จัดฟันเหล็ก VS จัดฟันใส Invisalign แบบไหนเหมาะกับคุณที่สุด

จัดฟันเหล็ก VS จัดฟันใส Invisalign

การจัดฟันเหล็กและการจัดฟันแบบใส ต่างสามารถช่วยแก้ไขปัญหาฟันที่ไม่เป็นระเบียบอันหลากหลายได้ ในผู้ที่มีความซับซ้อน หรือมีการสบฟันที่ผิดปกติอย่างรุนแรง ทันตแพทย์มักแนะนำการจัดฟันเหล็กมากกว่าการจัดฟันใส

แชร์

จัดฟันเหล็ก VS จัดฟันใส Invisalign

การจัดฟัน เป็นศิลปะและวิทยาการที่ช่วยจัดตำแหน่งฟันให้เป็นระเบียบ พร้อมทั้งช่วยรักษาระดับของฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม วิธีการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันได้มีการพัฒนามาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การจัดฟันโลหะแบบดั้งเดิม มาจนถึงการการจัดฟันใส Invisalign ที่ทันสมัย ตั้งแต่ทันตแพทย์จัดฟันรุ่นบุกเบิกมาจนถึงทันตแพทย์จัดฟันสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน อุปกรณ์การจัดฟันได้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อรักษาฟันที่ไม่เป็นระเบียบ ให้เรียงตัวสวยและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

การสบฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันเก หรือ ฟันกัดเบี้ยว เป็นปัญหาทางทันตกรรมที่สามารถพบเจอได้เมื่อเติบโตขึ้น โดยอาจมีสาเหตุ และปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม พฤติกรรมการดูดนิ้วมือ การสูญเสียฟัน หรือการได้รับอุบัติเหตุ นอกจากนี้ การเรียงตัวของฟันที่ไม่เป็นระเบียบยังมีสาเหตุมาจาก การที่มีช่องว่างในขากรรไกรที่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป จนเกิดภาวะฟันห่างหรือฟันซ้อน เป็นต้น ผู้ที่มีปัญหาการสบฟันที่ผิดปกติอาจมีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร การพูดหรือการออกเสียงไม่ชัด ปัญหาเหงือกอักเสบและฟันผุ ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงได้มีการพัฒนาการให้การรักษาทันตกรรมจัดฟันเรื่อยมา เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมมาตร และความไม่เป็นระเบียบของฟัน เพื่อให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม แลดูมีสุขภาพดี

การจัดฟันสมัยใหม่

การจัดฟันแบบดั้งเดิม หรือจัดฟันเหล็ก และการจัดฟันใส Invisalign เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรม 2 วิธีที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับในวงการการทันตแพทย์ในปัจจุบัน โดยวัสดุที่ใช้จัดฟันทั้ง 2 วิธี ได้รับการรับรองจาก องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ FDA ว่ามีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการช่วยสร้างรอยยิ้มใหม่ที่สวยงามให้กับคนไข้ได้ ปัจจัยในการพิจารณาว่าควรจัดฟันแบบเหล็กหรือแบบ Invisalign ขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของปัญหาฟันในบุคคลนั้น รวมทั้งอายุ และรูปแบบของการใช้ชีวิต

จัดฟันเหล็ก

การจัดฟันเหล็กเป็นทันตกรรมจัดฟันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการแก้ปัญหาฟัน เครื่องมือชนิดนี้ประกอบไปด้วยโครงเหล็กจัดฟันที่ถูกยึดติดอยู่กับผิวด้านหน้าของฟัน และถูกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยลวดเส้นเล็ก ๆ โดยมีหลักการทำงานโดยการค่อย ๆ ใช้แรงกดลงบนฟันที่ไม่สมมาตร เพื่อให้ฟันค่อย ๆ เคลื่อนตัวมาอยู่ในตำแหน่งที่ตรงขึ้น การจัดฟันเหล็กสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการสบฟันที่ผิดปกติ ตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงระดับรุนแรงได้ เช่น ฟันซ้อนเก กัดฟันเบี้ยว ด้วยการค่อย ๆ สร้างแนวสบฟันที่สมมาตร ที่สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ และมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การจัดฟันเหล็ก ต้องการการดูแล เอาใจใส่สุขอนามัยช่องปากที่ดีเยี่ยม เนื่องจากการตัวอุปกรณ์ได้ถูกยึด ติดอยู่กับฟัน ไม่สามารถถอดออกได้ ทำให้เกิดการสะสมของเศษอาหารที่ติดอยู่กับเหล็กจัดฟัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าราคาของการจัดฟันเหล็กจะย่อมเยาว์กว่า เมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบใส แต่ระยะเวลาในการรักษาก็จะยาวนานกว่าการจัดฟันใสด้วยเช่นกัน โดยระยะเวลาเฉลี่ยของการจัดฟันเหล็ก อยู่ที่ระยะเวลาประมาณ 24-28 เดือน

การจัดฟันใส Invisalign

การจัดฟันใส Invisalign ถือเป็นนวัตกรรมทางทันตกรรมจัดฟัน อุปกรณ์จัดฟันใสเป็นชุดอุปกรณ์จัดฟันที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ ว่ามีความปลอดภัยและปลอดสาร BPA โดยจะค่อย ๆ ปรับตำแหน่งฟันอย่างนุ่มนวล ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ทำให้เจ็บปวด ขณะที่ก็แลดูกลมกลืนไปกับสีฟัน โดยการจัดฟันใส Invisalign สามารถช่วยผู้ที่มีปัญหาการสบฟันที่ผิดปกติได้แต่ระดับเบา ไปจนถึงระดับค่อนข้างรุนแรง เช่น ฟันไม่สบ ฟันซ้อน ฟันห่าง โดยชุดอุปกรณ์จัดฟันใสจะปราศจากขอบเหล็กแหลม ที่อาจบาด หรืออาจทำให้เกิดบาดแผลหรือการระคายเคือง ในช่องปากได้

อุปกรณ์จัดฟันใส Invisalign สามารถถอดออกได้ มีความสะดวก สบาย และไม่เป็นที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน ทำให้สะดวกในการทำความสะอาดฟัน แปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟัน และกิจวัตรอื่น ๆ ในการดูแลรักษาสุขอนามัยในช่องปาก ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ทำให้รู้สึกประหม่า และสามารถเข้ากันได้กับทุกไลฟ์สไตล์ และในการดำเนินชีวิต การจัดฟันใส Invisalign ยังได้รับการยอมรับในเรื่องของระยะเวลาในการรักษาที่แน่นอน มีความแม่นยำ โดยกระบวนการจัดฟันทั้งหมดใช้เวลา 8–24 เดือน โดยประมาณ โดยจำนวนครั้งในการมาพบทันตแพทย์จัดฟันจะน้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็ก

จัดฟันเหล็ก VS จัดฟันแบบใส Invisalign แบบไหนเหมาะกับคุณที่สุด?

ทั้งการจัดฟันเหล็ก และ การจัดฟันแบบใส ต่างสามารถช่วยแก้ไขปัญหาฟันที่ไม่เป็นระเบียบอันหลากหลายได้ ในผู้ที่มีความซับซ้อน หรือมีการสบฟันที่ผิดปกติอย่างรุนแรง ทันตแพทย์มักแนะนำการจัดฟันเหล็กมากกว่าการจัดฟันใส

อย่างไรก็ตาม Invisalign มีข้อดีหลากหลายประการ การจัดฟันใส Invisalign มีประสิทธิภาพในการรักษา ช่วยปรับปรุงการเรียงตัวให้เป็นระเบียบของฟัน และช่วยปรับการสบฟันให้ดีขึ้น และลดการเกิดปัญหาซึ่งจะมักจะเกิดในการจัดฟันแบบเหล็ก อาทิเช่น พูดไม่ชัด เคี้ยวลำบาก หรือความไม่สวยงามของฟัน

กล่าวโดยสรุป การจัดฟันเป็นวิทยาการทางทันตกรรม ที่ช่วยให้ทันตแพทย์จัดฟันสามารถจัดการกับปัญหาการสบฟันที่ผิดปกติให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น โดยการเปลี่ยนฟันที่ไม่เป็นระเบียบ ไปสู่ตำแหน่งฟันที่เรียงตัวดี ทำให้มีรอยยิ้มที่สวยงามและยังส่งผลดีต่อสุขภาพช่องปากในระยะยาว

เริ่มต้น เส้นทางสู่ฟันสวย กับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน

เพื่อปรึกษาปัญหาและความจำเป็นในการจัดฟัน แนะนำให้ทำการนัดหมายและตรวจสภาพฟันเบื้องต้นกับทันตแพทย์จัดฟันผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน ณ. โรงพยาบาลที่ติดตั้งเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง หลังจากทำการตรวจช่องปากอย่างละเอียดและเอกซเรย์แล้ว ทันตแพทย์จะตัดสินได้ว่า ระหว่างการจัดฟันเหล็ก หรือจัดฟันใส Invisalign การจัดฟันแบบไหน จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการรักษาได้ดีที่สุดบทความโดย
ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร

ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านทันตกรรมจัดฟัน
ประวัติแพทย์

เผยแพร่เมื่อ: 09 ม.ค. 2023

แชร์