Update Aw การรักษาต่อมลูกหมากโต.jpg

แพ็กเกจรักษาต่อมลูกหมากโต ด้วย พีวีพี กรีนไลท์เลเซอร์

วิธีการรักษาผลกระทบไม่รุนแรง เสียเลือดน้อย โอกาสเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศน้อย

แชร์

การรักษาต่อมลูกหมากโต ด้วย พีวีพี กรีนไลท์เลเซอร์
PVP GreenLight Laser surgery (Photo-Selective Vaporization of the Prostate)
ราคา  250,000  บาท

 • วิธีการรักษาผลกระทบไม่รุนแรง
 • เสียเลือดน้อย
 • โอกาสเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศน้อย
 • เจ็บปวดน้อยหลังทำหัตถการ
 • พักฟื้นในโรงพยาบาล 1 คืน วันถัดไปสามารถทำงานได้ตามปกติ


เงื่อนไขในการใช้รับบริการ

 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
 • ราคาดังกล่าวสำหรับต่อมลูกหมากขนาดไม่เกิน 80 กรัม
 • เงื่อนไขการเข้าแพ็กเกจเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าใช้จ่าย ดังนี้
  • แพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ ค่าวิสัญญีแพทย์ในอัตราตามที่ระบุเท่านั้น
  • ค่ายาฉีดและยารับประทานที่ใช้ในการรักษา ตามชนิด และจำนวนที่ระบุในแพ็กเกจ
  • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์เฉพาะทางที่ใช้ในการทำหัตถการ และยาระงับความรู้สึก
  • ค่าห้องพักผู้ป่วย ห้องพัก Executive Lake View / Executive River View 1 คืน รวมทั้งค่าอาหารปกติ 3 มื้อ
  • ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สำหรับส่วนเกินเรื่องโรค โรคประจำตัวของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนดไว้ ผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D
โทร 02-090-3076

 

เผยแพร่เมื่อ: 28 มิ.ย. 2022

แชร์