Aw ตรวจตับด้วย Fibroscan

แพ็กเกจตรวจไขมันและพังผืดที่ตับด้วยไฟโบรสแกน

ตรวจไขมันและพังผืดที่ตับด้วยไฟโบรสแกน

แชร์

ตรวจไขมันและพังผืดที่ตับด้วยไฟโบรสแกน

การตรวจวัดความแข็งของตับด้วยการใช้เทคโนโลยีของระบบอัลตราซาวด์หรือที่เรียกว่า ไฟโบรสแกน (FibroScan®) เป็นการตรวจที่รวดเร็ว ไม่เจ็บปวด โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการวัดระดับพังผืดหรือความแข็งของเนื้อตับ รวมทั้งวัดปริมาณไขมันในเนื้อตับได้ในคราวเดียวกัน

วิธีการตรวจสามารถทำได้ง่าย โดยการใช้หัวตรวจแตะที่บริเวณผิวหนังของผู้ป่วย และส่งคลื่นเสียงสะท้อนไปยังบริเวณตับ 


ตรวจไขมันและพังผืดที่ตับด้วยไฟโบรสแกน 
ราคา 3,520 บาท (จาก 4,550 บาท)


จุดประสงค์ของการตรวจวัดพังผืดของตับ

  • เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคตับแข็ง มะเร็งตับ ตับวาย และภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
  • เพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้ยารักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดต่าง ๆ
  • เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของตับต่อการรักษา
  • เพื่อวินิจฉัยโรคไขมันคั่งตับ เนื่องจากตัวเครื่องสามารถวัดทั้งพังผืดและไขมันในเนื้อตับได้ในเวลาเดียวกัน

 

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ทำ FibroScan ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจประเมินทางการแพทย์ก่อนการทำหัตถการ
  4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ที่อยู่นอกเหนือรายการในแพ็กเกจ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากตรวจพบความผิดปกติ

 

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ชั้น 7 เคาน์เตอร์
A-B
เวลา 08.00- 20.00 น.
โทร. 02-090-3121Aw ตรวจตับด้วย Fibroscan 02

เผยแพร่เมื่อ: 11 เม.ย. 2023

แชร์