Aw เบาหวานสบายกระเป๋า.jpg

แพ็กเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน

สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน หรือผู้ที่สงสัยมีอาการเบาหวาน เพื่อชะลอและป้องกันโรคแทรกซ้อน

แชร์

แพ็กเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน
หรือ ผู้ที่สงสัยมีอาการเบาหวาน เพื่อชะลอและป้องกันโรคแทรกซ้อน

  • Basic Package (9 รายการ)  ราคา 3,500 บาท
  • Comprehensive Package (16 รายการ)  ราคา 7,000 บาท


เงื่อนไขในการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่ามีความผิดปกติ
  • ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
ศูนย์อายุรกรรม

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B
โทร. 02 090 3122

 

เผยแพร่เมื่อ: 28 มิ.ย. 2022

แชร์