Aw ตรวจสุขภาพฟันเด็ก.jpg

แพ็กเกจตรวจสุขภาพฟันเด็ก

แพ็กเกจการตรวจสุขภาพฟันเด็ก เป็นการรักษาสุขภาพช่องปากของเด็กตั้งแต่เริ่มมีฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น ดูแลฟันน้ำนมให้แข็งแรง เพื่อสร้างรอยยิ้มที่สดใส

แชร์

ดูแลฟันน้ำนมให้แข็งแรง เพื่อสร้างรอยยิ้มที่สดใส ช่วยให้ลูกน้อยทานอาหารได้ดีเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย สามารถออกเสียงได้ไพเราะ เสริมสร้างบุคลิกและความมั่นใจ กับแพ็กเกจการตรวจสุขภาพฟันเด็ก ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเมดพาร์ค ปลอดภัย ด้วยระบบระบายอากาศที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

แพ็กเกจการตรวจสุขภาพฟันเด็ก เป็นการรักษาสุขภาพช่องปากของเด็กตั้งแต่เริ่มมีฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น

ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กจะช่วยตรวจสุขภาพช่องปากและดูแลฟันน้ำนม พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลทำความสะอาดฟันและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำฟัน เพื่อสุขภาพฟันที่ดี ป้องกันฟันน้ำนมผุและเตรียมพร้อมให้ฟันแท้ขึ้นมาอย่างสวยงาม

 

  • แพ็กเกจตรวจสุขภาพฟันเด็ก (Pediatric Dental Examination )

         ราคา 790 บาท (ลดราคาจาก 950 บาท)

 

  • แพ็กเกจตรวจสุขภาพฟันเด็กพร้อมเคลือบฟลูออไรด์ (Pediatric Dental Examination with Fluoride Coating)

         ราคา 1,450 บาท  (ลดราคาจาก 1,750 บาท)

 

เงื่อนไขการให้บริการ  

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการทางแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายาหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือรายการที่กำหนดในแพ็กเกจ
  3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 
  4. ราคาแพ็กเกจและโปรโมชั่นดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (Expat)
  5. สามารถซื้อและใช้แพ็กเกจได้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566


ศูนย์ทันตกรรม
ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)
โทร. 02-090-3117
8:00 am.- 8:00 pm.    เผยแพร่เมื่อ: 07 ม.ค. 2023

แชร์