La Obgy Hpv Vaccine 01

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ลดความเสี่ยง “มะเร็งปากมดลูก” วายร้ายใกล้ตัวที่ควรตรวจตั้งแต่วัยรุ่น

แชร์

กลุ่มที่แนะนำ ควรได้รับวัคซีน HPV

 • หญิง / ชายวัยเจริญพันธุ์
 • เด็กหญิง / เด็กชาย อายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป

วิธีการให้วัคซีน HPV

 • อายุ 9 - 14 ปี สามารถฉีดวัคซีนได้ 2 ครั้ง ห่างกัน 6 เดือน
 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ฉีด 1 เข็ม 3 ครั้ง (เดือนที่ 0, 1-2, 6)

* แม้จะฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว ผู้หญิงทุกคนควรตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปี

 • วัคชีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 เข็ม Gardasil
  (4 สายพันธ์ Type 6, 11, 16, 18) สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีราคา 7,200 บาท 
 • วัคชีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม Gardasil
  (4 สายพันธ์ Type 6, 11, 16, 18)ราคา 10,500 บาท 

เงื่อนไขการให้บริการ:

 1.  ราคานี้สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
 2.  ราคานี้ไม่รวมค่ารรรมเนียบสูตินรีแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
 3.  ราคานี้ไม่รวมค่ายาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่าความผิดปกติ
 4. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
 5.  ราคานี้ไม่รวมค่ารักษาอื่น ๆ หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว หรือมีภาวะแทรกซ้อน
 6.  ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้อีก
 7.  ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
คลินิกสูตินรีเวช

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)
โทร. 02-090-3135
ตั้งแต่เวลา 8:00 - 20:00 น.

La Obgy Hpv Vaccine 01 01
La Obgy Hpv Vaccine 01 02

เผยแพร่เมื่อ: 26 ต.ค. 2020

แชร์