Femto LASIK คือเลเซอร์ที่ช่วยแก้ไขค่าสายตาผิดปกติ

Femto LASIK ผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ

Femto LASIK เป็นเทคโนโลยีการรักษาสายตาที่ล้ำสมัย โดยใช้เลเซอร์ Femtosecond ที่ช่วยแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการนี้มอบความชัดเจนในการมองเห็นที่แม่นยำและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล

แชร์

Femto LASIK เป็นนวัตกรรมการรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ Femtosecond Laser จากเครื่อง Visumax® 800 ของ ZEISS โดยใช้ปรับความโค้งของกระจกตา ซึ่งสามารถเปิดฝากระจกตาได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วในเวลาเพียง 5 นาที 

Femto LASIK คือ วิธีการรักษาด้วยเลเซอร์ที่ช่วยแก้ไขค่าสายตาผิดปกติ ยกตัวอย่างเช่น สายตาสั้น สายตายาวแต่กำเนิด และสายตาเอียง เป็นต้น

ผู้ที่สามารถทำการผ่าตัดแก้ไขสายตาวิธี Femto  LASIK ได้

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กระจกตามีความหนาเพียงพอและไม่มีโรคของกระจกตา เช่น โรคกระจกตาโก่งผิดรูป ตาแห้งอย่างรุนแรง เป็นต้น
 • มีค่าสายตาคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 0.5 Diopter อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความคาดหวังต่อผลการรักษาบนพื้นฐานของความจริง
 • มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

โปรแกรมผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี Femto LASIK
ราคา 101,990 บาท (จากปกติ 125,000)

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

 1. งดการใส่เลนส์สัมผัส ก่อนตรวจประเมินสภาพตา เนื่องจากเลนส์สัมผัสจะกดผิวกระจกตา ทำให้วัดค่าสายตาและค่าความโค้งกระจกตาไม่แม่นยำ โดยควรปฏิบัติดังนี้
  • คอนแท็กเลนส์ ชนิดนิ่ม งดอย่างน้อย 5 - 7 วัน
  • คอนแท็กเลนส์ ชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม งดอย่างน้อย 3 สัปดาห์
 2.  งดใช้ยาบางประเภท
  • ยารักษาสิวชนิดรับประทานกลุ่ม isotretinoin เช่น Roaccutane, Acnotin, Isotane ทำให้ผิวกระจกตาแห้ง มีผลต่อความแม่นยำในการตรวจตา และมีผลต่ออาการตาแห้งหลังผ่าตัด จึงควรหยุดยาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนตรวจ
  • ควรแจ้งยาที่ท่านใช้รักษาโรคประจำตัวทั้งหมดแก่แพทย์ โดยส่วนใหญ่สามารถใช้ได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดยา
 3. ใช้เวลาในการตรวจประเมินสภาพดวงตาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง
 4. วันที่มาตรวจประเมินสภาพตาและวันผ่าตัด ควรมีคนมาด้วย ไม่ควรขับรถมาเอง และเตรียมแว่นกันแดดมา
 5. วันผ่าตัด งดแต่งหน้า เขียนขอบตา ใส่น้ำหอม ใส่น้ำมันหรือเจลที่ผม
 6. วันผ่าตัด ควรล้างหน้าและสระผมมาก่อนผ่าตัด 1 วัน หรือ ในเช้าวันผ่าตัด

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม  2567 
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ในการผ่าตัด และค่าตรวจติดตาม หลังการผ่าตัด 6 ครั้งใน 1 ปี 
  (1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี) แต่ไม่รวมค่าการตรวจวิเคราะห์อื่น ๆ ค่าการดูแลรักษาเพิ่มเติมในกรณีทีตรวจพบความผิดปกติอื่น หรือ จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นเพิ่มเติม
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ follow-up อื่น ๆ เช่น  ค่ายา หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากการติดตามอาการ
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้กับคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้แพ็กเกจสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
 • เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ แนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ คลินิกจักษุ ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B โทร. 02-090-3123

Femto LASIK คือเลเซอร์เพื่อการแก้ไขค่าสายตาผิดปกติ

Femto LASIK คือเลเซอร์เพื่อการแก้ไขค่าสายตาผิดปกติ 2

เผยแพร่เมื่อ: 25 มิ.ย. 2024

แชร์