คลินิกสูตินรีเวช

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3135

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมดูแลสุขภาพสตรี คุณแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์เป็นอย่างดีด้วยความใส่ใจเสมือนเป็นญาติของเราเอง มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจ วินิจฉัย และรักษาที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และมีความเป็นส่วนตัวสูงด้วยความเข้าใจในผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างดี โดยแบ่งการบริการออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ สูติ และนรีเวช

 • แผนกสูติศาสตร์

การตั้งครรภ์และการนำชีวิตใหม่ออกมาสู่โลก เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุข ความคาดหวัง ขณะเดียวกันก็มีความกังวลและอาจเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันได้ตลอดเวลา  ดังนั้น ประสบการณ์ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะทาง และบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คุณแม่คุณพ่อรวมทั้งครอบครัวเตรียมความพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยความอุ่นใจและสะดวกสบาย

 

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากร

การดูแลมารดาและทารกในครรภ์ และการทำคลอด มีความสำคัญมาก เพราะสูติแพทย์ต้องดูแลอย่างน้อย 2 ชีวิตในเวลาเดียวกัน  แผนกสูติ โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงมีทีมสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในการดูแลและทำคลอดมารดาและทารกในครรภ์ และเคยผ่านการดูแลเคสยากๆ เช่น แฝด 6 มาแล้ว พร้อมทั้งทีมพยาบาลและบุคลากรเฉพาะทางที่มีประสบการณ์หลายปี จึงเข้าใจภาวะการตั้งครรภ์ ความกังวล ความต้องการของมารดาและทุกคนในครอบครัว รวมทั้งรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน ระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอด เพื่อช่วยให้การตั้งครรภ์ราบรื่น และคลอดได้อย่างปลอดภัย

และในกรณีที่มีโรคยากโรคซับซ้อน เช่น คุณแม่ที่มีโรคประจำตัว อาทิ ไทรอยด์ ความดันโลหิตสูง ครรภ์เป็นพิษ ทีมสูติแพทย์จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรคนั้นๆ รวมทั้งทีมดูแลทารกแรกเกิด โดยให้ความสำคัญกับปลอดภัยของมารดาและทารกเป็นอันดับแรก  

 

ตอบทุกคำถามเพื่อความมั่นใจ

ความกังวลของคุณแม่คุณพ่อและครอบครัว เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงให้เวลาอย่างเต็มที่ในการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การดูแลครรภ์ ความเสี่ยง และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของมารดาและทารกในครรภ์ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและมีความคาดหวังที่ถูกต้องตรงกัน และสามารถนำสมาชิกใหม่ออกมาสู่โลกได้อย่างปลอดภัย

 

ออกแบบเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย

ทีมสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้มีส่วนให้ความเห็นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบอาคารสถานที่เพื่อให้แผนกสูติสามารถให้บริการที่สะดวกสบายแก่ทั้งคุณแม่ตั้งครรภ์ และทีมบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ ห้องรอคลอดที่มีความเป็นส่วนตัว สามารถมองเห็นวิวสวนภายนอกเพื่อลดความเครียดของคุณแม่คุณพ่อหรือญาติๆ ระหว่างรอคลอด การวางผังห้องคลอดและแผนกที่เกี่ยวเนื่องให้สอดคล้องกัน เช่น ห้องคลอดที่เชื่อมต่อกับห้องผ่าตัด เพื่อให้สามารถผ่าตัดฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อลดความเสี่ยงกรณีที่คุณแม่เจ็บท้องแล้วแต่คลอดเองไม่ได้ การจัดห้องเด็กและห้องพักของมารดาบนชั้นเดียวกัน ที่ให้คุณแม่อุ่นใจแลเดินมาดูลูกได้ตลอดเวลา การมีเครื่องอัลตราซาวด์ในห้องตรวจ ทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายคุณแม่ตั้งครรภ์ไปที่อื่น   การนำระบบไอทีต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น ระบบ Remote Monitoring ที่สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไปยังแพทย์ได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้แพทย์สามารถให้คำแนะนำในการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ได้อย่างทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อจำเป็น  

นอกจากนี้ ยังได้ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ และภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ดูแลมารดาและทารกในครรภ์ได้ดียิ่งขึ้น ยังจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการทำงานวิจัยและต่อยอด รวมถึงถ่ายทอดความรู้ให้กับแพทย์และบุคลากรรุ่นต่อไปด้วย

 • แผนกนรีเวชวิทยา

แผนกนรีเวชวิทยา พร้อมให้บริการดูแลโรคทางนรีเวชวิทยาทุกช่วงวัย  ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคนรีเวช  ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ท่ามกลางบรรยากาศที่ให้ความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างสูง

โรงพยาบาลเมดพาร์คมีความโดดเด่นในการให้บริการวินิจฉัย รักษาโรคยาก และโรคซับซ้อน เช่น มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งที่ไม่พบต้นเหตุ และภาวะตกเลือดหลังคลอด เพราะมีความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง ทีมสหสาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีล้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็นห้องแล็บ อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ รวมถึงห้องผู้ป่วยวิกฤติจำนวนมาก โดยมุ่งเน้นให้คนไข้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด และสามารถฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้น   

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีแนวทางการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจคัดกรอง และการผ่าตัดที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บน้อยที่สุด เช่น ผ่าตัดแผลเล็ก ผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง ผ่าตัดไร้แผล ผ่าตัดที่ทำให้คนไข้นอนที่โรงพยาบาลสั้นที่สุด (Ambulatory Surgery) ตลอดจนกระบวนการรักษาที่เรียกว่า ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) ซึ่งลดขั้นตอนดูแลคนไข้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด ทำให้คนไข้บาดเจ็บน้อยลง และฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งรังไข่ ถือเป็นภัยเงียบที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตในแต่ละปีสูง ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลเมดพาร์คจึงกระตุ้นให้สตรีตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจคัดกรองเป็นประจำเพื่อป้องกันและรักษาตั้งแต่ระยะแรก ทั้งนี้ ทีมแพทย์นรีเวชมีทักษะและความชำนาญในการตรวจคัดกรอง และรักษามะเร็งทางนรีเวชหลากหลายวิธี เช่น การตรวจคัดกรองที่เรียกว่า Thin Prep ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในการตรวจหามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก การตรวจหามะเร็งทางพันธุรกรรม (Genetic Testing) รวมไปถึงการวินิจฉัยและรักษากลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งต้องอาศัยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งหลายสาขาร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีฉีดสีเพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็ง หรือ ICG (Indocyanine green) ทำให้การผ่าตัดมีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความปลอดภัยมากขึ้น

 

สะดวกสบาย ไร้กังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว

คลินิกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมจะมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง เพราะทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีบทบาทสำคัญในการร่วมวางแผนและออกแบบคลินิกแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้น โรงพยาบาลเมดพาร์คใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งห้องตรวจคนไข้ ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย จุดบริการคนไข้ต่างๆ รวมไปถึงการคัดเลือกอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม บนพื้นฐานความเข้าใจในความต้องการของคนไข้อย่างลึกซึ้ง

สำหรับห้องตรวจนรีวิทยาหรือสูตินรี ความเป็นส่วนตัวถือเป็นสิ่งสำคัญที่มักถูกมองข้ามไป ไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องตรวจ ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว ได้รับการออกแบบเป็นสัดส่วนแทนการใช้ผ้าม่านรูด และอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีคนเดินพลุกพล่าน

การตรวจภายในมักเป็นเรื่องที่ผู้หญิงหลายคนวิตกกังวล หรือมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับเตียงแบบขาหยั่ง ดังนั้น เมดพาร์คจึงเลือกใช้เตียงที่คนไข้นั่งแล้วปรับโดยระบบอัตโนมัติ เพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบาย ไม่อึดอัดเหมือนเตียงรูปแบบเดิม ในขณะที่คนไข้กลุ่มผู้สูงอายุ หรือคนไข้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และไม่ทำให้เจ็บด้วยวัสดุทันสมัย

คลินิกสูตินรีเวชโรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมดูแลสุขภาพสตรี รวมทั้งมารดาและทารกในครรภ์ด้วยความใส่ใจเสมือนเป็นญาติ รวมทั้งให้ความอุ่นใจด้วยทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีคุณภาพสูง ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีความเป็นส่วนตัวสูง เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตที่เราดูแล

บริการตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจครรภ์ ทั้งในครรภ์ปกติและครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
 • การตรวจทางสูติ ฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด
 • การตรวจทางนรีเวชการตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคนรีเวชให้บริการวินิจฉัย
 • การรักษาโรคยาก และโรคซับซ้อน เช่น มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งที่ไม่พบต้นเหตุ
 • การตรวจโครโมโซมค้นหาความผิดปกติ โดยวิธีเจาะเลือดและน้ำคร่ำ
 • การตรวจวินิจฉัยโรคทางด้านนรีเวชทั่วไป และโรคที่มีความซับซ้อน เช่น มะเร็งนรีเวช เป็นต้น
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin prep and HPV

 

การรักษา

 • โรคทางสูติ-นรีเวชทั้งหมด เช่น ภาวะเนื้องอกมดลูก
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเกาะผิดที่
 • ช็อกโกแลตซีสต์ (Chocolate cyst)
 • ประจำเดือนผิดปกติ
 • ภาวะปวดท้องเมื่อมีประจำเดือน
 • ภาวะตกขาวมีกลิ่น มีอาการคัน
 • ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Vaginosis)
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • การตรวจหลังคลอดเป็น
 • การดูแลรักษาการตั้งครรภ์ทั้งครรภ์ปกติและครรภ์ที่มีความเสี่ยง
 • การตรวจรักษามะเร็งทางนรีเวชทั้งระยะเริ่มต้น รวมไปถึงระยะลุกลาม

 

หัตถการ

 • Colposcopy and Biopsy การตรวจเยื่อบุผิวภายในบริเวณปากมดลูก ช่องคลอด ปากช่องคลอด และทวารหนักด้วยการส่องกล้องขยาย เพื่อการค้นหารอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็ง เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด
 • Cold Coagulation
 • PV ตรวจปากมดลูก
 • Pap smear
 • Vaginal Exam
 • Endocell® คือการนำเยื่อบุโพรงมดลูกส่งตรวจเพื่อดูความผิดปกติ
 • Implanon ยาคุมกำเนิดฝังใต้ผิวหนัง
 • IUD ห่วงอนามัย หรือห่วงคุมกำเนิด
 • Amniocentesis การเจาะน้ำคร่ำ หมายถึง การดูดเก็บน้ำคร่ำจากโพรงมดลูกเพื่อส่งตรวจ

 

เครื่องมือตรวจพิเศษและเทคโนโลยี

 • เครื่อง Colposcope รุ่นใหม่ล่าสุด
 • เครื่อง Ultrasound 4 D E10 รุ่นใหม่ล่าสุด 3 เครื่อง
 • การตรวจ Non stress test ของทารกในครรภ์

 

ความชำนาญพิเศษ

 • MFM (Maternal-Fetal Medicine)
 • Gynecologic oncology
 • Uro - Gynecology
 • การตรวจรักษามะเร็งนรีเวชวิทยาเช่นมะเร็งรังไข่ การรักษาถุงน้ำรังไข่
 • IUI (Intra-uterine insemination) คือการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง
 • การฝากครรภ์ โดยแพทย์ชำนาญการด้านสูติศาสตร์
 • การตรวจ Ultrasound แบบ 2D - 4D

 

แพ็กเกจเผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์

  นพ. กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  รศ.พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

  รศ.พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  นพ. ศุภชัย  เรืองแก้วมณี

  นพ. ศุภชัย เรืองแก้วมณี

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

  พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์

  ผศ.นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • นรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Gynecologic Oncology, Gynecology
 • Link to doctor
  พญ. อสมา วาณิชตันติกุล

  พญ. อสมา วาณิชตันติกุล

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
  Gynecologic Oncology, Gynecologic Endoscopy, Minimally Invasive Surgery, Sexual Medicine
 • Link to doctor
  ศ.พญ. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล

  ศ.พญ. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  • นรีเวชวิทยา
  Gynecologic Oncology, Obstetric and Gynecological Pathology, Anatomical Pathology, Family Medicine, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  พญ. อรวี ฉินทกานันท์

  พญ. อรวี ฉินทกานันท์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • นรีเวชวิทยา
  • สตรีวัยหมดประจำเดือน
  • การผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง
  • นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
  Urogynecology, Female Pelvic Reconstructive Surgery, Minimally Invasive Gynecology, Menopause
 • Link to doctor
  นพ.  วรชัย ชื่นชมพูนุท

  นพ. วรชัย ชื่นชมพูนุท

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  พญ. ชนกานต์ สืบถวิลกุล

  พญ. ชนกานต์ สืบถวิลกุล

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  Reproductive Endocrinology, Infertility, Fertility Preservation, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

  พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  พญ. พิมพกา ชวนะเวสน์

  พญ. พิมพกา ชวนะเวสน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สตรีวัยหมดประจำเดือน
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Infertility, Menopause, Fertility Preservation, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ศักนัน มะโนทัย

  ผศ.นพ. ศักนัน มะโนทัย

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  นพ. โอฬาริก มุสิกวงศ์

  นพ. โอฬาริก มุสิกวงศ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

  ผศ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Infertility, Fertility Preservation, Reproductive Endocrinology, Gynecologic Endoscopic Surgery
 • Link to doctor
  พญ. ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์

  พญ. ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Gynecologic Oncology, Gynecologic Pathology, Gynecologic Cytology, Cervical Cytology
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. พิพัฒน์ จงกลสิริ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Reproductive Endocrinology, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  นพ. มงคล จันทาภากุล

  นพ. มงคล จันทาภากุล

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Laparoscopic Surgery
 • Link to doctor
  พญ. ศศิวรรณ สุทัสน์มาลี

  พญ. ศศิวรรณ สุทัสน์มาลี

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  นพ. พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์

  นพ. พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Reproductive Endocrinology, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  นพ. นพดล ไชยสิทธิ์

  นพ. นพดล ไชยสิทธิ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  พญ. มัฏฐวัณณ์ จามิกร

  พญ. มัฏฐวัณณ์ จามิกร

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  รศ.นพ. ธีระพงศ์ เจริญวิทย์

  รศ.นพ. ธีระพงศ์ เจริญวิทย์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

  นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  นพ. สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

  นพ. สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

  รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  พญ. สาวินี รัชชานนท์

  พญ. สาวินี รัชชานนท์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology, Gynecologic Endoscopy
 • Link to doctor
  พญ. ศรพิณ อามาตย์ทัศน์

  พญ. ศรพิณ อามาตย์ทัศน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

  รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  พญ. กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์

  พญ. กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ธีระภัทร เจริญวิทย์

  ผศ.นพ. ธีระภัทร เจริญวิทย์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine, Fetal Anomalies, Fetal Cardiology