คลินิกหู คอ จมูก

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E (EAST Lift)

โทร. 02-090-3128

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกหู คอ จมูก

คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมดูแลสุขภาพหู คอ จมูก อย่างครบครัน ทั้งโรคที่พบได้บ่อย อาทิ ภูมิแพ้ที่พบมากขึ้นในเด็ก หวัด คออักเสบ กรดไหลย้อน ทอนซิลอักเสบ หูอักเสบจากการแคะหูบ่อย ๆ นอนกรน หูอื้อ บ้านหมุน ไซนัสอักเสบ ไปจนถึงโรคที่มีความซับซ้อนและมีอันตรายถึงชีวิต เช่น เนื้องอกและมะเร็งที่พบในหู คอ จมูก หยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะพบโรคที่รักษายากและมีความซับซ้อนมากขึ้น อาทิ มะเร็งซึ่งพบในคนอายุน้อยลง โรคมะเร็งไทรอยด์ มะเร็งหลังโพรงจมูก หรืออาการหูอื้อ มีก้อนที่คอ ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการวินิจฉัย และประสบการณ์ของแพทย์ที่สามารถตั้งสมมุติฐานและวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องทันที

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์เป็นอย่างมากจากการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชน ทำให้มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยที่มีอาการผิดปกติน้อยไปจนมาก และโรคที่ซับซ้อนรักษายาก หรือต้องอาศัยทีมสหสาขาวิชามาร่วมกันวินิจฉัย วางแผน และดำเนินการรักษา

นอกจากนี้ โรคที่เกี่ยวกับระบบการได้ยิน หู คอ จมูก ยังอาจส่งผลต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ เช่น การนอนกรนที่อาจนำไปสู่ความดันโลหิตสูง โรคสมอง เป็นต้น  หรือในบางกรณี เช่น อุบัติเหตุ ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการบาดเจ็บภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน แต่อาจมีการบาดเจ็บในคอ ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจได้  และหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที อาจมีผลร้ายแรงถึงชีวิต  หรือการผ่าตัดเนื้องอกที่อยู่ใกล้อวัยวะสำคัญหรือเส้นประสาท ดังนั้นทีมแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ และความพร้อมของทีมสหสาขาวิชา โรงพยาบาลเมด พาร์ค จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง แม่นยำ การดูแลด้วยความใส่ใจ และความสำเร็จในการรักษาชีวิตผู้ป่วย

ศูนย์การแพทย์ที่ออกแบบโดยแพทย์

เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวก มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของแพทย์ และช่วยให้แพทย์ตรวจ วินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ  คลินิกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงได้ให้แพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก ได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นตั้งแต่ในกระบวนการออกแบบ การเลือกเครื่องมือตรวจ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการรักษา เพื่อให้ได้เครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีมาตรฐานสูง ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ทำงานสะดวก และผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำตั้งแต่ต้น

การรักษาควบคู่การบริการที่ดี

การรักษาที่ได้มาตรฐานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง พร้อมทั้งการบริการของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ให้ความสะดวกสบายและรวดเร็ว เป็นหัวใจสำคัญ โรงพยาบาลเมดพาร์คได้วางระบบในการให้บริการที่ดูแลผู้ป่วยทุกรายได้อย่างใกล้ชิด ทั่วถึง และด้วยความใส่ใจ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็ว และได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ

สุขภาพของหู คอ จมูก ที่ดี มีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ปวย คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมดูแลและให้การรักษามาตรฐานสูง ด้วยบริการที่อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว


บริการตรวจวินิจฉัย

 • หู
  • หูอักเสบ โรคหูน้ำหนวก
  • โรคของหู หูอื้อ
  • การได้ยินเสียงลดลง
  • เวียนศรีษะบ้านหมุน
  • สิ่งแปลกปลอมในหู
  • การตรวจวัดการได้ยิน ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง การบริการใส่เครื่องช่วยฟัง
 • คอ
  • เจ็บในลำคอ
  • เสียงแหบ
  • เนื้องอกลำคอ และบริเวณศีรษะ
  • มะเร็งบริเวณลำคอ
  • มีก้อนผิดปกติบริเวณคอ
  • ต่อมน้ำลายโต
  • ต่อมน้ําเหลืองโต
  • ต่อมไทรอยด์
 • จมูก
  • ภูมิแพ้ ไซนัส
  • ริดสีดวงจมูก
  • มะเร็งในโพรงจมูก
  • การตรวจและรักษาโรคนอนกรน

 

การรักษา

 • จมูกอักเสบจากภูมิแพ้
 • ไซนัสอักเสบแบบเฉียบพลัน,โรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง
 • เนื้องอกในโพรงจมูก ,มะเร็งหลังโพรงจมูก ,ริดสีดวงจมูก
 • ภาวะผนังกั้นจมูกคด
 • ภาวะเลือดกำเดาไหล
 • หลอดลมอักเสบ
 • ทอนซิลอักเสบ
 • ต่อมน้ำลายอักเสบ
 • ฝาปิดกล่องเสียงอักเสบ,สายเสียงอักเสบ
 • ก้อนเนื้อที่คอ ก้อนที่ต่อมไทรอยด์
 • ภาวะต่อมน้ำเหลืองที่คออักเสบ ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต
 • โรคนอนกรน
 • โรคกรดไหลย้อน
 • หูอื้อ
 • หูอักเสบ (หูชั้นนอกอักเสบ, หูชั้นกลางอักเสบ , แก้วหูอักเสบ )
 • เยื่อแก้วหูอักเสบเฉียบพลัน
 • ภาวะหูน้ำหนวก
 • โรคเวียนศีรษะบ้านหมุน
 • โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด/เคลื่อน
 • โรคประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน
 • ภาวะมีเสียงในหู (Tinnitus)
 • การผ่าตัดรักษาโรคของต่อมไทรอยด์ทั้งแบบเปิดแผลหรือผ่าตัดผ่านกล้อง
 • การผ่าตัดก้อนที่คอและใบหน้า
 • การผ่าตัดปะซ่อมเยื่อแก้วหู ผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์หลังหู เจาะแก้วหู/ใส่ท่อระบายผ่านแก้วหู (PE Tube)
 • การผ่าตัดผนังกั้นจมูกคด ริดสีดวงจมูก โรคไซนัสอักเสบ โดยใช้กล้อง (Endoscopic Sinus Surgery)
 • การลดขนาดเนื้อเยื่อในจมูกด้วยคลื่นวิทยุ (Radiofrequency Turbinoplasty)
 • ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการพูด พูดติดอ่าง เด็กเล็กพูดช้า พูดไม่ชัด และที่เป็นออทิสซึม (Autism)
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสมอง ด้วยการฝึกพูด


หัตถการ

 • การผ่าตัดชินเนื้อเพื่อวินิจฉัย (Biopsy)
 • การผ่าตัดเพื่อนำชิ้นเนื้อออก (Excision)
 • หัตถการในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางหู
  • การทำ I&D บริเวณหู เพื่อระบายหนองที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้อ
  • การทำ Excision Cyst ที่หู
  • การทำ Excision Auricular Cyst
  • การทำความสะอาดหู แคะหู ผ่านกล้อง Microscope
  • การตรวจช่องหูด้วยกล้อง Microscopy
  • การเขี่ยสิ่งแปลกปลอมออกจากหู
  • การตรวจการได้ยิน ระดับก้านสมอง โดยเครื่อง ABR ,การตรวจวัดเสียงสะท้อนในหูเด็กแรกเกิด โดยเครื่อง OAE ,การตรวจวัดการทำงานของหูชั้นกลาง โดยเครื่อง Tympanogram , การตรวจการได้ยิน (Audiogram) ,การตรวจการทำงานของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นในและก้านสมอง (videoelectronystagmography: VNG)
 • หัตถการในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางคอ
  • การทำ Fine needle aspiration ที่คอ
  • การตรวจกล่องเสียงและหลอดลมส่วนต้นด้วยกล้อง (Fiberoptic Laryngoscope)
  • การส่องกล้อง Fiberoptic ดูสิ่งแปลกปลอมติดคอ
  • Remove FB ในคอ เช่น ก้างปลา กระดูกติดคอ
  • Excision ในช่องปาก
  • I&D ฝีบริเวณด้านนอกคอ
  • การจี้แผลร้อนใน
  • การดึงจัดกรามให้เข้าที่ ในผู้ป่วยขากรรไกรค้าง
  • การผ่าตัดมะเร็งในช่องปากและลำคอ มะเร็งที่ลิ้น ริมฝีปาก การกลืน กล่องเสียง, การผ่าตัดต่อมไทรอยด์
  • การผ่าตัดต่อมทอนซิล, การผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์
  • การเจาะคอ, การเปลี่ยน Tracheostomy
 • หัตถการในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจมูก
  • การส่องกล้อง Rigid ดูโพรง Sinus โพรงจมูก
  • การจี้ RF ในรายที่โพรงจมูกบวมคัดเรื้อรัง
  • การผ่าตัดไซนัส
  • การผ่าตัดริดสีดวงจมูก
  • การผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นจมูก (Septoplasty)
  • การจี้ไฟฟ้าห้ามเลือด กรณีเลือดกำเดาไหล ,การ Stop Bleed โดยการ Packing ในจมูก
  • การตรวจช่องจมูกและลำคอด้วยกล้อง (Nasal Endoscope)


เครื่องมือตรวจพิเศษและเทคโนโลยี

 • Microscope
 • V-Hit, VNG
 • Audiogram, ABR, ASSR, ECO-G
 • Tympanogram
 • Fiberoptic,Telescope


ความชำนาญพิเศษ

 • Head and neck cancer
 • Otorhinolaryngology
 • Rhinosinusitis
 • Allergic rhinitis
 • Endoscopic sinus and skull base surgery
 • Facial Plastic and Reconstructive Surgery (IFFPRS)
 • Head and Neck Surgery
 • CA, Tumor Head and Neck
 • Swallow problem
 • Sleep test


แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

 

 

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. สมบูรณ์ สันติกชกร

  นพ. สมบูรณ์ สันติกชกร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology
 • Link to doctor
  พญ. พีรดา อารีนิจ

  พญ. พีรดา อารีนิจ

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Laryngology, Head and Neck Surgery
 • Link to doctor
  พญ. ภคนันท์ ธนมิตรามณี

  พญ. ภคนันท์ ธนมิตรามณี

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Allergic Rhinitis, Non-Allergic Rhinitis, บ้านหมุน, Ear Disease, Obstructive Sleep Apnea, Tonsillectomy, Thyroidectomy, Audiogram
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. วรวรรธน์  ระหว่างบ้าน

  ผศ.นพ. วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Head and Neck Oncololy, Swallowing Disorder
 • Link to doctor
  นพ. กิตติชัย มงคลกุล

  นพ. กิตติชัย มงคลกุล

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Rhinology
 • Link to doctor
  นพ. วรุตม์ ศุภนคร

  นพ. วรุตม์ ศุภนคร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
  Otolaryngology, Facial Plastic and Reconstructive Surgery
 • Link to doctor
  นพ. พลพร อภิวัฒนเสวี

  นพ. พลพร อภิวัฒนเสวี

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, เวชศาสตร์การนอนหลับ, Sleep Otolaryngology
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. เปรมสุดา  สมบุญธรรม

  ผศ.พญ. เปรมสุดา สมบุญธรรม

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Laryngology
 • Link to doctor
  พญ. ศศิกานต์ ภูมิคอนสาร

  พญ. ศศิกานต์ ภูมิคอนสาร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Sleep Surgery
 • Link to doctor
  นพ. สรณัฐ ทวีบูรณ์

  นพ. สรณัฐ ทวีบูรณ์

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Head and Neck Surgery
 • Link to doctor
  นพ. กฤษฎา โกวิทวิบูล

  นพ. กฤษฎา โกวิทวิบูล

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Facial Plastic and Reconstructive Surgery
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. ภาณินี  จารุศรีพันธ์

  ผศ.พญ. ภาณินี จารุศรีพันธ์

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Neurotology
 • Link to doctor
  นพ. ธนุศักดิ์ ศรีใจ

  นพ. ธนุศักดิ์ ศรีใจ

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology
 • Link to doctor
  รศ.ดร.นพ.หม่อมหลวง กรเกียรติ์ สนิทวงศ์

  รศ.ดร.นพ.หม่อมหลวง กรเกียรติ์ สนิทวงศ์

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Rhinology, Skull Base Surgery, Nose and Sinus Problems
 • Link to doctor
  รศ.นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

  รศ.นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Hearing Loss, บ้านหมุน, Ear Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ภักดี สรรค์นิกร

  นพ. ภักดี สรรค์นิกร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Head and Neck Cancer, Head and Neck Surgery
 • Link to doctor
  พญ. ประภิศพันธุ์  เจริญลักษณ์

  พญ. ประภิศพันธุ์ เจริญลักษณ์

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Facial Plastic and Reconstructive Surgery
 • Link to doctor
  นพ. สมนึก อร่ามเธียรธำรง

  นพ. สมนึก อร่ามเธียรธำรง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology
 • Link to doctor
  รศ.นพ. ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี

  รศ.นพ. ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology
 • Link to doctor
  รศ.นพ. ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

  รศ.นพ. ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Rhinology and Allergy
 • Link to doctor
  นพ. วิศรุต สามัคคีธรรม

  นพ. วิศรุต สามัคคีธรรม

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Head and Neck Cancer
 • Link to doctor
  นพ. วิรัช  จิตสุทธิภากร

  นพ. วิรัช จิตสุทธิภากร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Rhinology