Aw Personalized Oral Health Care 0

แพ็กเกจตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเฉพาะบุคคล

เพราะช่องปากของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การรักษาจึงจำเป็นต้องออกแบบในแบบฉบับของคุณเอง

แชร์

แพ็กเกจดูแลสุขภาพฟันเฉพาะบุคคล

ราคา 3,950 บาท (จาก 4,750 บาท)

“เพราะช่องปากของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การรักษาจึงจำเป็นต้องออกแบบในแบบฉบับของคุณเอง” ด้วยการจำลองภาพฟันของคุณภายในเวลาไม่กี่นาที โดยเครื่องสแกน iTero Element 5D Plus ด้วยเทคโนโลยีสแกน 3 มิติ สามารถค้นหาสาเหตุของของปัญหาสุขภาพฟัน พร้อมทีมทันตแพทย์ที่ให้คำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพช่องปากในแบบเฉพาะ "คุณ"

รายละเอียดการตรวจ

•    แสดงภาพจำลอง 3 มิติด้วยเครื่อง intraoral scanner “iTero Element”
      - สามารถบันทึกภาพรูปร่างฟัน สีฟัน การเรียงของฟัน และการสบฟัน ได้อย่างชัดเจนในทุกมิติ
      - สามารถตรวจดูฟันผุได้อย่างละเอียด โดยเฉพาะด้านซอกฟันของฟันทุกๆ ซี่ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
•    สอนแปรงฟันในแบบเฉพาะบุคคล เพราะแต่ละคนมีโครงสร้างของฟันและปัญหาสุขภาพในช่องปากที่แตกต่างกัน
•    คำแนะนำในการรับประทานอาหาร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่ดี


เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าทันตแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  3.  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายาหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือรายการที่กำหนดในแพ็กเกจ
  4. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเมดพาร์ค
ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A
เวลา 08:00-20:00
โทร. 02-090-3117

Aw Personalized Oral Health Care 01

 

เผยแพร่เมื่อ: 25 ต.ค. 2023

แชร์