MedPark Hospital - Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022

เมดพาร์คคว้ารางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022”

ตอกย้ำความภาคภูมิใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค คว้ารางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

แชร์

ตอกย้ำความภาคภูมิใจ
โรงพยาบาลเมดพาร์ค คว้ารางวัลเกียรติยศ
“Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022”
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022


กรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลเมดพาร์ค คว้ารางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022” ประเภท Silver Award ด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ (Creativity and Innovation Award) จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมี นายแพทย์มัยธัช สามเสน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัลจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ ณ Waldorf Astoria Bangkok เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566

รางวัล Creativity and Innovation Award เป็นรางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ (Creativity and Innovation Award) มีเกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกบริษัทหรือโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง มีการนำนวัตกรรมด้านการบริการที่มีความแปลกใหม่และแตกต่างมาปรับใช้เพื่อช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อน เพิ่มความสะดวกสบาย และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการจะนำคะแนนเหล่านี้มาพิจารณาควบคู่ไปกับการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในโรงพยาบาล


ซึ่งโรงพยาบาลเมดพาร์คเองก็ได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการดูแลและให้บริการคนไข้อย่างต่อเนื่อง เช่น นวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าด้วยหุ่นยนต์ การรักษาต้อกระจกและเลนส์แก้วตาเทียมเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยี Intra-Ocular เป็นต้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลเมดพาร์คยังได้สร้างแอปพลิเคชัน My MedPark โดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการนัดหมายเก็บผลการตรวจแลป และการใช้ยา ทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูล และดูแลตนเองได้ดีขึ้น

การได้รับรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards ในปีนี้ ถือเป็นการได้รับรางวัลเดียวกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คณะผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลเมดพาร์คทุกคน เป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบการบริการด้านสุขภาพที่ดีที่สุดในทุกมิติแก่ผู้ป่วย สอดรับกับค่านิยมและพันธกิจ ซึ่งโรงพยาบาลเมดพาร์คยึดถือมาตลอดเวลานับตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการ

เผยแพร่เมื่อ: 21 มิ.ย. 2023

แชร์

บทความสุขภาพ

รู้ไหม! แม่ท้องฟันผุ อาจอันตรายต่อเด็กในท้อง

ฟันผุ หนึ่งในปัญหาช่องปากที่พบได้บ่อย จนหลายคนชินชาและคิดว่าเป็นเรื่องปกติ จึงไม่ใส่ใจ หรือตระหนักถึงความร้ายแรงของอาการนี้

Goto page arrow icon

อาหารส่งผลอะไรกับประจำเดือน

ประจำเดือนส่งผลต่อร่างกายอย่างไร แล้วอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นส่งผลต่อประจำเดือนอย่างไร

Goto page arrow icon

กิจกรรมบำบัด และบทบาทหน้าที่ของนักบำบัด

กิจกรรมบำบัด เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหาด้านกายภาพ ประสาทสัมผัส การรู้คิด และจิตใจ ผ่านการทำกิจกรรมหรือใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาดูแลและพึ่งพาตนเองได้

Goto page arrow icon
medpark ดูทั้งหมด