คลินิกหู คอ จมูก

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E (EAST Lift)

โทร. 02-090-3128

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกหู คอ จมูก

โรคที่เกี่ยวกับหู คอ จมูก อาจดูเหมือนเป็นโรคทั่วไปที่ดูไม่ร้ายแรง แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาจส่งผลต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ ได้แบบคาดไม่ถึง อาทิ การนอนกรนที่อาจนำไปสู่ความดันโลหิตสูงหรือโรคเกี่ยวกับสมอง หรือบางกรณีที่เกิดอาการบาดเจ็บภายใน แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น การบาดเจ็บภายในลำคอ ที่อาจส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจได้สะดวก ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจมีผลร้ายแรงถึงชีวิต 

ปัจจุบันมีแนวโน้มพบโรคที่รักษายากและมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น โรคมะเร็งในคนอายุน้อย โรคมะเร็งไทรอยด์ โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก หรือมีอาการหูอื้อ มีก้อนที่คอ ซึ่งโรคเหล่านี้ต้องอาศัยการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก ที่มีประสบการณ์สูง ร่วมกับการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้สามารถตั้งสมมติฐานและวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 

คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพหู คอ จมูก ผู้ป่วยทุกเพศทุกช่วงวัย ทั้งโรคที่พบบ่อย เช่น ภูมิแพ้ในเด็ก ภูมิแพ้อากาศ หวัด เจ็บคอ กรดไหลย้อน ต่อมทอนซิลอักเสบ หูอื้อ หูอักเสบจากการแคะหู นอนกรน บ้านหมุน ไซนัสอักเสบ ไปจนถึงโรคที่มีความยากและซับซ้อนซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น เนื้องอกและมะเร็งที่พบในหู คอ จมูก ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น 

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก ซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะความผิดปกติของหู คอ จมูก การหายใจ การได้ยิน การพูด มีความพร้อมในการทำหัตถการ ทั้งโรคทั่วไปที่พบบ่อย และโรคที่มีความยากซับซ้อน โดยเฉพาะโรคที่มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญการด้านโสต ศอ นาสิก ในสาขานั้น ๆ เพียงไม่กี่คนในประเทศ เช่น ภาวะความผิดปกติของเส้นเสียง เสียงแหบ เนื้องอกที่กล่องเสียง เป็นต้น 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ยังมีศักยภาพในการรักษาร่วมกันของทีมสหวิชาชีพต่างสาขาเป็นอย่างดี และมีความพร้อมของเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดที่มีเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหู คอ จมูก ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟูสุขภาพจากภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นให้ทุเลาเบาลงหรือหายเป็นปกติได้เร็วขึ้น

ทำไมต้องคลินิกหู คอ จมูก ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • แพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก ประจำคลินิก เป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงในการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จึงมีความชำนาญในการรักษาโรคที่พบบ่อยทั่วไปในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยไปจนถึงโรคที่มีความยากและซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการวินิจฉัย วางแผน และดำเนินการรักษาโรค ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพหลากหลายสาขา เพื่อให้การรักษามีความถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด
 • คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีประสิทธิภาพ จึงมีความพร้อมในการรักษาโรคและความผิดปกติของ หู คอ จมูก ทุกชนิด ช่วยเพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยโรค รวมไปถึงช่วยให้สามารถรักษาโรคที่มีความยากและซับซ้อนได้อย่างถูกต้องแม่นยำตั้งแต่ขั้นตอนแรก ทำให้คนไข้ได้รับการรักษาได้ตรงจุดอย่างทันท่วงที เพิ่มโอกาสหายเป็นปกติ และกลับใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพได้เร็วขึ้น
 • การบริการของคลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีมาตรฐานตามหลักสากล และสะดวกรวดเร็ว แพทย์ให้ความสำคัญในการรับฟังอาการเจ็บป่วยและความต้องการของผู้ป่วยอย่างละเอียดด้วยความใส่ใจเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้การดูแลของทีมพยาบาลที่มีหัวใจบริการ ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนสมาชิกในครอบครัว

โรคและภาวะผิดปกติ

 • โรคทางหู
  • หูอักเสบ (หูชั้นนอกอักเสบ, หูชั้นกลางอักเสบ, หูชั้นในอักเสบ)
  • เยื่อแก้วหูอักเสบเฉียบพลัน
  • แก้วหูทะลุ
  • หูน้ำหนวก
  • หูอื้อ
  • ท่อยูสเตเชียนที่เชื่อมต่อระหว่างหูชั้นในและโพรงหลังจมูกทำงานผิดปกติ
  • ประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน
  • ประสาทหูเสื่อมตามอายุ
  • ตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด/เคลื่อน
  • มีเสียงรบกวนในหู
  • น้ำในหูไม่เท่ากัน
  • การได้ยินเสียงลดลง
  • เวียนศีรษะ บ้านหมุน
  • มีสิ่งแปลกปลอมในหู
  • ขี้หูอุดตัน
 • โรคทางคอ
 • โรคทางจมูก
  • จมูกอักเสบจากภูมิแพ้
  • จมูกอักเสบจากการติดเชื้อ
  • ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน
  • ไซนัสอักเสบเรื้อรัง
  • ริดสีดวงจมูก 
  • เนื้องอกในโพรงจมูก
  • มะเร็งในโพรงจมูก
  • ภาวะผนังกั้นจมูกคด
  • ภาวะเลือดกำเดาไหล
  • หลอดลมอักเสบ 
  • นอนกรน 
  • มีสิ่งแปลกปลอมในโพรงจมูก
  • ภาวะกระดูกเทอร์บิเนตด้านข้างโพรงจมูกบวมโต

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • การฟื้นฟูและฝึกการพูดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสมอง
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการพูด เช่น พูดช้า พูดติดอ่าง พูดไม่ชัด และผู้มีอาการออทิสซึม เป็นต้น
 • การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัย
 • การผ่าตัดเพื่อนำชิ้นเนื้อออก
 • การผ่าตัดก้อนที่คอและใบหน้า 
 • การรักษาการนอนกรนโดยการผ่าตัด
 • การตรวจวินิจฉัยและทำหัตถการโรคทางหู
  • การตรวจการได้ยิน
  • การตรวจการได้ยินระดับก้านสมองแบบหลายความถี่
  • การตรวจการได้ยินระดับก้านสมองในผู้ใหญ่ ด้วยเครื่อง ABR
  • การตรวจการได้ยินระดับก้านสมองในเด็ก ด้วยเครื่อง ABR
  • การตรวจช่องหูด้วยกล้อง Microscopy
  • การตรวจวัดเสียงสะท้อนในหูชั้นใน ด้วยเครื่อง OAE
  • การตรวจวัดการทำงานของหูชั้นกลาง ด้วยเครื่อง Tympanogram 
  • การตรวจการทำงานของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นในและก้านสมอง
  • การตรวจการเคลื่อนไหวของลูกตาเมื่อมีการเคลื่อนศีรษะอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการบ้านหมุน
  • การตรวจแรงดันน้ำในหูชั้นใน เพื่อทดสอบความผิดปกติเกี่ยวกับการทรงตัว
  • การทำ I&D บริเวณหู เพื่อกรีดระบายหนองที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้อบริเวณรอบหู
  • การทำ Cyst Excision ที่หู สำหรับผู้ที่มีรูที่โพรงหน้าใบหู
  • การทำ Excision Auricular Cyst
  • การทำความสะอาดหู แคะหู ผ่านกล้อง Microscope
  • การเขี่ยสิ่งแปลกปลอมออกจากหู
  • การผ่าตัดปะซ่อมเยื่อแก้วหู 
  • การผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์หลังหู เจาะแก้วหู/ใส่ท่อระบายผ่านแก้วหู
  • การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
  • การลองเครื่องช่วยฟัง
 • การตรวจวินิจฉัยและหัตถการโรคทางคอ
  • การตรวจกล่องเสียงและหลอดลมส่วนต้นด้วยกล้อง
  • การจี้แผลร้อนใน
  • การส่องกล้อง Fiberoptic ดูสิ่งแปลกปลอมติดคอ
  • การดึงจัดกรามให้เข้าที่ในผู้ป่วยขากรรไกรค้าง
  • การเจาะดูดชิ้นเนื้อของก้อนที่ต่อมไทรอยด์ด้วยเข็มขนาดเล็ก
  • การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากภายในคอ เช่น ก้างปลา กระดูกติดคอ เป็นต้น
  • การผ่าตัดชิ้นเนื้อในช่องปาก
  • การผ่าตัดระบายหนองฝี
  • การผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อนและลิ้นไก่
  • การผ่าตัดมะเร็งในช่องปากและลำคอ มะเร็งที่ลิ้น ริมฝีปาก การกลืน กล่องเสียง
  • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์
  • การผ่าตัดต่อมทอนซิล
  • การผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์
  • การเจาะคอ และการเปลี่ยนท่อหลอดลมจากการเจาะคอ
 • การตรวจวินิจฉัยและหัตถการโรคทางจมูก
  • การตรวจช่องจมูกและลำคอด้วยกล้อง Nasal endoscope
  • การส่องกล้อง Rigid ดูโพรงไซนัส และโพรงจมูก
  • การลดขนาดเนื้อเยื่อในจมูกด้วยคลื่นวิทยุ
  • การจี้ RF ในผู้ป่วยรายที่โพรงจมูกบวมคัดเรื้อรัง
  • การผ่าตัดผนังกั้นจมูกคด ริดสีดวงจมูก โรคไซนัสอักเสบ โดยใช้กล้อง Endoscopic sinus surgery
  • การผ่าตัดรักษาโรคของต่อมไทรอยด์ทั้งแบบเปิดแผลหรือผ่าตัดผ่านกล้อง 
  • การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูก
  • การจี้ไฟฟ้าห้ามเลือด กรณีเลือดกำเดาไหล
  • การหยุดเลือดโดยการ Packing ในจมูก

ความชำนาญพิเศษ

 • การวินิจฉัยและการรักษาความผิดปกติของหู คอ จมูก
 • โรคมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ
 • โรคและความผิดปกติเกี่ยวกับโพรงจมูกและไซนัส
 • โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือภูมิแพ้อากาศ
 • การรักษาภาวะการกลืนลำบาก
 • การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยกล้องเอนโดสโคป
 • การผ่าตัดบริเวณศีรษะและลำคอ
 • การรักษาภาวะสายเสียงอัมพาต สายเสียงอักเสบ มีก้อนที่สายเสียง
 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • ตรวจการนอนหลับ

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. กฤษฎา โกวิทวิบูล

  นพ. กฤษฎา โกวิทวิบูล

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Facial Plastic and Reconstructive Surgery
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. วรวรรธน์  ระหว่างบ้าน

  ผศ.นพ. วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Head and Neck Oncololy, Swallowing Disorder
 • Link to doctor
  นพ. สรณัฐ ทวีบูรณ์

  นพ. สรณัฐ ทวีบูรณ์

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Head and Neck Surgery
 • Link to doctor
  รศ.นพ. เจษฎา  กาญจนอัมพร

  รศ.นพ. เจษฎา กาญจนอัมพร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Skull Base Surgery, Rhinology
 • Link to doctor
  พญ. พีรดา อารีนิจ

  พญ. พีรดา อารีนิจ

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Laryngology, Head and Neck Surgery
 • Link to doctor
  รศ.นพ. ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

  รศ.นพ. ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Rhinology and Allergy
 • Link to doctor
  พญ. ศศิกานต์ ภูมิคอนสาร

  พญ. ศศิกานต์ ภูมิคอนสาร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Sleep Surgery
 • Link to doctor
  รศ.นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

  รศ.นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Hearing Loss, บ้านหมุน, Ear Surgery
 • Link to doctor
  นพ. ภักดี สรรค์นิกร

  นพ. ภักดี สรรค์นิกร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Head and Neck Cancer, Head and Neck Surgery
 • Link to doctor
  นพ. พลพร อภิวัฒนเสวี

  นพ. พลพร อภิวัฒนเสวี

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, เวชศาสตร์การนอนหลับ, Sleep Otolaryngology
 • Link to doctor
  นพ. สมนึก อร่ามเธียรธำรง

  นพ. สมนึก อร่ามเธียรธำรง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology
 • Link to doctor
  นพ. วรุตม์ ศุภนคร

  นพ. วรุตม์ ศุภนคร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
  Otolaryngology, Facial Plastic and Reconstructive Surgery
 • Link to doctor
  นพ. สมบูรณ์ สันติกชกร

  นพ. สมบูรณ์ สันติกชกร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology
 • Link to doctor
  นพ. วิรัช  จิตสุทธิภากร

  นพ. วิรัช จิตสุทธิภากร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Rhinology
 • Link to doctor
  พญ. ประภิศพันธุ์  เจริญลักษณ์

  พญ. ประภิศพันธุ์ เจริญลักษณ์

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Facial Plastic and Reconstructive Surgery
 • Link to doctor
  รศ.นพ. ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี

  รศ.นพ. ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology
 • Link to doctor
  นพ. กิตติชัย มงคลกุล

  นพ. กิตติชัย มงคลกุล

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Rhinology
 • Link to doctor
  รศ.นพ.  จิระพงษ์ อังคะรา

  รศ.นพ. จิระพงษ์ อังคะรา

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, Otolaryngology
 • Link to doctor
  รศ.ดร.นพ.หม่อมหลวง กรเกียรติ์ สนิทวงศ์

  รศ.ดร.นพ.หม่อมหลวง กรเกียรติ์ สนิทวงศ์

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Rhinology, Skull Base Surgery, Nose and Sinus Problems
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. ภาณินี  จารุศรีพันธ์

  ผศ.พญ. ภาณินี จารุศรีพันธ์

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Neurotology
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. เปรมสุดา  สมบุญธรรม

  ผศ.พญ. เปรมสุดา สมบุญธรรม

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Laryngology
 • Link to doctor
  พญ. ภคนันท์ ธนมิตรามณี

  พญ. ภคนันท์ ธนมิตรามณี

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Allergic Rhinitis, Non-Allergic Rhinitis, บ้านหมุน, Ear Disease, Obstructive Sleep Apnea, Tonsillectomy, Thyroidectomy, Audiogram
 • Link to doctor
  นพ. วิศรุต สามัคคีธรรม

  นพ. วิศรุต สามัคคีธรรม

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology, Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Head and Neck Cancer
 • Link to doctor
  นพ. ธนุศักดิ์ ศรีใจ

  นพ. ธนุศักดิ์ ศรีใจ

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  Otolaryngology