Aw ตรวจตาเพื่อประเมิณก่อนตรวจ Smile Pro

แพ็กเกจตรวจวินิจฉัยและคัดกรองสุขภาพตาก่อนทำ SMILE® pro

ตรวจวินิจฉัยและคัดกรองสุขภาพตา เพื่อประเมินความเหมาะสมในการรักษาด้วยวิธี SMILE® pro

แชร์

แพ็กเกจตรวจวินิจฉัยและคัดกรองสุขภาพตา เพื่อประเมินความเหมาะสมในการรักษาด้วยวิธี SMILE® pro

ราคา 3,500 บาท (จาก 4,850 บาท)

วิธีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

 1. งดใส่คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มอย่างน้อย 7 วัน หรือคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการตรวจรักษาและก่อนผ่าตัด
 2. เนื่องจากใช้เวลาในการตรวจ 3ชม. และไม่แนะนำให้ขับรถมาในวันตรวจ เนื่องจากจะมีการขยายม่านตาและทำให้ตามัวประมาณ 4-6 ชั่วโมง หลังจากการตรวจ

รายละเอียดของแพ็กเกจ

 • ตรวจวัดระดับการมองเห็น Visual Acuity
 • ตรวจวัดสายตาสั้นยาวเอียงด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติ Auto Refraction
 • ตรวจวัดความดันลูกตา Tonometry
 • ตรวจวัดความหนาของกระจกตา CCT: Central Corneal Thickness
 • ตรวจวิเคราะห์ความโค้งและพื้นผิวกระจกตา (Pentacam)
 • ตรวจวิเคราะห์ วัดเลนส์ (IOLs Master)
 • ตรวจขยายม่านตาเพื่อตรวจดูจอประสาทตา
 • ตรวจตาผ่านกล้องจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์ (Eye Examination with Slit Lamp Biomicroscopy)

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาล
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ (ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ และต้องรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ค่ายาที่อาจจะต้องใช้ขณะทำการตรวจวินิจฉัย และเวชภัณฑ์อื่น)
 4. ราคาดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
 5. ราคาดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการปฏิเสธหรือไม่ต้องการตรวจรายการใดรายการหนึ่ง
 6. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
 7. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 8. เพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการ กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค
ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B
โทร. 02 090 3123


Aw ตรวจตาเพื่อประเมิณก่อนตรวจ Smile Pro 01

เผยแพร่เมื่อ: 06 มี.ค. 2024

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. ฐิติมา หวังเจริญ

  พญ. ฐิติมา หวังเจริญ

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  • โรคของกระจกตา
  โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดลอกต้อเนื้อโดยไม่เย็บ, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 • Link to doctor
  พญ. วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล

  พญ. วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคตาแห้งและโรคกระจกตา, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, ต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. มณฑิรา เจิมจุติธรรม

  พญ. มณฑิรา เจิมจุติธรรม

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, Ophthalmology, โรคต้อเนื้อ, โรคตาแห้งและโรคกระจกตา, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 • Link to doctor
  พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

  พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคต้อเนื้อและการผ่าตัดโดยใช้กาวชีวภาพ, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยใช้สเต็มเซลล์, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  รศ. นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

  รศ. นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  การผ่าตัดต้อกระจก, ต้อกระจก, โรคต้อหิน, การผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยที่มีอาการม่านตาผิดปกติ
 • Link to doctor
  ศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

  ศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, โรคต้อเนื้อและการผ่าตัดโดยใช้กาวชีวภาพ, โรคกระจกตาโก่ง, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยใช้สเต็มเซลล์, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี

  พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา, ภาวะสายตาผิดปกติ, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุตตัน, การผ่าตัดต้อกระจก
 • Link to doctor
  พญ. วิมลรัตน์ ประทีปะเสน

  พญ. วิมลรัตน์ ประทีปะเสน

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • Link to doctor
  พญ.  ณัฐรินทร์  ภูษิตโภยไคย

  พญ. ณัฐรินทร์ ภูษิตโภยไคย

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  Ophthalmology, โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ