Aw ฝากครรภ์.jpg

แพ็กเกจฝากครรภ์

การฝากครรภ์ ก็เพื่อให้คุณแม่ได้รับการตรวจเพื่อหาความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในระหว่างตั้งครรภ์ และจะได้รับคำแนะนำจากสูตินรีแพทย์ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการดูแลคุณแม่ให้พร้อม

แชร์

แพ็กเกจฝากครรภ์

เมื่อผู้หญิงเรารู้ตัวว่า ตนเองตั้งครรภ์ สิ่งแรกที่คุณแม่ทุกคนควรคิดถึงคือ การฝากครรภ์

การฝากครรภ์ ก็เพื่อให้คุณแม่ได้รับการตรวจเพื่อหาความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในระหว่างตั้งครรภ์ และจะได้รับคำแนะนำจากสูตินรีแพทย์ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการดูแลคุณแม่ให้พร้อมตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์จนคลอด 

รายการตรวจอัลตร้าซาวด์

 • ตรวจอัลตราซาวด์ 2 มิติ โดยสูตินรีแพทย์ เพื่อประเมินอายุครรภ์และการเจริญเติบโตของลูกน้อย จำนวน 3 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 11-13 , 18-21 , 36-38
 • ตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ โดยสูตินรีแพทย์ เพื่อประเมินดูอิริยาบทของทารกในครรภ์  1 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 28-30


รายการตรวจทางห้องปฎิบัติการ ในระหว่างการฝากครรภ์

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)  จำนวน 3 ครั้ง
 • ตรวจหาหมู่เลือด (Rh)  จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาหมู่เลือด ABO (ABO Blood Group) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี Hepatitis B surface Antigen (HBsAg)  จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาเชื้อ HIV (Ag/Ab) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ( Syphilis Antibody ) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing ) จำนวน 1 ครั้ง
 • Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) 1  ครั้ง
 • ตรวจปัสสาวะเพื่อเพาะเชื้อ  1 ครั้ง
 • ตรวจสารโปรตีนที่เป็นตัวยึดเก็บธาตุเหล็กไว้ในเม็ดเลือดแดง Ferritin 1 ครั้ง
 • การตรวจหาเชื้อ GBS Group B Streptococcus  ในสัปดาห์ที่  35-37  1 ครั้ง
 • ตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมในทารก   Noninvasive prenatal testing (NIPT)  1 ครั้ง


รายการตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์

 • ตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GCT 50gm ) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจคัดกรองโปรตีนในปัสสาวะ  และน้ำตาลในปัสสาวะ  (Urine Strip Test)  ระหว่างการฝากครรภ์ จำนวน 10  ครั้ง


วัคซีนที่ควรได้รับระหว่างการตั้งครรภ์

 • วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก  1 เข็ม
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม


การดูแลคุณแม่เพิ่มเติมอื่นๆ

 • ตรวจและปรึกษาแพทย์ผิวหนังขณะตั้งครรภ์ 1 ครั้ง
 • ตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูนโดยทันตแพทย์ 1 ครั้ง
 • รับคำแนะนำเรื่องภาวะโภชนาการขณะตั้งครรภ์  โดยนักกำหนดอาหาร   1 ครั้ง
 • ออกกำลังขณะตั้งครรภ์ในน้ำโดยนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง
 • ออกกำลังขณะตั้งครรภ์โดยนักกายภาพบำบัด  3 ครั้ง


เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมสูติแพทย์
 2. สูติแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้แพ็กเกจสำหรับผู้เข้ารับบริการแต่ละรายโดยสามารถซื้อแพ็กเกจได้เมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และสิ้นสุดเมื่ออายุครรภ์ 40 สัปดาห์            
 3. ราคานี้ไม่รวมค่ายาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่ามีความผิดปกติ
 4. รวมค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 5. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
 6. ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 7. แพ็กเกจนี้ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
 8. จำนวนครั้งในการตรวจติดตาม เป็นไปตามที่ระบุในแพ็กเกจ
 9. ราคานี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567 และใช้สิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567      
 10. สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลเมดพาร์คชั้น  7  เคาน์เตอร์  D  โทร 02-090-3135 


ศูนย์สูตินรีเวช

โรงพยาบาลเมดพาร์คชั้น  7  เคาน์เตอร์  D 
โทร 02-090-3135 Aw ฝากครรภ์ 01

เผยแพร่เมื่อ: 15 ม.ค. 2023

แชร์