขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น ทำกิจวัตรประจำวัน รวมถึงสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ
 • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เป็นการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เพิ่มความแม่นยำในการวางแผนและผ่าตัดข้อเข่าเทียมในระดับมิลลิเมตร ลดการเสียเลือดและความเสียหายของเนื้อเยื่อและเส้นเอ็นรอบเข่าจากการไม่ต้องเจาะกระดูกต้นขาเพื่อหาตำแหน่งในการวางข้อเข่าเทียมซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบเดิม ทำให้แผลผ่าตัดเล็กลง รู้สึกถึงอิสระในการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ร่างกายฟื้นตัวไว เริ่มลุกขึ้นเดินได้หลังผ่าตัดไปแล้ว 24 ชั่วโมง
 • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ช่วยให้คนไข้สามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้โดยไม่รู้สึกเจ็บ หรือรู้สึกติดขัดขณะเปลี่ยนอิริยาบถ เนื่องจากข้อสะโพกเทียมรองรับการขยับขาได้ใกล้เคียงข้อปกติ ทั้งยังช่วยแก้ไขภาวะขาสองข้างยาวไม่เท่ากัน ทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ
 • ผ่าตัดแก้ไขหัวกระดูกสะโพกเคลื่อนในเด็ก พบในเด็กวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกิน รักษาได้ทั้งการเคลื่อนแบบเรื้อรังและชนิดเฉียบพลัน แพทย์จะจัดเรียงข้อสะโพกให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ทำให้กลับมาเคลื่อนไหวได้ดี ไม่รู้สึกเจ็บเมื่อเดินและนั่ง สามารถก้มผูกเชือกรองเท้าได้ แก้ไขท่าเดินให้เป็นธรรมชาติ คืนบุคลิกภาพที่ดี ช่วยให้เด็ก ๆ มีความมั่นใจมากขึ้น สามารถทำกิจกรรม เล่นกีฬา และใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ   
 • ผ่าตัดรักษาเอ็นร้อยหวายอักเสบเรื้อรัง โดยทั่วไปคนไข้จะไม่ทราบว่าตนเองป่วยด้วยโรคนี้ แต่มักพบหลังจากที่มีการอักเสบเรื้อรังจนเกิดหินปูนงอกเกาะที่กระดูกเท้าและเกิดการเสียดสีกับรองเท้า ส่งผลให้มีอาการปวดเรื้อรังจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ไม่สามารถเล่นกีฬาได้ตามเดิม การรักษาให้หายขาดแพทย์ต้องทำการผ่าตัดกระดูกที่งอกออกมาและเย็บซ่อมเส้นเอ็นที่มีความเสื่อม โดยแผลผ่าตัดจะมีขนาดเพียง 3 - 4 เซนติเมตร ใช้เวลาในการพักฟื้นราว 6 สัปดาห์ และสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ภายใน 4 - 5 เดือนหลังรักษาด้วยการผ่าตัด
 • ผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคเท้าและข้อเท้า สามารถรักษาอาการโรคเท้าและข้อเท้าได้หลายโรค เช่น เอ็นร้อยหวายฉีกขาด พังผืดในข้อเท้า เส้นเอ็นใต้ฝ่าเท้าอักเสบเรื้อรัง กระดูกข้อเท้าและใต้ข้อเท้าเสื่อม เป็นต้น โดยการผ่าตัดด้วยวิธีนี้จะมีแผลขนาดเล็กเพียง 8 - 10 มิลลิเมตร กระดูกและเนื้อเยื่อโดยรอบแผลผ่าตัดจะได้รับความเสียหายน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผล จึงเจ็บปวดน้อยกว่า ใช้ระยะในการฟื้นตัวสั้นกว่า สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น
 • ผ่าตัดส่องกล้องรักษาการกดทับของเส้นประสาทบริเวณข้อมือ เป็นการรักษาการกดทับของเส้นประสาทบริเวณข้อมือในระยะรุนแรง แพทย์จะผ่าตัดด้วยกล้องเอนโดสโคป โดยสอดกล้องผ่านรูเล็ก ๆ บริเวณข้อมือที่มีขนาด 2 - 3 มิลลิเมตร เข้าไปตรวจโครงสร้างของโพรงเส้นประสาทบริเวณฝ่ามืออย่างละเอียด การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องจะช่วยศัลยแพทย์พิจารณาเลือกรักษาเส้นเอ็นบริเวณข้อมือของคนไข้ได้ตามความเหมาะสม มีความแม่นยำสูง และแก้ไขปัญหาการกดทับของเส้นประสาทบริเวณข้อมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผ่าตัดส่องกล้องเลาะเส้นเอ็นเพื่อแก้ไขภาวะไหล่ติด เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องขนาดเล็ก เพื่อเลาะเส้นเอ็นที่เกิดพังผืดยึดเกาะ ช่วยให้สามารถกลับมาเคลื่อนไหวไหล่ได้ดีขึ้น โดยไม่ทำลายกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อรอบแผลผ่าตัด เป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็ก จึงฟื้นตัวไว กลับมาใช้ไหล่ทำกิจกรรมตามปกติได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลขนาดใหญ่
 • ผ่าตัดส่องกล้องข้อสะโพก การผ่าตัดข้อสะโพกด้วยการส่องกล้องสามารถใช้ผ่าตัดพยาธิสภาพในข้อสะโพกได้ในหลายลักษณะ เช่น การตัดแต่งกระดูกอ่อนผิวข้อ เย็บซ่อมวงแหวนรองข้อสะโพก เย็บซ่อมเส้นเอ็นที่ใช้กางสะโพก ล้างข้อสะโพกที่มีการติดเชื้อ เอาเศษกระดูกที่ขัดอยู่ภายในข้อสะโพกออก การกรอแต่งขอบเบ้าสะโพกและส่วนคอของกระดูกต้นขา เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตาม มีบางภาวะที่ไม่สามารถทำผ่าตัดโดยการส่องกล้องได้ ทำได้ยาก หรือได้ผลไม่ดี เช่น การที่มีข้อติดแข็งเคลื่อนไหวได้น้อย ทำให้ไม่สามารถดึงข้อสะโพกเพื่อใส่เครื่องมือผ่าตัดได้, มีการติดเชื้อของผิวหนังบริเวณที่จะทำผ่าตัด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เชื้อกระจายเข้าไปภายในข้อได้, ภาวะเบ้าสะโพกตื้นในผู้ป่วยอายุน้อย ซึ่งควรได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบเปิดเพื่อจัดแนวกระดูกใหม่ หรือการที่มีข้อสะโพกเสื่อมมาก ซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมให้ผลการรักษาที่ดีกว่า เป็นต้น

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. ขรรค์ชัย  มลังไพศรพณ์

  นพ. ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดมือและจุลยศัลยกรรม
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, Hand and Microsurgery
 • Link to doctor
  นพ. พงศกร รุ่งจำรัสโสภา

  นพ. พงศกร รุ่งจำรัสโสภา

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • Link to doctor
  นพ. ธนา โรจน์พรประดิษฐ์

  นพ. ธนา โรจน์พรประดิษฐ์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกและเปลี่ยนข้อเทียม
 • Link to doctor
  นพ. ภาสนันต์ สุคันธนาค

  นพ. ภาสนันต์ สุคันธนาค

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • เนื้องอกหรือมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน
  Orthopedics Oncology
 • Link to doctor
  นพ. ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์

  นพ. ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • Link to doctor
  นพ. สุธี ทวีพันธุ์สานต์

  นพ. สุธี ทวีพันธุ์สานต์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดมือและจุลยศัลยกรรม
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, Hand and Microsurgery
 • Link to doctor
  นพ. โชติตะวันณ ตนาวลี

  นพ. โชติตะวันณ ตนาวลี

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, Arthroplasty
 • Link to doctor
  ศ.นพ. อารี ตนาวลี

  ศ.นพ. อารี ตนาวลี

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, Arthroplasty
 • Link to doctor
  นพ. จตุพล คงถาวรสกุล

  นพ. จตุพล คงถาวรสกุล

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, Arthroplasty
 • Link to doctor
  นพ. ชิตวีร์ เจียมตน

  นพ. ชิตวีร์ เจียมตน

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, Trauma Surgery
 • Link to doctor
  พญ. กิตติวรรณ สุพิชญางกูร

  พญ. กิตติวรรณ สุพิชญางกูร

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  Hand and Microsurgery, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • Link to doctor
  ดร.นพ. วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ

  ดร.นพ. วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • เวชศาสตร์การกีฬา
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  Arthroscopy, Knee Surgery, Shoulder Surgery
 • Link to doctor
  รศ.นพ. วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ

  รศ.นพ. วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • Link to doctor
  นพ. สีหธัช งามอุโฆษ

  นพ. สีหธัช งามอุโฆษ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  Minimally Invasive Joint Replacement
 • Link to doctor
  นพ. สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์

  นพ. สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • เวชศาสตร์การกีฬา
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, Sport Injury (Menicus, Cartilage, Ligament)
 • Link to doctor
  นพ. วิทย์ โคธีรานุรักษ์

  นพ. วิทย์ โคธีรานุรักษ์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
 • Link to doctor
  นพ. กฤษดากร ขจรกิตติศักดิ์

  นพ. กฤษดากร ขจรกิตติศักดิ์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • Link to doctor
  นพ. ไววิทย์ สงวนวงศ์วาน

  นพ. ไววิทย์ สงวนวงศ์วาน

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (เทคนิคหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ROSA)
  Osteoarthritis of Knee, Osteoarthritis of Hip, Arthroplasty
 • Link to doctor
  นพ. ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

  นพ. ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • โรคกระดูกและข้อในเด็ก
 • Link to doctor
  รศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

  รศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  • เวชศาสตร์การกีฬา
  Arthroplasty, เวชศาสตร์การกีฬา
 • Link to doctor
  นพ. พงศกร บุบผะเรณู

  นพ. พงศกร บุบผะเรณู

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, Trauma Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ชวรินทร์ อมเรศ

  นพ. ชวรินทร์ อมเรศ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, Arthroplasty, Trauma Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

  นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • Link to doctor
  นพ. ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม

  นพ. ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • โรคกระดูกและข้อในเด็ก
 • Link to doctor
  รศ.นพ. นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล

  รศ.นพ. นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล

  • วิสัญญีวิทยา
  วิสัญญีวิทยา, การระงับปวด
 • Link to doctor
  พญ. ชนิกา อังสนันท์สุข

  พญ. ชนิกา อังสนันท์สุข

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • โรคกระดูกและข้อในเด็ก
 • Link to doctor
  นพ. ภัทร จุลศิริ

  นพ. ภัทร จุลศิริ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
  Minimally Invasive Technique of Foot and Ankle Surgery, ผ่าตัดส่องกล้องข้อเท้า, Limb Length Discrepancy Correction
 • Link to doctor
  ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช

  ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (เทคนิคหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ROSA)
  Arthroplasty, Trauma Surgery
 • Link to doctor
  นพ. อัครเดช พิทักษ์วีระกุล

  นพ. อัครเดช พิทักษ์วีระกุล

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
 • Link to doctor
  นพ. สิริพงศ์ รัตนไชย

  นพ. สิริพงศ์ รัตนไชย

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (เทคนิคหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ROSA)
  Primary Total Hip and Total Knee Replacement Surgery, Hip Fracture Management, Unicompartment Knee Replacement Surgery, Complex Primary Total Hip and Total Knee Replacement Surgery, Revision Hip and Knee Replacement Surgery, Minimally Invasive Technique of Hip and Knee Surgery, Birmingham Hip Resurfacing Surgery, Robotic Assisted Knee Replacement Surgery (ROSA)
 • Link to doctor
  นพ. สุนิคม ศุภอักษร

  นพ. สุนิคม ศุภอักษร

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  Sport Injury (Menicus, Cartilage, Ligament), ผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่ ข้อเข่า และข้อสะโพก, Shoulder Problems (Pain, Stiffness, Dislocation, Rotator Cuff Tear, Arthritis)
 • Link to doctor
  นพ. อนุชาต ลลิตวงศ์ชัย

  นพ. อนุชาต ลลิตวงศ์ชัย

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • เวชศาสตร์การกีฬา
  เวชศาสตร์การกีฬา, ผ่าตัดส่องกล้องโรคข้อและการบาดเจ็บทางกีฬา
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. ปิยะ เกียรติเสวี

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • เนื้องอกหรือมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน
  Orthopedics Oncology, Joint Replacement Surgery
 • Link to doctor
  นพ. สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล

  นพ. สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  • การผ่าตัดมือและจุลยศัลยกรรม
  Arthroplasty, Hand and Microsurgery, Ultrasound Guided Trigger Finger Release
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ศิริชัย วิลาศรัศมี

  ผศ.นพ. ศิริชัย วิลาศรัศมี

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • Link to doctor
  นพ. เตมีธ์ เสถียรราษฎร์

  นพ. เตมีธ์ เสถียรราษฎร์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • Link to doctor
  นพ. ชัยยศ ทิรานนท์

  นพ. ชัยยศ ทิรานนท์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  การผ่าตัดกระดูกสันหลัง, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • Link to doctor
  รศ.นพ. ปัญญา ลักษณพฤกษา

  รศ.นพ. ปัญญา ลักษณพฤกษา

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • Link to doctor
  นพ. สมบัติ คุณากรสวัสดิ์

  นพ. สมบัติ คุณากรสวัสดิ์

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  การผ่าตัดกระดูกสันหลัง, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  ผศ.นพ. ปณัย เลาหประสิทธิพร

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • การผ่าตัดมือและจุลยศัลยกรรม
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. ณัฐเดช เมฆรุ่งจรัส

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, Arthroplasty