Optisleep ทันตอุปกรณ์ลดการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ

แพ็กเกจทันตอุปกรณ์ลดการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ Oral Appliance (OPTISLEEP)

ทันตอุปกรณ์เฉพาะบุคคล เพื่อลดอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการออกแบบ และผลิตชิ้นงานในประเทศเยอรมัน

แชร์

Oral Appliance (OPTISLEEP)
ทันตอุปกรณ์ลดการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ

  • ทันตอุปกรณ์เฉพาะบุคคล เพื่อลดอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  • ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการออกแบบ และผลิตชิ้นงานในประเทศเยอรมัน
  • วัสดุบางใส แข็งแรง ใส่สบาย เคลื่อนไหวขากรรไกรได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพิ่มคุณภาพในการนอนและใช้ชีวิต


Oral Appliance (OPTISLEEP)
ราคา 59,900 บาท (จากปกติ 65,000)

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. สามารถซื้อและใช้แพ็กเกจได้ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าทันตแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และทันตอุปกรณ์ครอบฟัน OPTISLEEP (ส่งผลิตที่ประเทศ Germany)
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายาหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือรายการที่กำหนดในแพ็กเกจ
  4. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  5. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ศูนย์ทันตกรรม โทร. 02-090-3117

 

ศูนย์ทันตกรรม
ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)
โทร. 02-090-3117
8:00 am.- 8:00 pm.

เผยแพร่เมื่อ: 04 เม.ย. 2023

แชร์