Resize Artboard 110 0.jpg

ฟอกสีฟันขาวด้วยเทคโนโลยี Zoom whitening

ฟอกสีฟันด้วย Zoom เทคโนโลยีจาก Philips ซึ่งเป็นเทคโนโลยีฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ระดับโลก ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการฟอกสีฟัน

แชร์Zoom Teeth Whitening/ ฟอกสีฟันขาวด้วยเทคโนโลยี Zoom whitening

ฟอกสีฟันด้วย Zoom เทคโนโลยีจาก Philips ซึ่งเป็นเทคโนโลยีฟอกฟันขาว ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการฟอกสีฟัน โดยใช้เทคโนโลยี LED ที่สามารถปรับความเข้มข้นของแสงได้ 3 ระดับตามความเหมาะสม สามารถทำให้ฟันขาวขึ้นภายใน  1 -2 ชั่วโมง


เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567
  2. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  3. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
  4. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการทางแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  5. ในกรณีที่กำลังตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ

กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการที่

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเมดพาร์ค
ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A
เวลา 08:00-20:00
โทร. 02-090-3117

 221212 Zoom 01


เผยแพร่เมื่อ: 07 ธ.ค. 2022

แชร์