Follow Us

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรทำเป็นประจำทุกปี เพราะเมื่อได้รับวัคซีนไปสักระยะหนึ่งแล้ว ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อโรคจะค่อยๆ ลดลง ซึ่งในแต่ละปีสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอด

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรทำเป็นประจำทุกปี เพราะเมื่อได้รับวัคซีนไปสักระยะหนึ่งแล้ว ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อโรคจะค่อย ๆ ลดลง ซึ่งในแต่ละปีสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ดังนั้นจึงต้องฉีดวัคซีนทุกปีเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน และสามารถป้องกันได้ตรงกับสายพันธุ์ที่กำลังระบาด


วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนที่คนทั่วไปฉีดได้ แต่ควรมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี  ที่รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นปีแรก ควรได้รับ 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์ รวมทั้ง บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีน ปีละ 1 เข็มอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยป้องกันความรุนแรงและการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่


ทำไมต้องฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ทุกปี 

สายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ปี และยังมีความหลากหลายมาก ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่จึงเป็นการป้องกันสายพันธุ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี โดยเฉพาะในช่วงก่อนฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการระบาดมากที่สุด  จึงควรฉีดวัคซีนล่วงหน้าประมาณ  2 เดือน เพื่อให้วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดพอดี


 • แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
  ราคา  900  บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
 • แพ็กเกจนี้สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • แพ็กเกจนี้ซื้อแล้วไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

ทุกคนควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งถือเป็นวัคซีนพื้นฐาน สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเมื่ออายุครบ 6 เดือนขึ้นไป จนถึงวัยผู้ใหญ่ นอกจากนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถรับวัคซีนได้เช่นกัน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป กลุ่มหญิงมีครรภ์ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากการมีโรคที่ทำให้เกิดความเสี่ยง เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคตับ รวมไปถึงผู้ที่ปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

 

ใครบ้างที่ห้ามฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

 • เด็กเล็กที่ยังมีอายุยังไม่ถึง 6 เดือน
 • ผู้ที่มีประวัติการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือส่วนประกอบในวัคซีนไช้หวัดใหญ่
 • ผู้ที่มีไข้สูง หรือเป็นโรคติดเชื้อรุนแรง (ผู้ที่มีไข้ต่ำๆ สามารถฉีดได้ ควรปรึกษาแพทย์)
 • ผู้ที่มีประวัติการแพ้ไข่อย่างรุนแรง เนื่องจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะมีส่วนประกอบของโปรตีนจากไข่ปนอยู่ในวัคซีน ส่วนผู้ที่มีประวัติการแพ้ไข้ไม่รุนแรง สามารถฉีดวัคซีนได้แต่ต้องเฝ้าดูอาการอย่างน้อย 30 นาทีหลังฉีด อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาคำแนะนำในการรับวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ต่อไป 
 • ผู้ที่กำลังป่วยหรือเคยป่วยด้วยกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barré Syndrome: GBS)
 • ผู้ที่เพิ่งหายจากอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันไม่เกิน 7 วัน
 • ผู้ที่เพิ่งนอนพักรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาลมาได้ไม่เกิน 14 วัน
 • ผู้ที่ยังควบคุมอาการของโรคประจำตัวไม่ได้

นอกจากนี้ ผู้ที่มีไข้สูงหรือมีอาการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลัน ควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนนี้จนกว่าจะหายดี เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้