คลินิกสูตินรีเวช

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3135

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกสูตินรีเวช

คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมดูแลสุขภาพสตรี คุณแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์เป็นอย่างดีด้วยความใส่ใจ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจ วินิจฉัย และรักษาที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และมีความเป็นส่วนตัวสูง ด้วยความเข้าใจในผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างดี

โดยแบ่งการบริการออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา

แผนกสูติศาสตร์

แผนกสูติศาสตร์ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ในทุกขั้นตอนของการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร และการดูแลหลังคลอด ด้วยความชำนาญของแพทย์ ทีมงานพยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีประสบการณ์ เคยผ่านการดูแลเคสยากเช่น การทำคลอดแฝด 6 มาแล้ว อีกทั้งการออกแบบอาคารสถานที่ก็ยังเอื้ออำนวยทั้งในด้านความเป็นส่วนตัว ความสะดวกสบาย และที่สำคัญที่สุดคือความพร้อมในการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ในทุกกรณีฉุกเฉินเสมอ เพื่อความปลอดภัยของแม่และลูกในครรภ์ และให้การคลอดบุตรเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุด

ทำไมต้องแผนกสูติศาสตร์ ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • ความชำนาญและประสบการณ์ของบุคลากร นำการดูแลโดยสูติแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ผ่านการดูแลเคสยากเช่น การทำคลอดแฝด 6 มาแล้ว พร้อมด้วยทีมพยาบาล และบุคลากรเฉพาะทางประสบการณ์สูง
 • ดูแลด้วยความใส่ใจ ในกรณีที่มีโรคยากซับซ้อน เช่น คุณแม่ที่มีโรคประจำตัว อาทิ ไทรอยด์ ความดันโลหิตสูง ครรภ์เป็นพิษ ทีมสูติแพทย์จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับแพทย์เฉพาะทางในโรคนั้น ๆ โดยให้ความสำคัญกับปลอดภัยของมารดาและทารกเป็นอันดับแรก
 • ออกแบบแผนกเพื่อความปลอดภัย นอกจากความเป็นส่วนตัวแล้ว ห้องคลอด และแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเช่น หอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด และทารกที่คลอดก่อนกำหนด (NICU) เป็นต้น ได้ถูกออกแบบแผนผังพื้นที่ให้สามารถเชื่อมต่อกันกับห้องคลอดได้ เพื่อลดความเสี่ยง และสามารถดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ทันท่วงทีแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • ให้ความสำคัญกับการตอบคำถาม ทีมสูติแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมให้เวลาอย่างเต็มที่ในการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การดูแลครรภ์ ความเสี่ยง และวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของมารดาและทารกในครรภ์
 • มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการดูแลขณะตั้งครรภ์และคลอดบุตร เช่น เครื่องอัลตราซาวนด์คุณภาพสูง อ่างน้ำจากุซซี่สำหรับลดความเจ็บปวดระหว่างรอคลอด บอลโยคะ หรือแก๊สบรรเทาความเจ็บปวดขณะคลอด 
 • พร้อมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกคลอด ด้วยการทำงานร่วมกับคลินิกนมแม่ จากศูนย์สุขภาพ และโรคเฉพาะทางเด็ก โรงพยาบาลเมดพาร์ค ที่ได้รับรางวัลจากองค์กรทดสอบความชำนาญด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับนานาชาติ (IBCLC Care Awards 2023)

โรคและภาวะผิดปกติทางสูติศาสตร์

 • การคลอดก่อนกำหนด
 • การดูแลและฝากครรภ์ก่อนคลอด
 • การตั้งครรภ์แฝด
 • การแท้งบุตร
 • การไม่เข้ากันของหมู่เลือดระหว่างมารดาและทารกในครรภ์
 • ทารกแฝดที่มีคนหนึ่งมีภาวะซีดและอีกคนมีภาวะเลือดเข้ม
 • ทารกแฝดมีการถ่ายเทเลือดระหว่างกัน
 • ทารกแฝดไม่มีหัวใจ
 • เนื้อเยื่อปอดมีความผิดปกติแต่กําเนิด
 • ภาวะกระดูกสันหลังบกพร่อง
 • ภาวะครรภ์เป็นพิษ
 • ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
 • ภาวะซีดของทารกในครรภ์
 • ภาวะถุงน้ำคร่ำแตก
 • ภาวะทางเดินหายใจส่วนต้นอุดตันแต่กำเนิด
 • ภาวะทารกตัวโต
 • ภาวะที่มารดาและทารกมีหมู่เลือด Rh ไม่ตรงกัน
 • ภาวะแท้งซ้ำ
 • ภาวะน้ำดีในตับคั่งขณะตั้งครรภ์
 • ภาวะเนื้อปอดเป็นถุงน้ำแต่กำเนิด
 • ภาวะเบาหวานก่อนการตั้งครรภ์
 • ภาวะแฝดติดกัน
 • ภาวะพังผืดถุงน้ำคร่ำ
 • ภาวะรกเกาะต่ำ
 • ภาวะรกเกาะแน่น
 • ภาวะเลือดแข็งตัวง่าย
 • ภาวะไส้เลื่อนกระบังลมแต่กำเนิด
 • มะเร็งขณะตั้งครรภ์
 • โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • โรคหัวใจในสตรีตั้งครรภ์ 
 • โรคหัวใจพิการของทารกในครรภ์
 • เลือดออกขณะตั้งครรภ์

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการทางสูติศาสตร์

 • การคลอดผ่านทางช่องคลอด คลอดธรรมชาติ
 • การจี้ทำลายเนื้อเยื่อความผิดปกติของทารกในครรภ์ด้วยเลเซอร์
 • การเจาะน้ำคร่ำ 
 • การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจพันธุกรรม
 • การเจาะเลือดจากเส้นเลือดสายสะดือของทารกในครรภ์
 • การตรวจครรภ์ ทั้งในครรภ์ปกติ และครรภ์ความเสี่ยงสูง
 • การตรวจคัดกรองในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์
 • การตรวจคัดกรองระหว่างการตั้งครรภ์
 • การตรวจทารกในครรภ์ด้วยการส่องกล้อง
 • การตรวจคัดกรองพันธุกรรมของตัวอ่อนทารกก่อนการฝังตัว
 • การตรวจยีนหรือการตรวจพันธุกรรม
 • การตรวจวินิจฉัยโครโมโซมค้นหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ 
 • การตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว
 • การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
 • การตรวจหลังคลอด 
 • การตรวจอัลตราซาวนด์ 
 • การถ่ายเลือดให้ทารกในครรภ์
 • การผ่าตัดแก้ไขใส่สายระบายให้ทารกในครรภ์
 • การผ่าตัดคลอด
 • การผ่าตัดรักษาทารกในครรภ์
 • การผ่าตัดรักษาทารกในครรภ์ที่มีความบกพร่องของกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดเลาะพังผืดของถุงน้ำคร่ำ
 • การผ่าตัดหลอดลมของทารกในครรภ์ผ่านกล้อง
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะของทารกในครรภ์
 • การสุ่มตรวจชิ้นเนื้อรก
 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาในช่วงตั้งครรภ์
 • การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์

แผนกนรีเวชวิทยา

แผนกนรีเวชวิทยา พร้อมให้บริการดูแลโรคทางนรีเวชวิทยาทุกช่วงวัย ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคนรีเวช พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ท่ามกลางบรรยากาศที่ให้ความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างสูง เรามีความพร้อมในการให้บริการวินิจฉัย รักษาโรคยาก และโรคซับซ้อน ด้วยความทุ่มเทของทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง และเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยสำหรับการรักษาที่มุ่งเน้นให้คนไข้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด และสามารถฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้น

ทำไมต้องแผนกนรีเวชวิทยาที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • พร้อมรักษาโรคยากซับซ้อนด้วยความชำนาญ ด้วยประสบการณ์ของทีมแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง ทีมสหวิชาชีพ รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยและแม่นยำในการรักษา
 • เคารพความเป็นส่วนตัวของคนไข้ แผนกนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลเมดพาร์คพร้อมมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง ด้วยการออกแบบการรักษาที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว และความสะดวกสบายของคนไข้ ตั้งแต่การจัดพื้นที่ให้อยู่ในบริเวณที่ไม่มีคนพลุกพล่าน จนถึงการเลือกใช้เตียงคนไข้ที่ปรับระดับได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องกังวลเรื่องประสบการณ์ไม่ดีจากเตียงแบบขาหยั่ง
 • ใช้เทคโนโลยีเพื่อการรักษาที่ปลอดภัย แม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นห้องแล็บ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงวิธีการในการตรวจคัดกรองโรค และวิธีการรักษา เพื่อมุ่งเน้นถึงความปลอดภัย แม่นยำ ทำให้คนไข้บาดเจ็บน้อยลง และสามารถฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น

โรคและภาวะผิดปกติทางนรีเวชวิทยา

 • โรคทั่วไปทางนรีเวชวิทยา
  • ก้อนเนื้องอกที่ปีกมดลูก
  • การตั้งครรภ์นอกมดลูก
  • ช็อกโกแลตซีสต์
  • ช่องคลอดฝ่อ
  • ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
  • ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก
  • ถุงน้ำรังไข่
  • เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก
  • เนื้องอกเทอราโตมาบริเวณกระดูกก้นกบ
  • ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน
  • ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 
  • ภาวะกลั้นอุจจาระไม่อยู่ หรือ อุจจาระเล็ด
  • ภาวะขนดก                   
  • ภาวะเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
  • ภาวะช่องคลอดอักเสบ
  • ภาวะเนื้อเยื่อของรังไข่หลงเหลืออยู่
  • ภาวะปวดท้องน้อยเรื้อรัง
  • ภาวะปวดปากช่องคลอดเรื้อรัง
  • ภาวะปัสสาวะเล็ด
  • ภาวะผนังช่องคลอดด้านหน้าหย่อน
  • ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูก
  • ภาวะเยื่อพรหมจรรย์ไม่เปิด
  • ภาวะรังไข่เสื่อมก่อนกำหนด
  • ภาวะรูรั่วระหว่างกระเพาะปัสสาวะและช่องคลอด
  • ภาวะเลือดออกทางช่องคลอด       
  • ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน 
  • มดลูกหย่อน
  • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • โรครูรั่วระหว่างช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะ
  • โรคไลเคน สเคอโรซัส
  • โรคไลเคนพลานัส
  • วัยใกล้หมดประจำเดือน
  • วัยทอง
  • อาการประจำเดือนมามากผิดปกติ
  • อาการปวดประจำเดือน
  • อาการปัสสาวะเล็ดเมื่อมีอาการไอ จาม เบ่ง
 • ความผิดปกติด้านการเจริญพันธุ์ 
  • ภาวะความผิดปกติโดยกำเนิดของอวัยวะสืบพันธุ์
  • ภาวะช่องคลอดตีบแต่กำเนิด
  • ภาวะช่องคลอดมีผนังกั้น
  • ภาวะที่มดลูกมีผนังกั้นตรงกลาง
  • ภาวะบกพร่องทางเพศในสตรี
  • ภาวะพังผืดในโพรงมดลูก
  • ภาวะมดลูกผิดปกติแต่กำเนิด
  • ภาวะมดลูกแฝด
  • ภาวะมีบุตรยาก
  • ภาวะมีบุตรยากในฝ่ายหญิง
 • มะเร็งนรีเวช
  • เซลล์ปากมดลูกเจริญผิดปกติ
  • เนื้องอกของเซลล์สืบพันธุ์
  • ภาวะรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งของปากช่องคลอด
  • มะเร็งขณะตั้งครรภ์
  • มะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์
  • มะเร็งช่องคลอด
  • มะเร็งท่อนำไข่
  • มะเร็งปากช่องคลอด
  • มะเร็งปากมดลูก
  • มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
  • มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
  • มะเร็งรังไข่
  • ไวรัส HPV

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • หัตถการนรีเวชวิทยาทั่วไป
  • กายภาพบำบัด
  • การกระตุ้นเส้นประสาทบริเวณกระเบนเหน็บ
  • การจัดการดูแลห่วงพยุงช่องคลอด
  • การตรวจแปปสเมียร์
  • การตรวจภายใน
  • การตัดติ่งเนื้อ
  • การทำหมันหญิง หรือการผูกท่อนำไข่
  • การผ่าตัดซ่อมรูรั่วระหว่างช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะ
  • การผ่าตัดซ่อมรูรั่วระหว่างลำไส้ใหญ่ส่วนปลายกับช่องคลอด
  • การผ่าตัดซ่อมเสริมกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน
  • การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกออก
  • การผ่าตัดเนื้อเยื่อของรังไข่ ที่หลงเหลืออยู่
  • การผ่าตัดแบบแผลเล็ก
  • การผ่าตัดแบบอนุรักษ์ภาวะการเจริญพันธุ์
  • การผ่าตัดผนังช่องคลอดด้านหน้าเพื่อรักษาภาวะกระบังลมหย่อน
  • การผ่าตัดผนังช่องคลอดด้านหลังเพื่อรักษาภาวะกระบังลมหย่อน
  • การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องแบบแผลเล็ก
  • การผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้อง
  • การผ่าตัดมดลูกออกผ่านทางช่องคลอด
  • การผ่าตัดรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • การผ่าตัดรังไข่ออก
  • การผ่าตัดใส่สลิงคล้องท่อปัสสาวะ (เพื่อรักษาภาวะปัสสาวะเล็ด)
  • การผ่าตัดใส่หูรูดเทียมของทวารหนัก
  • การฝังยาคุมกำเนิด
  • การเย็บซ่อมกล้ามเนื้อหูรูดของทวารหนัก
  • การรักษาด้วยการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน
  • การรักษาภาวะช่องคลอดแห้งด้วยเลเซอร์
  • การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก
  • การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกเพื่อการวินิจฉัย
  • การส่องกล้องในช่องท้องเพื่อการวินิจฉัย
  • การใส่ห่วงคุมกำเนิด หรือห่วงอนามัย
  • การใส่ห่วงพยุงช่องคลอด
  • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน
  • การให้ฮอร์โมนทดแทนในสตรี
  • การอนุรักษ์ภาวะการเจริญพันธุ์
  • ยาเม็ดคุมกำเนิด
 • หัตถการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  • การเก็บรักษาเนื้อเยื่อรังไข่ด้วยการแช่แข็ง
  • การแก้หมันหญิง หรือการต่อหมัน
  • การแช่แข็งไข่หรือการฝากไข่
  • การใช้ฮอร์โมนในสตรีข้ามเพศ
  • การตั้งครรภ์แทน
  • การทำเด็กหลอดแก้ว
  • การบริจาคไข่
  • การบริจาคสเปิร์ม
  • การปลูกถ่ายรังไข่
  • การผ่าตัดแปลงเพศเป็นหญิง
  • การรักษาด้วยการจี้ทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก
  • เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 • หัตถการด้านมะเร็งนรีเวช
  • การตรวจทางรังสีวิทยาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขณะผ่าตัด
  • การตัดช่องคลอด
  • การตัดปากช่องคลอด
  • การตัดปากมดลูก
  • การตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวย
  • การผ่าตัดกำหนดระยะของมะเร็งแบบแผลเล็ก
  • การผ่าตัดอวัยวะในอุ้งเชิงกรานแบบกว้าง
  • การผ่าตัดลดปริมาณเซลล์มะเร็ง
  • การรักษาด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์
  • การรักษามะเร็งในช่องท้องด้วยยาเคมีบำบัดที่มีอุณหภูมิสูง
  • การส่องกล้องขยายตรวจปากมดลูกผ่านช่องคลอด
  • เคมีบำบัด 

ความชำนาญพิเศษ

 • มะเร็งนรีเวช เพราะเรารู้ว่าโรคร้ายเช่น มะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งรังไข่คือภัยเงียบที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อปีสูง แผนกนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลเมดพาร์คจึงมีทีมแพทย์นรีเวชที่มีทักษะและความชำนาญทั้งในการตรวจคัดกรอง และรักษามะเร็งทางนรีเวช และพร้อมที่จะประสานงานกับทีมแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งหลากหลายสาขา เพื่อทำการรักษาแบบองค์รวม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  รศ.นพ. ธีระพงศ์ เจริญวิทย์

  รศ.นพ. ธีระพงศ์ เจริญวิทย์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

  พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  นพ. โอฬาริก มุสิกวงศ์

  นพ. โอฬาริก มุสิกวงศ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • Link to doctor
  พญ. กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์

  พญ. กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

  รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  นพ. สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

  นพ. สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  นพ. ศุภชัย  เรืองแก้วมณี

  นพ. ศุภชัย เรืองแก้วมณี

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  พญ. ศรพิณ อามาตย์ทัศน์

  พญ. ศรพิณ อามาตย์ทัศน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

  พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

  รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  นพ. นพดล ไชยสิทธิ์

  นพ. นพดล ไชยสิทธิ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ศักนัน มะโนทัย

  ผศ.นพ. ศักนัน มะโนทัย

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  นพ.  วรชัย ชื่นชมพูนุท

  นพ. วรชัย ชื่นชมพูนุท

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  พญ. นลินา ออประยูร

  พญ. นลินา ออประยูร

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

  ผศ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Infertility, Fertility Preservation, Reproductive Endocrinology, Gynecologic Endoscopic Surgery
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์

  ผศ.นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • นรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Gynecologic Oncology, Gynecology
 • Link to doctor
  พญ. ชนกานต์ สืบถวิลกุล

  พญ. ชนกานต์ สืบถวิลกุล

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  Reproductive Endocrinology, Infertility, Fertility Preservation, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  พญ. ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์

  พญ. ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Gynecologic Oncology, Gynecologic Pathology, Gynecologic Cytology, Cervical Cytology
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ธีระภัทร เจริญวิทย์

  ผศ.นพ. ธีระภัทร เจริญวิทย์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine, Fetal Anomalies, Fetal Cardiology
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. พิพัฒน์ จงกลสิริ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Reproductive Endocrinology, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  พญ. ศศิวรรณ สุทัสน์มาลี

  พญ. ศศิวรรณ สุทัสน์มาลี

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  นพ. พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์

  นพ. พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Reproductive Endocrinology, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  ศ.พญ. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล

  ศ.พญ. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  • นรีเวชวิทยา
  Gynecologic Oncology, Obstetric and Gynecological Pathology, Anatomical Pathology, Family Medicine, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  นพ. มงคล จันทาภากุล

  นพ. มงคล จันทาภากุล

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Laparoscopic Surgery
 • Link to doctor
  พญ. อสมา วาณิชตันติกุล

  พญ. อสมา วาณิชตันติกุล

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
  Gynecologic Oncology, Gynecologic Endoscopy, Minimally Invasive Surgery, Sexual Medicine
 • Link to doctor
  พญ. มัฏฐวัณณ์ จามิกร

  พญ. มัฏฐวัณณ์ จามิกร

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  พญ. สาวินี รัชชานนท์

  พญ. สาวินี รัชชานนท์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology, Gynecologic Endoscopy
 • Link to doctor
  นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

  นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  รศ.พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

  รศ.พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  พญ. อรวี ฉินทกานันท์

  พญ. อรวี ฉินทกานันท์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • นรีเวชวิทยา
  • สตรีวัยหมดประจำเดือน
  • การผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง
  • นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
  Urogynecology, Female Pelvic Reconstructive Surgery, Minimally Invasive Gynecology, Menopause
 • Link to doctor
  พญ. พิมพกา ชวนะเวสน์

  พญ. พิมพกา ชวนะเวสน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สตรีวัยหมดประจำเดือน
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Infertility, Menopause, Fertility Preservation, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  นพ. กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์

  นพ. กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology