Knee Osteoarthritis Screening Banner 1.jpg

แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อม

การตรวจคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อมนั้น จะอาศัยการตรวจคัดกรองอาการโดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมเอกซเรย์ข้อเข่าทั้ง 2 ข้าง เพื่อตรวจสุขภาพข้อเข่าและรับคำแนะนำในการดูแลรักษา

แชร์

การตรวจคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อมนั้น จะอาศัยการตรวจคัดกรองอาการโดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมเอกซเรย์ข้อเข่าทั้ง 2 ข้าง เพื่อตรวจสุขภาพข้อเข่าและรับคำแนะนำในการดูแลรักษา


แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis Screening)
จำนวน 1 ครั้ง  ราคา 2,990 บาท (ปกติ 4,250)

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา X-ray ข้อเข่าทั้ง 2 ข้าง (ด้านหน้าและด้านข้าง) ค่าบริการการพยาบาล และค่าบริการผู้ป่วยนอก (OPD)
  • ราคานี้ดังกล่าวไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติมหากพบว่ามีความผิดปกติ
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องทำการรักษา หรือผ่าตัดฉุกเฉินหรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติม
  • ราคาดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัย อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A
โทร 02-090-3116
8:00 – 20:00 น.


เผยแพร่เมื่อ: 14 ต.ค. 2022

แชร์