210907 ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยการส่องกล้อง.jpg

แพ็กเกจการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี โดยการส่องกล้อง

แพ็กเกจการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี โดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)

แชร์

แพ็กเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี โดยการส่องกล้อง
Laparoscopic Cholecystectomy
ราคา  210,000  บาท

* แพ็กเกจนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อน และแพทย์ผู้ทำการรักษาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมฯ ได้เท่านั้น

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด ค่าธรรมเนียมแพทย์ผู้ช่วยในการผ่าตัดและค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ในอัตราที่กำหนด
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น และพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องพักผู้ป่วย ห้องพัก Executive Lake View / Executive River View จำนวน 2 วัน รวมทั้งค่าอาหารปกติ จำนวน 4 มื้อค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยใน
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดและยาระงับความรู้สึก
  • ราคาดังกล่าวรวมค่ายาที่ใช้ในผ่าตัด และการรักษาระหว่างพักรักษาในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมการผ่าตัดนิ่วในภาวะฉุกเฉิน

 

คลินิกศัลยกรรม

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)
โทร. 02-090-3077
เวลา 8:00 - 20:00 น.


 

เผยแพร่เมื่อ: 14 พ.ย. 2021

แชร์