Follow Us

ชนิดของมะเร็ง

มะเร็งสามารถแบ่งออกได้มากกว่าหนึ่งร้อยชนิด โดยชื่อของมะเร็งแต่ละชนิดนั้นจะมาจากอวัยวะต้นกำเนิดและประเภทของเซลล์ที่กลายเป็นมะเร็ง

มะเร็งสามารถแบ่งออกได้มากกว่าหนึ่งร้อยชนิด โดยชื่อของมะเร็งแต่ละชนิดนั้นจะมาจากอวัยวะต้นกำเนิดและประเภทของเซลล์ที่กลายเป็นมะเร็ง

มะเร็งเยื่อบุ (Carcinoma)
โดยมะเร็งจะพัฒนาขึ้นในเซลล์เยื่อบุ ทั้งด้านในและด้านนอกของพื้นผิวของร่างกาย มะเร็งประเภทนี้เป็นประเภทที่พบได้บ่อย และถูกเรียกตามชื่ออวัยวะต้นกำเนิด

  • มะเร็งชนิดต่อม (Adenocarcinoma) เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในต่อมหรือเยื่อบุที่ผลิตเมือกหรือของเหลว มะเร็งประเภทนี้พบได้บ่อยในมะเร็งเต้านม ต่อมลูกหมาก ปอด และลำไส้ใหญ่
  • มะเร็งผิวหนังBasal cell carcinoma เป็นมะเร็งผิวหนังที่เกิดในบริเวณฐานของหนังกำพร้าที่อยู่ด้านบนสุด
  • มะเร็งผิวหนังชนิด Squamous cell carcinomas หรือ epidermoid carcinomas พัฒนาขึ้นในเซลล์สความัส พบได้ในใต้หนังกำพร้าหรือในเยื่อบุปอด ช่องปาก ลำคอ และ หลอดอาหาร
  • มะเร็งชนิด Transitional cell carcinoma พบในเนื้อเยื่อบุชนิดแบ่งชั้นหรือเยื่อบุด้านในทางเดินปัสสาวะ เช่น กรวยไต ท่อไต และ กระเพาะปัสสาวะ

มะเร็ง Sarcoma
มะเร็งชนิดนี้มีจุดกำเนิดมาจากกระดูก ไขมัน กล้ามเนื้อ ท่อน้ำเหลือง หลอดเลือด เอ็น และเส้นเอ็น มะเร็งกระดูกที่พบมากที่สุดคือมะเร็งกระดูกออสทีโอซาร์โคมา (osteosarcoma)

มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งเม็ดเลือดขาวมีจุดกำเนิดมาจากเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ผลิตเลือดในไขกระดูก โดยทั่วไปจะไม่พบเป็นก้อนเนื้องอก เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติจะแบ่งตัวเร็วกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติ ดังนั้นร่างกายจึงไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ ไม่สามารถต่อสู้เชื้อโรค และทำการหยุดเลือดได้ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสามารถจําแนกออกได้หลายประเภท เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากต่อมน้ำเหลือง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ โดยแต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับการดําเนินของโรคและชนิดของเม็ดเลือดขาวต้นกำเนิด

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
เมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมไฟไซท์ (Lymphocyte) เช่น ทีเซลล์และบีเซลล์ ทำงานผิดปกติและเริ่มก่อตัวในท่อน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลือง และอวัยวะอื่น ๆ นั่นอาจแสดงว่าผู้ป่วยอาจจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • มะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กิน (Hodgkin lymphoma) เกิดจากเซลล์ Reed-Sternberg ที่ผิดปกติซึ่งกลายพันธุ์มาจากบีเซลล์
  • มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin lymphoma) มีต้นกำเนิดในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมไฟไซท์และกลายพันธุ์มาจากทีเซลล์หรือบีเซลล์

เนื้องอกชนิดอื่น

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา
เมลาโนไซต์เป็นเซลล์พิเศษที่ผลิตเมลานินหรือเม็ดสี มะเร็งผิวหนังเมลาโนมามีต้นกำเนิดจากเซลล์เมลาโนไซต์ ดังนั้นจึงพบมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาได้ที่ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อที่สร้างสี เช่น ดวงตา

เนื้องอกในสมองและไขสันหลัง
ชื่อของเนื้องอกในสมองและไขสันหลังจะเรียกตามอวัยวะต้นกำเนิดและชนิดของเซลล์ ตัวอย่างเช่น เซลล์แอสโทรไซต์ (astrocytes) เป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเนื้องอกแอสโทรไซต์

เนื้องอกเซลล์สืบพันธุ์ชนิดเจิมเซลล์ (Germ cell)
เนื้องอกเซลล์สืบพันธุ์มีต้นกำเนิดจากเซลล์สืบพันธุ์ สามารถพบได้ทั่วร่างกาย โดยอาจเป็นเนื้องอกแบบไม่เป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งก็ได้

เนื้องอกเน็ต (Neuroendocrine Tumors)
เป็นเนื้องอกที่เป็นได้ทั้งแบบเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็ง มีต้นกำเนิดจากเซลล์ที่หลั่งฮอร์โมนเมื่อถูกกระตุ้นจากระบบเส้นประสาท เนื้องอกชนิดนี้ผลิตฮอร์โมนในระดับที่สูงกว่าเซลล์ปกติ ทำให้เกิดอาการไม่ปกติหลากหลายรูปแบบ  เนื้องอกคาร์ซินอยด์  (Carcinoid tumor) เป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งภายใต้กลุ่มนี้ มีการเติบโตช้ามักพบในระบบทางเดินอาหาร ส่วนใหญ่เกิดในลำไส้เล็กหรือทวารหนัก อาจแพร่กระจายไปตับหรือส่วนอื่นของร่างกายได้ กลุ่มอาการที่เรียกว่า คาร์ซินอยด์ เกิดจากการหลั่งสาร serotonin หรือ prostaglandins มากเกินไป


บทความโดย
นพ.สุดปรีดา ชัยนิธิกรรณ
อายรุแพทย์ ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ประวัติแพทย์