JCI Certificate 2023 banner

เมดพาร์คได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI เวอร์ชั่น 7 พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการคนไข้แบบ value-based care

แชร์

โรงพยาบาลเมดพาร์คได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล JCI เวอร์ชั่น 7

พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการ
คนไข้แบบ value-based care

Joint Commission Certified MedPark Hospital


กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลเมดพาร์คได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล (JCI accreditation) จาก Joint Commission International Gold Seal Approval® ตามมาตรฐาน เวอร์ชั่น 7 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-Centered Standards) และการบริหารจัดการสถานพยาบาล (Health Care Organization Management Standards) รวมกว่า 1,200 ข้อมาตรฐาน ซึ่งโรงพยาบาลเมดพาร์คได้รับการรับรอง หลังจากเปิดให้บริการมาเพียง 2 ปี

นพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเมดพาร์ค กล่าวว่า “การได้รับการรองรับมาตรฐาน JCI ของโรงพยาบาลภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี เป็นการยืนยันจุดยืนของเรา ที่จะมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพและดูแลคนไข้ให้มีความปลอดภัยสูงสุด และการรับรองนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงาน บุคลากรของเรามีแรงที่จะขับเคลื่อน  ผลักดันขอบเขตของการรักษาดูแลคนไข้ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น

เมดพาร์คตั้งเป้าที่จะก้าวสู่การเป็น โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่มีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขามาร่วมกันดูแลคนไข้ โดยให้สอดคล้องกับแนวคิดการปฏิบัติแบบ Integrated Care และเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลตามข้อกำหนดของ JCI ตั้งแต่แรกเริ่ม ทีมแพทย์จึงเข้ามามีส่วนร่วมกับทีมบริหาร ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างอาคาร การออกแบบกระบวนการรักษาและให้บริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

"การรับรองของ JCI ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคนไข้ต่างชาติในการเข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เป็นเพียงความภาคภูมิใจในเรื่องของการยกระดับบริการด้านสุขภาพในเมืองไทยให้ทั่วโลกได้เห็น แต่ยังเป็นเหมือนคำสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาการดูแลรักษาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไปด้วย" กล่าวโดย คุณวรรณี บุญช่วยเหลือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล

JCI certificate - MedPark Team

ทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของโรงพยาบาล มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมมาตรฐาน JCI เป็นอย่างดี จึงได้มีการทบทวนคุณสมบัติ ข้อกำหนดที่เคร่งครัด พร้อมกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็ยังสนับสนุนเรื่องการศึกษาและงานวิจัย เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วย มุ่งสู่การรักษาระดับจตุตถภูมิ (Quaternary Care)  และเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

ศ. พญ.จิตรา อนุราษฎร์ ที่ปรึกษาคณะจัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค กล่าวว่า “ภูมิใจในทีมงานของเมดพาร์ค การรับรองนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความพยายามของบุคลากรของเราที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อมอบการดูแลที่ยึดคนไข้เป็นศูนย์กลาง มุ่งมั่นที่จะมอบการรักษาแบบ value- based care ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้ป่วยในสังคมปัจจุบัน

JCI เป็นองค์กรอิสระจากสหรัฐอเมริกาที่ไม่หวังผลกำไร ประกอบด้วยคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีพันธกิจในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของการให้บริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลทั่วโลกอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 75 ปี โดยทำการตรวจสอบอย่างละเอียด และให้การรับรองสถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อให้คนไข้มั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสถานพยาบาลในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด

เผยแพร่เมื่อ: 01 พ.ค. 2023

แชร์

บทความสุขภาพ

6 อาหารเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับ

การนอนหลับ มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม เพราะระหว่างที่นอนหลับ ร่างกายจะเริ่มทำการซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย การนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพจะส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์ ทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และระบบภูมิคุ้มกัน

Goto page arrow icon

กินยาพาราเซตามอล อย่างไรให้ปลอดภัย

วิธีกินยาพาราเซตามอล ควรใช้ยาตามคำแนะนำบนกล่องหรือเอกสารกำกับยา ปริมาณยาที่เหมาะสมกับแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุและน้ำหนักตัวของผู้ใช้ ชนิดของพาราเซตามอลที่ใช้และฤทธิ์ยา

Goto page arrow icon

เหงื่อออกตอนกลางคืน ร้อน? ฝันร้าย? หรือร่างกายกำลังเตือน

เหงื่อออกตอนกลางคืน คืออาการมีเหงื่อออกมากเกินไป (อาจจะมากจนเปียกชุ่มเสื้อผ้า) โดยไม่ได้สัมพันธ์กับอากาศร้อนหรือห่มผ้าหนา ๆ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยแพทย์ต้องพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพต่าง ๆ

Goto page arrow icon
medpark ดูทั้งหมด