Follow Us

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ลดความเสี่ยง “มะเร็งปากมดลูก” วายร้ายใกล้ตัวที่ควรตรวจตั้งแต่วัยรุ่น

กลุ่มที่แนะนำ ควรได้รับวัคซีน HPV

 • หญิง / ชายวัยเจริญพันธุ์
 • เด็กหญิง / เด็กชาย อายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป
วิธีการให้วัคซีน HPV
 • อายุ 9 – 14 ปี สามารถฉีดวัคซีนได้ 2 ครั้ง ห่างกัน 6 เดือน
 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ฉีด 1 เข็ม 3 ครั้ง (เดือนที่ 0, 1-2, 6)
* แม้จะฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว ผู้หญิงทุกคนควรตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปี

 • วัคชีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 เข็ม Gardasil
  (4 สายพันธ์ Type 6, 11, 16, 18) สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
  ราคา 7,200 บาท 
 • วัคชีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม Gardasil
  (4 สายพันธ์ Type 6, 11, 16, 18)
  ราคา 10,500 บาท 
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 เข็ม Cervarix
  (2 สายพันธ์ Type 16, 18) สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
  ราคา 6,800 บาท 
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม Cervarix
  (2 สายพันธ์ Type 16, 18)
  ราคา 9,900 บาท 


เงื่อนไขการให้บริการ:

 1.  ราคานี้สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
 2.  ราคานี้ไม่รวมค่ารรรมเนียบสูตินรีแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
 3.  ราคานี้ไม่รวมค่ายาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่าความผิดปกติ
 4.  ราคานี้ไม่รวมค่ารักษาอื่น ๆ หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว หรือมีภาวะแทรกซ้อน
 5.  ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้อีก
 6.  ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

คลินิกสูตินรีเวช

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)
โทร. 02-090-3135
ตั้งแต่เวลา 8:00 – 20:00 น.