Post Covid 19 Health Checkup Banner 1.jpg

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อ COVID-19

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อ COVID-19

แชร์

มีคนไม่น้อยที่ติดเชื้อ COVID-19 หลังจากหายดีแล้วยังมีอาการผิดปกติที่หลงเหลืออยู่แสดงออกมาบ้าง ในบางคนอาจมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา การตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อ COVID-19 คือการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย และหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพื่อที่จะรักษาดูแลได้ทัน


Post COVID Health Checkup Packages

 • Basic Program  ราคา 4,700 บาท
  รายการตรวจ
  • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
  • การตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกร็ดเลือด
  • C-reactive protein
  • การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
  • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine & eGFR)
  • ตรวจสมรรถภาพตับ ALT (SGPT)
  • การตรวจเอกซเรย์ปอด
  • ค่าบริการโรงพยาบาลฯ และค่าบริการพยาบาล

 • Advanced Program  ราคา 19,000 บาท
  • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
  • การตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกร็ดเลือด
  • C-reactive protein
  • การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine & eGFR)
  • ตรวจสมรรถภาพตับ ALT (SGPT)
  • ตรวจสมรรถภาพตับ AST (SGOT)
  • ตรวจสมรรถภาพตับ Alkaline Phosphatase
  • Troponin I High Sensitivity
  • D-dimer
  • การตรวจคัดกรองโรคปอด
  • การตรวจสมรรถภาพปอด
  • การตรวจภูมิคุ้มกันหลังหายจากการติดเชื้อ COVID-19
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาล
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
 2. แพ็กเกจดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 และหายแล้ว อย่างน้อย 4 สัปดาห์
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 4. ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
 5. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ
 6. ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นGeneral Internal Medicine
ศูนย์อายุรกรรม

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A
โทร. 02-090-3129
เวลา 8.00 - 20.00 น.


 

เผยแพร่เมื่อ: 10 พ.ค. 2022

แชร์